Mød Kim, vores nye vandløbsekspert

22. februar 2024

Vores nye vandløbsekspert er Kim Pless-Schmidt, der er uddannet biolog fra Aarhus Universitet med speciale inden for akvatiske invertebrater og ferskvandsbiologi.

Han har siden endt uddannelse erhvervet sig stor erfaring med et bredt spektrum af undersøgelser inden for vandmiljø.

Det gælder blandt andet:

  • Undersøgelser af smådyrsfauna i marint og ferskvand i regi af sit eget firma AkvaKim
  • Undervisning i ferskvandsbiologi på Aalborg Universitet
  • Planlægning til Vandplan 3 og NOVANA overvågning
  • Bidraget til opdagelsen af flere nye ferskvandsarter i Danmark og dermed øget viden om smådyr i akvatiske miljøer

En ildsjæl for vandmiljøet
Du har måske hørt Kims navn nævnt i medierne den seneste tid, da han udover sit daglige virke er blevet interviewet i forbindelse med Nordic Waste-sagen og dens betydning for vandløbet Alling Å.

Kim har været adspurgt af flere omgange i forløbet med Nordic Waste, der har været omtalt af medierne som ”en potentiel miljøkatastrofe”, da et jordskred med forurenet jord i ukendt grad kan påvirke dyrelivet i og ved Alling Å og biodiversiteten for det målsatte vandløb markant.

Passioneret formidler
Udover det imponerende faglige arbejdsresumé er Kim også en passioneret formidler, der er nysgerrig og fokuseret på relationer og samspil med mennesker. Han arbejder nærværende, humoristisk og forståelsesorienteret med plads til spørgsmål og sjove kommentarer.

Vi glæder os til samarbejdet, og du kan opleve Kim på vores nørdekursus om vandløbssmådyr.

Her kan du få teoretisk og praktisk erfaring med at nøgle og komme i dybden med ordner, familier, slægter og arter af vandløbsinvertebrater. Som kursist får du dermed mere viden om dyrenes krav til vandkvalitet og de fysiske forhold i vandløbet til brug ved DVFI-klassificeringen. En viden der er essentiel i forbindelse med for eksempel en mulig forurening, eller planlægning af vandløbsindsatser.

Find alt om kurset her.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Send en mail på kursus@fvc.dk og vi vender tilbage til dig efter påske.
Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.
Det nye kursus på Ferskvandscentret “Arbejdsmiljø i praksis” sætter fokus på, hvordan vi kan fremme det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Hvad skal der til for, at den enkeltes mentale sundhed sikres og hvad kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre for at forebygge mistrivsel?