NYT KURSUS: Fremtidens ådale

16. maj 2023

Ådalene vil i fremtiden blive helt centrale områder, når vi snakker vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser. Så hvordan kan man arbejde med det? Det kan du lære i september.

Danmarks arealer er under pres fra mange sider – der er både klimatilpasning, natur og biodiversitet, vandhåndtering, vedvarende energi og rekreative oplevelser at tage højde for. Mange af disse ting haster det at få ændret på, og derfor er viden og overblik helt essentielt i det arbejde, der ligger foran os.

Fremtidens ådale
På det nye kursus Fremtidens ådale giver vi værktøjer og viden til at kunne arbejde fremtidsorienteret med ådalene. Deltagerne får overblik over hvilke udfordringer, fremtiden bringer på vandløbsområdet med stor variation i nedbørsmængder og øget vandstand generelt i landskabet – men lige så vigtigt om hvilke potentialer og synergier, som kan samtænkes i disse områder.

  • Hvad viser de meteorologiske data for hydrologi i fremtiden?
  • Hvordan forvalter vi biodiversitet i ådalene?
  • Hvordan får vi det bedste samarbejde med flest mulige interessenter i vandløbsarbejdet?

…det er nogle af de emner, du får indblik i, krydret med andres erfaringer fra vandløbsoversvømmelser.

Kurset levner desuden gode muligheder for at netværke og sparre med andre om dine egne sager og udfordringer, så du kan få ny viden og sparring om mulige løsninger.

Nyt kursus sætter fokus på de potentialer, der er i ådalene

Hvem er kurset for?
Projektledere inden for klima-, vandplan- og lavbundsprojekter, sagsbehandlere inden for vandløbs- og naturområdet, og rådgivere, der gerne vil have indblik i udfordringer og mulige løsninger inden for klima, natur og vandløb.

Kom med og lær, hvordan du kan arbejde med ådalene som centralt omdrejningspunkt for vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser i fremtiden!

Tilmeld dig lige her.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Læs om rådgiver Niels Henrik Jensens (H13), erfaringer med brugen af QGIS i forbindelse med ledningsprojekter. Måske du også skal have lært at bruge dette værktøj?
Anna-Marie Bøgh, produktchef ved Kemira, har rundet et flot hjørne som en yderst stabil og vigtig ressource for vores spildevandskurser. Her kan du læse om hendes oplevelser med at være underviser – en opgave, der ikke nødvendigvis er for alle.