PFAS: Et kompliceret område med et hastigt voksende vidensgrundlag

12. september 2022

Lige nu udvikler vidensgrundlaget om PFAS sig med hastige skridt. Mange forskellige typer af forureningskilder dukker op, mens undersøgelser af, hvor forureningen stammer fra, er i gang. Vi bliver alle sammen klogere på hvilke produkter fra vores hverdag, der egentlig indeholder PFAS.

Samtidig arbejder forsyninger, myndigheder og brancheforeninger på højtryk for at finde ud af, hvordan de skal reagere på nye fund af PFAS. Grænseværdierne er fastsat, men hvad sker der, når de overskrides? Hvad er vores muligheder for at fjerne PFAS?

Der laves bl.a. forsøg med kemisk rensning af drikkevand for at fjerne PFAS i et studie, der netop er publiceret i Science af en gruppe forskere fra Northwestern Universitet i Illinois, og herhjemme undersøger BIOFOS på deres renseanlæg i Avedøre, om afbrænding af spildevandsslam er en mulighed for at fjerne stoffet.

Tungen lige i munden

Ny viden tikker hele tiden ind, men hvad skal vi stole på? Hvilke forskningsresultater er valide, og hvilke er blot indledende studier? Det kan være svært at holde tungen lige i munden som sagsbehandler på grund- og drikkevandsområdet.

Fagchef for jordforurening og grundvand hos WSP Katarina Tsitonaki opfordrer til at fokusere på, at vi skal være meget bevidste om at forholde os til alle de forskellige kilder til PFAS, der er i vores omgivelser, for at kunne forstå PFAS forureningen i miljøet.

Som sagsbehandlere skal vi være opmærksomme på, at en PFAS-forurening af grundvandet ikke nødvendigvis har en enkelt punktkilde, men at det kan stamme mange steder fra. Det gør det svært, når vi skal forsøge at sikre grundvandet mod yderligere forurening. 

Bliv opdateret på Ferskvandscentret

Hos Ferskvandscentret ser vi frem til samarbejdet med Katarina Tsitonaki og Tina Toft fra Horten Advokater, der har været med til at udarbejde vores kommende kursus om PFAS i grundvandet. Begge arbejder med PFAS til dagligt og kan derfor holde kurset aktuelt med den nyeste viden omkring udviklingen inden for PFAS og trække det ind i undervisningen. 

Kom med på kurset og få svar på mange af de spørgsmål, du støder på i arbejdet med PFAS.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Regeringen præsenterede i sidste uge sit udspil til klimatilpasningsplan 1, hvor scenen blev malerisk sat ved stranden nær Lemvig. Nye planer medfører næsten altid nye læringsbehov. Læs med.
Kommunerne er forpligtet til at føre regelmæssigt tilsyn med, at svømmebade overholder kvalitetskravene til bassinvandet samt øvrige hygiejniske forhold i svømmebadsanlæg. Vi udbyder nu igen et kursus i tilsyn med svømmebade, så du kan blive opdateret på opgaven.
En kort beretning fra et virksomhedstilpasset forløb af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hos Skanderborg Forsyning.