Tre krav til projektledere i forsyningsbranchen

9. december 2021

Hvis der er én tendens, vi ser inden for projektledelse i dag, er det en stigning i graden af kompleksitet. Projekterne bliver større, nye teknologier og løsninger kommer til, og flere kompetencer og aktører end tidligere skal håndteres og involveres.

Det stiller krav til fremtidens projektledere inden for tre områder, som du kan læse om her.

I takt med den teknologiske udvikling, centraliseringen af mange forsyningsselskaber og mængden af interessenter og aktører i et projekt, har rollen som projektleder i dag mange facetter.

Lige fra den klassiske, driftsorienterede planlægningsrolle med tids- og ressourceplaner, der er grundlaget for at drive et projekt godt igennem fra A-Z, til at kunne hæve blikket fra skrivebordet og sætte projektet i forhold til alle de tre områder: Kontekst, mennesker og metoder1.

– Et stort fællestræk for de projekter, vi allerede ser i dag i forsyningsbranchen, og som vi vil se i stigende grad fremover, er den øgede kompleksitet. Klimatilpasningsprojekter er fx kendetegnet ved, at der ofte er tale om nye teknologier og mange flere interessenter involveret, end vi før har set, fortæller Christina Foldager, konsulent ved adaptare.dk og bestyrelsesformand for Dansk Projektledelse.

Christina underviser desuden på Ferskvandscentrets projektlederuddannelse, der er tonet til forsyningsbranchen.

Vi kommer langt omkring på projektlederuddannelsen

Faglig frem for alt

Christina Foldager møder mange projektledere i sit virke. Fælles for dem, der arbejder i et forsyningsselskab, er den ekstremt høje faglighed. Med baggrunde som eksempelvis ingeniører eller maskinmestre har de en dyb forståelse for kerneforretningen – samtidig med, at de er ansvarlige for projekterne.

Den faglige projektledelse kan være en styrke, men er samtidig også en udfordring, fortæller Christina Foldager:

– Den mest succesfulde projektleder formår at løfte blikket fra sin egen faglighed og se projektet i en sammenhæng, fordi projekter generelt favner bredere i dag. Måske er du ekspert i pumper, men skal anlægge en skaterbane som rekreativt område med regnvandsbassiner – det kræver, at du inddrager andre fagfolk end dig selv.

Hun peger på flere vigtige grunde til, at projektlederen en gang imellem skal træde ud af sin faglighed og tage projektleder-uniformen på – og sige det højt, så kollegerne ikke er i tvivl om, at de skal inddrages.

– For at undgå, at projektet bliver et énmandsprojekt, skal det forankres hos andre end dig selv. Spørg dine kolleger til råds, også selvom du måske selv kender svaret på forhånd. Opbakning fra organisationen er alfa omega, og involvering og motivation i projektet fra andre faggrupper end din egen er helt afgørende for, om du lykkes eller ej, siger Christina Foldager og fortsætter:

– Den motiverede medarbejder er immervæk op mod 800% mere produktiv2 end den gennemsnitlige medarbejder, og den motivation må du ikke kvæle ved at træffe alle de faglige beslutninger udenom organisationens andre specialister.

Christina sammenligner i øvrigt den faglige projektleder med et helt særligt dyr.

– På mange måder er faglige projektledere i dag en slags kamæleoner, der det ene øjeblik brillerer med sin dybe kernefaglighed og det næste tager projektlederkasketten på for at hive vigtig viden ud af andre. Det er en virkelig svær balance, når man er fagekspert inden for et særligt område, understreger hun.

Fremtidens projektledere skal lære at jonglere med mange forskellige kasketter

TRE VIGTIGE OMRÅDER

I dag, hvor mange standarder bliver udfordret, kommer du til kort med de traditionelle måder at tilgå projekter på. En moderne projektleder inddrager disse tre fokuspunkter:

1. Kontekst

Du skal forstå projektets kontekst, kunne se det i sammenhæng med øvrige projekter, den overordnede forretningsstrategi og driften. Du skal også tage højde for krav i forhold til verdensmål, ESG, governance, Internet of Things, digitalisering mm. Det er vigtigt, du inddrager specialister, kompetencer og ny viden om fx teknologiske løsninger, jura og arbejdsmiljø.

2. Mennesker

Du skal huske den menneskelige dimension for at få organisatorisk opbakning og vigtige faglige input. Samtidig er projekter i dag kendetegnet ved at have mange flere interessenter end tidligere, som du skal inddrage undervejs. Desuden er der også nye samarbejdsmåder, der vinder frem – herunder partnering.

3. Metoder

Du skal forstå og anvende de rette metoder, fx risikoanalyser og kompleksitetsanalyser. Det kræver indsigt i projektledelse som selvstændigt fagområde, hvor du løfter blikket fra din oprindelige faglighed og tager projektlederuniformen på, når det er nødvendigt. Du skal lære at skelne mellem en faglig opgave og en projektlederopgave.

Én af de allerbedste måder at træne de nødvendige kompetencer på, er gennem dialogen med andre projektledere på tværs af selskaber. I det samspil og i den dialog kan teori, praksis, erfaringer, succeser og udfordringer skabe et utroligt afsæt for at løfte projektarbejdet og din projektledelse.

For Christina er facilitering og overværelse af den dialog mellem forsyningernes projektledere et de mest givende elementer ved at varetage undervisningen på Ferskvandscentrets projektlederuddannelse.

– Der hersker en hel unik interesse i at lære af hinanden. Det er så inspirerende, siger hun.


FAKTA: Bliv projektleder i forsyningsbranchen

Christina Foldager er underviser på vores populære projektlederuddannelse, der er tonet til forsyningsbranchen.

Uddannelsen består af fire moduler og giver samlet set en stærk faglig projektlederprofil, der gør dig i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi.

Uddannelsen indeholder træning i kompetencer fra den internationale kompetencestandard udstukket af IPMA, og lige nu er der kun ganske få ledige pladser til opstart den 8. februar. Læs mere her.


Referencer:

1: IPMA Kompetencer i projektledelse

2: Attracting and retaining the right talent, Keller & Meaney, McKinsey & Company 2017

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Udledningstilladelser: Hvad gør vi? Retningslinjerne er uklare, og meget overlades til den enkelte sagsbehandler. Vi har derfor udviklet en ny temadag, hvor vi udveksler erfaringer og lærer af hinanden. Læs mere om den her!