Christina Foldager

Christina Foldager underviser i projektledelse. Hendes tilgang er praksisnær og energifyldt.

Christina Foldager har en baggrund som geolog i både offentlige og private organisationer. Det naturvidenskabelige har hun siden kombineret med et job i mediebranchen, hvor fokus var kommunikation og formidling. Hun har varetaget vandsektorens fælles digitaliseringsindsats i DANVA, med fokus på proceseffektivisering gennem bedre it-understøttelse, og senest har hun fungeret som uddannelseschef på IBC

De seneste 10 år har omdrejningspunktet været den sunde projektkultur, de gode projekter og eksekvering af strategi gennem projektarbejdet. Christina har erfaring med træning af mere end 500 projektledere og ledere i mange forskellige typer af virksomheder og brancher. I dag har hun egen virksomhed – Adaptare.dk – hvor hun bevæger sig i og omkring projekter, som konsulent, rådgiver, træner og facilitator, når processer skal optimeres, projektkulturer skal styrkes, og initiativerne skal give den værdi, de var tiltænkt.

Christina brænder for, at ting lykkes – og for smilet hos de involverede, når erkendelsen rammer. Hun prioriterer den energifyldte og praksisnære træning båret af øvelser, cases og direkte implementering af det lærte i deltagernes hverdag. 

Christina Foldager

Christina Foldager

Selvstændig konsulent i adaptare.dk
Geolog

Mød Christina her

 • Next step projektledelse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-02-2024 til 07-02-2024

  Kurset er et overbygningsmodul på 2 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.
  På kurset her arbejder vi videre med en projektleders udfordringer i en brancherelevant kontekst.

  Efter kurset har du fået en solid forståelse for nødvendigheden af et sikkert kontraktgrundlag, indkøb og forhandling og hvordan du sikrer det. Du er gennem øget bevidsthed om dit eget lederskab blevet i stand til at optimere samarbejde, sikre god organisering fx. i partnerskaber med leverandører, rådgivere, entreprenører mfl. så tillid og gode relationer bliver bærende i dine projekter. Du har forstået hovedtræk i den økonomiske regulering som rammesætter businesscasen for dine projekter.

  Kursusprogram
  6. februar 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentationsrunde
    Christina Foldager, Bo Rusbjerg og Charlotte Frambøl
  10:00 Projekternes kontekst; program- og porteføljeledelse
    Gevinstrealisering
    Christina Foldager
  11:00 Pause
  11:15 Organisering - roller og ansvar
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Regulering som rammesætning af forsyningsprojekter
    Oplæg vedr. projekters samspil med den økonomiske regulering v. DANVA
    Bertel Ifversen
  13:45 Forhandlingsteknik, leverandør- og kontraktstyring
    Bo Rusbjerg og Christina Foldager
  14:30 Kaffepause
  15:00 Forhandlingsteknik fortsat
    Bo Rusbjerg og Christina Foldager
  16:00 Indkøb og kvalitet
    Bo Rusbjerg
  17:30 Tjek ind og pause inden middag
  18:00 Middag
  19:30 Vi dyster ved brætspillet Projektkit
    Undervejs en lille aftenservering
    Christina Foldager og Bo Rusbjerg
  21:30 Netværk, hygge og godnat
  7. februar 2024
  08:30 Godmorgen
    Kort opsummering af gårdsdagens læring
  09:00 Myndighedssamarbejde med forsyningsprojekter
    fra et myndighedsperspektiv
    Morten Horsfeldt Jespersen
  10:00 Indflydelse og interessenter
    Christina Foldager og Bo Rusbjerg
  11:30 Frokost
  12:30 Relationer og engagement
    Bo Rusbjerg
  14:00 Kaffepause inkl. walk-and-talk
  15:00 Refleksion og selvledelse
    Bo Rusbjerg
  16:00 Opsummering og evaluering
    Charlotte Frambøl
  16:30 Farvel og kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Undervisere

  • • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Natur- og Miljøchef Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg Kommune • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.