Christina Foldager

Christina Foldager underviser i projektledelse. Hendes tilgang er praksisnær og energifyldt.

Christina Foldager har en baggrund som geolog i både offentlige og private organisationer. Det naturvidenskabelige har hun siden kombineret med et job i mediebranchen, hvor fokus var kommunikation og formidling. Hun har varetaget vandsektorens fælles digitaliseringsindsats i DANVA, med fokus på proceseffektivisering gennem bedre it-understøttelse, og senest har hun fungeret som uddannelseschef på IBC

De seneste 10 år har omdrejningspunktet været den sunde projektkultur, de gode projekter og eksekvering af strategi gennem projektarbejdet. Christina har erfaring med træning af mere end 500 projektledere og ledere i mange forskellige typer af virksomheder og brancher. I dag har hun egen virksomhed – Adaptare.dk – hvor hun bevæger sig i og omkring projekter, som konsulent, rådgiver, træner og facilitator, når processer skal optimeres, projektkulturer skal styrkes, og initiativerne skal give den værdi, de var tiltænkt.

Christina brænder for, at ting lykkes – og for smilet hos de involverede, når erkendelsen rammer. Hun prioriterer den energifyldte og praksisnære træning båret af øvelser, cases og direkte implementering af det lærte i deltagernes hverdag. 

Christina Foldager

Christina Foldager

Selvstændig konsulent i adaptare.dk
Geolog

Mød Christina her

 • Bliv projektleder i forsyningsbranchen (forår)

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-02-2023 til 28-04-2023

  Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

  Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

  Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

  Kursusprogram
  27. februar 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 1: Projekter og omgivelser
    På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

  Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

  Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  28. februar 2023
  08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 1 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 1 er slut
  22. marts 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 2: Proces og plan
    På modul 2 er der fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

  Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

  Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:00 Kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  23. marts 2023
  08:00 Proces og plan, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 2 og kagebord i dråben
  16:00 Modul 2 er slut
  11. april 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Modul 3: Ledelse og teams
    Modul 3: At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

  Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

  Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsætelse af modul 3
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  12. april 2023
  08:00 Ledelse og teams, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 3 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 3 er slut
  26. april 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
    På modul 4 bliver du skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

  Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

  Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:00 Kafe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  27. april 2023
  08:00 Status og kommunikatiom
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 4 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 4 er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk

  Pris 34.150,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 34.150,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Styrk det strategiske ejerskab og kom bæredygtigt i mål

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-04-2023 til 25-04-2023

  Vi klæder dig på med ledelsesteori, specifikke projektejer-erfaringer og konkrete værktøjer, der styrker din evne til at sikre at projektporteføljen, bidrager væsentligt til at virkeliggøre organisationens strategiske mål. På kurset får du overblik over hvad, der kræves for at komme godt i mål, også når det handler om det grønne og bæredygtige.

  Du lærer om
  - ejerskab til projekter
  - bæredygtig ledelse
  - prioritering og sikring af synergi mellem projekter
  - gevinster og verdensmål
  - business cases og benefit management
  - post-project review af gevinstrealiseringen

  Vi styrker kompetencen til på ledelsesniveau at scope, prioritere, udfordre, supportere og evaluere organisationens projekter, så de samlet set bidrager med mest mulig værdi til alle organisationens strategiske mål.

  Kursusprogram
  24. april 2023
  09:15 Ankomst og morgenmad
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  09:30 Velkomst
    Præsentationsrunde og forventningsafstemning
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  10:30 Strategiske mål og projekter
    Christina Foldager
  11:30 Sådan bringes bæredygtighed til handling - del 1
    Bæredygtighed som driver og retningsgiver for projekter. En systematisk og holistisk tilgang til at inkludere bæredygtighed som en afgørende parameter på projekter præsenteres med udgangspunkt i EnviDans værktøj SustainED
    Jacob Kragh Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Sådan bringes bæredygtighed til handling - del 2
    Jacob Kragh Andersen
  14:00 Hvilken vej skal jeg gå?
    En projektejers erfaring om vigtighed af at vide, hvor man vil hen

  - Strategisk niveau. Om erfaring med strategisk indtænkning af verdensmål

  - Taktisk niveau. Om samspil mellem vandselskab og kommune via ejerstrategi og kommunalt fastlagte mål

  - Operationelt niveau. Fokus på sammenhæng mellem projekter og drift. Vigtigheden af gode data og samarbejde om tilvejebringelse af bedre data
  15:00 Kaffepause
  15:30 Prioritering og sikring af synergi mellem projekter
    Fokus på værktøjer, der bidrager til bedre prioritering af projekter og identifikation af snitflader og afhængigheder mellem dem.
    Christina Foldager
  16:00 Øvelse om prioritering og sikring af synergi mellem projekter
    Christina Foldager
  16:45 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager
  18:00 Aftensmad
  25. april 2023
  08:00 Godmorgen og opsamling fra i går
  08:30 Bæredygtig ledelse. En projektejers "bekendelser"
    - Projektejerskab og topledelsens rolle på godt og ondt
  - Muligheder og udfordringer, når der er flere bundlinjer
  - Kommunikation og kanaler
    Susan Münster
  09:30 Business cases og benefit management
    Vi indarbejder strategien i projektarbejdet, så bidraget bliver tydeligt og så vi realiserer gevinsterne. Oplæg.
    Christina Foldager
  10:30 Øvelse
    Christina Foldager
  11:30 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager og Susan Münster
  12:00 Frokost
  13:00 Post-project-reviews og implementering
    Hvordan får vi drift, projekt og strategi til at hænge sammen, så implementering sker i den rette takt. Oplæg .
    Christina Foldager
  14:00 Caseopgave
    Christina Foldager
  14:30 Kaffepause
  15:00 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager og Susan Münster
  15:30 Opsamling og evaluering
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Kursus slut. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • R&D Manager in Sustainability, Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Direktør Susan Münster, Danske Vandværker

  Pris 9.375,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 9.375,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bliv projektleder i forsyningsbranchen (efterår)

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-09-2023 til 02-11-2023

  Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

  Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

  Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

  Kursusprogram
  4. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 1: Projekter og omgivelser
    På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

  Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

  Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  5. september 2023
  08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 1 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 1 er slut
  25. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 2: Proces og plan
    Her er fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

  Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

  Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:00 Kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  26. september 2023
  08:00 Proces og plan, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 2 og kagebord i dråben
  16:00 Modul 2 er slut
  11. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Modul 3: Ledelse og teams
    At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

  Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

  Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsætelse af modul 3
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  12. oktober 2023
  08:00 Ledelse og teams, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 3 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 3 er slut
  1. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
    Du bliver skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

  Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

  Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:00 Kafe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  2. november 2023
  08:00 Status og kommunikatiom
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 4 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 4 er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Pris 34.150,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 34.150,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.