Christina Foldager

Christina Foldager underviser i projektledelse. Hendes tilgang er praksisnær og energifyldt.

Christina Foldager har en baggrund som geolog i både offentlige og private organisationer. Det naturvidenskabelige har hun siden kombineret med et job i mediebranchen, hvor fokus var kommunikation og formidling. Hun har varetaget vandsektorens fælles digitaliseringsindsats i DANVA, med fokus på proceseffektivisering gennem bedre it-understøttelse, og senest har hun fungeret som uddannelseschef på IBC

De seneste 10 år har omdrejningspunktet været den sunde projektkultur, de gode projekter og eksekvering af strategi gennem projektarbejdet. Christina har erfaring med træning af mere end 500 projektledere og ledere i mange forskellige typer af virksomheder og brancher. I dag har hun egen virksomhed – Adaptare.dk – hvor hun bevæger sig i og omkring projekter, som konsulent, rådgiver, træner og facilitator, når processer skal optimeres, projektkulturer skal styrkes, og initiativerne skal give den værdi, de var tiltænkt.

Christina brænder for, at ting lykkes – og for smilet hos de involverede, når erkendelsen rammer. Hun prioriterer den energifyldte og praksisnære træning båret af øvelser, cases og direkte implementering af det lærte i deltagernes hverdag. 

Christina Foldager

Christina Foldager

Selvstændig konsulent i adaptare.dk
Geolog

Mød Christina her

Bliv projektleder (efterår)

Kursussted: Ferskvandscentret

02-09-2024 til 29-10-2024

Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

Kursusprogram
2. september 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkommen til Ferskvandscentret
  Anne Trabjerg Kamp
09:40 Modul 1: Projekter og omgivelser
  På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 1
  Christina Foldager
15:00 Kaffe og kage
15:30 Fortsættelse af modul 1
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og snak
3. september 2024
08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 1
  Christina Foldager
14:15 Kaffe og kage
14:30 Fortsættelse af modul 1
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 1
  Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
16:00 Modul 1 er slut
23. september 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Modul 2: Proces og plan
  På modul 2 er der fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 2
  Christina Foldager
15:00 Kaffe og kage
15:30 Fortsættelse af modul 2
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og snak
24. september 2024
08:00 Proces og plan, dag 2
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 2
  Christina Foldager
14:15 Kaffe og kage
14:30 Fortsættelse af modul 2
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 2
  Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
16:00 Modul 2 er slut
9. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Modul 3: Ledelse og teams
  Modul 3: At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 3
  Christina Foldager
15:00 Kaffe og kage
15:30 Fortsættelse af modul 3
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og snak
10. oktober 2024
08:00 Ledelse og teams, dag 2
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 3
  Christina Foldager
14:15 Kaffe og kage
14:30 Fortsættelse af modul 3
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 3
  Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
16:00 Modul 3 er slut
28. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
  På modul 4 bliver du skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 4
  Christina Foldager
15:00 Kaffe og kage
15:30 Fortsættelse af modul 4
  Christina Foldager
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og snak
29. oktober 2024
08:00 Status og kommunikatiom
  Christina Foldager
12:00 Frokost
13:00 Fortsættelse af modul 4
  Christina Foldager
14:15 Kaffe og kage
14:30 Fortsættelse af modul 4
  Christina Foldager
15:30 Evaluering af modul 4
  Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
16:00 Modul 4 er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk

Pris 35.175,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 35.175,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Next step projektledelse

Kursussted: Ferskvandscentret

19-11-2024 til 21-11-2024

Kurset er et overbygningsmodul på 3 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.Nu arbejder vi videre med en projektleders udfordringer i en brancherelevant kontekst.

Efter kurset har du fået en solid forståelse for nødvendigheden af et sikkert kontraktgrundlag, indkøb og forhandling og hvordan du sikrer det. Du er gennem øget bevidsthed om dit eget lederskab blevet i stand til at optimere samarbejde, sikre god organisering fx. i partnerskaber med leverandører, rådgivere, entreprenører mfl. så tillid og gode relationer bliver bærende i dine projekter. Du har forstået hovedtræk i den økonomiske regulering som rammesætter businesscasen for dine projekter.

Kurset blev afholdt i foråret 2024 som et 2-dages kursus - men på baggrund af et stort ønske fra deltagerne, er denne udgave udviddet til et 3-dages kusus.
Kursusprogram
Undervisere

Kursusledelse

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Stifter og konsulent Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Projektejerskab i forsyningsbranchen

Kursussted: Gl. Skovridergaard

04-12-2024 til 05-12-2024

Projekterne i branchen har stor bevågenhed både fra politisk- og samfundets side generelt. I disse år foregår der en del forskning på store offentlige projekter. Det betyder, at de større projekter i forsyningsbranchen også kommer under lup, hvilket blot tilføjer yderligere et argument for, hvorfor projekterne skal løses succesfuldt.

Kom hele vejen rundt om projektejerskabet i den særlige kontekst - økonomisk og strukturelt - som forsyningsbranchen agererer i og som bidrager til den øgede kompleksitet.

På kurset får du værktøjer til, hvordan I kan få styr på projektarbejdet, der udvikler sig i retning af større kompleksitet, et øget pres for hurtigere eksekvering og deraf behov for projektkompetencer i en anden skala end tidligere. Også for projektejerne.Det tilfører ledelsen i forsyningerne en øget opgave med at overvåge, prioritere og tage ansvar for de kommende og igangværende projekter - en opgave, der udvikler sig i takt med projekterne.

Hertil kommer, at kolleger med de nødvendige projektkompetencer er svære at få fat i og svære at fastholde. Derfor er udvikling af medarbejdere essentiel for at have de nødvendige kompetencer i organisationen, der ofte rækker langt ud over den stærke faglige indsigt, til at udføre projekterne.

Du lærer om teknikker, governancemodeller og afslutter med en individuel analyse, der giver input til, hvor I bedst indleder med et løft af projekterne hos jer for øget succes med dem.

Kursusprogram
4. december 2024
12:00 Vi mødes til fælles frokost på Ferskvandscentret
13:00 Velkomst og præsentationsrunde
  Charlotte Frambøl
13:30 Kontekst og projektopgave
  Hvad driver projektarbejdet i forsyningsbranchen. Hvorfor er branchens kontekst særlig i relation til projekterne? Vi identificerer primære stakeholders og drivere af udvikling.
  Christina Foldager
14:30 FORS erfaringer med løft af projekter
  Søren Baungaard Sørensen
15:00 Kaffe pause
15:15 Fælles sprog om projekterne
  Med et indblik i erfaringer fra andre brancher og den generelle udvikling af projektfaget, etableres et fælles sprog for projektarbejdet for alle niveauer blandt deltagerne.
  Christina Foldager
17:00 Projektkompetencerne anno 2024
  Hvordan er udviklingen på kompetenceområdet, hvad skal vi prioritere at udvikle og hvad er det projekterne kalder på for at lykkes.
  Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
18:00 Indtjekning på værelser og refleksionstid
  Måske en gåtur. Du bestemmer.
19:00 Middag og aftenhygge
5. december 2024
08:00 Opsummering på dag 1
  I grupper samler vi læringspunkter fra dag 1.- hvad er det vigtigste vi fik med? Opsamling i plenum.
08:30 Inspirationsoplæg om "Store offentlige projekter"
  Navn på oplægsholder følger senere.
09:30 Case; projektprioritering og projektejerskab
  Hvordan arbejder vi hensigtsmæssigt med prioritering?
Hvad kendetegner den succesfulde projektportefølje? Hvem bestemmer rækkefølgen
11:00 Projektkulturanalyse og fokusområder
  Individuelt eller sammen med kolleger reflekteres gennem en kulturanalyse over hvilke områder, der med fordel kan tages fat i for et løft af projekterne.
11:45 Afslutning evaluering og opsamling
  Charlotte Frambøl
12:00 Frokost her eller to-go
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Chef, projekt Søren Baungaard Sørensen, Fors A/S

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.