Christina Foldager

Christina Foldager underviser i projektledelse. Hendes tilgang er praksisnær og energifyldt.

Christina Foldager har en baggrund som geolog i både offentlige og private organisationer. Det naturvidenskabelige har hun siden kombineret med et job i mediebranchen, hvor fokus var kommunikation og formidling. Hun har varetaget vandsektorens fælles digitaliseringsindsats i DANVA, med fokus på proceseffektivisering gennem bedre it-understøttelse, og senest har hun fungeret som uddannelseschef på IBC

De seneste 10 år har omdrejningspunktet været den sunde projektkultur, de gode projekter og eksekvering af strategi gennem projektarbejdet. Christina har erfaring med træning af mere end 500 projektledere og ledere i mange forskellige typer af virksomheder og brancher. I dag har hun egen virksomhed – Adaptare.dk – hvor hun bevæger sig i og omkring projekter, som konsulent, rådgiver, træner og facilitator, når processer skal optimeres, projektkulturer skal styrkes, og initiativerne skal give den værdi, de var tiltænkt.

Christina brænder for, at ting lykkes – og for smilet hos de involverede, når erkendelsen rammer. Hun prioriterer den energifyldte og praksisnære træning båret af øvelser, cases og direkte implementering af det lærte i deltagernes hverdag. 

Christina Foldager

Christina Foldager

Selvstændig konsulent i adaptare.dk
Geolog

Mød Christina her

 • Bliv projektleder i forsyningsbranchen (efterår)

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-09-2023 til 02-11-2023

  Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

  Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

  Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

  Kursusprogram
  4. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 1: Projekter og omgivelser
    På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

  Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

  Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  5. september 2023
  08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 1 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 1 er slut
  25. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 2: Proces og plan
    Her er fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

  Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

  Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:00 Kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  26. september 2023
  08:00 Proces og plan, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 2 og kagebord i dråben
  16:00 Modul 2 er slut
  11. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Modul 3: Ledelse og teams
    At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

  Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

  Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsætelse af modul 3
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  12. oktober 2023
  08:00 Ledelse og teams, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 3 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 3 er slut
  1. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
    Du bliver skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

  Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

  Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:00 Kafe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  2. november 2023
  08:00 Status og kommunikatiom
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 4 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 4 er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Pris 34.150,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 34.150,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Next step projektledelse

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  13-09-2023 til 14-09-2023

  Kurset er et overbygningsmodul på 2 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.
  På kurset her arbejder vi videre med en projektleders udfordringer i en brancherelevant kontekst.

  Efter kurset har du fået en solid forståelse for nødvendigheden af et sikkert kontraktgrundlag, indkøb og forhandling og hvordan du sikrer det. Du er gennem øget bevidsthed om dit eget lederskab blevet i stand til at optimere samarbejde, sikre god organisering fx. i partnerskaber med leverandører, rådgivere, entreprenører mfl. så tillid og gode relationer bliver bærende i dine projekter. Du har forstået hovedtræk i den økononmiske regulering som rammesætter businesscasen for dine projekter.

  Kursusprogram
  13. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentationsrunde
    Christina Foldager, Bo Rusbjerg og Charlotte Frambøl
  10:00 Projekternes kontekst; program- og porteføljeledelse
    Gevinstrealisering
    Christina Foldager
  11:00 Pause
  11:15 Organisering - roller og ansvar
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Regulering som rammesætning af forsyningsprojekter
    Oplæg vedr. projekters samspil med den økonomiske regulering v. DANVA
    Bertel Ifversen
  13:45 Forhandlingsteknik, leverandør- og kontraktstyring
    Bo Rusbjerg og Christina Foldager
  14:30 Kaffepause
  15:00 Forhandlingsteknik fortsat
    Bo Rusbjerg og Christina Foldager
  16:00 Indkøb og kvalitet
    Bo Rusbjerg
  17:30 Tjek ind og pause inden middag
  18:00 Middag
  19:30 Vi dyster ved brætspillet Projektkit
    Undervejs en lille aftenservering
    Christina Foldager og Bo Rusbjerg
  21:30 Netværk, hygge og godnat
  14. september 2023
  08:30 Godmorgen
    Kort opsummering af gårdsdagens læring
  09:00 Myndighedssamarbejde med forsyningsprojekter
    fra et myndighedsperspektiv
    Morten Horsfeldt Jespersen
  10:00 Indflydelse og interessenter
    Christina Foldager og Bo Rusbjerg
  11:30 Frokost
  12:30 Relationer og engagement
    Bo Rusbjerg
  14:00 Kaffepause inkl. walk-and-talk
  15:00 Refleksion og selvledelse
    Bo Rusbjerg
  16:00 Opsummering og evaluering
    Charlotte Frambøl
  16:30 Farvel og kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Undervisere

  • • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Natur- og Miljøchef Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg Kommune • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.