Vandrammedirektivet: Hvordan skal vi håndtere det fremover?

28. marts 2023

Vi lancerer hermed et helt nyt kursus med fokus på kravene i vandrammedirektivet og håndteringen i praksis. Det sker i forlængelse af to nye markante afgørelser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i to nye markante afgørelser sat retningen for, hvordan vi skal anskue klimatilpasnings- og anlægsprojekter samt udledningstilladelser mv. i lyset af kravene i vandrammedirektivet.

Ændrede – og øgede – krav
Med de nye afgørelser indvarsler nævnet et nyt regime i forhold til omfanget og præcisionen af vurderingerne af projekters påvirkning af vand i forbindelse med projekteringen og gennemførelsen af klimatilpasnings- og anlægsprojekter.

Herudover sætter nævnet en ny juridisk ramme for bl.a. udstedelsen af udledningstilladelser og miljøgodkendelser med direkte udledning, hvor der ønskes udledt miljøfarlige stoffer til overfladevand.

Nyt kursus
På kurset Miljøvurdering og vandrammedirektiv den 14. juni gennemgår vi kravene i vandrammedirektivet, samt hvorledes de skal håndteres i praksis, herunder i forbindelse med miljøkonsekvensvurderinger af større anlægsprojekter.

Se hele programmet og tilmeld dig lige her.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Send en mail på kursus@fvc.dk og vi vender tilbage til dig efter påske.
Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.
Det er os en stor glæde at byde velkommen til en ny underviser i flokken af engagerede, dygtige eksperter – denne gang til holdet af vandløbsfaglige fagspecialister. Mød ham her!