Vandrammedirektivet: Hvordan skal vi håndtere det fremover?

28. marts 2023

Vi lancerer hermed et helt nyt kursus med fokus på kravene i vandrammedirektivet og håndteringen i praksis. Det sker i forlængelse af to nye markante afgørelser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i to nye markante afgørelser sat retningen for, hvordan vi skal anskue klimatilpasnings- og anlægsprojekter samt udledningstilladelser mv. i lyset af kravene i vandrammedirektivet.

Ændrede – og øgede – krav
Med de nye afgørelser indvarsler nævnet et nyt regime i forhold til omfanget og præcisionen af vurderingerne af projekters påvirkning af vand i forbindelse med projekteringen og gennemførelsen af klimatilpasnings- og anlægsprojekter.

Herudover sætter nævnet en ny juridisk ramme for bl.a. udstedelsen af udledningstilladelser og miljøgodkendelser med direkte udledning, hvor der ønskes udledt miljøfarlige stoffer til overfladevand.

Nyt kursus
På kurset Miljøvurdering og vandrammedirektiv den 14. juni gennemgår vi kravene i vandrammedirektivet, samt hvorledes de skal håndteres i praksis, herunder i forbindelse med miljøkonsekvensvurderinger af større anlægsprojekter.

Se hele programmet og tilmeld dig lige her.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Læs om rådgiver Niels Henrik Jensens (H13), erfaringer med brugen af QGIS i forbindelse med ledningsprojekter. Måske du også skal have lært at bruge dette værktøj?
Ådalene vil i fremtiden blive helt centrale områder, når vi snakker vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser. Så hvordan kan man arbejde med det? Lær det i september!
Anna-Marie Bøgh, produktchef ved Kemira, har rundet et flot hjørne som en yderst stabil og vigtig ressource for vores spildevandskurser. Her kan du læse om hendes oplevelser med at være underviser – en opgave, der ikke nødvendigvis er for alle.