Ekstern støj udvidet

Kend din støjrapport og -måler. På dette kursus tager vi støjmåleren i hænderne og øver os i at bruge den.

Ekstern støj – basis

Få et grundlæggende kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.