Miljøvurdering og Bilag IV

Du får overblikket over habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt implementering i dansk lovgivning og EU-praksis, samt undersøgelser og vurdering af påvirkning for Bilag IV arter.

Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.

Vandløbslovgivning og -administration 2

På dette kursus arbejder vi med de svære og misforståede paragraffer i vandløbsloven, for at give dig et bedre grundlag for at lave korrekt myndighedsbehandling.

Vandløbslovgivning og -administration 1

Bliv klædt godt på til alt det grundlæggende om administration, sagsbehandling, regulativer, tilsyn, vedligehold, vandløbsteknik, lovgivning og meget mere.