Underviserdag

En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.

Landskabsanalyse

Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurderer landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning?