Underviserdag

En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.

Landskabsanalyse

Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt?