Landskabsanalyse – et værktøj i kampen om arealerne

16. september 2022

Den 12.-13. oktober afholder vi kursus i Landskabsanalyse. Her kan du læse underviser Hanne Brendstrup Nielsens input til, hvad du især kan bruge kurset til.

Der er mange interesser i det åbne land, som vores planlægning skal forholde sig til. Men uanset, hvor vi planlægger, eller hvad vi planlægger for, sker det i landskabet. Det er landskabet, der er rammen i det åbne land.

Vi skal bruge landskabsanalysen til at forstå denne ramme – vi skal forstå de kvaliteter, vi skal passe på, og de potentialer, vi kan udnytte, når vi planlægger strategisk og klogt.

Strategisk planlægning i det åbne land
For at kunne lave den nødvendige strategiske planlægning i det åbne land, er der behov for at kende landskabets karakter, styrker og potentialer.

Dertil kommer, at vores projekter i det åbne land generelt bliver større, og derfor er viden om landskabet og mulighederne for landskabelig indpasning også meget relevant for sagsbehandlingen i landzonen.

Man kan også tale for, at presset på arealerne i det åbne land skærper behovet for at værne om de helt særlige landskabsværdier i udvalgte områder – hvordan finder man frem til de arealer, og hvordan sagsbehandler eller planlægger man i de områder?

Her finder du en af de slides, der indgår i kursusmaterialet på kurset Landskabsanalyse 12.-13. oktober:

Du kan læse meget mere i artiklen Landskabsanalyse og strategisk planlægning fra Magasinet TEKNIK & MILJØ i juni 2022. Find den her.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Regeringen præsenterede i sidste uge sit udspil til klimatilpasningsplan 1, hvor scenen blev malerisk sat ved stranden nær Lemvig. Nye planer medfører næsten altid nye læringsbehov. Læs med.