Landskabsanalyse – et værktøj i kampen om arealerne

16. september 2022

Den 12.-13. oktober afholder vi kursus i Landskabsanalyse. Her kan du læse underviser Hanne Brendstrup Nielsens input til, hvad du især kan bruge kurset til.

Der er mange interesser i det åbne land, som vores planlægning skal forholde sig til. Men uanset, hvor vi planlægger, eller hvad vi planlægger for, sker det i landskabet. Det er landskabet, der er rammen i det åbne land.

Vi skal bruge landskabsanalysen til at forstå denne ramme – vi skal forstå de kvaliteter, vi skal passe på, og de potentialer, vi kan udnytte, når vi planlægger strategisk og klogt.

Strategisk planlægning i det åbne land
For at kunne lave den nødvendige strategiske planlægning i det åbne land, er der behov for at kende landskabets karakter, styrker og potentialer.

Dertil kommer, at vores projekter i det åbne land generelt bliver større, og derfor er viden om landskabet og mulighederne for landskabelig indpasning også meget relevant for sagsbehandlingen i landzonen.

Man kan også tale for, at presset på arealerne i det åbne land skærper behovet for at værne om de helt særlige landskabsværdier i udvalgte områder – hvordan finder man frem til de arealer, og hvordan sagsbehandler eller planlægger man i de områder?

Her finder du en af de slides, der indgår i kursusmaterialet på kurset Landskabsanalyse 12.-13. oktober:

Du kan læse meget mere i artiklen Landskabsanalyse og strategisk planlægning fra Magasinet TEKNIK & MILJØ i juni 2022. Find den her.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Læs om rådgiver Niels Henrik Jensens (H13), erfaringer med brugen af QGIS i forbindelse med ledningsprojekter. Måske du også skal have lært at bruge dette værktøj?
Ådalene vil i fremtiden blive helt centrale områder, når vi snakker vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser. Så hvordan kan man arbejde med det? Lær det i september!
Anna-Marie Bøgh, produktchef ved Kemira, har rundet et flot hjørne som en yderst stabil og vigtig ressource for vores spildevandskurser. Her kan du læse om hendes oplevelser med at være underviser – en opgave, der ikke nødvendigvis er for alle.