Landskabsanalyse – et værktøj i kampen om arealerne

16. september 2022

Den 12.-13. oktober afholder vi kursus i Landskabsanalyse. Her kan du læse underviser Hanne Brendstrup Nielsens input til, hvad du især kan bruge kurset til.

Der er mange interesser i det åbne land, som vores planlægning skal forholde sig til. Men uanset, hvor vi planlægger, eller hvad vi planlægger for, sker det i landskabet. Det er landskabet, der er rammen i det åbne land.

Vi skal bruge landskabsanalysen til at forstå denne ramme – vi skal forstå de kvaliteter, vi skal passe på, og de potentialer, vi kan udnytte, når vi planlægger strategisk og klogt.

Strategisk planlægning i det åbne land
For at kunne lave den nødvendige strategiske planlægning i det åbne land, er der behov for at kende landskabets karakter, styrker og potentialer.

Dertil kommer, at vores projekter i det åbne land generelt bliver større, og derfor er viden om landskabet og mulighederne for landskabelig indpasning også meget relevant for sagsbehandlingen i landzonen.

Man kan også tale for, at presset på arealerne i det åbne land skærper behovet for at værne om de helt særlige landskabsværdier i udvalgte områder – hvordan finder man frem til de arealer, og hvordan sagsbehandler eller planlægger man i de områder?

Her finder du en af de slides, der indgår i kursusmaterialet på kurset Landskabsanalyse 12.-13. oktober:

Du kan læse meget mere i artiklen Landskabsanalyse og strategisk planlægning fra Magasinet TEKNIK & MILJØ i juni 2022. Find den her.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Lige nu udvikler vidensgrundlaget om PFAS sig med hastige skridt. Mange forskellige typer af forureningskilder dukker op, mens undersøgelser af, hvor forureningen stammer fra, er i gang. Læs med her om nogle af de mange udfordringer, du støder på i arbejdet med PFAS.
Kursusafdelingen holder ferielukket i uge 30. Øvrige sommeruger er her delvis bemanding. Send en mail til kursus@fvc.dk, hvis du ikke kan fange os på telefonen. Så vender vi snarest tilbage til dig. Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer!