Vandløbslovgivning og -administration 2

På dette kursus arbejder vi med de svære og misforståede paragraffer i vandløbsloven, så du får et bedre grundlag for at lave korrekt myndighedsbehandling.

Rørlagte vandløb

Lær om nyanlæg, udskiftning og reparation af rørlagte vandløb. Du hører bl.a. om fejlfinding, reparationsmetoder, rørtyper og økonomi.