Rørlagte vandløb

På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning med videre af rørlagte vandløb.