Miljøvurdering og Bilag IV

Få overblik over habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt implementering i dansk lovgivning og EU-praksis. Og hør om undersøgelser og vurdering af påvirkning for Bilag IV-arter.

Bynatur fra idé til drift

Biodiversitet i byen? På dette kursus får du hands-on viden om, hvordan du får gennemført dit projekt. Samtidig får du et sparringsrum, hvor du, dine medkursister samt professionelle undervisere kan hjælpe dig godt videre.

Drift af pumpestationer 2

Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.