Miljøvurdering og Bilag IV

Du får overblikket over habitatdirektivets artikel 12, 13 og 16 samt implementering i dansk lovgivning og EU-praksis, samt undersøgelser og vurdering af påvirkning for Bilag IV arter.

Bynatur fra Idé til Drift

Biodiversitet i Byen? Ja det er en af de mange indsatser der i dag bliver gjort for at bremse den faldende biodiversitet. På dette kursus får du hands on viden om, hvordan du får gennemført dit projekt. Samtidig får du et sparringsrum, hvor du får både medkursister samt professionelle undervisere der kan hjælpe dig godt videre.

Drift af pumpestationer 2

Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen. Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.