Sundhed i naturen. Online-kursus

På kurset får du overblik over relevant forskning i sammenhæng mellem menneskers adgang til natur og deres sundhed og trivsle. Du bliver præsenteret for konkrete eksempler på implementering af forskningen i tre kommuner: Terapihaven Møllebæk i Kolding, Store Grundet Sundhedsskov i Vejle og terapihaven på Vestre Kirkegård i København. Og du får kendskab til vigtige opmærksomhedspunkter i processen fra idé til realisering.

Forståelse fremmer samtalen. Online-kursus for miljøsagsbehandlere

De danske kommuner har fokus på god dialog, samarbejde og involvering af borgere og virksomheder. Det er klogt, det er værdiskabende, det er sympatisk – men uha, det kan være svært. Ikke mindst, hvis man som relativ ny sagsbehandler i en kommune skal i dialog med en borger eller virksomhed, der er helt uenig i kommunes planer eller afgørelser.

Du får på kurset indsigt i egen adfærd og kommunikationsstile gennem introduktion til typepsykologi og profilværktøjet " Jungiansk Typeindeks". Kurset giver dig øget forståelse for samspillet mellem mennesker og konkrete værktøjer til at kommunikere klart og tydeligt med. Det giver dig bevidsthed om dine egne præferencer og dermed større mulighed for aktivt at vælge gøre noget andet – når det du plejer at gøre, ikke synes at virke.

Fakta om mikroplast. Online kursus

Du får oplæg fra eksperter involveret i nystartet MUDP projekt om mikroplast og fra konsoriet marine.plastic.dk.

MUDP projektet udføres i et samarbejde mellem Eurofins Miljø, Aarhus Vand, Aarhus Kommune, TECHRAS, Dansand, DANOVA og SWECO. Med sidstnævnte som projektleder.

DTU-Aqua er en vigtig aktør i konsortiet Marine.plastic.dk bla. vedr. studier af risikoen ved nano- og mikroplast i havmiljøet.

Det er et kursus med plads til faglig nysgerrighed og drøftelser. Vi skal IKKE derfra med klare politiske budskaber, men med et fagligt løft på det fælles overblik over fakta og ubesvarede spørgsmål.