Natursagsbehandleren

Administration af Naturbeskyttelsesloven – § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver mv.

Naturbeskyttelseslovens §3

Få overblik over Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf, herunder klagenævnspraksis, naturvurdering og sagsbehandling