Vandløbslovgivning og -administration 2

På dette kursus arbejder vi med de svære og misforståede paragraffer i vandløbsloven, så du får et bedre grundlag for at lave korrekt myndighedsbehandling.

Erstatning efter vandløbsloven

På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.