Aksel Kirkeby

Aksel er den måske nok mest erfarne underviser, der findes inden for spildevand og afløb. Han er projektleder ved Vand og Affald i Svendborg.

Har du været på nogle af vores spildevands- og afløbsoperatørkurser, så kender du måske den meget erfarne underviser Aksel Kirkeby.

Han har gjort sig spændende erfaringer lige siden slutningen af sin uddannelse og kan lide at dele ud af sin viden for at forberede danske driftsmedarbejdere på situationer, der opstår i deres hverdag.

Aksel er uddannet maskinmester og fik øjnene op for at undervise efter et kursus, han selv havde deltaget i på Ferskvandscentret i 1998.

Siden da har han undervist på et væld af forskellige kurser, fx:

For ham er et kursus muligheden for at dele viden, så driftsfolk, der er på kursus, bliver bedre forberedt på de situationer, der opstår i deres hverdag.

Han er interesseret i, at den viden, han sidder med, kan deles ud til andre, men også at han selv bliver klogere på andres erfaringer.

Han ser også et kursus som en slags ”eksamen”, hvor han bliver testet i, om han er forberedt nok i sit materiale og til at holde på kursisternes opmærksomhed.

Aksel Kirkeby

Aksel Kirkeby

Senior projektleder ved Vand og Affald A/S i Svendborg
Maskinmester

LinkedIn-profil

Mød Aksel her

 • Drift af pumpestationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-05-2024 til 31-05-2024

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

  Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

  Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

  Kursusprogram
  29. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
  09:30 Opbygning af en pumpestation
    - pumpetyper
    Aksel Kirkeby
  10:15 Pause
  10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
    Ivan Vølund
  12:00 Frokost
  13:00 Indretning og styring af en pumpestation
    Aksel Kirkeby
  13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
    Aksel Kirkeby
  15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
  16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
    Beregning og måling af pumpeydelser
    Aksel Kirkeby
  18:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  30. maj 2024
  08:30 Kloakbekendtgørelsen i praksis
    Tommy Kjær
  10:00 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
    Medbring arbejdstøj til ekskursionen
    Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
  11:00 Pumpens bestanddele.
    Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
    Aksel Kirkeby
  12:00 Pumpetyper
  12:30 Frokost
  13:30 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
    Opdeling i hold
  Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper, Agrometer
  14:45 Praktiske øvelser fortsat
  15:00 Kaffepause
  15:30 Opsamling og spørgsmål
  16:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
  17:00 Sikkerhed og hygiejne
    Jens Brandt
  18:30 Middag
  21:00 Aftenservering
  31. maj 2024
  08:00 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
    Aksel Kirkeby
  09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
    Jes Knudsen
  11:30 Frokost
  12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
    Aksel Kirkeby
  13:30 Kaffe og kursusevaluering
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  14:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Svovlbrinteproblemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-06-2024

  Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
  Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

  Kursusprogram
  18. juni 2024
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
    - Farligt for mennesker
  - Ødelægger vores anlæg
  - Genere omgivelserne
    Aksel Kirkeby
  10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
    - H2S dannelse i trykledninger
  - H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
  - Betonkorrosion
  - Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
    Martin Lyngsø
  12:30 Frokost
  13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
    - Første erfaringer i 90'erne
  - Svovlbrintegrupper
  - Måling og forebyggende tiltag
    Jesper Pedersen
  14:30 Praktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
    - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
  - Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
  - Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
    Jesper Pedersen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
    - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
  - Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
    Aksel Kirkeby
  16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
    Aksel Kirkeby
  16:30 Evaluering af kurset
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Senior Water Treatment Specialist Martin Lyngsø, GRUNDFOS DK A/S • Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.