Aksel Kirkeby

Aksel er den måske nok mest erfarne underviser, der findes inden for spildevand og afløb. Han er projektleder ved Vand og Affald i Svendborg.

Har du været på nogle af vores spildevands- og afløbsoperatørkurser, så kender du måske den meget erfarne underviser Aksel Kirkeby.

Han har gjort sig spændende erfaringer lige siden slutningen af sin uddannelse og kan lide at dele ud af sin viden for at forberede danske driftsmedarbejdere på situationer, der opstår i deres hverdag.

Aksel er uddannet maskinmester og fik øjnene op for at undervise efter et kursus, han selv havde deltaget i på Ferskvandscentret i 1998.

Siden da har han undervist på et væld af forskellige kurser, fx:

For ham er et kursus muligheden for at dele viden, så driftsfolk, der er på kursus, bliver bedre forberedt på de situationer, der opstår i deres hverdag.

Han er interesseret i, at den viden, han sidder med, kan deles ud til andre, men også at han selv bliver klogere på andres erfaringer.

Han ser også et kursus som en slags ”eksamen”, hvor han bliver testet i, om han er forberedt nok i sit materiale og til at holde på kursisternes opmærksomhed.

Aksel Kirkeby

Aksel Kirkeby

Senior projektleder ved Vand og Affald A/S i Svendborg
Maskinmester

LinkedIn-profil

Mød Aksel her

Drift af pumpestationer

Kursussted: Ferskvandscentret

29-05-2024 til 31-05-2024

Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

Kursusprogram
29. maj 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
09:30 Opbygning af en pumpestation
  - pumpetyper
  Aksel Kirkeby
10:15 Pause
10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
  Ivan Vølund
12:00 Frokost
13:00 Indretning og styring af en pumpestation
  Aksel Kirkeby
13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
  Aksel Kirkeby
15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
  Beregning og måling af pumpeydelser
  Aksel Kirkeby
18:00 Middag
21:00 Øl/vand
30. maj 2024
08:30 Kloakbekendtgørelsen i praksis
  Tommy Kjær
10:00 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
  Medbring arbejdstøj til ekskursionen
  Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
11:00 Pumpens bestanddele.
  Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
  Aksel Kirkeby
12:30 Frokost
13:30 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
  Opdeling i hold
Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper, Agrometer, Vogelsang
14:45 Praktiske øvelser fortsat
15:00 Kaffepause
15:30 Opsamling og spørgsmål
16:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
17:00 Sikkerhed og hygiejne
  Jens Brandt
18:30 Middag
21:00 Aftenservering
31. maj 2024
08:00 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
  Aksel Kirkeby
09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
  Jes Knudsen
11:30 Frokost
12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
  Aksel Kirkeby
13:30 Kaffe og kursusevaluering
  Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
14:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Svovlbrinteproblemer

Kursussted: Ferskvandscentret

18-06-2024

Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

Kursusprogram
18. juni 2024
09:00 Ankomst og kaffe
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
  - Farligt for mennesker
- Ødelægger vores anlæg
- Genere omgivelserne
  Aksel Kirkeby
10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
  - H2S dannelse i trykledninger
- H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
- Betonkorrosion
- Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
  Martin Lyngsø
12:30 Frokost
13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
  - Første erfaringer i 90'erne
- Svovlbrintegrupper
- Måling og forebyggende tiltag
  Jesper Pedersen
14:30 Praktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
  - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
- Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
- Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
  Jesper Pedersen
15:00 Kaffepause
15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
  - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
- Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
  Aksel Kirkeby
16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
  Aksel Kirkeby
16:30 Evaluering af kurset
  Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Senior Water Treatment Specialist Martin Lyngsø, GRUNDFOS DK A/S • Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.