Aksel Kirkeby

Aksel er den måske nok mest erfarne underviser, der findes inden for spildevand og afløb. Han er projektleder ved Vand og Affald i Svendborg.

Har du været på nogle af vores spildevands- og afløbsoperatørkurser, så kender du måske den meget erfarne underviser Aksel Kirkeby.

Han har gjort sig spændende erfaringer lige siden slutningen af sin uddannelse og kan lide at dele ud af sin viden for at forberede danske driftsmedarbejdere på situationer, der opstår i deres hverdag.

Aksel er uddannet maskinmester og fik øjnene op for at undervise efter et kursus, han selv havde deltaget i på Ferskvandscentret i 1998.

Siden da har han undervist på et væld af forskellige kurser, fx:

For ham er et kursus muligheden for at dele viden, så driftsfolk, der er på kursus, bliver bedre forberedt på de situationer, der opstår i deres hverdag.

Han er interesseret i, at den viden, han sidder med, kan deles ud til andre, men også at han selv bliver klogere på andres erfaringer.

Han ser også et kursus som en slags ”eksamen”, hvor han bliver testet i, om han er forberedt nok i sit materiale og til at holde på kursisternes opmærksomhed.

Aksel Kirkeby

Aksel Kirkeby

Senior projektleder ved Vand og Affald A/S i Svendborg
Maskinmester

LinkedIn-profil

Mød Aksel her

 • Svovlbrinteproblemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-06-2023

  Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
  Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

  Kursusprogram
  15. juni 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
    - Farligt for mennesker
  - Ødelægger vores anlæg
  - Genere omgivelserne
    Aksel Kirkeby
  10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
    - H2S dannelse i trykledninger
  - H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
  - Betonkorrosion
  - Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
    Martin Lyngsø
  12:30 Frokost
  13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
    - Første erfaringer i 90'erne
  - Svovlbrintegrupper
  - Måling og forebyggende tiltag
    Jesper Pedersen
  14:30 Praktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
    - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
  - Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
  - Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
    Jesper Pedersen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
    - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
  - Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
    Aksel Kirkeby
  16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
    Aksel Kirkeby
  16:30 Evaluering af kurset
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Projekt Ingeniør Martin Lyngsø, GRUNDFOS DK A/S • Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.