Camilla Rosenkrantz Schrold

Projekter lykkes, når vi bringer hinandens talenter i spil

Camilla er projektchef ved Envidan, hvor hun har været siden 2008. Hun er uddannet diplomingeniør i 2000 fra Syddansk Universitet og var kommunalt ansat fra 2000-2008.

Camilla har stor erfaring med projekt- og procesledelse i sager med et bredt spektrum af faglige kompetencer. De seneste år har hun arbejdet med traditionelle afløbsprojekter som separat kloakering, transportanlæg, m.v. samt bycentrale klimatilpasningsprojekter.

Camilla er mentor for Envidans unge ingeniører og arbejdsmiljørepræsentant for Silkeborgkontoret.

For Camilla er det en stor motivation, når projektet er i centrum, og alle arbejder sammen om at få det bedste ud af hinanden til gavn for projektet.

Camilla Rosenkrantz Schrold

Diplomingeniør
Projektchef ved Envidan

LinkedIn-profil

Mød Camilla her

Reducer klimapåvirkning i kloak- og klimasikringsprojekter

Kursussted: Ferskvandscentret

02-10-2024

Anlægsprojekter kan nedbringe forsyningens samlede klimaaftryk, men hvordan?

På kurset giver vi dig nogle konkrete bud på, hvordan det kan gøres. Formålet er, at tænke bæredygtighed ind helt fra udbuds- til anlægsfasen.

Du får styr på lovgivningen og bliver inspireret af nogle dygtige aktører, der er langt i processen.

De kommer og fortæller, hvordan de konkret griber arbejdet an. Og der bliver rig lejlighed til erfaringsudveksling til sidst, hvor vi fremhæver nogle gode eksempler på, hvordan "grønne krav" kan indarbejdes.Du får indsigt i emner som:
- Hvorfor skal forsyningerne arbejde på at reducere CO2 udledningen?
- Materialernes klimaaftryk
- Overskudsjord samt råstoffernes klimaaftryk
- Klimaaftryk fra entreprenørens maskiner
- Lovgivningen
Kursusprogram
2. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:20 Velkomst og fælles præsentation
  Annette Vesterager, Bettina Precht Simonsen og Camilla Rosenkrantz Schrold
09:45 Hvorfor skal forsyningerne arbejde på at reducere CO2 udledningen?
  - Hvor stort er kloak- og klimaprojekternes klimaudledning typisk?
- Må Forsyningerne investere ekstra i mere bærdygtige anlægsprojekter?
  Camilla Rosenkrantz Schrold og Bettina Precht Simonsen
10:00 Materialernes klimaaftryk og muligheder for at reducere CO2 udledningen gennem valg af materialer
  - Lær at bruge EPDér til at kunne vurdere produkternes miljøpåvirkning
- Eksempler på hvordan valg af forskellige materialer som rør, brønde og bygværker påvirker projekternes CO2 udledning
  Bettina Precht Simonsen
10:45 Pause
11:00 Overskudsjord samt råstoffernes klimaaftryk og muligheder for at reducere CO2 udledningen gennem modtagepladser og lokale nyttiggørelsesprojekter
  - Hvordan Næstved Spildevand (Envafors) lykkes med at genanvende jord og materialer fra kloakprojekter ved hjælp af forsyningens modtageplads
- Hvordan et nyt kommunalt nyttiggørelsesprojekt skaber plads til at indbygge overskudsjord indenfor kommunen samtidig med at der udvikles et nyt rekreativt område
  Tenna Charlotte Weber Olsson
11:45 Klimaaftryk fra entreprenørens maskiner og hvilke muligheder der er for at reducere CO2 udledningen gennem valg af maskiner
  - Hvor meget disel bruger entreprenørens maskiner i typiske kloak- og klimaprojekter i dag og hvilke potentialer er der i at anvende emissionsfrie maskiner?
- Hvilke alternativer er der til diseldrevne maskiner og hvad kræver det at bruge disse?
  Kamilla Mercedes Kuld
12:30 Frokost
13:30 Grønne krav i udbud - hvad siger juristen?
  - Hvilke krav skal og må forsyningerne stille i henhold til tilbudsloven og udbudsloven?
- Udfordringer og muligheder for at sætte nye mindstekrav på materialer
- Eksempler på evalueringskriterierne, prismodeller og sideordnede tilbud i entrepriseudbud
  Thomas Grønkær
14:30 Kaffe og kage pause
15:00 Grønne krav i udbud - eksempler og erfaringsudveksling
  Med udgangspunkt i eksempler fra forsyningsbranchen drøfter vi hvordan "grønne krav" kan indarbejdes på en god og lovlig måde
  Camilla Rosenkrantz Schrold
15:45 Afslutning og evaluering
  Bettina Precht Simonsen, Camilla Rosenkrantz Schrold og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Projektleder Bettina Precht Simonsen, KLAR Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• |Advokat • Grønkær|Thomas|SIRIUS advokater Thomas Grønkær • Bæredygtighedsansvarlig Kamilla Mercedes Kuld, NORDKYSTEN Entreprenørfirmaet A/S • Seniorprojektleder, Naturgeograf Tenna Charlotte Weber Olsson • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Projektleder Bettina Precht Simonsen, KLAR Forsyning A/S

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.