Carsten Villsen

Ekspert i støj og akustik

Carsten har siden 2007 været ansat hos NIRAS. Forud for det, var han ansat først hos Hedeselskabet og dernæst hos Eurofins (tidligere Miljø-Kemi).

Carsten har beskæftiget sig med støj og akustik siden 1993, og i 1995 blev han certificeret hhv. akkrediteret til ”Miljømåling ekstern støj” hos Miljøstyrelsen.

Carsten har omfattende erfaring med målinger og beregninger af støj fra virksomheder, vindmøller, motorsportsbaner, diskoteker og restaurationer (herunder bygningstransmitteret støj), vejtrafik og jernbaner, anlægsarbejder, m.v.

Derudover har han erfaring med målinger af lavfrekvent støj i det eksterne miljø, maskinstøj (iht. ISO 3744), støjisolering af ejendomme, målinger og beregninger af rumakustik samt målinger af luftlydisolation og trinlydniveau i bygninger. Endvidere har han deltaget i samtlige “Sammenlignende støjmåling” fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium siden 1995.

Ind imellem do. målinger har Carsten udført en lang række målinger af støj og akustik i arbejdsmiljøet, målinger af såvel komfortvibrationer i boliger som vibrationer i arbejdsmiljøet og vibrationers påvirkninger af bygninger.

Støjområdet er en ”rodebutik” for nye støjfolk at komme ind i. Det er ønsket om at uddele lidt guldkorn, der motiverer Carsten ift. undervisning. En god start er nemlig guld værd, også selvom området kan være tungt at danse med.

Carsten siger: “Støjområdet var noget, jeg gik ind i, fordi 2+2=5 (hvilket jeg så som en matematisk udfordring) – og fordi målingerne generelt kun kan foretages, når der er godt vejr!”

Carsten Villsen

Civilingeniør med speciale i energiteknik
Rådgivende ingeniør, støj & akustik, hos NIRAS A/S

LinkedIn-profil

Mød Carsten her

 • Ekstern støj – basis

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-03-2024

  Har du brug for en grundlæggende viden om støj? Så er her kurset for dig.
  Du får et grundlæggende kendskab til de relevante støjvejledninger, som du har brug for i arbejdet med støj.
  Vi gennemgår de specielle problematikker omkring støj fra virksomheder, vindmøller, støjende fritidsaktiviteter, støj fra varmepumper og lavfrekvent støj.

  Kurset veksler mellem teori og gruppearbejde.


  Ferskvandscentret har to kurser i ekstern støj.

  Ekstern støj basis – det du skal vide, som er tiltænkt alle sagsbehandlere i kommunerne eller rådgivere, der arbejder med industrimiljø. Her får du den grundlæggende viden om støj og de relevante støjvejledninger, som du har brug for i sagsbehandlingen.

  Det andet kursus: Ekstern støj udvidet – støjmålinger og de svære afgørelser, er tiltænkt sagsbehandlere, som har brug for at vide mere. Måske fordi du er fagperson på støjområdet og den, som skal træffe de svære afgørelser, når der opstår konflikter mellem naboer og støjende aktiviteter i industrien eller fritiden.

  Kurserne ligger efter hinanden. Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til 8.545,- kr. inkl overnatning mellem de to kursusdage.

  (Disse kurser holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  19. marts 2024
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  09:30 Administration af ekstern støj
    - Bekendtgørelser, vejledninger m.v.
  - Fastsættelse af støjvilkår
  - Usikkerhed og støjvilkår
  - Forskellen på orienterende og godkendte støjmålinger
  - Fordele og ulemper ved støjberegninger og støjmålinger
    Carsten Villsen
  10:50 Kort pause
  11:00 Grundlæggende akustik
    Hvad er decibel?
  Regler for:
  - Fordobling af støj
  - Korrektion for baggrundsstøj
  - Afstandsdæmpning
  - Korrektion for referenceperiode
    Carsten Villsen
  11:40 Gruppearbejde
    - Vi øver os i at regne med decibel
    Carsten Villsen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde - fortsat
    Carsten Villsen
  13:30 Støj fra vindmøller
    - Vindmøllebekendtgørelsen. Hvordan gennemføres beregninger af støj fra vindmøller?
  - Hvordan læser og kontrollerer man en støjrapport for vindmøller og hvad bør rapporten indeholde?
    Carsten Villsen
  14:00 Støjende fritidsaktiviteter
    - Støj fra boldbaner, multibaner, padelbaner, skaterbaner
  - Støj fra motocrossbaner
  - Støj fra skydebaner
  - Støj fra forsamlingshuse og lignende
    Carsten Villsen
  14:45 Lavfrekvent støj og infralyd
    - Orientering nr. 9/1997
    Carsten Villsen
  15:00 Støj fra varmepumper
    Carsten Villsen
  15:15 Kaffepause
  15:30 Erfaringer fra Herning Kommune
    - Målinger og beregninger
  - Henstilling, påbud og indskærpelse
  - Samspil mellem rådgiver, kommune, virksomhed og klager
  - Eksempler
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Opsamling, spørgsmål og evaluering
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj udvidet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-03-2024

  Kend din støjrapport og støjmåler, På dette kursus tager du støjmåleren i hænderne, og vi øver os i at bruge den og analysere dataer fra den.
  Vi kigger på de svære klagesager og afgørelser, og snakker om hvornår og hvordan du skærer igennem.

  Du får en klage ind - hvad gør du? Hvordan laver du en kontrolmåling, og hvordan indstiller du din støjmåler? Hvad med baggrundsstøjen? Hvordan læses en støjrapport, og hvad skal den indeholde?

  Hvad gør du, når usikkerheden rammer? Hvornår drysser du lidt guldstøv, og hvornår skærer du igennem med ro i maven? Dette og meget mere får du svar på her.

  Husk at medbringe din egen støjmåler (hvis du har en) !!!


  Ferskvandscentret har to kurser i ekstern støj.

  Ekstern støj basis – det du skal vide, som er tiltænkt alle sagsbehandlere i kommunerne eller rådgivere, der arbejder med industrimiljø. Her får du den grundlæggende viden om støj og de relevante støjvejledninger, som du har brug for i sagsbehandlingen.

  Det andet kursus: Ekstern støj udvidet – støjmålinger og de svære afgørelser, er tiltænkt sagsbehandlere, som har brug for at vide mere. Måske fordi du er fagperson på støjområdet og den, som skal træffe de svære afgørelser, når der opstår konflikter mellem naboer og støjende aktiviteter i industrien eller fritiden.

  Kurserne ligger efter hinanden. Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til 8.545,- kr. inkl overnatning mellem de to kursusdage.

  (Disse kurser holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  20. marts 2024
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og introduktion
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  09:15 Den retlige ramme
    - Kort om støjrammedirektivet
  - Hvilke støjgrænser gælder der i det eksterne miljø?
  - Indflyvning til vejledninger og brancheregler mv.
  - Miljøkvalitetsnormer ctr. miljøgodkendelsesvilkår.
  - Differentieret beskyttelsesbehov: samspillet mellem støjgrænser og planlægning
    Tina Toft
  10:00 Klage, tilsyn og håndhævelse
    Med afsæt i nogle konkrete eksempler gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
  - Håndtering af overskridelser
  - Håndhævelse: henstilling, påbud/forbud/indskærpelse, selvhjælpshandling, herunder opfølgning, tilbagekaldelse af godkendelse, krav til dokumentation, politianmeldelse.
  - Klagesager - tips og tricks til effektiv sagsbehandling
  - Domstolsprøvelse.
    Tina Toft
  10:45 Pause
  11:00 Håndtering af støjklager
    10 opmærksomhedspunkter på vejen til en orienterende støjmåling m.v.
    Jesper Lund Thomsen
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsynets gennemførelse - forberedelserne
    - Kort introduktion
  - Hvordan indstilles min støjmåler? (medbring din egen støjmåler)
  - Vi prøver at måle på lydeksempler og sammenligner vores måleresultater
  - Nyttighe håndregler til rygraden - til "når man står derude"
    Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
  13:30 Brug af støjmåleren - vi går udendørs og øver os
    - Hvor skal jeg stå, når jeg måler?
  - Hvordan håndterer jeg "fremmede" støjbidrag og støj der varierer?
  - I grupper eller i plenum analyserer vi os frem til støjens energimiddelværdi og støjens maksimalværdi og vi korrigerer for baggrundsstøjens indflydelse.
  - Hvis jeg måler indendørs; hvad så med efterklangstiden?
  - Hvordan dokumenterer jeg det, jeg har målt og mine analyseresultater?
    Carsten Villsen
  15:00 Kagebord
  15:15 Støjrapportens indhold
    - Hvad skal og hvad bør en støjrapport indeholde?
  - Hvad med usikkerheden? Hvordan fastlægger jeg den og hvordan forholder jeg mig til den?
    Carsten Villsen
  15:45 Afgørelser om støj
    - Hvordan skærer man igennem og træffer en afgørelse?
  - Hvad gør jeg, når usikkerheden rammer mig?
  - Hvor finder jeg hjælp?
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Afslutning og evaluering
    Carsten Villsen og Gitte Moestrup
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Advokat, Principal Tina Toft, Poul Schmith - Kammeradvokaten • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.