Carsten Villsen

Ekspert i støj og akustik

Carsten har siden 2007 været ansat hos NIRAS. Forud for det, var han ansat først hos Hedeselskabet og dernæst hos Eurofins (tidligere Miljø-Kemi).

Carsten har beskæftiget sig med støj og akustik siden 1993, og i 1995 blev han certificeret hhv. akkrediteret til ”Miljømåling ekstern støj” hos Miljøstyrelsen.

Carsten har omfattende erfaring med målinger og beregninger af støj fra virksomheder, vindmøller, motorsportsbaner, diskoteker og restaurationer (herunder bygningstransmitteret støj), vejtrafik og jernbaner, anlægsarbejder, m.v.

Derudover har han erfaring med målinger af lavfrekvent støj i det eksterne miljø, maskinstøj (iht. ISO 3744), støjisolering af ejendomme, målinger og beregninger af rumakustik samt målinger af luftlydisolation og trinlydniveau i bygninger. Endvidere har han deltaget i samtlige “Sammenlignende støjmåling” fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium siden 1995.

Ind imellem do. målinger har Carsten udført en lang række målinger af støj og akustik i arbejdsmiljøet, målinger af såvel komfortvibrationer i boliger som vibrationer i arbejdsmiljøet og vibrationers påvirkninger af bygninger.

Støjområdet er en ”rodebutik” for nye støjfolk at komme ind i. Det er ønsket om at uddele lidt guldkorn, der motiverer Carsten ift. undervisning. En god start er nemlig guld værd, også selvom området kan være tungt at danse med.

Carsten siger: “Støjområdet var noget, jeg gik ind i, fordi 2+2=5 (hvilket jeg så som en matematisk udfordring) – og fordi målingerne generelt kun kan foretages, når der er godt vejr!”

Carsten Villsen

Civilingeniør med speciale i energiteknik
Rådgivende ingeniør, støj & akustik, hos NIRAS A/S

LinkedIn-profil

Mød Carsten her