Ivan Vølund

Undervisningserfaring der rækker ud over Danmarks grænser

Ivan har været i branchen siden 2001. Han startede med ansvar for SRO, forbedringsprojekter, renoveringer, dokumentation og implementering af vedligeholdelsessystem til spildevandspumper i Odense. Derudover har han været med i Danvas pumpenetværksgruppe, siden den blev etableret omkring 2007.

Ivan har i mange år været ansvarlig for drift og vedligehold af afløbssystem og renseanlæg i Odense og Nordfyn. Han har siddet i STF’s bestyrelse siden 2016, og i 2023 startede han STF Netværk Mikroforureninger.

Ud over Ferskvandscentret har Ivan bl.a. undervist i drift og vedligehold af spildevandssystemer i Rusland og Zambia.

Om rollen som underviser siger han: “Min undervisning skal være teoridokumenteret gennem praktiske eksempler fra hverdagen. Involvering af kursisterne er vigtigt for at gøre det vedkommende. Hver gang jeg underviser, giver det noget at reflektere over, når jeg har modtaget spørgsmål, hørt kursisternes praktiske erfaringer og bevæggrunde for forskellige måder at gøre tingene på.”

Ivan Vølund

Maskinmester og diplomuddannelse i
teknisk vedligeholdelsesledelse
Spildevandschef hos VandCenter Syd

LinkedIn-profil

Mød Ivan her

Drift af pumpestationer

Kursussted: Ferskvandscentret

29-05-2024 til 31-05-2024

Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

Kursusprogram
29. maj 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
09:30 Opbygning af en pumpestation
  - pumpetyper
  Aksel Kirkeby
10:15 Pause
10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
  Ivan Vølund
12:00 Frokost
13:00 Indretning og styring af en pumpestation
  Aksel Kirkeby
13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
  Aksel Kirkeby
15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
  Beregning og måling af pumpeydelser
  Aksel Kirkeby
18:00 Middag
21:00 Øl/vand
30. maj 2024
08:30 Kloakbekendtgørelsen i praksis
  Tommy Kjær
10:00 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
  Medbring arbejdstøj til ekskursionen
  Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
11:00 Pumpens bestanddele.
  Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
  Aksel Kirkeby
12:00 Pumpetyper
12:30 Frokost
13:30 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
  Opdeling i hold
Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper, Agrometer, Vogelsang
14:45 Praktiske øvelser fortsat
15:00 Kaffepause
15:30 Opsamling og spørgsmål
16:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
17:00 Sikkerhed og hygiejne
  Jens Brandt
18:30 Middag
21:00 Aftenservering
31. maj 2024
08:00 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
  Aksel Kirkeby
09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
  Jes Knudsen
11:30 Frokost
12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
  Aksel Kirkeby
13:30 Kaffe og kursusevaluering
  Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
14:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Drift af pumpestationer 2

Kursussted: Ferskvandscentret

17-09-2024 til 19-09-2024

Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen.Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.
Har du din daglige gang på pumpestationer og vil du gerne have endnu mere viden om drift og service af pumpestationer og brug af opsamlet data? Så er dette kursus noget for dig.
Vi bygger ovenpå din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer fra kurset "Drift af pumpestationer" og Afløbsoperatøruddannelsen.
Vi ser på data og udarbejdelse af et vedligeholdelsessystem til at være et brugbart værktøj med alarmprioritering, konflikthåndtering, kundekontakt, alarmstatistik med mere. Der er fokus på energioptimering og drift og service af pumpestationer. Hvad er god service og et godt vedligeholdelsesniveau? Vi ser også på trykledninger og tryksatte systemer herunder svovlbrinteproblematikken. Derudover ser vi på valg af materialer og risikoen for vibrationer og evner. Sidst, men ikke mindst har vi fokus på driftssikkerhed med overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning plus det til tider store arbejde med at renovere en pumpestation.
Kursusprogram
17. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager, Ivan Vølund og Ole Nicolajsen
10:00 Vedligeholdelsessystemer
  - Generelt plus visning af et vedligeholdelsesprogram
  Ivan Vølund
11:00 Pause
11:15 SRO overvågning
  Jesper Trelborg
12:30 Frokost
13:30 Brug af data i praksis fra SRO og VH systemer
  - Regnmålere, myndigheder m.m.
  Ole Nicolajsen
14:30 Kaffe/kage bord plus rundvisning i Aqua for at se deres pumper
  Morten Vissing
16:00 Drifts- og energioptimering
  Karsten Egebjerg Pedersen
18:00 Middag
21:00 Øl/vand
18. september 2024
08:00 Opsamling fra dag 1
  - Hvor finder jeg informationerne?
- Læringsmateriale/håndbøger/film om reparationer
  Ivan Vølund
08:30 Udskiftning eller reparation?
  Ivan Vølund
09:45 Forebyggende vedligehold
  Ivan Vølund
10:45 Pause
11:00 Forståelse for det samlede system
  - Inkl. fejlfinding og årsanalyse
  Ivan Vølund
12:00 Frokost
13:00 Trykledninger
  Ivan Vølund
14:00 Ekskursion til Silkeborg Forsyning og hvad de gør ved oppumpningsbrønde, hvor betonen er tæret, inkl. kaffe/kage
  Patrik Lohse
16:00 Tryksatte systemer
  - Traditionel og vakumsystemer
  Ole Nicolajsen
17:00 Pause
17:15 Fortsættelse af tryksatte systemer
  - Fordele og ulemper for driften herunder svovlbrinte
  Ole Nicolajsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
19. september 2024
08:00 Opsamling fra dag 2
  - Samarbejde på tværs af forsyninger og forsyningsarter
  Ole Nicolajsen
08:30 Materialevalg, vibrationer og revner
  Ove Fjordmand
10:30 Driftssikkerhed
  - Overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning
  Ole Nicolajsen
11:30 Frokost
12:30 Renovering af pumpestationer
  Ivan Vølund
15:00 Evaluering af kurset og efterfølgende kagebord
  Ivan Vølund, Ole Nicolajsen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

Undervisere

• Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Country Manager Ove Fjordmand, Sulzer Pumps Denmark A/S • Projektleder Patrik Lohse, Silkeborg Forsyning A/S • Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Jesper Trelborg, Dansk Miljø & Energistyring A/S • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.