Ivan Vølund

Undervisningserfaring der rækker ud over Danmarks grænser

Ivan har været i branchen siden 2001. Han startede med ansvar for SRO, forbedringsprojekter, renoveringer, dokumentation og implementering af vedligeholdelsessystem til spildevandspumper i Odense. Derudover har han været med i Danvas pumpenetværksgruppe, siden den blev etableret omkring 2007.

Ivan har i mange år været ansvarlig for drift og vedligehold af afløbssystem og renseanlæg i Odense og Nordfyn. Han har siddet i STF’s bestyrelse siden 2016, og i 2023 startede han STF Netværk Mikroforureninger.

Ud over Ferskvandscentret har Ivan bl.a. undervist i drift og vedligehold af spildevandssystemer i Rusland og Zambia.

Om rollen som underviser siger han: “Min undervisning skal være teoridokumenteret gennem praktiske eksempler fra hverdagen. Involvering af kursisterne er vigtigt for at gøre det vedkommende. Hver gang jeg underviser, giver det noget at reflektere over, når jeg har modtaget spørgsmål, hørt kursisternes praktiske erfaringer og bevæggrunde for forskellige måder at gøre tingene på.”

Ivan Vølund

Maskinmester og diplomuddannelse i
teknisk vedligeholdelsesledelse
Spildevandschef hos VandCenter Syd

LinkedIn-profil

Mød Ivan her

 • Drift af pumpestationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-05-2024 til 31-05-2024

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

  Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

  Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

  Kursusprogram
  29. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
  09:30 Opbygning af en pumpestation
    - pumpetyper
    Aksel Kirkeby
  10:15 Pause
  10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
    Ivan Vølund
  12:00 Frokost
  13:00 Indretning og styring af en pumpestation
    Aksel Kirkeby
  13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
    Aksel Kirkeby
  15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
  16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
    Beregning og måling af pumpeydelser
    Aksel Kirkeby
  18:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  30. maj 2024
  08:30 Kloakbekendtgørelsen i praksis
    Tommy Kjær
  10:00 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
    Medbring arbejdstøj til ekskursionen
    Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
  11:00 Pumpens bestanddele.
    Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
    Aksel Kirkeby
  12:00 Pumpetyper
  12:30 Frokost
  13:30 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
    Opdeling i hold
  Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper, Agrometer
  14:45 Praktiske øvelser fortsat
  15:00 Kaffepause
  15:30 Opsamling og spørgsmål
  16:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
  17:00 Sikkerhed og hygiejne
    Jens Brandt
  18:30 Middag
  21:00 Aftenservering
  31. maj 2024
  08:00 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
    Aksel Kirkeby
  09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
    Jes Knudsen
  11:30 Frokost
  12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
    Aksel Kirkeby
  13:30 Kaffe og kursusevaluering
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  14:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.