Jacob Høg Nyborg

25 år med fokus på affald, miljø og arbejdsmiljø

Jacob har i 25 år arbejdet med affald samt miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Siden 2006 har Jacob været indehaver af JHN Processor, og han har tidligere været ansat i Vestforbrænding og Brdr. Hartmann.

JHN Processor er et mindre analyse- og rådgivningsfirma, der arbejder inden for affaldsområdet med analyser, data, økonomi, service på affaldsområdet, miljø og arbejdsmiljø. Kunderne er hovedsageligt affaldsselskaber, forsyningsvirksomheder, kommuner samt industrivirksomheder i Danmark. JHN Processor driver Affaldsviden.dk, der er en hjemmeside, hvor kommuner og affaldsselskaber deler viden på affaldsområdet. Mere specifikt arbejder Jacob bl.a. med brugerundersøgelser og service på genbrugspladser, og han siger med et smil, at han har været på stort set alle genbrugspladser i Danmark.

Jacob Høg Nyborg er uddannet civilingeniør fra DTU med speciale i miljøvurderinger af produkter og systemer. Han har undervist på Ferskvandscentret i mere end 10 år som kursusleder og oplægsholder på forskellige kurser om affald.

Jacob Høg Nyborg

Civilingeniør
Indehaver af JHN Processor

LinkedIn-profil

Mød Jacob her

Hvor bliver fraktionerne af?

Kursussted: Ferskvandscentret

05-11-2024

God sortering betyder, at fraktionerne bliver til værdifulde ressourcer, der kan erstatte nye materialer. Det er godt for vores fælles miljø. Bliv bevidst om din egen vigtige rolle i genvindingen af vores knappe ressourcer.

Hør, hvordan affald bliver til værdifulde ressourcer, og hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af det. Hvad sker der, når jeres sorterede træ, gips, jern, plast, elektronik, papir eller glas bliver hentet på genbrugsstationen?

Når du ved mere om det, kan du endnu bedre vejlede borgerne i deres sortering.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
5. november 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
  Anne Trabjerg Kamp
09:50 Vi får flere fraktioner - du er med til at lære Danmark at sortere dem rigtigt
  Det er personalet på genbrugsstationerne, der er de bærende kræfter, når borgerne, bruger og kunderne på genbrugsstationerne skal sortere alt det nye fra. Vi ser på, hvilken udvikling, der er i gang, og hvad pladspersonalet betyder.
  Jacob Høg Nyborg
10:25 Kort pause
10:35 Gips og træ
  Norrecco fortæller om potentialerne ved genanvendelse af gips, og had der skal til for at vi kan genanvende alt det gips der kommer ind på genbrugsstationerne.De fortæller også om hvad et læs træ bliver bedømt på, hvordan trykimprægneret træ nyttiggøres og hvordan rent træaffald og gipsplader bliver til helt nye produkter. Det er en god historie!
  Jette Bjerre Hansen
11:25 Kaffe
  Nej, det er ikke en fraktion, men en opkvikker!
11:40 Jern, metal og kølemøbler
  H.J. Hansen modtager skrot, akkumulatorer, kabler og ledninger, trykflasker og ildslukkere og hårde hvidevarer.
Hvad gør HJH ved skrotfraktionerne, og hvad bliver de til? Genanvendes det hele?
Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet af fraktionerne?
Hvad kan gøre skrot mere værd?
  Anne-Dorthe Klok
12:20 Frokost
13:20 Plast
  Hvor mange slags plast sorterer I fra? Måske er der flere på vej. Hør om folie, hård plast, trekantmærkerne og hvilken udvikling, der sker inden for plastgenbrug.
Hvad kan give mening at sortere på jeres plads?
Hvad skal der til for at I får den bedste pris for plasten?
Og hvem bruger plastfraktionerne til hvad, når I har samlet dem ind?
  Pia Johansen
14:10 Kaffe & kage
14:25 Glas
  Glas er ikke bare glas: Der er vinduesglas, emballageglas, drikkeglas, spejlglas og meget mere. Hvad bliver der af det glas, I får ind? Reiling Glasrecykling modtager affaldsglas fra hele landet og sender det videre til upcykling hos Ardagh i Holmegaard. Hør, hvordan de forskellige glasfraktioner håndteres og renses, før de bliver til nyt glas. Hvad kan du gøre, for at glasset bliver bedre?
  Kim Lykke
15:15 Kort pause
15:25 Papir
  Hvad bliver papir og pap til? Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet, og hvad bestemmer prisen? Hvad kan pladskvinden K/M gøre for at forhøje værdien (og mængden?) af fraktionerne?
  Henning Pedersen
16:10 Opsamling, afslutning, evaluering
  Anne Trabjerg Kamp
16:20 Kurset er slut
  Anne Trabjerg Kamp
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S • Miljøkonsulent Pia Johansen, Ragn Sells • Anne-Dorthe Klok, H. J. Hansen A/S • Afdelingsleder Kim Lykke, Reiling Glasrecycling Danmark ApS • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, JHN Processor • Key Account Manager Henning Pedersen, HCS A/S Transport & Spedition • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Grundkursus for personale på genbrugsstationer

Kursussted: Ferskvandscentret

25-11-2024 til 26-11-2024

På dette kursus får du en introduktion til genbrugstanken og grundlæggende viden om, hvorfor genbrugspladserne er så vigtige.

Du lærer om alle de højaktuelle emner - fx direkte genbrug, service, konflikthåndtering og arbejdsmiljø. Du skal selvfølgelig også forbi temaer som sortering af affald og de forskellige fraktioner, herunder med et særligt fokus på det farlige affald.

Så - er du ny i branchen? Så er det her, du kan fyldt din rygsæk med basisviden, der kan ruste dig til arbejdet på en genbrugsplads!

(Dette kursus afholdes typisk 1 gang om året)
Kursusprogram
25. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe/te og morgenmad
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Anne Trabjerg Kamp og Kim Rene Olsen
10:00 Arbejdet på en genbrugsstation
  Sortering af affald er vigtigt! Om affaldet i Danmark og om Ressourceplanen
Opbygning og generelle principper for en genbrugsstation/plads
Hvorfor pladsmedarbejderen er vigtig: De væsentligste opgaver: Service og praktisk gøremål
  Kim Rene Olsen
12:00 Frokostbuffet
13:00 Besøg på Genbrugscenter Tietgensvej, Silkeborg Genbrug & Affald
  Kort introduktion om Silkeborg Forsyning
Rundvisning, hvor vi blandt andet ser genbrugsbutikken.
Oplæg om det daglige arbejde og service i Silkeborg Genbrug og Affald
Kaffe/te & kage på stedet
  Erling Juul
15:00 Tilbage på Ferskvandscentret
  Reaktioner og opfølgning på besøget
  Kim Rene Olsen
15:30 Kaffe/te-pause
16:00 God service på genbrugsstationer
  Service er helt centralt på genbrugsstationer. Lær hvorfor og hvad god service er og kan være
  Jacob Høg Nyborg
17:30 Pause og tjek in på hotellet
18:00 Middag
19:30 God service egne cases i sparring
  Jacob Høg Nyborg
20:30 Hygge og netværk i Dråben
26. november 2024
08:00 Opsamling på førstedagen
  Kim Rene Olsen
08:15 Arbejdsmiljø med særligt fokus på farligt affald
  Anette Østerby
10:00 Pause
10:30 Arbejdsmiljø fortsat
  Anette Østerby
12:00 Frokostbuffet
13:00 Direkte genbrug og genbrugsbutikkerne
  Hvordan arbejder vi med direkte genbrug ude på genbrugspladserne.
  Erling Juul
14:00 Kaffe og kage
14:15 Erfaringer med service og kommunikation
  Hvad betyder god kommunikation for din velfærd og for kundetilfredsheden?
  Kim Rene Olsen
15:00 Opsamling og evaluering
  Opsamling: Hvad har vi lært? Hvad skal vi også lære?
Herunder evaluering og afrunding
  Kim Rene Olsen og Anne Trabjerg Kamp
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Driftsleder Erling Juul, Silkeborg Forsyning A/S • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, JHN Processor • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S • Kemiingeniør Anette Østerby, AviChem

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.