Jacob Høg Nyborg

25 år med fokus på affald, miljø og arbejdsmiljø

Jacob har i 25 år arbejdet med affald samt miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Siden 2006 har Jacob været indehaver af JHN Processor, og han har tidligere været ansat i Vestforbrænding og Brdr. Hartmann.

JHN Processor er et mindre analyse- og rådgivningsfirma, der arbejder inden for affaldsområdet med analyser, data, økonomi, service på affaldsområdet, miljø og arbejdsmiljø. Kunderne er hovedsageligt affaldsselskaber, forsyningsvirksomheder, kommuner samt industrivirksomheder i Danmark. JHN Processor driver Affaldsviden.dk, der er en hjemmeside, hvor kommuner og affaldsselskaber deler viden på affaldsområdet. Mere specifikt arbejder Jacob bl.a. med brugerundersøgelser og service på genbrugspladser, og han siger med et smil, at han har været på stort set alle genbrugspladser i Danmark.

Jacob Høg Nyborg er uddannet civilingeniør fra DTU med speciale i miljøvurderinger af produkter og systemer. Han har undervist på Ferskvandscentret i mere end 10 år som kursusleder og oplægsholder på forskellige kurser om affald.

Jacob Høg Nyborg

Civilingeniør
Indehaver af JHN Processor

LinkedIn-profil

Mød Jacob her