Jacob Kragh Andersen

Jacob sikrer, at renseanlæg og bæredygtighed går hånd i hånd.

Jacob er uddannet miljøingeniør og PhD fra Danmarks Tekniske Universitet, med fokus på affaldssystemer og miljøvurderinger. Han er udviklingschef indenfor bæredygtighed på renseanlægsområdet i den rådgivende ingeniørvirksomhed Envidan. 

Jacob arbejder med opgaver indenfor spildevandsrensning og slambehandling. Han har stort fokus på holistiske løsninger og indbygning af bæredygtighedselementer i projekterne. Dette indebærer både projekter for kunderne (forsyningsselskaberne primært) samt internt og eksternt finansierede udviklingsprojekter.

Som rådgiver har Jacob arbejdet meget indenfor generel driftsoptimering på renseanlæg, energi- og ressourceoptimering, reduktion af klimaaftryk, reduktion af mikroforureninger og livscyklusvurderinger.

Jacob er meget aktiv ift. undervisning og formidling generelt, via bl.a. konferencer, temadage og webinarer.

Jacob Kragh Andersen

Jacob Kragh Andersen

Projektingeniør ved EnviDan
Cand.polyt. i miljøteknologi
PhD i affaldsteknologier

LinkedIn-profil

Mød Jacob her

 • Klimaaftryk fra renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-04-2024 til 10-04-2024

  På kurset om klimaaftryk fra renseanlæg lærer du:
  - Hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen
  - Rammer for beregninger, emissionsfaktorer, CO2- og lattergas afgifter.

  Du får indsigt i emner som:
  - Parismodellen
  - Scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol
  - Bæredygtig udbud og anlægsfase
  - Hvordan udfordringerne håndteres af andre

  Vi lægger desuden vægt på høj grad af erfaringsudveksling mellem deltagerne, så I får et solidt netværk at bygge videre på efter endt kursus.

  Vil du have overblik over hvor og hvordan renseanlæggene påvirker klimaet? Så er dette kursus for dig.
  Kursusprogram
  9. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Anita Rye Ottosen
  10:00 Klimastatus hos kursusdeltagerne
    - Kahoot øvelse - Del 1
    Anita Rye Ottosen
  11:00 Hvor og hvordan påvirker renseanlæggene klimaet?
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af et klimaregnskab - Scope 1 og 2
    - Emissionsfaktorer og datapræsentation
    Maria Faragó
  14:30 Vandsektorens klimamålsætning og parismodel
    Thomas Sørensen
  15:30 Kaffe og kagebord
  16:00 Fællesøvelse
    - Kursusdeltagerne arbejder med eget klimaregnskab
    Anita Rye Ottosen og Maria Faragó
  17:30 Afrunding af dagen
    - Kahoot øvelse - DEL II og fælles diskussion
    Anita Rye Ottosen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  10. april 2024
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Lattergas og metan
    - Udfordringer og perspektiver for renseanlæggene
    Peter Tychsen
  09:30 Målinger af metan og lattergas i afløbssystemer og renseanlæg
    Charlotte Scheutz
  11:00 Initiativer til reduktion af lattergas og metan
    Jacob Kragh Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Scope 3 med fokus på slambehandling og ressourceudnyttelse
  14:30 Klimastrategier i udbud og byggeanlægsfasen
    - Case REWATER
    Morten Rebsdorf
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Anita Rye Ottosen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Maria Faragó, Rambøll A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Senior projektleder Morten Rebsdorf, Aarhus Vand A/S • Professor Charlotte Scheutz, DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Fagleder Thomas Sørensen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.