Jacob Kragh Andersen

Jacob er uddannet cand.polyt. i Miljøteknologi og har skrevet en Ph.d. omhandlende affaldsteknologier med vægt på organisk affald. Han arbejder i dag som projektingeniør i EnviDan.

Gennem Jacobs PhD-afhandling har han fået erfaring inden for områderne affald, ressourcer, drivhusgasser, energi, livscyklusvurdering og systemtænkning. Han har et indgående kendskab til procesdesign og procesoptimering.

Blandt Jacobs nøglekompetencer kan nævnes dimensionering af kommunale renseanlæg samt energieffektivisering og systemtænkning.

Ydermere har Jacob en stor viden om driften af rådnetanke og har en dybdegående procesteknisk forståelse af rådnetankssystemet.

Generelt har Jacob brede kompetencer inden for gennemførelse af procestekniske projekter fra idéniveau til detailprojektering, implementering og indkøring. Han favner den holistiske tilgang til opgaver og sikrer at centrale betragtninger medtages i gennemførelse af projekterne.

Jacob Kragh Andersen

Jacob Kragh Andersen

Projektingeniør ved EnviDan
Cand. Polyt. i miljøteknologi
PhD i affaldsteknologier

LinkedIn-profil

Mød Jacob her

 • Styrk det strategiske ejerskab – og kom bæredygtigt i mål

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  04-10-2022 til 05-10-2022

  Vi klæder dig på med ledelsesteori, specifikke projektejer-erfaringer og konkrete værktøjer, der styrker din evne til at sikre at projektporteføljen, bidrager væsentligt til at virkeliggøre organisationens strategiske mål. På kurset får du overblik over hvad, der kræves for at komme godt i mål, også når det handler om det grønne og bæredygtige.

  Du lærer om
  - ejerskab til projekter
  - bæredygtig ledelse
  - prioritering og sikring af synergi mellem projekter
  - gevinster og verdensmål
  - business cases og benefit management
  - post-project review af gevinstrealiseringen

  Vi styrker kompetencen til på ledelsesniveau at scope, prioritere, udfordre, supportere og evaluere organisationens projekter, så de samlet set bidrager med mest mulig værdi til alle organisationens strategiske mål.

  Kursusprogram
  4. oktober 2022
  09:15 Ankomst og morgenmad
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  09:30 Velkomst
    Præsentationsrunde og forventningsafstemning
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  10:30 Strategiske mål og projekter
    Christina Foldager
  11:30 Sådan bringes bæredygtighed til handling - del 1
    Bæredygtighed som driver og retningsgiver for projekter. En systematisk og holistisk tilgang til at inkludere bæredygtighed som en afgørende parameter på projekter præsenteres med udgangspunkt i EnviDans værktøj SustainED
    Jacob Kragh Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Sådan bringes bæredygtighed til handling - del 2
    Jacob Kragh Andersen
  14:00 Hvilken vej skal jeg gå?
    En projektejers erfaring om vigtighed af at vide, hvor man vil hen

  - Strategisk niveau. Om erfaring med strategisk indtænkning af verdensmål

  - Taktisk niveau. Om samspil mellem vandselskab og kommune via ejerstrategi og kommunalt fastlagte mål

  - Operationelt niveau. Fokus på sammenhæng mellem projekter og drift. Vigtigheden af gode data og samarbejde om tilvejebringelse af bedre data
    Bo Laden
  15:00 Kaffepause
  15:30 Prioritering og sikring af synergi mellem projekter
    Fokus på værktøjer, der bidrager til bedre prioritering af projekter og identifikation af snitflader og afhængigheder mellem dem.
    Christina Foldager
  16:00 Øvelse om prioritering og sikring af synergi mellem projekter
    Christina Foldager
  16:45 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager og Bo Laden
  18:00 Aftensmad
  5. oktober 2022
  08:00 Godmorgen og opsamling fra i går
  08:30 Bæredygtig ledelse. En projektejers "bekendelser"
    - Projektejerskab og topledelsens rolle på godt og ondt
  - Muligheder og udfordringer, når der er flere bundlinjer
  - Kommunikation og kanaler
    Susan Münster
  09:30 Business cases og benefit management
    Vi indarbejder strategien i projektarbejdet, så bidraget bliver tydeligt og så vi realiserer gevinsterne. Oplæg.
    Christina Foldager
  10:30 Øvelse
    Christina Foldager
  11:30 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager og Susan Münster
  12:00 Frokost
  13:00 Post-project-reviews og implementering
    Hvordan får vi drift, projekt og strategi til at hænge sammen, så implementering sker i den rette takt. Oplæg .
    Christina Foldager
  14:00 Caseopgave
    Christina Foldager
  14:30 Kaffepause
  15:00 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager og Susan Münster
  15:30 Opsamling og evaluering
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Kursus slut. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • R&D Manager in Sustainability, Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Bo Laden, Sytten.nu • Direktør Susan Münster, Danske Vandværker

  Pris 9.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 9.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.