Jacob Kragh Andersen

Jacob er uddannet cand.polyt. i Miljøteknologi og har skrevet en Ph.d. omhandlende affaldsteknologier med vægt på organisk affald. Han arbejder i dag som projektingeniør i EnviDan.

Gennem Jacobs PhD-afhandling har han fået erfaring inden for områderne affald, ressourcer, drivhusgasser, energi, livscyklusvurdering og systemtænkning. Han har et indgående kendskab til procesdesign og procesoptimering.

Blandt Jacobs nøglekompetencer kan nævnes dimensionering af kommunale renseanlæg samt energieffektivisering og systemtænkning.

Ydermere har Jacob en stor viden om driften af rådnetanke og har en dybdegående procesteknisk forståelse af rådnetankssystemet.

Generelt har Jacob brede kompetencer inden for gennemførelse af procestekniske projekter fra idéniveau til detailprojektering, implementering og indkøring. Han favner den holistiske tilgang til opgaver og sikrer at centrale betragtninger medtages i gennemførelse af projekterne.

Jacob Kragh Andersen

Jacob Kragh Andersen

Projektingeniør ved EnviDan
Cand. Polyt. i miljøteknologi
PhD i affaldsteknologier

LinkedIn-profil

Mød Jacob her

 • Klimaaftryk fra renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-03-2023 til 21-03-2023

  Beskæftiger du dig med renseanlæg, udledning og indrapportering af klimagasser? Så er kurset "Klimaaftryk fra renseanlæg" et kursus for dig. På kurset får du viden om, hvordan et renseanlæg påvirker klimaet, og hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen. Kurset rummer også emner som rammer for beregninger, emissionsfaktorer,
  CO2- og lattergas afgifter, parismodellen, scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol, bæredygtig udbud og anlægsfase. Der er også indlæg om hvordan ovenstående udfordringer håndteres hos andre.
  Kursusprogram
  20. marts 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Anita Rye Ottosen
  10:00 Klimastatus hos kursusdeltagerne
    - Kahoot øvelse - Del 1
    Anita Rye Ottosen
  11:00 Hvor og hvordan påvirker renseanlæggene klimaet?
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af et klimaregnskab - Scope 1 og 2
    - Emissionsfaktorer og datapræsentation
    Maria Faragó
  14:30 Vandsektorens klimamålsætning og parismodel
    Thomas Sørensen
  15:30 Kaffe og kagebord
  16:00 Fællesøvelse
    - Kursusdeltagerne arbejder med eget klimaregnskab
    Anita Rye Ottosen
  17:30 Afrunding af dagen
    - Katoot øvelse - DEL II og fælles diskussion
    Anita Rye Ottosen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  21. marts 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Lattergas og metan
    - Udfordringer og perspektiver for renseanlæggene
    Anita Rye Ottosen og Peter Tychsen
  09:30 Målinger af metan og lattergas i afløbssystemer og renseanlæg
  11:00 Iniiativer til reduktion af lattergas og metan
    Jacob Kragh Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Scope 3 med fokus på slambehandling og ressourceudnyttelse
    Jacob Kragh Andersen
  14:30 Klimastrategier i udbud og byggeanlægsfasen
    - Case REWATER
    Morten Rebsdorf
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Anita Rye Ottosen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • R&D Manager in Sustainability, Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Maria Faragó, Rambøll A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Senior projektleder Morten Rebsdorf, Aarhus Vand A/S • Fagleder Thomas Sørensen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Styrk det strategiske ejerskab og kom bæredygtigt i mål

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-04-2023 til 25-04-2023

  Vi klæder dig på med ledelsesteori, specifikke projektejer-erfaringer og konkrete værktøjer, der styrker din evne til at sikre at projektporteføljen, bidrager væsentligt til at virkeliggøre organisationens strategiske mål. På kurset får du overblik over hvad, der kræves for at komme godt i mål, også når det handler om det grønne og bæredygtige.

  Du lærer om
  - ejerskab til projekter
  - bæredygtig ledelse
  - prioritering og sikring af synergi mellem projekter
  - gevinster og verdensmål
  - business cases og benefit management
  - post-project review af gevinstrealiseringen

  Vi styrker kompetencen til på ledelsesniveau at scope, prioritere, udfordre, supportere og evaluere organisationens projekter, så de samlet set bidrager med mest mulig værdi til alle organisationens strategiske mål.

  Kursusprogram
  24. april 2023
  09:15 Ankomst og morgenmad
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  09:30 Velkomst
    Præsentationsrunde og forventningsafstemning
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  10:30 Strategiske mål og projekter
    Christina Foldager
  11:30 Sådan bringes bæredygtighed til handling - del 1
    Bæredygtighed som driver og retningsgiver for projekter. En systematisk og holistisk tilgang til at inkludere bæredygtighed som en afgørende parameter på projekter præsenteres med udgangspunkt i EnviDans værktøj SustainED
    Jacob Kragh Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Sådan bringes bæredygtighed til handling - del 2
    Jacob Kragh Andersen
  14:00 Hvilken vej skal jeg gå?
    En projektejers erfaring om vigtighed af at vide, hvor man vil hen

  - Strategisk niveau. Om erfaring med strategisk indtænkning af verdensmål

  - Taktisk niveau. Om samspil mellem vandselskab og kommune via ejerstrategi og kommunalt fastlagte mål

  - Operationelt niveau. Fokus på sammenhæng mellem projekter og drift. Vigtigheden af gode data og samarbejde om tilvejebringelse af bedre data
  15:00 Kaffepause
  15:30 Prioritering og sikring af synergi mellem projekter
    Fokus på værktøjer, der bidrager til bedre prioritering af projekter og identifikation af snitflader og afhængigheder mellem dem.
    Christina Foldager
  16:00 Øvelse om prioritering og sikring af synergi mellem projekter
    Christina Foldager
  16:45 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager
  18:00 Aftensmad
  25. april 2023
  08:00 Godmorgen og opsamling fra i går
  08:30 Bæredygtig ledelse. En projektejers "bekendelser"
    - Projektejerskab og topledelsens rolle på godt og ondt
  - Muligheder og udfordringer, når der er flere bundlinjer
  - Kommunikation og kanaler
    Susan Münster
  09:30 Business cases og benefit management
    Vi indarbejder strategien i projektarbejdet, så bidraget bliver tydeligt og så vi realiserer gevinsterne. Oplæg.
    Christina Foldager
  10:30 Øvelse
    Christina Foldager
  11:30 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager og Susan Münster
  12:00 Frokost
  13:00 Post-project-reviews og implementering
    Hvordan får vi drift, projekt og strategi til at hænge sammen, så implementering sker i den rette takt. Oplæg .
    Christina Foldager
  14:00 Caseopgave
    Christina Foldager
  14:30 Kaffepause
  15:00 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager og Susan Münster
  15:30 Opsamling og evaluering
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Kursus slut. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • R&D Manager in Sustainability, Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Direktør Susan Münster, Danske Vandværker

  Pris 9.375,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 9.375,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.