Jacob Kragh Andersen

Jacob sikrer, at renseanlæg og bæredygtighed går hånd i hånd.

Jacob er uddannet miljøingeniør og PhD fra Danmarks Tekniske Universitet, med fokus på affaldssystemer og miljøvurderinger. Han er udviklingschef indenfor bæredygtighed på renseanlægsområdet i den rådgivende ingeniørvirksomhed Envidan. 

Jacob arbejder med opgaver indenfor spildevandsrensning og slambehandling. Han har stort fokus på holistiske løsninger og indbygning af bæredygtighedselementer i projekterne. Dette indebærer både projekter for kunderne (forsyningsselskaberne primært) samt internt og eksternt finansierede udviklingsprojekter.

Som rådgiver har Jacob arbejdet meget indenfor generel driftsoptimering på renseanlæg, energi- og ressourceoptimering, reduktion af klimaaftryk, reduktion af mikroforureninger og livscyklusvurderinger.

Jacob er meget aktiv ift. undervisning og formidling generelt, via bl.a. konferencer, temadage og webinarer.

Jacob Kragh Andersen

Jacob Kragh Andersen

Projektingeniør ved EnviDan
Cand.polyt. i miljøteknologi
PhD i affaldsteknologier

LinkedIn-profil

Mød Jacob her

 • Bæredygtighed: Fra tale til handling

  Kursussted: Ud af huset, bestiller

  04-10-2023

  Nyt kursus, der styrker dine kompetencer indenfor bæredygtighed.
  Efter kurset har du fået bedre helhedsforståelse for bæredygtighed og er bekendt med vigtige begreber og metoder. Du har fået indsigt i en systematisk tilgang til at definere konkrete mål og bringe dem til handling, bl.a. via erfaringer fra forskellige relevante projekter fra forsyningsbranchen.

  En bæredygtig udvikling kræver løsninger, som udvikles i fællesskab. Derfor lægger kurset vægt på at sikre vidensdeling, både fra undervisere og kursister imellem. Vi deler erfaringer om hvad der er lykkedes og hvad der er svært. Vi deler positive og negative erfaringer fra forskellige måder at arbejde med bæredygtighed fra et ledelsesperspektiv, så I kan finde den tilgang som passer for jer.
  Kursusprogram
  4. oktober 2023
  08:45 Ankomst og morgenbrød
    Jacob Kragh Andersen og Charlotte Frambøl
  09:00 Velkomst og præsentationsrunde
  09:15 Opstartsaktivitet - baseline bæredygtighed
    Sarah Brudler Friis
  09:30 Forstå de planetære grænser
    Morten Ryberg
  10:30 Pause
  10:45 Indflyvning til bæredygtighed
    Sarah Brudler Friis
  11:30 Frokost
  12:30 Få bæredygtighed ind i projekterne
    Præsentation af en systematisk tilgang.
    Jacob Kragh Andersen
  13:15 Walk and talk
    Refleksion og opgaveløsning
    Charlotte Frambøl
  13:45 Få bæredygtighed ind i projekterne, del 2
    Jacob Kragh Andersen
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Case 1: Renseanlæg
    Bæredygtighed i Aarhus Rewater projektet
    Inge Halkjær Jensen
  15:30 Case 2: Afløb og klimatilpasning.
    Samspil mellem kommune og forsyning om bæredygtighed i projekter
    Tore Bro
  16:15 Pause
  16:30 Case 3: Vandværker
    Valg af teknologier til rensning for pesticider
    Martin Rygaard
  17:45 Afrunding på eftermiddagens program
    Jacob Kragh Andersen og Charlotte Frambøl
  18:00 Aftensmad
  19:30 Erfaringer med at bringe bæredygtighed til handling
    Oplæg om bæredygtig ledelse samt udfordringer bl.a. ved frivillige aftaler
    Susan Münster
  21:00 Let servering, hygge og netværk
    Overnatning og morgenmad inkluderet.
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Klima og spildevandsmedarbejder Tore Bro, Køge Kommune • Consultant Sarah Brudler Friis, EnviDan A/S • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Projektleder Inge Halkjær Jensen, Aarhus Vand • Direktør Susan Münster, Danske Vandværker • Senior bæredygtighedsspecialist Morten Ryberg, Sweco Danmark A/S • Strategisk planlægger Martin Rygaard, HOFOR A/S

  Pris 5.050,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 5.050,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.