Jacob Kragh Andersen

Jacob sikrer, at renseanlæg og bæredygtighed går hånd i hånd.

Jacob er uddannet miljøingeniør og PhD fra Danmarks Tekniske Universitet, med fokus på affaldssystemer og miljøvurderinger. Han er udviklingschef indenfor bæredygtighed på renseanlægsområdet i den rådgivende ingeniørvirksomhed Envidan. 

Jacob arbejder med opgaver indenfor spildevandsrensning og slambehandling. Han har stort fokus på holistiske løsninger og indbygning af bæredygtighedselementer i projekterne. Dette indebærer både projekter for kunderne (forsyningsselskaberne primært) samt internt og eksternt finansierede udviklingsprojekter.

Som rådgiver har Jacob arbejdet meget indenfor generel driftsoptimering på renseanlæg, energi- og ressourceoptimering, reduktion af klimaaftryk, reduktion af mikroforureninger og livscyklusvurderinger.

Jacob er meget aktiv ift. undervisning og formidling generelt, via bl.a. konferencer, temadage og webinarer.

Jacob Kragh Andersen

Jacob Kragh Andersen

Projektingeniør ved EnviDan
Cand.polyt. i miljøteknologi
PhD i affaldsteknologier

LinkedIn-profil

Mød Jacob her

Valg af det 4. rensetrin – få et solidt fundament for beslutningen

Kursussted: Ferskvandscentret

11-09-2024 til 12-09-2024

Danmark står overfor at skulle implementere det fjerde rensetrin, for at fjerne miljøfarlige stoffer fra spildevandet. Ferskvandscentret udbyder nu et nyt kursus, der styrker dine kompetencer i forhold til at kunne træffe et kvalificeret valg af det 4. rensetrin på jeres renseanlæg.

Dette kursus varer 2 dage, og det giver os mulighed for at komme mere i dybden med det fjerde rensetrin – og dermed ikke blot give dig et overblik i lovgivning, metoder, erfaringer og status. Det vil blive muligt at give dig en dybere indsigt og forståelse, der gør dig i stand til at omsætte din nye viden til, hvordan du konkret kan bruge det til at komme videre med beslutningen for jeres renseanlæg. Kurset har fokus på rensning i forhold til vanddelen.

Kurset henvender sig primært til dig, der arbejder som leder, driftsleder, planlægger eller ansvarlig projektleder i spildevandsforsyningen - men kan også være relevant for dig, der arbejder som rådgiver for spildevandsforsyninger.
Kursusprogram
11. september 2024
08:30 Ankomst og morgenbrød
09:00 Velkomst og præsentation af hinanden og kurset
  Sussi Kobberø og Jeppe Bregendahl
09:30 Hvordan har den historiske udvikling været frem til i dag - lovgivning og krav
  Hvordan har processen omkring miljøfarlige stoffer været indtil nu.
  Jeppe Bregendahl
10:15 Hvad er status lige nu - lovgivning og krav
  Hvilke krav glæder lige pt. Vi ser både på den nationale lovgivning og EU-lovgivningen.
(afventer navn på underviser)
11:15 Pause
11:30 Hvad skal vi forberede og på fremadrettet - lovgivning og krav
  Med udgangspunkt i bl.a. det kommende Byspildevandsdirektiv ser vi på, hvilke krav, vi kan forvente kommer og som vi dermed skal foberede os på allerede og også tænke ind i løsningen for det 4. resetrin.
  Anders Hansen
12:30 Frokost
13:30 Udledningstilladelser i forhold til miljøfarligee stoffer
  Hvordan ser processen og tidslinjen ud for at få en udledningstilladelse. Hvilke udledningstilladelser er givet pt. og hvordan ser kravene ud i dem. Og hvad kan vi forvente for de tilladelser, der er på vej nu.
  Jes la Cour Jansen
14:30 Opsamling på dagens indlæg og oplæg til workshop
  Jeppe Bregendahl og Jacob Kragh Andersen
15:00 Kaffe/kage - og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
16:00 Workshop - del 1
  Med afsæt i din egen forsyning og renseanlæg sættes der er tidslinje op for processen med indførelse af det 4. rensetrin - herunder:
- opmærksomhedspunkter
- interessenter
  Jeppe Bregendahl og Jes la Cour Jansen
17:00 Opsamling på gruppearbejdet og spørgsmål
  Jeppe Bregendahl
17:45 Implementering af det 4. rensetrin i andre europæiske lande
  Vi ser på, hvordan de griber det an i landene omkring os. Hvor langt er de, og hvad kan vi bruge deres erfaringer til.
  Jacob Kragh Andersen
18:45 Pause
19:00 Aftensmad
20:00 Fælles aftenhygge - med en øl/vand og erfaringsudveksling
12. september 2024
08:00 Teknologier til fjernelse af miljøfremmede stoffer
  En overordenet gennemgang af teknoligerne til fjernelse fra miljøfarlige stoffer Ozon, aktiv kul (GAC/PAC), MBBR, MBR, osv.
  Jeppe Bregendahl og Anne-Lise Trøst Frisch Funding
09:15 Pause
09:30 Fordele, ulemper, begrænsninger mv. ved de forskellige teknologier
  Reduktionsgrader, fordele, ulemper, begrænsninger, indgriben i eksisterende renseanlæg osv.
  Jacob Kragh Andersen og Anne-Lise Trøst Frisch Funding
10:30 Dilemmaer og udfordringer - åben debat
  Indledes med et oplæg om problemstilliger og dilemmaer i forbindelse valget af det 4. rensetrin. Efterfølgende debaterer vi det i plenum.
  Jes la Cour Jansen
11:45 Frokost
12:45 En fortælling fra virkeligheden - Hillerød Forsyning
  Hillerød Forsyning kommer og fortæller, hvordan de er nået i mål med det 4. rensetrin - og hvordan deres proces/erfaringer er.
  Jørgen Skaarup
14:15 Pause
14:30 Workshop - del 2
  (Der arbejdes videre med resultatet fra Workshop del 1)
Med afsæt i din egen forsyning og renseanlæg sættes der er tidslinje op for processen med indførelse af det 4. rensetrin - herunder:
- pladsbegrænsninger
- udledningstilladelser
- teknologivalg
  Jeppe Bregendahl og Jørgen Skaarup
15:30 Opsamling på workshop
  Jeppe Bregendahl
15:50 Evaluering af kurset
  Sussi Kobberø og Jeppe Bregendahl
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Seniorspecialist Anne-Lise Trøst Frisch Funding, Teknologisk Institut • Konsulent Anders Hansen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Jes la Cour Jansen • Kemiingeniør Jørgen Skaarup, Hillerød Forsyning

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Klimaaftryk fra renseanlæg

Kursussted: Ferskvandscentret

25-03-2025 til 26-03-2025

På kurset om klimaaftryk fra renseanlæg lærer du:
- Hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen
- Rammer for beregninger, emissionsfaktorer, CO2- og lattergas afgifter.

Du får indsigt i emner som:
- Parismodellen
- Scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol
- Bæredygtig udbud og anlægsfase
- Hvordan udfordringerne håndteres af andre

Vi lægger desuden vægt på høj grad af erfaringsudveksling mellem deltagerne, så I får et solidt netværk at bygge videre på efter endt kursus.

Vil du have overblik over hvor og hvordan renseanlæggene påvirker klimaet? Så er dette kursus for dig.
Kursusprogram
25. marts 2025
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Anita Rye Ottosen
09:30 Klimastatus hos kursusdeltagerne
  - Kahoot øvelse - Del 1
  Anita Rye Ottosen
09:45 Vandsektorens klimamålsætning og parismodel 2.0
  Thomas Sørensen
10:45 Pause
11:00 Scope 1 og 2 - Udarbejdelse af et klimaregnskab (DEL 1)
  - Emissionsfaktorer og datapræsentation
  Maria Faragó
12:00 Frokost
13:00 Scope 1 og 2 - Udarbejdelse af et klimaregnskab (DEL 2)
  Maria Faragó
13:30 Fællesøvelse
  - Kursusdeltagerne arbejder med eget klimaregnskab
  Anita Rye Ottosen og Maria Faragó
15:00 Kaffe og kagebord
15:30 Hvor og hvordan påvirker renseanlæggene klimaet?
  Peter Tychsen
16:30 Scope 1 og 2 - Lattergas og metan
  - Udfordringer og perspektiver for renseanlæggene
  Peter Tychsen
17:30 Afrunding af dagen
  - Kahoot øvelse - DEL II og fælles diskussion
  Anita Rye Ottosen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
08:30 Ankomst og morgenbrød
26. marts 2025
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Kahoot øvelse - DEL II
  Anita Rye Ottosen
08:30 Scope 1 og 2 - Målinger af metan og lattergas i afløbssystemer og renseanlæg
  Charlotte Scheutz
09:30 Pause
09:45 Scope 1 og 2 - Initiativer til reduktion af lattergas og metan
  Jacob Kragh Andersen
10:45 Scope 3 med fokus på slambehandling, ressourceudnyttelse, anlægsemissioner og 4. rensetrin
  Jacob Kragh Andersen
12:00 Frokost
13:00 xx
14:00 Klimastrategier i udbud og byggeanlægsfasen, inkl scope 3 anlægsemissioner (virkemiddelkatalog)
  - Case REWATER
  Morten Rebsdorf
15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
  Anita Rye Ottosen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Maria Faragó, Rambøll A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Senior projektleder Morten Rebsdorf, Aarhus Vand A/S • Professor Charlotte Scheutz, DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Fagleder Thomas Sørensen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.