Mads Kobberø

Mads er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1991 og arbejder i dag som advokat hos Codex Advokater i Vejle.

Mads’ kompetence ligger inden for det offentligretlige område med fokus på de områder, der udspringer af ”den tekniske forvaltning”, med hovedvægt på miljøgodkendelser, jordforurening, VVM, natur/vandløb og regulering af husdyrbrug.

Via det mangeårige arbejde med offentligretlige sager har Mads desuden erhvervet en betydelig kompetence inden for de tværgående temaer knyttende sig til forvaltningsret og kommunalret.

De seneste ca. 25 år har Mads udelukkende arbejdet med miljø-/natursager og tilgrænsende offentligretlige sagsområder.

Mads’ kompetence og erfaring inden for feltet udspringer af en periode som fuldmægtig i Miljøstyrelsens Industrikontor, hvor han hovedsageligt arbejdede med miljøgodkendelsesområdet. Herefter var han ansat som advokat og efterfølgende partner hos Bech-Bruun i Aarhus, inden han i 2012 kom til Codex Advokater.

Mads er antageligt den mest anvendte underviser/oplægsholder for den kommunale sektor vedrørende juridiske forhold, der knytter sig til miljøgodkendelser, jordforurening, VVM, miljøforvaltningsret og tilsyn/håndhævelse på miljøområdet.

Mads Kobberø

Mads Kobberø

Miljøadvokat ved Codex Advokater med speciale i det offentligrettede område

Cand.jur.

LinkedIn-profil

Mød Mads her

 • VVM screening og miljøvurdering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-05-2023 til 03-05-2023

  Er du i tvivl om, hvornår der er en VVM sag? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag og hvordan forholdet er mellem VVM og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig.
  Du får en grundlæggende indføring i VVM-sager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel.
  Du får overblik over VVM-pligt og reglerne for både bilag 1 og bilag 2 anlæg, og viden om kobling til anden relevant lovgivning. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
  Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.

  Kursusprogram
  2. maj 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Præsentation og indledning
    Mark Christian Walters og Suna Rokkjær
  09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
    - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg
  på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
  - VVM-screeningen
  - Er der en bagatelgrænse?
  - Hvad ligger der i en udvidelse, der kan sidestilles med nyetablering?
  - Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
    Mads Kobberø
  10:30 Kaffepause
  10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost og gåtur
  13:15 VVM anmeldelse og -screening
    - Projekters karakteristika, beliggenhed og påvirkning på miljøet
  - Varighed, sandsynlighed og reversibilitet
  - Bilag 3 & 5 i bekendtgørelsen
  - VVM pligt eller ej?
  - Lokalplaner og kommuneplantillæg
    Hanne Kaagaard Jensen
  14:00 VVM anmeldelse og screening
    - Cases og eksempler
    Hanne Kaagaard Jensen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Gruppearbejde om case
  17:15 Pause
  17:30 Middag
  19:00 Retssag
    - Aktuelle cases og eksempelkatalog
    Mads Kobberø
  21:00 Aftenservering og uformel snak
  3. maj 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
    Mark Christian Walters
  08:30 Miljøkonsekvensrapporten
    - Koblingen mellem SMV og VVM
  - Afgrænsningsudtalelsen
  - Ansøgning/miljøkonsekvensrapport - krav til indhold mv

    Mark Christian Walters
  09:45 Pause
  10:00 Miljøkonsekvensrapporten
    - Myndighedens håndtering af miljøkonsekvensrapporten
  - Høringsprocessen
  - VVM-tilladelsen
    Mark Christian Walters
  11:30 Walk and talk
  12:00 Frokost
  13:00 Håndtering af sammenspillet mellem reglerne om miljøvurdering og habitatdirektivet
    - Håndtering af reglerne om bilag IV-arter og Natura 2000-områder som led i at træffe en screeningsafgørelser
  - Håndtering af reglerne om Natura 2000-områder og bilag IV-arter som led i en egentlig miljøvurderingsproces.
    Mark Christian Walters
  14:30 Cases
    - Medbring din egen case
    Mark Christian Walters
  15:30 Evaluering og afslutning
    Mark Christian Walters og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

  Undervisere

  • VVM Planlægger Hanne Kaagaard Jensen, Aarhus kommune • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-05-2023

  Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

  Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

  Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

  Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.


  Kursusprogram
  10. maj 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
    Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
    Mads Kobberø
  09:45 Retssikkerhedsloven
    Mads Kobberø
  10:30 Administrativ håndhævelse
    - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
    Mads Kobberø
  12:30 Frokost
  13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
    Peter Møller Nielsen
  13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
    Peter Møller Nielsen
  14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
    - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
    Peter Møller Nielsen
  15:15 Gruppeopgave
    - herunder kaffe, te og kage
    Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
  16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
  16:50 Evaluering
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.