Mads Kobberø

Mads er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1991 og arbejder i dag som advokat hos Codex Advokater i Vejle.

Mads’ kompetence ligger inden for det offentligretlige område med fokus på de områder, der udspringer af ”den tekniske forvaltning”, med hovedvægt på miljøgodkendelser, jordforurening, VVM, natur/vandløb og regulering af husdyrbrug.

Via det mangeårige arbejde med offentligretlige sager har Mads desuden erhvervet en betydelig kompetence inden for de tværgående temaer knyttende sig til forvaltningsret og kommunalret.

De seneste ca. 25 år har Mads udelukkende arbejdet med miljø-/natursager og tilgrænsende offentligretlige sagsområder.

Mads’ kompetence og erfaring inden for feltet udspringer af en periode som fuldmægtig i Miljøstyrelsens Industrikontor, hvor han hovedsageligt arbejdede med miljøgodkendelsesområdet. Herefter var han ansat som advokat og efterfølgende partner hos Bech-Bruun i Aarhus, inden han i 2012 kom til Codex Advokater.

Mads er antageligt den mest anvendte underviser/oplægsholder for den kommunale sektor vedrørende juridiske forhold, der knytter sig til miljøgodkendelser, jordforurening, VVM, miljøforvaltningsret og tilsyn/håndhævelse på miljøområdet.

Mads Kobberø

Mads Kobberø

Miljøadvokat ved Codex Advokater med speciale i det offentligrettede område

Cand.jur.

LinkedIn-profil

Mød Mads her

Screening og miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Kursussted: Ferskvandscentret

19-06-2024 til 20-06-2024

Er du i tvivl om, hvornår et projekt skal screenes eller miljøvurderes? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag? Og hvordan forholdet er mellem miljøvurdering af projekter (VVM) og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig.

Du får en grundlæggende indføring i miljøvurderingssager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel.

Du får overblik over miljøvurderingspligt (VVM) og reglerne for både bilag 1 og bilag 2 anlæg, og viden om kobling til anden relevant lovgivning. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.


Dette kursus holdes typisk en gang årligt,
Kursusprogram
19. juni 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Præsentation og indledning
  Mads Kobberø og Gitte Moestrup
09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
  - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
- VVM-screeningen
- Er der en bagatelgrænse?
- Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
  Mads Kobberø
10:30 Pause
10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
  Mads Kobberø
12:00 Frokost og gåtur
13:15 Projekter og lokalplaner
  - Organisering og opgaver
- Samtidighed mellem projekt og plan
- Cases og eksempler
  Hanne Kaagaard Jensen
14:00 Proces for en VVM-screening
  - VVM-ansøgning - er der en sag?
- Bygherres ansøgning
- Screeningsproces, metode og indhold
- Cases og eksempler
  Hanne Kaagaard Jensen
15:00 Pause med kaffe, te og kage
15:30 Proces for VVM-screening - fortsat
  - Screeningsproces, metode og indhold (fortsat)
- Høring af interne og berørte myndigheder
- Afgørelse om Miljøvurderingspligt
- Cases og eksempler
  Hanne Kaagaard Jensen
17:00 Introduktion til retssag
  Mads Kobberø
17:30 Middag
19:00 Retssag
  Mads Kobberø
21:00 Hygge og erfaudveksling i Dråben
20. juni 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Mark Christian Walters
08:15 Koblingen mellem miljøvurdering af planen og projektet
  - Sammenhæng mellem en screeningsafgørelse for en plan og et efterfølgende projekt
- Adgang til at køre en parallel proces efter de to regelsæt
  Mark Christian Walters
09:45 Pause
10:00 Udvalgte emner i miljøkonsekvensrapporten og miljøvurderingstilladelsen
  - Afgrænsningsudtalelsen
- Berørte myndigheder
- Myndighedernes håndtering af miljøkonsekvensrapporten
- Høringsprocessen
- Tilladelsen
- Tilsyn
  Mark Christian Walters
11:30 Håndtering af samspillet mellem reglerne om miljøvurdering og habitatdirektivet
  - Håndtering af reglerne om bilag IV-arter og Natura 2000-områder som led i at træffe en screeningsafgørelse
- Håndtering af reglerns om bilag IV-arter og Natura 2000-områder som led i en egentlig miljøvurderingsproces
12:00 Frokost
13:00 Håndtering af samspillet mellem reglerne om miljøvurdering og habitatdirektivet
  Fortsat
  Mark Christian Walters
14:00 Cases
  - Medbring din egen case
  Mark Christian Walters
14:45 Pause med kaffe, te og kage
15:00 Introduktion til brug af Danmarks miljøportal
  - EA-Hub - En samling af miljøvurderinger og miljøkosekvensrapporter
- EA-Tools - Miljøvurderingsværktøj
  Dorthe Holme og Karl Rasmus Sveding
16:00 Evaluering og afslutning
  Mark Christian Walters og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

Undervisere

• Forretningsudvikler og chefkonsulent Dorthe Holme, Danmarks Miljøportal • VVM Planlægger Hanne Kaagaard Jensen, Aarhus kommune • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Projektleder Karl Rasmus Sveding, Danmarks Miljøportal • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Kursussted: Thon hotel Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

26-06-2024

Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
26. juni 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Charlotte Frambøl og Mads Kobberø
09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
  Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
  Mads Kobberø
09:45 Retssikkerhedsloven
  Mads Kobberø
10:30 Administrativ håndhævelse
  - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
  Mads Kobberø
12:30 Frokost
13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
  Peter Møller Nielsen
13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
  Peter Møller Nielsen
14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
  - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
  Peter Møller Nielsen
15:15 Gruppeopgave
  - herunder kaffe, te og kage
  Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
16:50 Evaluering
  Charlotte Frambøl og Mads Kobberø
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Undervisere

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Kursussted: Ferskvandscentret

21-01-2025

Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
21. januar 2025
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
  Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
  Mads Kobberø
09:45 Retssikkerhedsloven
  Mads Kobberø
10:30 Administrativ håndhævelse
  - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
  Mads Kobberø
12:30 Frokost
13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
  Peter Møller Nielsen
13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
  Peter Møller Nielsen
14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
  - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
  Peter Møller Nielsen
15:15 Gruppeopgave
  - herunder kaffe, te og kage
  Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
16:50 Evaluering
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Jura på jordforureningsområdet

Kursussted: Ferskvandscentret

30-01-2025

Du får et grundlæggende kendskab til juraen på jordforureningsområdet. Vi lægger ud med kortlægningen, områdeklassificering og den offentligt finansierede indsats. Du får dernæst et indblik i mulighederne for at give påbud i jordforureningssager både ved virksomheder og med villaolietanke. Modsætningerne mellem det lovfæstede genopretningsprincip og det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip vil blive belyst. Miljøerstatningslov og miljøskadeloven vil også blive gennemgået. Afslutningsvis kommer vi ind på handel med forurenede grunde.

Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
Kursusprogram
30. januar 2025
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst, præsentation og indledning
  Mads Kobberø og Sussi Kobberø
09:45 Kortlægning, områdeklassificering og offentlig finansieret indsats
  I Danmark holder vi styr på kendte forureninger via et kortlægningssystem og et områdeklassificeringssystem. Myndigheder, købere af fast ejendom og andre interessenter, har på den måde adgang til den eksisterende viden om jordforureninger. Vi gennemgår reglerne sammen med reglerne omkring offentligt finansieret oprensning (inkl. værditabsordningen), som administreres af regionerne.
  Mads Kobberø
10:50 Kort pause
11:00 Påbud – virksomheder
  Jordforureningsloven medførte væsentlige ændringer i mulighederne for at give undersøgelses- og oprensningspåbud til forureninger, der kom fra erhvervsvirksomheder. Fordi loven kun gælder forureninger, der med sikkerhed helt eller i det væsentligste er sket efter 1. januar 2001, er påbudsregelsættet baseret på miljøbeskyttelsesloven fortsat gældende. De to regelsæt vil blive gennemgået for at skabe klarhed over i hvilke situationer, der kan meddeles undersøgelses- og oprensningspåbud til virksomheder i forhold til forureninger, som konstateres i dag.
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Påbud – villaolietanke
  Jordforureningsloven indførte nogle helt særlige regler for påbud vedrørende forureninger, der stammer fra villaolietanke. Reglerne blev kombineret med et system med lovpligtig forsikring via olieleverancen. Dette regelsæt beskrives. I årene efter jordforureningslovens indførelse opstod der en del usikkerhed og en del afgørelser omkring oprensningsniveauet. En diskussion, der kort sagt går på, om ”kun” den mest problematiske del af en villaolietankforurening skal fjernes, eller om hele forureningen skal fjernes. Denne diskussion omkring oprensningsniveau er også relevant i forhold til forureninger, der stammer fra virksomheder.
  Mads Kobberø
14:45 Kaffe, te, kage og frugt
15:00 Miljøerstatningslov og miljøskadeloven
  Miljøerstatningsloven fra 1994 har i en række relationer en stor praktisk betydning, selv om det er begrænset, hvor mange afgørelser og domme, den har ledt til. Loven lever således en lidt gemt og måske glemt tilværelse, hvilket der her bliver taget hånd om. Miljøskadeloven lever også en stille tilværelse. Det har sine grunde, og det vil formentlig ikke ændre sig, men loven vil alligevel kort blive gennemgået og afmystificeret.
  Mads Kobberø
15:45 Kort pause
15:55 Handel med forurenede grunde og ejendomme
  Der opstår nogle særlige problemer i forbindelse med handel med forurenede grunde og ejendomme, herunder grunde eller ejendomme, der senere viser sig at være forurenede. De grundlæggende problemstillinger knyttet til salg af forurenede grunde eller ejendomme bliver gennemgået.
  Mads Kobberø
16:30 Afslutning og evaluering
  Mads Kobberø og Sussi Kobberø
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Miljøgodkendelser industri

Kursussted: Ferskvandscentret

12-03-2025 til 13-03-2025

For at udarbejde en miljøgodkendelse af en virksomhed kræves der et dybdegående kendskab til lovgivningen samt evnen til at anvende denne viden i praksis.
På dette kursus får du både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesprocessen. Kurset giver dig et detaljeret overblik over hele sagsgangen fra ansøgningen indsendes til udarbejdelse og offentliggørelse af miljøgodkendelsen. Fokus vil primært være rettet mod bilag 2 virksomheder og standardvilkår, men store dele heraf er også gældende for bilag 1 virksomheder.

To af branchens eksperter vil guide dig igennem følgende emner:

- Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
- Kriterier for godkendelsespligt
- Godkendelsesansøgningen
- Rammer for vilkårsfastsættelse
- Virksomhedstyper og -kategorier
- Opbygning af miljøgodkendelsen og processen
- Fastsættelse af vilkår
- Brugerbetaling
- Kort om tilsyn og håndhævelse.

Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området. Kurset vil veksle mellem teori og spørgsmål til drøftelse – og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis du ønsker at lære, hvordan du bedst vurderer og begrunder væsentlige miljøforhold, så du kan stille de rigtige vilkår, så er dette kurset det rette for dig – det er ikke så ligetil, som man måske tror.

(Dette kursus afholdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
12. marts 2025
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
09:45 Indledning
  Mads Kobberø
10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
  Mads Kobberø
10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Godkendelsesansøgningen
  Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
  Mads Kobberø
14:45 Pause med mulighed for besøg i AQUA
15:30 Kaffe, te og kage
15:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
  Mads Kobberø
17:30 Præsentation af ”retssagen”
  Mads Kobberø
18:00 Middag
19:00 Retssag
  Mads Kobberø
21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
13. marts 2025
08:00 Indledende om virksomheder
  - Begrebet "virksomhed"
- Virksomhedstyper og -kategorier
- Godkendelselsespligtige virksomheder
  Kirsten Hansen
08:30 Opbygning og proces for miljøgodkendelse
  - Ansøgning, kvittering og indledende gennemgang
- Det overordnede grundlag for at meddele godkendelse
- Indhold i godkendelsen - vilkår - vurdering - begrundelse
- Væsentlige miljøforhold
- Høring, klageafgang mv.
- Særligt for bilag 1-virksomheder
  Kirsten Hansen
09:30 Kort pause
09:45 Hvordan fastsætter vi vilkår
  - Generelt
- Indretning og drift
- Luft- og lugtforurening
- Støj
- Affald
- Jord og grundvand
- Spildevand og overfladevand
- Egenkontrol og driftsjournal
- Uheld/unormal drift
- Ophør
  Kirsten Hansen
10:45 Pause
11:00 Fastsættelse af vilkår - fortsat
  Kirsten Hansen
12:00 Frokost
13:00 Fastsættelse af vilkår - fortsat
  Kirsten Hansen
13:30 Brugerbetaling
  Mads Kobberø
14:00 Kaffe, te og kage
14:15 Kort om tilsyn og håndhævelse af miljøgodkendelser
  Mads Kobberø
15:50 Afslutning og evaluering
  Gitte Moestrup og Mads Kobberø
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Senior Konsulent Kirsten Hansen, Rambøll Danmark A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.