Søren Karmark Obel

Søren klæder kursisterne på til naturplejeprojekter og sagsbehandling.

Søren Karmark Obel er uddannet biolog og har arbejdet med Naturbeskyttelsesloven siden 2009.

Søren har i sit arbejdsliv haft job i Haderslev Kommune og været forbi Niras og Energinet. Siden 2016 har han arbejdet i Randers Kommune, hvor han i en periode også har været udlånt til Miljø- og Fødevarenævnets sekretariat i Nævnenes Hus. 

Søren arbejder blandt andet med naturplejeprojekter og sagsbehandling i forhold til beskyttet natur, habitatvurderinger og bilag IV-arter, bygge- og beskyttelseslinjer samt adgangsbestemmelser. Han synes, det er spændende at forstå lovgivningen og bruge juraen i kombination med sin biologiske viden og erfaring.

Søren har altid kunnet lide at videreformidle viden, hvilket er motivationen for at undervise på Ferskvandscentret.

Søren Karmark Obel

Ansat hos Randers Kommune
Biolog

LinkedIn-profil

Mød Søren her

 • Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-03-2024 til 21-03-2024

  Dette kursus klæder dig på til at kunne varetage den kommunale administration af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

  Formålet med dette kursus er at give dig grundlæggende viden til at sagsbehandle om bygge- og beskyttelseslinjer. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

  Du får overblikket over rammerne du skal arbejde inden for ved gennemgang af beskyttelseslinjerne herunder afgrænsningen mod anden lovgivning, og en række eksempler på dispensationsafgørelser, som viser praksis på området.

  Som noget nyt får du mulighed for at komme på ekskursion og se og drøfte en konkret sag med andre sagsbehandlere.

  Du får mulighed for at perspektivere din nye viden til din egen hverdag, ved at medbringe din egen case til sparring med andre. Denne og evt. spørgsmål du kunne ønske at få besvaret, skal sendes skriftligt inden den 15. marts til sr@fvc.dk.
  Kursusprogram
  20. marts 2024
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:15 Velkomst og introduktion
    Søren Karmark Obel, Suna Rokkjær og Mai-Britt Bruun
  09:35 Lovgivningen
    - Formål
  - Afgrænsning mod anden lovgivning
  - Kommunens opgaver, herunder administration af relevant lovgivning
  - Gennemgang af bygge- og beskyttelseslinjer
    Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 Dispensationer
    - Hvornår kan der gives dispensation?
  - Eksempler på dispensationer
    Mai-Britt Bruun
  14:00 Pause
  14:15 Ekskursion
    Søren Karmark Obel
  16:15 Tilbage på Ferskvandscentret
    Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  16:30 Opsamling på ekskursion
    Søren Karmark Obel
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  21. marts 2024
  08:30 Sagsgange og den gode afgørelse
    - Fra ansøgning til tilladelse
  - Den gode afgørelse og formuleringer
  - Håndtering af ulovligheder
  - Forældelse og passivitet
    Søren Karmark Obel
  10:30 Gruppearbejder og cases
    - Gruppearbejde om kursisternes egne sager
    Søren Karmark Obel
  12:00 Frokost
  13:00 Udvalgte cases
    - Snak om udvalgte cases
    Søren Karmark Obel
  14:30 Pause med kaffe og sødt
  15:00 Opsamling på cases og gruppearbejde
    Søren Karmark Obel
  16:00 Evaluering
    Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Naturbeskyttelseslovens §3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-08-2024 til 29-08-2024

  På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der for dispensation og, hvad gør vi ved overtrædelser. Vi fokuserer på sagsbehandlingens metodik, overtrædelsessager og forespørgsler om beskyttelsesstatus, nyttige værktøjer, nødvendige undersøgelser, høringer, vurderinger og godkendelser med vilkår eller afslag, og hvad der sker, når sagen ender i Natur- og miljøklagenævnet.

  På kurset ser vi på de typiske naturtyper, der er omfattet af § 3 og i forbindelse med en ekskursion registreres karakteristiske arter for 2 – 3 naturtyper i feltskema.


  Kursusprogram
  28. august 2024
  08:45 Morgenbuffet
  09:00 Velkommen og introduktion
    Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
    - NBL formål
  - Naturtyperne (bl.a. rigkær)
  - Hvornår gælder beskyttelsen?
  - Undtagelser
  - Registrering
  - Oplysning om § 3 status
    Anne Margrethe Wegeberg
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion
    - 2 -3 naturtyper besigtiges (karakteristiske arter)
  - Hvad er beskyttet?
  - Afgrænsning
  - Udfyldelse af feltskema
  - Indgreb i § 3 natur
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  18:00 Middag
  19:30 Naturpleje
    - Hvad virker og hvad virker ikke?
    Lars Dyhrberg Bruun
  21:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
  29. august 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  08:30 Administration af § 3                       
    - Naturkvalitet, tilgroning, erstatningsnatur
  - Registrering af natur
  - Hvornår skal lodsejer søge dispensation?
  - Historiske overdrev
  - Administration af §3
  - §3 og anden lovgivning f.eks. råstofloven
  - Ænder i søer
  - Brug af luftfotos
  - Retslige principper og andre relevante emner
    Søren Karmark Obel
  09:30 Gruppearbejder § 3 sager
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  10:30 Håndhævelse
    - Tilsyn
  - Håndhævelse
  - Forældelse og passivitet
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  11:00 Gruppearbejde
    - Håndhævelse
  12:00 Frokost
  13:00 Klager, søgsmål og politianmeldelse
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  13:30 Afgørelser fra klagenævnet
    - Afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet
    Niels O. Julsgaard
  15:00 Kaffe og evaluering
    Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Undervisere

  • Lars Dyhrberg Bruun, Syddjurs Kommune • Cand. scient. bio, specialkonsulent Niels O. Julsgaard, Miljø- og Fødevareklagenævnet • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.