Søren Karmark Obel

Søren klæder kursisterne på til naturplejeprojekter og sagsbehandling.

Søren Karmark Obel er uddannet biolog og har arbejdet med Naturbeskyttelsesloven siden 2009.

Søren har i sit arbejdsliv haft job i Haderslev Kommune og været forbi Niras og Energinet. Siden 2016 har han arbejdet i Randers Kommune, hvor han i en periode også har været udlånt til Miljø- og Fødevarenævnets sekretariat i Nævnenes Hus. 

Søren arbejder blandt andet med naturplejeprojekter og sagsbehandling i forhold til beskyttet natur, habitatvurderinger og bilag IV-arter, bygge- og beskyttelseslinjer samt adgangsbestemmelser. Han synes, det er spændende at forstå lovgivningen og bruge juraen i kombination med sin biologiske viden og erfaring.

Søren har altid kunnet lide at videreformidle viden, hvilket er motivationen for at undervise på Ferskvandscentret.

Søren Karmark Obel

Ansat hos Randers Kommune
Biolog

LinkedIn-profil

Mød Søren her

 • Naturbeskyttelseslovens §3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-08-2023 til 25-08-2023

  På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der for dispensation og, hvad gør vi ved overtrædelser. Vi fokuserer på sagsbehandlingens metodik, overtrædelsessager og forespørgsler om beskyttelsesstatus, nyttige værktøjer, nødvendige undersøgelser, høringer, vurderinger og godkendelser med vilkår eller afslag, og hvad der sker, når sagen ender i Natur- og miljøklagenævnet.

  På kurset ser vi på de typiske naturtyper, der er omfattet af § 3 og i forbindelse med en ekskursion registreres karakteristiske arter for 2 – 3 naturtyper i feltskema.


  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Undervisere

  • Lars Dyhrberg Bruun, Syddjurs Kommune • Cand. scient. bio, specialkonsulent Niels O. Julsgaard, Miljø- og Fødevareklagenævnet • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.