Søren Karmark Obel

Søren klæder kursisterne på til naturplejeprojekter og sagsbehandling.

Søren Karmark Obel er uddannet biolog og har arbejdet med Naturbeskyttelsesloven siden 2009.

Søren har i sit arbejdsliv haft job i Haderslev Kommune og været forbi Niras og Energinet. Siden 2016 har han arbejdet i Randers Kommune, hvor han i en periode også har været udlånt til Miljø- og Fødevarenævnets sekretariat i Nævnenes Hus. 

Søren arbejder blandt andet med naturplejeprojekter og sagsbehandling i forhold til beskyttet natur, habitatvurderinger og bilag IV-arter, bygge- og beskyttelseslinjer samt adgangsbestemmelser. Han synes, det er spændende at forstå lovgivningen og bruge juraen i kombination med sin biologiske viden og erfaring.

Søren har altid kunnet lide at videreformidle viden, hvilket er motivationen for at undervise på Ferskvandscentret.

Søren Karmark Obel

Ansat hos Randers Kommune
Biolog

LinkedIn-profil

Mød Søren her

 • Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-03-2023 til 30-03-2023

  Lær at arbejde med den kommunale administration af bygge- og beskyttelseslinjerne i naturbeskyttelsesloven. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

  Du får det juridiske grundlag og en række eksempler på afgørelser, både de typiske og de mere specielle.

  Vi arbejder med afgrænsningen mod anden lovgivning, herunder planloven og dens landzoneadministration, og vi gennemgår deltagernes egne sager, så vi kommer helt tæt på praktikken.

  Øvrige myndigheders administration af beskyttelseslinjer, fx fredninger og strandbeskyttelseslinjen, inddrages ikke.

  Undervisningen veksler mellem indlæg fra undervisere og gruppearbejde med og plenumdiskussioner af cases baseret på deltagernes egne sager, samt andre tidligere sager og afgørelser.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.