Thomas Borch Hansen

Civilingeniør med 25 års erfaring og specialist i både renseanlæg og afløb. 

Thomas er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som projektleder i EnviDans renseanlæg- og afløbsafdeling. Han har 25 års erfaring med planlægning, spildevandsrensning og kloaksystemer.

Thomas har tidligere arbejdet i Favrskov Forsyning, og han har derfor stort kendskab til både rådgiverbranchen og forsyningssektoren.

Han har igennem tiden udarbejdet mere end 15 spildevandsplaner.

Thomas har endvidere erfaring med udarbejdelse af strukturplaner for kloaksystemer, strategiplaner for renseanlæg, lokalplaner og klimatilpasningsplaner. Derudover ligger hans kompetencer også inden for dimensionering og optimering af renseanlæg, slamhåndtering og regnvandsbassiner.

Thomas en glad og udadvendt underviser, der deler ud af sin store viden og erfaring på vores spildevandsplankurser.

Thomas Borch Hansen

Thomas Borch Hansen

Projektleder ved EnviDan A/S
Civilingeniør med speciale i miljøteknik

LinkedIn-profil

Mød Thomas her

 • Spildevandsplanen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-05-2023 til 16-05-2023

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
  Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.
  Kursusprogram
  15. maj 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm og Annette Vesterager
  10:00 Den gode spildevandsplan og dens anvendelse, belyst med eksempler
    - Spildevandsplanens historie
  - Klare definitioner og proaktive tekster
  - Strategi for udarbejdelse
  - Vigtige overvejelser og beslutninger
  - Rollefordeling
  - Krav til PULS og plandata
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  14:00 Formelle krav og typiske administrative
    og juridiske problemstillinger
    Peter Nymann
  15:00 Kaffepause
  15:30 Formelle krav fortsat
    Peter Nymann
  16:30 Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
    - Nyeste ændringer idet retlige grundlag for spildevandsplanen
  - Spildevandsplanen og spildevandsselskabets forsyningspligt
  - Besvarelse af deltagernes juridiske spørgsmål om spildevandsplanen
    Peter Nymann
  17:30 Pause
  17:45 Fortsat - Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
    Peter Nymann
  18:30 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  16. maj 2023
  08:30 Strategisk spildevandsplan - Klimatilpasning og strategiplaner
    - Klimatilpasning i spildevandsplanen (hvad er klimatilpasning?, klimatilpasning kontra serviceniveau, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
  - Strategiplaner i spildevandsplanen (renseanlægsstrategiplaner, hvorfor strategiplaner?, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
  - Samspil og proces (workshops, tværfaglighed, samarbejde mellem forsyning og kommune plus interesserentinddragelse/orientering)
    Thomas Borch Hansen
  11:15 Pause
  11:30 Den digitale spildevandsplan
    - Databaser og GIS-modeller
  - Krav og metoder ved optegning af oplande/udløb
  - FAS, ledningsregistreringer, BBR, grundkort og øvrige datagrundlag
  - Levering af data til PULS 2.0 og Plandata.dk
  - Værktøjer på markedet
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  12:30 Frokost
  13:30 Gruppearbejde, cases og problemstillinger
    - Fortsat arbejde og fælles opsamling
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  15:00 Kursusevaluering og kaffe
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ingeniør Maibritt Dahlgaard Søstrøm, Skanderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ingeniør Thomas Borch Hansen, EnviDan A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Ingeniør Maibritt Dahlgaard Søstrøm, Skanderborg Forsyning A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.