Thomas Borch Hansen

Civilingeniør med 25 års erfaring og specialist i både renseanlæg og afløb. 

Thomas er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som projektleder i EnviDans renseanlæg- og afløbsafdeling. Han har 25 års erfaring med planlægning, spildevandsrensning og kloaksystemer.

Thomas har tidligere arbejdet i Favrskov Forsyning, og han har derfor stort kendskab til både rådgiverbranchen og forsyningssektoren.

Han har igennem tiden udarbejdet mere end 15 spildevandsplaner.

Thomas har endvidere erfaring med udarbejdelse af strukturplaner for kloaksystemer, strategiplaner for renseanlæg, lokalplaner og klimatilpasningsplaner. Derudover ligger hans kompetencer også inden for dimensionering og optimering af renseanlæg, slamhåndtering og regnvandsbassiner.

Thomas en glad og udadvendt underviser, der deler ud af sin store viden og erfaring på vores spildevandsplankurser.

Thomas Borch Hansen

Thomas Borch Hansen

Projektleder ved EnviDan A/S
Civilingeniør med speciale i miljøteknik

LinkedIn-profil

Mød Thomas her

Basisviden om renseanlæg

Kursussted: Ferskvandscentret

09-09-2024 til 10-09-2024

På vores nye kursus - basisviden om renseanlæg - får du en overordnet forståelse for, hvordan et renseanlæg er bygget op og fungerer.

Du får bl.a. indsigt i emner som opbygning, processer, gennemgang af standardbegreber, betydning af belastning og kapacitet, hvor langt ned man kan rense Vi vil gennemgå relevant lovgivning og kobling mellem nogle af de mange regler, samt cases på tilslutnings- og udledningstilladelser.

Vi tager også på tur til et renseanlæg og ser, hvordan de ting, vi snakker om på kurset, ser ud og fungerer i praksis.

Så har du i forbindelse med dine opgaver brug for en basal viden om, hvordan et renseanlæg fungerer, er det det her kursus, du mangler!
Kursusprogram
9. september 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Mads Kjærgaard og Sussi Kobberø
09:30 Hvorfor har vi renseanlæg og vandets vej derhen
  Renseanlæg i et historisk perspektiv.
Beskrivelse af afløbssystemet frem til renseanlægget.
  Mads Kjærgaard
10:00 Hvordan ser et renseanlæg ud
  Hvad er en rist, et sandfang, en procestank og alle de andre dele, renseanlægget kan være bygget op af - og hvad er deres funktion.
  Claus Kobberø
10:45 Pause
11:00 Sådan styrer man et renseanlæg
  Introduktion til de biologiske og kemiske processer samt hvordan de styres.
Hvad kan forstyrre processerne?
Hvordan fjernes kvælstof og fosfor?
Hvor langt kan man rense ned?
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Besøg på et renseanlæg
  VI kører med bus til Them Renseanlæg.
  Mads Kjærgaard
15:30 Retur på Ferskvandscentret og kaffepause
15:45 Opsamling på anlægsbesøget
  Gennemgang af de ting, vi har set på anlægsbesøget.
Hvordan ser renseanlæggene ud i nogle af de kommuner, kursisterne kommer fra?
  Mads Kjærgaard
16:30 Pause
16:45 Standardbegreber på et renseanlæg
  Hvad er COD, BOD, TN, TP, PE, slamalder, slamkoncentration mv.?
Beskrivelse af generel spildevandssammensætning samt betydningen af tilledning af f.eks. industrispildevand.
Betydningen af belastning og kapacitet og reglerne for det.
  Thomas Borch Hansen
18:15 Så skal der quiz'es
  Opsamling på dagens input.
  Mads Kjærgaard
18:45 Pause
19:00 Middag
20:00 Netværk og hygge med en øl/vand
10. september 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Mads Kjærgaard
08:30 Lovgivning mv
  Overordnet gennemgang af lovgivning, der har betydning for et renseanlæg.
Hvem er myndighed for hvad - og hvem gør hvad?
Lovgivning vedr. tilslutnings- og udledningstilladelser.
Kobling mellem tilslutningstilladelser, udledningstilladelser, kapacitet og spildevandsplanen.
  Thomas Borch Hansen
10:00 Pause
10:15 Intro til tilslutningstilladelse og udledningstilladelse
  Introduktion til de 2 cases.
  Thomas Borch Hansen
10:45 Case tilslutningstilladelse
  Eksempel fra en miljømyndighed, hvor der ud fra en konkret case vil blive gennemgået en tilladelse.
Hvornår skal der søges om en tilladelse.
Hvilke oplysninger er nødvendige.
Samarbejde med forsyningen.
Kobling til andre planer.
12:00 Frokost
13:00 Case udledningstilladelse
  Eksempel fra en miljømyndighed, hvor der ud fra en konkret case vil blive gennemgået en tilladelse.
Hvornår skal der søges om en tilladelse.
Hvilke oplysninger er nødvendige.
Samarbejde med forsyningen.
Kobling til andre planer.
14:15 Kaffe/kage
14:45 Fremtidens resneanlæg
  Byspildevandsdirektivet, nye rensemetoder, trejde. og fjerde rensetrin, slamhåndtering fremover mv.
  Mads Kjærgaard og Claus Kobberø
15:30 Opsamling på kurset
  Opsamling på, hvad vi har lært på kurset.
  Mads Kjærgaard
15:50 Evaluering
  Mads Kjærgaard og Sussi Kobberø
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Procesingeniør Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Spildevandsplanen

Kursussted: Ferskvandscentret

28-11-2024 til 29-11-2024

Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.
Kursusprogram
28. november 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Thomas Borch Hansen og Annette Vesterager
10:00 Formelle krav og typiske administrative
  og juridiske problemstillinger
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
  - Nyeste ændringer idet retlige grundlag for spildevandsplanen
- Spildevandsplanen og spildevandsselskabets forsyningspligt
- Besvarelse af deltagernes juridiske spørgsmål om spildevandsplanen
  Peter Nymann
14:00 Pause
14:15 Fortsat - Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
  Peter Nymann
15:30 Kaffe/kage pause
16:00 Den gode spildevandsplan og dens anvendelse, belyst med eksempler
  - Spildevandsplanens historie
- Klare definitioner og proaktive tekster
- Strategi for udarbejdelse
- Vigtige overvejelser og beslutninger
- Rollefordeling
- Krav til PULS og plandata
  Thomas Borch Hansen
17:00 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
  Thomas Borch Hansen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand
29. november 2024
08:00 Strategisk spildevandsplan - Klimatilpasning og strategiplaner
  - Klimatilpasning i spildevandsplanen (hvad er klimatilpasning?, klimatilpasning kontra serviceniveau, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Strategiplaner i spildevandsplanen (renseanlægsstrategiplaner, hvorfor strategiplaner?, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
- Samspil og proces (workshops, tværfaglighed, samarbejde mellem forsyning og kommune plus interesserentinddragelse/orientering)
  Thomas Borch Hansen
10:00 Pause
10:15 Den gode spildevandsplan i Aarhus
  - Strategi i forhold til andre planer
- Vandplaner
- Udledninger (regnvand, overløb)
- Samarbejde med spildevandsforsyningen
  Nikolaj Kruse Christensen
12:00 Frokost
13:00 Den digitale spildevandsplan
  - Databaser og GIS-modeller
- Krav og metoder ved optegning af oplande/udløb
- FAS, ledningsregistreringer, BBR, grundkort og øvrige datagrundlag
- Levering af data til PULS 2.0 og Plandata.dk
- Værktøjer på markedet
  Thomas Borch Hansen
14:00 Gruppearbejde, cases og problemstillinger
  - Fortsat arbejde og fælles opsamling
  Thomas Borch Hansen
15:30 Kursusevaluering og kaffe
  Thomas Borch Hansen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.