Fuld skrue på landbrugsmiljøet

30. marts 2022

Vi melder nu klar med både nye og allerede kendte kurser til dig, der arbejder med landbrugsmiljø. Uddannelsen som Miljøsagsbehandler med fagspecifik profil i landbrug er også åben for tilmelding. Og der er endnu mere på vej. Se de mange muligheder her!

Af Anne Trabjerg Kamp, kursusudvikler ved Ferskvandscentret

Så har vi flere gode nyheder og populære kendinge på programmet til landbrugsmiljø-folket! Og andre er godt på vej, så følg gerne med, både her og gennem vores nyhedstjeneste.

Min første tid her på Ferskvandscentret er blandt andet gået med at dykke godt ned i behovet for efteruddannelse på landbrugsmiljøområdet – især for jer, der arbejder med sagsbehandlingen.

I den forbindelse vil jeg gerne takke jer, der har taget jer tid til at svare på den spørgeskemaundersøgelse, vi sendte ud tidligere. Den har været et godt grundlag at arbejde ud fra, kombineret med øvrig research.

De svære sager
Et af de områder, der fylder meget, er de svære sager. Også selvom man måske har arbejdet med området i længere tid. Når lovgivningen og de tilhørende vejledninger ikke er soleklare, og der er flere grå zoner end sorte og hvide – hvad gør man så?

Det er jeg godt i gang med at planlægge et kursus om, i øvrigt med Mads Kobberø som underviser, som mange af jer kender i forvejen.

På kurset arbejder I med egne cases og får på den måde direkte sparring, I kan omsætte til jeres daglige arbejde umiddelbart efter. Når programmet er klar, får du direkte besked, hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Og har du brug for ekstra kompetencer i den personlige værktøjskasse til at tackle det af og til svære samarbejde, anbefaler vi klart kurset Forståelse fremmer samtalen, der næste gang finder sted den 20. juni.

Biogas for sagsbehandlere
Vi mærker generelt her hos os en stigende efterspørgsel på det, vi kan kalde ’energikurser’. For jer, der arbejder med landbrugsmiljø, er biogas et særligt interessant område. Vi har tidligere – faktisk lige før den første corona-nedlukning – afholdt en velbesøgt konference om netop dette tema, og vi er nu ved at overveje, om vi skal gentage successen eller udvikle et nyt format.

Vi hører meget gerne fra dig, der har input til, hvad det særligt er, du som sagsbehandler har brug for af viden om biogas!

Slam på landbrugsjord
Hvad siger lovgivningen om slam på landbrugsjord? Hvad må man – og hvad må man så absolut ikke? Og hvilke muligheder har vi i øvrigt, når vi skal af med slammet?

Slam giver en gylden mulighed for et tæt samarbejde mellem kommune og forsyning, hvorfor vi afsøger grundlaget for et fælles kursus. Vi har fra mange af vores andre tilbud gode erfaringer med, at samarbejdspartnere tager sammen afsted på kursus og på den måde får et fælles sprog for vejen frem.

Det giver i langt de fleste tilfælde en langt bedre og mere effektiv proces med færre fejl undervejs.

Giv lyd
Jeg hører meget gerne fra dig, hvis du har input til andre nye kurser eller spørgsmål til de eksisterende. Skriv til mig på atk@fvc.dk – jeg sidder klar lige i den anden ende!

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Udledningstilladelser: Hvad gør vi? Retningslinjerne er uklare, og meget overlades til den enkelte sagsbehandler. Vi har derfor udviklet en ny temadag, hvor vi udveksler erfaringer og lærer af hinanden. Læs mere om den her!