Anna-Marie Bøgh fejrer stor milepæl på Ferskvandscentret

10. maj 2023

30 ÅR VED TAVLEN: Anna-Marie Bøgh, produktchef ved Kemira, har rundet et flot hjørne som en yderst stabil og vigtig ressource for Ferskvandscentrets spildevandskurser. Her kan du læse om hendes oplevelser med at være underviser – en opgave, der ikke nødvendigvis er for alle.

Af Anne Møller Kristensen, Ferskvandscentrets Kursusafdeling

Hun strør om sig med ord som mikroskopering og DNA-sekventering og er tydeligvis en faglig kapacitet, man skal stå tidligt op for at kunne snøre. Samtidig sætter hun en ære i at formidle sin viden i øjenhøjde, hvor kursisterne på Ferskvandscentret bliver taget endog meget godt om – en evne, der ikke nødvendigvis er medfødt, når man som Anna-Marie Bøgh har en baggrund som laborant.

– Jeg husker stadig, da jeg allerførste gang skulle undervise. Det var en fantastisk tid. Jeg øvede og øvede sammen med min mand, der er folkeskolelærer og var alligevel noget nervøs, fortæller hun om starten på sin underviserkarriere, hvor hun også havde selskab af gode kræfter i form af Poul Heise og Aksel Brems, der begge havde erfaring med undervisning af spildevandsfolket.

En ung Anna-Marie Bøgh med foto i Børsen, da hun blev ansat ved Kemira Water Denmark i 1987. Fotoet er knipset af René Hansen fra Frederikshavn Forsyning, der på det tidspunkt var en af kollegerne.

Som kartofler uden salt
At det allerede er mere end 30 år siden, siden hun startede med at undervise på Ferskvandscentret, forstår hun slet ikke. Og at det skulle blive en så tilbagevendende del af hendes arbejdsliv, stod heller ikke umiddelbart i kortene.

– Da jeg blev færdiguddannet laborant i 1975, var arbejdsløsheden høj, og bare det at få en praktikplads var en svær opgave, hvilket jeg fik på Miljøteknisk Værksted Skole, hvor en stor del af uddannelsen var at udtage korrekte spildevandsprøver. Langsomt fik jeg foden indenfor på Frederikshavn Renseanlæg, først i kortere ansættelser, og derefter mere og mere. I begyndelsen af 1980 var jeg med til at opbygge laboratoriet på stedet, og det gav mig en fantastisk erfaring at bygge videre på, fortæller Anna-Marie Bøgh, der efter et kursus på Teknologisk Institut erhvervede en masse praktisk erfaring på Frederikshavn Renseanlæg.

Især nævner hun det ”samarbejde”, der er mellem kemi og biologi på renseanlæg, som et fantastisk spændende område. Eller måske mere populært: Biologi uden kemi er det samme som kartofler uden salt!, som hun siger.

På kurset Analyse af spildevand i april fejrede vi det flotte jubilæum med en lille tale og en gave. Tillykke til både Anna-Marie, kursisterne og os!

Nødvendigt at følge med
I 1987 skiftede Anna-Marie arbejdssted til det, der senere skulle blive til Kemira Water Danmark. Her er hun i dag produktchef og dækker hele Jylland, dog stadig med base i det nordjyske. Altså når hun ikke lige underviser på Ferskvandscentret i fx procesteknik, prøveudtagning af spildevand og analyse af spildevand. En rolle, hun er meget glad for, fordi det med hendes ord blandt andet er med til at holde hende på tæerne. For det nytter jo ikke at undervise i gammelt stof, der ikke følger med tiden.

– I dag er kursisterne så dygtige og ved meget mere end tidligere. MIDAS-projektet har helt klart været med til at højne vidensniveauet om fx mikroskopering af slam. Og selvfølgelig er der stor forskel på, hvad kursisterne hver især har med sig i bagagen af erfaring, og jeg ser det som en vigtig del af min rolle, at alle får en masse ny viden med hjem – og det kræver selvfølgelig, at jeg skal holde min egen rygsæk godt opdateret, lyder det fra produktchefen.

Vi er stolte af det lange samarbejde med et af branchens fyrtårne og glæder os til mange flere år!


Anna-Maries gode råd til nye undervisere

# Vær grundigt forberedt – det faglige niveau er højt
# Få kursusdeltagerne til at deltage aktivt og åbne op om egne erfaringer
# Sørg for, der er meget dialog og mindst muligt tavleundervisning
# Planlæg ikke det tungeste stof til sent på dagen
# Brug den omkringliggende natur til at forklare forskellige mekanismer, fx flow
# Krydr din formidling med historier fra din egen dagligdag
# Vær opmærksom på, at formidlingsdelen tæller lige så meget som den faglige


En serie af fejringer
Ferskvandscentret har efterhånden rigtig mange år på bagen som centrum for efteruddannelse af den danske vand-, natur- og miljøsektor. Det fejrer vi ved at sætte fokus på en flok af vores dygtige undervisere, der kan fejre henholdsvis 25 og 30 år som en del af det hold, der hvert år får det hele til at lykkes.

Vi er dybt taknemmelige for, at disse eksperter år efter år prioriterer tid til at lære fra sig på vores kurser og uddannelsesforløb.

I denne historie kan du læse om Anna-Marie Bøgh, laborant og produktchef ved Kemira, der har været tilknyttet vores spildevandskurser næsten lige siden starten.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

JAGG er et hjælpeværktøj til at lave risikovurderinger af forurenede grunde og drives af Miljøstyrelsen? Men hvad er så GrundRisk? Og hvorfor skal du kende forskel? Det bliver du klogere på her.