Anna-Marie Bøgh

Anna-Marie har mange års erfaring med analyse og prøvetagning på spildevand og brænder for at formidle sin viden.

Anna-Marie er uddannet laborant og arbejdede allerede i praktikperioden med analyse og prøvetagning på spildevand.

Hun var igennem fem år ansat på Frederikshavn Renseanlæg, hvor hun opbyggede et laboratorie og klarlagde relevante analyser. Hendes indsats blev yderligere aktuel efter implementeringen af den første Vandmiljøhandlingsplan, som krævede måling af næringsstoffer.

Anna-Marie opdagede desuden betydningen af at forstå det aktive slam ved hjælp af mikroskopering. Det er en kontinuerlig proces, idet der hele tiden sker ændringer. Sammenhængen mellem de biologiske og kemiske processer er meget vigtig for hende.

I 1987 skiftede Anna-Marie til Boliden, som blev til Kemira i 1989. Her er hun stadig ansat. Samme år begyndte hun at undervise på Dan Vand Centret i Odder, og da det lukkede i 1992, blev kurserne overført til Ferskvandscentret, hvor hun fulgte med. 

I begyndelsen af 90’erne indledte Anna-Marie et samarbejde med Per Halkjær Nielsen og hans stab på Aalborg Universitet (AAU). Samarbejdet har været meget givtigt igennem alle årene, og da AAU startede MiDAS (den mikrobiologiske database) i 2006, blev Kemira en del heraf. Det har givet Anna-Marie mulighed for at deltage i arbejdet og temadagene, som altid byder på nyt.

Anna-Maries drivkraft i undervisningen er et grundlæggende ønske om at dele ud af sin store viden og erfaring i en givende dialog med kursisterne.

Anna-Marie Bøgh

Produktchef ved Kemira Water Danmark A/S Laborant

LinkedIn-profil

Mød Anna-Marie her

Procesteknik 1

Kursussted: Ferskvandscentret

30-09-2024 til 02-10-2024

Kend dit renseanlægs processer!

Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

(Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
Kursusprogram
30. september 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Anders Thietje Mortensen og Anne Trabjerg Kamp
09:20 Hvorfor rense og for hvad?
  Claus Kobberø
09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
  Claus Kobberø
10:30 Pause
10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
  Claus Kobberø
11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
  Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Hvordan renser vi vandet - anlægstyper
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Aktivslamanlæg - nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen
15:00 Kaffe og kage - muliged for gåtur eller besøg i AQUA
16:00 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
  Anders Thietje Mortensen
16:30 Gruppearbejde beregning af nøgleparametre
  Lisa Hahn Nielsen og Anders Thietje Mortensen
17:30 Fremtidens rensemetoder
  Anders Thietje Mortensen
18:00 Pause
18:30 Middag
20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
1. oktober 2024
08:00 Opfølgning på i går og introduktion til anlægsbesøg
  - Hvordan er Brædstrup renseanlæg bygget op
- Introduktion til opgaver på anlægget
  Anders Thietje Mortensen
08:30 Ekskursion til Brædstrup Renseanlæg
  - Afgang i bus fra Ferskvandscentret kl. 8:30
  Steen Nygaard Petersen og Anders Thietje Mortensen
11:00 Retur fra ekskursion
11:15 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
  Anders Thietje Mortensen
12:00 Frokost
13:00 Aktivslam
  - Karakterisering af slam
- Letslam, åsager og afhjælpning
  Anna-Marie Bøgh
13:45 Mikroskopering af slam
  Anna-Marie Bøgh
15:15 Kaffe og kage
16:00 Mikroskopering af slam fortsat
17:00 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
  Claus Kobberø
18:00 Pause
18:30 Middag
19:45 Gruppearbejde
  Driftsovervågning
  Claus Kobberø
20:45 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
2. oktober 2024
08:00 Opsamling på i går
  - Udfylde evalueringsskema
- Spørgsmål
  Anders Thietje Mortensen
08:30 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
  Anders Thietje Mortensen
09:30 Gruppearbejde
  Forslag til løsninger af driftsproblemer
  Anders Thietje Mortensen
10:00 Pause
10:15 Gennemgang af gruppearbejdet
  Anders Thietje Mortensen
10:45 Slambehandling
  Lisa Hahn Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Slambehandling fortsat
  Lisa Hahn Nielsen
13:30 Gruppearbejde
  Slambehandling
  Lisa Hahn Nielsen
15:00 Resumé og evaluering af kurset
  Med kaffe og kage
  Anders Thietje Mortensen og Anne Trabjerg Kamp
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Anders Thietje Mortensen, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesingeniør Anders Thietje Mortensen, Krüger A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.