Anna-Marie Bøgh

Anna-Marie har mange års erfaring med analyse og prøvetagning på spildevand og brænder for at formidle sin viden.

Anna-Marie er uddannet laborant og arbejdede allerede i praktikperioden med analyse og prøvetagning på spildevand.

Hun var igennem fem år ansat på Frederikshavn Renseanlæg, hvor hun opbyggede et laboratorie og klarlagde relevante analyser. Hendes indsats blev yderligere aktuel efter implementeringen af den første Vandmiljøhandlingsplan, som krævede måling af næringsstoffer.

Anna-Marie opdagede desuden betydningen af at forstå det aktive slam ved hjælp af mikroskopering. Det er en kontinuerlig proces, idet der hele tiden sker ændringer. Sammenhængen mellem de biologiske og kemiske processer er meget vigtig for hende.

I 1987 skiftede Anna-Marie til Boliden, som blev til Kemira i 1989. Her er hun stadig ansat. Samme år begyndte hun at undervise på Dan Vand Centret i Odder, og da det lukkede i 1992, blev kurserne overført til Ferskvandscentret, hvor hun fulgte med. 

I begyndelsen af 90’erne indledte Anna-Marie et samarbejde med Per Halkjær Nielsen og hans stab på Aalborg Universitet (AAU). Samarbejdet har været meget givtigt igennem alle årene, og da AAU startede MiDAS (den mikrobiologiske database) i 2006, blev Kemira en del heraf. Det har givet Anna-Marie mulighed for at deltage i arbejdet og temadagene, som altid byder på nyt.

Anna-Maries drivkraft i undervisningen er et grundlæggende ønske om at dele ud af sin store viden og erfaring i en givende dialog med kursisterne.

Anna-Marie Bøgh

Produktchef ved Kemira Water Danmark A/S Laborant

LinkedIn-profil

Mød Anna-Marie her

 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-03-2023 til 29-03-2023

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.


  (OBS! Kurset den 27. - 29. marts 2023 er fuldt booket. Ved tilmelding til dette kursus er der mulighed for at komme på venteliste. Der er stadig ledige pladser på kurset, der afholdes 4. - 6. september 2023).
  Kursusprogram
  27. marts 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:10 Pause
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Røskva Høimark
  16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen og Røskva Høimark
  17:00 Fremtidens rensemetoder
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  28. marts 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Røskva Høimark
  08:30 Ekskursion. Brædstrup Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
    Steen Nygaard Petersen og Røskva Høimark
  11:15 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 Mikroskopering af slam
    Anna-Marie Bøgh
  15:15 Kaffe og kage
  15:45 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  16:15 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  18:15 Middag
  19:30 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
    Røskva Høimark
  20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  29. marts 2023
  08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger af driftsproblemer
    Røskva Høimark
  09:30 Gennemgang af opgave - Forslag til løsninger af driftsproblemer
    Røskva Høimark
  10:15 Slambehandling 1. del
    Kim Sundmark
  11:15 Slambehandling 2. del
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
    Kim Sundmark
  14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
    Røskva Høimark
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Røskva Høimark, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Analyse af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-04-2023 til 14-04-2023

  Få et grundigt indblik i alt indenfor laboratoriearbejde på et renseanlæg. Lær hvordan du udfører både simple og lidt vanskeligere analyser.

  Få indblik i hvordan du kvalitetssikrer og vurderer dine resultater og hvordan du håndterer interfererende stoffer.
  Hør om forskellige typer online udstyr og den praktiske brug af online målere samt vedligeholdelse af dit on-line udstyr.
  Hvordan undgår du hæmning og utilsigtede hændelser og hvordan håndtere jeg dem?

  Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og laboratoriearbejde. Ved tilmelding bedes du oplyse hvilken type udstyr du arbejder med til daglig.
  Kurset indgår i uddannelsen til Spildevandsoperatør og udbydes hvert andet år..
  Kursusprogram
  12. april 2023
  09:30 Ankomst og kaffe
  10:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  10:30 Analyse af spildevand - hvorfor og hvordan?
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 Laboratoriearbejde og teori
    Forenklede analysemetoder -sammenligning og vurdering
  Interfererende stoffer i spildevand, teori og praktiske øvelser
    Betina Bjerregaard og Lise Lundehøj Hansen
  18:30 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  13. april 2023
  08:00 Opfølgning på dag 1
    Betina Bjerregaard og Lise Lundehøj Hansen
  09:00 Pause
  09:15 Kvalitetssikring og resultatvurdering
    Anna-Marie Engberg
  10:15 Praktisk anvendelse af analyser
    Anna-Marie Engberg
  11:30 Gennemgang af opgaver
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 PULS generelt
    Christian Lykke
  14:00 Pause
  14:15 Hygiejne og sikkerhed
    Anna-Marie Bøgh
  15:00 Kaffe og besøg i ferskvandsakvariet AQUA
  16:00 Mikroskopering
    Anna-Marie Bøgh
  18:30 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  14. april 2023
  08:00 Værdien af måledata i praksis - On-line målere
    - forskellige typer, anvendelse og vedligeholdelse
    Tomas Trabjerg Sejersen
  09:45 Pause
  10:00 Sundhedstjek af dit renseanlæg
    - at samle en mosaik af informationer
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  10:20 Case arbejde i grupper
  10:50 Gruppernes arbejde præsenteres
  11:10 Hæmning og utilsigtede hændelser
    Jens Jørgen Ploumann
  12:00 Frokost
  13:00 Præsentation af cases og samlet diskussion
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Jens Jørgen Ploumann
  13:20 Arbejde med cases i grupper
  14:00 Workshop - udvikling af beredskaabsplan for dit renseanlæg
    Jens Jørgen Ploumann og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  15:00 Kaffe, opsamling og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Spildevandsanalytiker Betina Bjerregaard, VandCenter Syd • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Laborant Anna-Marie Engberg, Mariagerfjord Vand A/S • Laborant Lise Lundehøj Hansen, VandCenter Syd • Konsulent, Globeteam Christian Lykke, Identity Stack • Afdelingsleder Jens Jørgen Ploumann, Vesthimmerlands Vand A/S • Tomas Trabjerg Sejersen • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-09-2023 til 06-09-2023

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  Kursusprogram
  4. september 2023
  08:30 Ankomst, kaffe/te
  09:00 Velkomst og præsentation
    Røskva Høimark og Anne Trabjerg Kamp
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:10 Pause
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Røskva Høimark
  16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen og Røskva Høimark
  17:00 Fremtidens rensemetoder
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  5. september 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Røskva Høimark
  08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
    Anna-Marie Bøgh
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion. Brædstrup Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
    Steen Nygaard Petersen og Røskva Høimark
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
    Røskva Høimark
  20:30 Øl/vand og socialt samvær
  6. september 2023
  08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
    Røskva Høimark
  09:30 Gennemgang af opgaver
  10:15 Slambehandling 1. del
    Kim Sundmark
  11:15 Slambehandling 2. del
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
  14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
    Røskva Høimark
  15:00 Evaluering
    Røskva Høimark og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kaffe og kage - Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Røskva Høimark, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Prøvetagning af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-11-2023 til 24-11-2023

  Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

  Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

  Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

  Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.
  Kursusprogram
  22. november 2023
  10:00 Ankomst og kaffe
  10:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  11:00 Indledning, hvorfor prøvetagning og måling ?
    Flowmåling- og prøvetagningsprincipper
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 Akkreditering hvorfor og hvordan
    Jesper Koldsø
  14:30 Kaffe i Dråben og besøg i AQUA
  15:30 Prøveudtagning ved virksomheder
    Jesper Koldsø
  16:45 Pause
  17:00 Flowmåling
    Majbritt Hye
  18:00 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  23. november 2023
  08:15 Demonstration af sikkerhedsudstyr
  09:00 Sikkerhed og hygiejne herunder bekæmpelse af svovlbrinte og opbevaring og transport af spildevandsprøver
    Anna-Marie Bøgh
  10:30 Kaffepause
  10:45 Svovlbrinte og bekæmpelse af svovlbrinte
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  12:45 Pumpestation ved Ferskvandscentret
  13:30 Ekskursion til pumpestation
    Anna-Marie Bøgh og Jes Knudsen
  15:00 Kaffepause i Dråben
  15:30 Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  17:00 Lovgivningsmæssig og administrativ baggrund
    Bo Skovmark
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. november 2023
  08:30 Opsamling
    Anna-Marie Bøgh
  09:00 Dataopsamling og databehandling
  10:15 Kaffe
  10:30 Tids- og flowproportional prøvetagning
  12:00 Frokost
  13:00 Grupperabejde og diskussion om sikkerhed og hygiejne
    Anna-Marie Bøgh
  14:30 Afsluttende diskussion, kaffe og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Afdelingsleder Jesper Koldsø, SGS - Analytics Denmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.