Energi- og klimaneutral i 2030: Hvordan kommer vi i mål?

11. januar 2023

Ferskvandscentret sætter nu fokus på de udfordringer, renseanlæggene står over for, hvis vandsektoren skal nå målet om energi- og klimaneutralitet i 2030. Det sker på det nyudviklede kursus Klimaaftryk fra renseanlæg, der finder sted den 20.–21. marts 2023.

Vi har samlet et kompetent hold af undervisere, der sammen giver et dybdegående kendskab til klimaaftryk og energineutralitet i relation til renseanlæg fra flere perspektiver. Underviserne er:

Kursusleder er Anita Rye Ottosen, kemiingeniør fra Rambøll. Hun siger om kurset:

Ved I, hvordan jeres renseanlæg påvirker klimaet? De seneste år har der været et stort fokus på at sikre en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 og dermed også på hvilket klimaaftryk, der er fra de enkelte renseanlæg. Men hvordan laver vi bedst opgørelsen? Hvad skal med i klimaregnskabet og hvad skal ikke?

På kurset sætter vi fokus på emner som:

  • Klimaregnskab
  • Emissionsfaktorer
  • CO2- og lattergas afgifter
  • Parismodellen
  • Bæredygtigt udbud
  • Anlægsfasen
  • …og meget andet relateret til renseanlæggenes klimaaftryk

Anita Rye Ottosen, Rambøll, underviser på vores nye kursus Klimaaftryk fra renseanlæg 20.-21. marts.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Regeringen præsenterede i sidste uge sit udspil til klimatilpasningsplan 1, hvor scenen blev malerisk sat ved stranden nær Lemvig. Nye planer medfører næsten altid nye læringsbehov. Læs med.
Kommunerne er forpligtet til at føre regelmæssigt tilsyn med, at svømmebade overholder kvalitetskravene til bassinvandet samt øvrige hygiejniske forhold i svømmebadsanlæg. Vi udbyder nu igen et kursus i tilsyn med svømmebade, så du kan blive opdateret på opgaven.
En kort beretning fra et virksomhedstilpasset forløb af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hos Skanderborg Forsyning.