Energi- og klimaneutral i 2030: Hvordan kommer vi i mål?

11. januar 2023

Ferskvandscentret sætter nu fokus på de udfordringer, renseanlæggene står over for, hvis vandsektoren skal nå målet om energi- og klimaneutralitet i 2030. Det sker på det nyudviklede kursus Klimaaftryk fra renseanlæg, der finder sted den 20.–21. marts 2023.

Vi har samlet et kompetent hold af undervisere, der sammen giver et dybdegående kendskab til klimaaftryk og energineutralitet i relation til renseanlæg fra flere perspektiver. Underviserne er:

Kursusleder er Anita Rye Ottosen, kemiingeniør fra Rambøll. Hun siger om kurset:

Ved I, hvordan jeres renseanlæg påvirker klimaet? De seneste år har der været et stort fokus på at sikre en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 og dermed også på hvilket klimaaftryk, der er fra de enkelte renseanlæg. Men hvordan laver vi bedst opgørelsen? Hvad skal med i klimaregnskabet og hvad skal ikke?

På kurset sætter vi fokus på emner som:

  • Klimaregnskab
  • Emissionsfaktorer
  • CO2- og lattergas afgifter
  • Parismodellen
  • Bæredygtigt udbud
  • Anlægsfasen
  • …og meget andet relateret til renseanlæggenes klimaaftryk

Anita Rye Ottosen, Rambøll, underviser på vores nye kursus Klimaaftryk fra renseanlæg 20.-21. marts.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Vi har mødt klimamedarbejder Uffe Krogh fra Silkeborg Kommune til en snak om klimaindsatsen og den grønne omstilling i kommunen for at få indblik i de udfordringer, fokusområder og eventuelle barrierer, han oplever i sin dagligdag. Læs med her!
Send en mail på kursus@fvc.dk og vi vender tilbage til dig efter påske.
Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.