Energi- og klimaneutral i 2030: Hvordan kommer vi i mål?

11. januar 2023

Ferskvandscentret sætter nu fokus på de udfordringer, renseanlæggene står over for, hvis vandsektoren skal nå målet om energi- og klimaneutralitet i 2030. Det sker på det nyudviklede kursus Klimaaftryk fra renseanlæg, der finder sted den 20.–21. marts 2023.

Vi har samlet et kompetent hold af undervisere, der sammen giver et dybdegående kendskab til klimaaftryk og energineutralitet i relation til renseanlæg fra flere perspektiver. Underviserne er:

Kursusleder er Anita Rye Ottosen, kemiingeniør fra Rambøll. Hun siger om kurset:

Ved I, hvordan jeres renseanlæg påvirker klimaet? De seneste år har der været et stort fokus på at sikre en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 og dermed også på hvilket klimaaftryk, der er fra de enkelte renseanlæg. Men hvordan laver vi bedst opgørelsen? Hvad skal med i klimaregnskabet og hvad skal ikke?

På kurset sætter vi fokus på emner som:

  • Klimaregnskab
  • Emissionsfaktorer
  • CO2- og lattergas afgifter
  • Parismodellen
  • Bæredygtigt udbud
  • Anlægsfasen
  • …og meget andet relateret til renseanlæggenes klimaaftryk

Anita Rye Ottosen, Rambøll, underviser på vores nye kursus Klimaaftryk fra renseanlæg 20.-21. marts.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Læs om rådgiver Niels Henrik Jensens (H13), erfaringer med brugen af QGIS i forbindelse med ledningsprojekter. Måske du også skal have lært at bruge dette værktøj?
Ådalene vil i fremtiden blive helt centrale områder, når vi snakker vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser. Så hvordan kan man arbejde med det? Lær det i september!
Anna-Marie Bøgh, produktchef ved Kemira, har rundet et flot hjørne som en yderst stabil og vigtig ressource for vores spildevandskurser. Her kan du læse om hendes oplevelser med at være underviser – en opgave, der ikke nødvendigvis er for alle.