Er affald en del af jeres klimaindsats?

17. januar 2023

Virksomheder skal sortere deres affald, så det, der kan genbruges, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret. Fra 2023 kommer der nye krav til husholdningslignende affald fra erhverv. Samtidig øges kravene til kommunernes tilsynsindsats med virksomhederne.

Alle kommuner har gennem DK2020-samarbejdet forpligtet sig til at udarbejde klimahandlingsplaner, som viser vejen til netto-nuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050. Mange kommuner arbejder på at etablere partnerskaber med det lokale erhvervsliv, da kommunens klimamål kan kun realiseres i samarbejde med virksomhederne.

Kursusnyheden Affald som klimaindsats i miljøtilsyn 24.-25. maj styrker forståelsen af, hvordan affald fra virksomheder kan spille værdiskabende ind i kommunernes klimadagsorden.

Nyt affaldskursus sætter fokus på klimaindsatsen

Her får du som miljøsagsbehandler viden, så du kan inspirere virksomheder til at inkludere affald og råvarer i klimaindsatsen. For mange er dette en ny rolle, der adskiller sig fra rollen som tilsynsmedarbejder, og du lærer derfor om sprogbruget hos virksomhederne og i DK2020 sammenhænge. Vi styrker din indsigt i målsætninger og krav om reduktion af klimabelastning og lærer dig, hvordan affaldsområdet kan bidrage.

Som DK2020-medarbejder har du måske især arbejdet med indsatser knyttet til energi, transport og landbrug. Her lærer du om, hvordan affald også kan bruges i klimaindsatsen, og hvordan tilsynsmedarbejderne kan inddrages i arbejdet. 

Kursets primære underviser er Annemette Fuglsang, specialist i cirkulær økonomi, bl.a. fra sine mange år som direktør for Renosyd.

Se hele programmet for det nye kursus og tilmeld dig lige her.

TIP:
Vil du gerne have styrket dit overblik over regler, regulativer og affaldsplanlægning? Og lære alle de centrale begreber og definitioner på affaldsområdet – og de affaldsretslige vinkler for tilsyn og håndhævelse? Så er kurset Affaldsjura for miljøsagsbehandlere noget for dig!

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Læs om rådgiver Niels Henrik Jensens (H13), erfaringer med brugen af QGIS i forbindelse med ledningsprojekter. Måske du også skal have lært at bruge dette værktøj?
Ådalene vil i fremtiden blive helt centrale områder, når vi snakker vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser. Så hvordan kan man arbejde med det? Lær det i september!
Anna-Marie Bøgh, produktchef ved Kemira, har rundet et flot hjørne som en yderst stabil og vigtig ressource for vores spildevandskurser. Her kan du læse om hendes oplevelser med at være underviser – en opgave, der ikke nødvendigvis er for alle.