GODT NYTÅR – med hilsen fra politiet… 

5. januar 2024

Klumme af Charlotte Frambøl, kursuschef ved Ferskvandscentret

”Politikreds fraråder al kørsel i hele kredsen”

Den 3. januar var årets første arbejdsdag for mig, og som for rigtigt mange andre foregik den hjemmefra. Snestorm med varsler om rekordstore snemængder i min region og oversvømmelser i andre har skudt 2024 i gang med et tydeligt signal om, at også vores del af verden er i forandring.   

Arbejdet for både at modvirke klimaforandringer OG klimatilpasse skal intensiveres i år – og der er nok at gå i gang med, for de faglige udfordringer når vidt omkring. 

Tæt samarbejde og nye roller 
Vi får brug for at arbejde bedre sammen.  

Vi får brug for at sikre, at der lyttes og læres fra dem, der har de rette spidskompetencer. Det, der sker nu, har de dygtigste varslet os længe.  

Vi har brug for at arbejde helhedsorienteret.  

Og mest af alt har vi brug for at komme op i hastighed. Både for at fremtidssikre og for at mindske skaderne af de hændelser, vi oplever nu. 

Situationen ved Nordic Waste nær Randers, hvor der er overhængende fare for at forårsage en miljøskade på Alling Å, viser os, hvor vigtigt det er, at det hold, der skal løfte det akutte problem, har kompetencer både i forhold til jura og tekniske forhold.  

Foto: TV2 Østjylland

Hændelsen demonstrerer i al sin alvor vigtigheden af godt samarbejde mellem beredskab, kommuner og virksomheder. 

→ På kurset Miljøvagten – miljøuheld i jord og vand den 10. januar kan du og dine kolleger blive opdateret på den vigtige rolle som miljøvagt. Og skal der styr på det juridiske, anbefaler vi kurset Jura på jordforureningsområdet den 18. januar.

Ekstreme hændelser 
Oversvømmelser ved kyster og i byer viser både værdien af og udfordringerne ved de klimatilpasningsløsninger, vi har etableret over årene med diger, sluser og bassiner. 
 
I forbindelse med vores Åmandstræf i november 2023 fik vi fornøjelsen af et spændende oplæg fra Vejle Kommunes højvandsvagt om deres samarbejde med åmændene.  

I disse dage viser klip i nyhedsudsendelser, at højvandsvagterne i Vejle har travlt, og at de løsninger, der tidligere på året virkelig har vist deres værdi for Vejle kommune, måske risikerer at komme til kort ved så ekstreme hændelser som den igangværende.  

Kilde: dr.dk

Det bliver nervepirrende spændende at følge og helt klart med en bunke ny læring efterfølgende. 

Kan du høre stilheden? 
Ikke alle miljøforhold, som kræver en indsats, larmer lige højt. Det manglende liv i vores indre farvande fik dog tiltrængt opmærksomhed i 2023. Men vi skal blive ved med at holde fokus, så handlinger kan træde i kraft i 2024.  

Biodiversiteten på land og i vand har fortjent mere handling.   

 Kommunerne skyder for alvor gang i flere klimalavbundsprojekter i 2024 og nye vandløbsregulativer skal udarbejdes, hvor nyeste viden og åmændenes faktuelle erfaringer fra virkeligheden med fødderne i vand, tages med. 

→ Her byder vi ind med vores kursus om netop klimalavbundsprojekter igen den 28.-29 februar, og vi arbejder på at få datosat kursus om vandløbsregulativer snarest muligt (du kan registrere din interesse allerede nu.) 

Hullerne i de cirkulære processer, der skal sikre, at vi reducerer vores forbrug af jomfruelige ressourcer, råber heller ikke højt. Men de er der stadig. Enkelte går dog forrest og lukker disse huller. Lad os også lytte og lære fra dem i 2024! 

Handlingens år 
Vi vil i 2024 gøre vores bedste for, at du hos os kan finde rum og rammer for netværk og læring fra de bedste om det, du får brug for at lære inden for vand, miljø og natur – med et stort integreret fokus på klima og klimatilpasning.  

Med stærkest faglige grundlag skal 2024 blive handlingens år! 

GODT NYTÅR FRA ALLE OS PÅ FERSKVANDSCENTRET

→ Vil du følge med i udviklingen af nye kurser inden for fx klima og cirkulær økonomi? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Kilde: tv2.dk

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Udledningstilladelser: Hvad gør vi? Retningslinjerne er uklare, og meget overlades til den enkelte sagsbehandler. Vi har derfor udviklet en ny temadag, hvor vi udveksler erfaringer og lærer af hinanden. Læs mere om den her!