Prøvetagning af spildevand

Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

Analyse af spildevand

Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

Procesteknik 1

Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: F.eks. aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.