Styrk det strategiske ejerskab og kom bæredygtigt i mål

Vi klæder dig på med ledelsesteori, specifikke projektejer-erfaringer og konkrete værktøjer, der styrker din evne til at sikre at projektporteføljen, bidrager væsentligt til at virkeliggøre organisationens strategiske mål.

På kurset får du overblik over hvad, der kræves for at komme godt i mål, også når det handler om det grønne og bæredygtige.

Projektleder: Har du styr på din styregruppe?

Projektlederes fokus skal ud i alle vinkler. Fokus på teamets medarbejdere, samarbejdspartnere, underleverandører og til projektets interessenter er meget vigtigt – men også det fokus vi oftest taler om. Projektleders rolle i forhold til styregruppen og projektejer er dog ofte af afgørende betydning for om et projekt bliver en succces. Projektledere skal derfor også træne i at forstå og optimere samarbejdet med styregruppe og projektejer – og evne at lede opad. Projektdag for projektledere sætter fokus på netop dette.

Strukturen for dagens punkter er et teoretisk input fra Christina Foldager, en praktisk reflektion fra Søren Baungaard Sørensen, øvelser og opsamling i plenum.

Projektdagen giver dig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre projektledere i branchen. Samtidigt får du ny viden om projektarbejdet og du løfter dine kompetencer inden for specifikke emner om projektledelse.

Bliv projektleder i forsyningsbranchen

Få overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.