Støj for byplanlæggere

Støj og boligområder hænger sjældent godt sammen, kom på kursus i Støj for byplanlæggere og bliv klogere på hvilke handlemuligheder du har som planlægger.

Ekstern støj udvidet

Kend din støjrapport og -måler, På dette kursus tager du støjmåleren i hænderne, og vi øver os i at bruge den.
Og vi kigger på de svære klagesager.

Ekstern støj – basis

Få et grundlæggende kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.