Støj for Byplanlæggere

Støj og boligområder hænger sjældet godt sammen, kom på kursus i Støj for byplanlæggere og blive klogere på hvilke handlemuligheder du har som planlægger.

Ekstern støj 2

Kend din støjrapport og støjmåler, På dette kursus får du støjmåleren i hænderne og vi øver os i at bruge den.

Ekstern støj

Få et grundlæggende kendskab til hvordan du laver en støjmåling, kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.