Claus Kobberø

Claus er uddannet civilingeniør og arbejder i dag som projektchef i EnviDans renseanlægsafdeling. Han har mere end 20 års erfaring med spildevandsrensning.

Claus er en yderst dreven projektleder og projektmedarbejder på proces- og styringsorienterende opgaver inden for drift og optimering af renseanlæg samt planlægningsopgaver inden for renseanlæg og afløb. 

Med sine mere end 20 års erfaring er Claus den helt rette til at give kursisterne på Ferskvandscentret en helhedsforståelse for spildevandsrensning.

Claus har stor erfaring i opstilling af økonomiske prioriteringsmodeller, herunder strukturanalyser, tilstandsvurderinger samt tilslutning af ny industri mv. 

Derudover ligger hans kompetencer også inden for dimensionering og optimering af renseanlæg samt slamhåndtering og rådnetanke.

Claus Kobberø

Claus Kobberø

Projektchef ved EnviDans renseanlægsafdeling

Civilingeniør

LinkedIn-profil

Mød Claus her

 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-01-2024 til 26-01-2024

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  22. januar 2024
  09:45 Ankomst og morgenmad
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Fredericia
    - afgang fra Ferskvandscentret 13.00
  - kaffe/kage på turen
    Annemarie Gotfredsen
  17:45 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion
    - ca. tidspunkt
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
    Annemarie Gotfredsen
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  23. januar 2024
  08:30 Resumé fra i går
    - udfylde evalueringsskema
    Annemarie Gotfredsen
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret 13.00
    Ivan Boeskov
  15:30 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion og kaffe/kage
    - ca. tidspunkt
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
    Annemarie Gotfredsen
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  18:00 Middag (herefter er introduktionsforløbet slut)
  19:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. januar 2024
  08:15 Kort præsentation og start på Grundkurset
    - introduktion til programmet for de næste 3 dage
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:15 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning og processer inkl. skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Lisa Hahn Nielsen
  13:50 Pause
  14:00 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  15:00 Kaffepause og mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
  16:00 Fjernelse af fosfor
    Lisa Hahn Nielsen
  17:00 Pause
  17:10 Opsamling på dagens emner
    Røskva Høimark, Claus Kobberø og Lisa Hahn Nielsen
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  25. januar 2024
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    - udfylde evalueringsskema
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:15 Pause
  09:25 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:00 Pause
  11:10 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Herning Vand A/S
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret kl 13.00
    Jan Ravn
  16:00 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion. Kaffe/kage
    - ca. tidspunt
  16:15 Opfølgning anlægsbesøg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:30 Måleudstyr, online måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  26. januar 2024
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    - udfylde evaluering
    Claus Kobberø
  08:15 Mikrobiologisk analyse
    Røskva Høimark
  09:00 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:15 Pause
  10:25 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    - og "spørgetime"
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Evaluering og afslutning/kaffe
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  14:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 19.225,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 19.225,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-03-2024 til 20-03-2024

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  18. marts 2024
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - anlægstyper
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Aktivslamanlæg - nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
    Mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
  16:00 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Røskva Høimark
  16:30 Gruppearbejde: Beregning af nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen og Røskva Høimark
  17:30 Fremtidens rensemetoder
    Røskva Høimark
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  19. marts 2024
  08:00 Opfølgning på i går m introduktion til Brædstrup Renseanlæg
    - udfylde evalueringsskema
  - hvordan er Brædstrup renseanlæg bygget op.
  - introduktion til opgaver på anlægget
    Røskva Høimark
  08:30 Ekskursion til Brædstrup Renseanlæg.
    - afgang i bus fra Ferskvandscentret kl. 8:30
  - der skal løses opgaver under anlægsbesøget
    Steen Nygaard Petersen og Røskva Høimark
  11:00 Retur fra ekskursion
  11:15 Gennemgang af Bræstrup Renseanlæg
    Røskva Høimark
  11:30 Frokost
  12:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  13:15 Mikroskopering af slam
    Anna-Marie Bøgh
  14:45 Kaffe og kage
  15:15 Mikroskopering af slam fortsat
  16:15 Opgaver om Brædstrup Renseanlæg
  17:15 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  19:30 Gruppearbejde: Driftsovervågning
    Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  20. marts 2024
  08:00 Opsamling på i går
    - udfylde evalueringsskema
  - spørgsmål
    Røskva Høimark
  08:30 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Gruppearbejde: Forslag til løsninger af driftsproblemer
    Røskva Høimark
  10:00 Pause
  10:15 Gennemgang af gruppearbejdet med: Forslag til løsninger af driftsproblemer
    Røskva Høimark
  10:45 Slambehandling
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Slambehandling fortsat
    Kim Sundmark
  13:30 Gruppearbejde: Sambehandling samt efterfølgende gennemgang
    Kim Sundmark
  15:00 Fælles indlæg med resumé og evaluering af kurset (med kaffe og kage)
    Røskva Høimark
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Røskva Høimark, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-08-2024 til 30-08-2024

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  26. august 2024
  09:45 Ankomst og morgenmad
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Fredericia
    - afgang fra Ferskvandscentret 13.00
  - kaffe/kage på turen
    Annemarie Gotfredsen
  17:45 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion
    - ca. tidspunkt
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
    Annemarie Gotfredsen
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  27. august 2024
  08:30 Resumé fra i går
    - udfylde evalueringsskema
    Annemarie Gotfredsen
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret 13.00
    Ivan Boeskov
  15:30 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion. Kaffe/kage
    - ca. tidspunkt
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
    Annemarie Gotfredsen
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  18:00 Middag (herefter er introduktionsforløbet slut)
  19:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  28. august 2024
  08:15 Kort præsentation og start på Grundkurset
    - introduktion til programmet for de næste 3 dage
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:15 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning og processer plus skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Lisa Hahn Nielsen
  13:50 Pause
  14:00 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  15:00 Kaffepause og mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
  16:00 Fjernelse af fosfor
    Lisa Hahn Nielsen
  17:00 Pause
  17:10 Opsamling på dagens emner
    Røskva Høimark, Claus Kobberø og Lisa Hahn Nielsen
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  29. august 2024
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    - udfylde evalueringsskema
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:15 Pause
  09:25 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:00 Pause
  11:10 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Herning Vand A/S
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret kl 13.00
    Jan Ravn
  16:00 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion og kaffe/kage
    - ca. tidspunt
  16:15 Opfølgning anlægsbesøg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:30 Måleudstyr, online måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  30. august 2024
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    - udfylde evaluering
    Claus Kobberø
  08:15 Mikrobiologisk analyse
    Røskva Høimark
  09:00 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:15 Pause
  10:25 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    - og "spørgetime"
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Evaluering og afslutning/kaffe
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  14:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 19.225,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 19.225,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-09-2024 til 02-10-2024

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  30. september 2024
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - anlægstyper
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Aktivslamanlæg - nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Kaffe og kage - muliged for gåtur eller besøg i AQUA
  16:00 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Røskva Høimark
  16:30 Gruppearbejde: Beregning af nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen og Røskva Høimark
  17:30 Fremtidens rensemetoder
    Røskva Høimark
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  1. oktober 2024
  08:00 Opfølgning på i går og introduktion til Brædstrup Renseanlæg
    - Hvordan er Brædstrup renseanlæg bygget op
  - Introduktion til opgaver på anlægget
    Røskva Høimark
  08:30 Ekskursion til Brædstrup Renseanlæg.
    - Afgang i bus fra Ferskvandscentret kl. 8:30
    Steen Nygaard Petersen og Røskva Høimark
  11:00 Retur fra ekskursion
  11:15 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  13:45 Mikroskopering af slam
    Anna-Marie Bøgh
  15:15 Kaffe og kage
  16:00 Mikroskopering af slam fortsat
  17:00 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  19:45 Gruppearbejde: Driftsovervågning
    Claus Kobberø
  20:45 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  2. oktober 2024
  08:00 Opsamling på i går
    - udfylde evalueringsskema
  - spørgsmål
    Røskva Høimark
  08:30 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Gruppearbejde: Forslag til løsninger af driftsproblemer
    Røskva Høimark
  10:00 Pause
  10:15 Gennemgang af gruppearbejdet
    Røskva Høimark
  10:45 Slambehandling
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Slambehandling fortsat
    Kim Sundmark
  13:30 Gruppearbejde: Sambehandling samt efterfølgende gennemgang
    Kim Sundmark
  15:00 Fælles indlæg med resumé og evaluering af kurset (med kaffe og kage)
    Røskva Høimark
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Røskva Høimark, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.