Niels Arildskov

Niels er civilingeniør med speciale i uorganisk grundvandskemi samt Ph.d. med speciale i miljøfremmede stoffers opførsel i jord og grundvand. Han har 25 års erfaring og arbejder i dag som grundvandskemiker hos WatsonC i Aalborg.

Med en forskningsmæssig baggrund har det været en af Niels’ primære drivkræfter som rådgiver at omsætte det komplicerede til noget overskueligt og praktisk anvendeligt.

Med to skolelærere som forældre ligger lysten til at undervise ham i generne, og i de seneste 15 år har han afholdt adskillige kurser:

  • Grundvandsgeokemi i teori og praksis
  • Kemiske processer i jord og grundvand
  • Grundlæggende grundvandskemi
  • BRIBE – vurdering af grundvandsrisiko ved kemikaliespild
  • Miljøfremmede stoffers opførsel i jord og grundvand

Niels lægger stor vægt på at holde sig ajour med den seneste viden inden for sit fagområde.

Han siger:
– En underviser må være 100 % inde i sit stof – ellers er det umuligt at formidle det, så det bliver forståeligt og praktisk anvendeligt for kursisterne.

Niels Arildskov

Grundvandskemiker ved WatsonC
Civilingeniør og Ph.d.

LinkedIn-profil

Mød Niels her