Fokusområder for den kompetente projektleder

1. februar 2024

Projekter anno 2024 bliver mere komplekse end tidligere tiders projekter. Der er større krav til dem, der er flere faktorer i spil, regulativer og direktiver, der skal efterleves og interessentskaren er eksploderet – myndigheder, borgere og samarbejdspartnere, der alle har en holdning til projekterne. Det betyder, at du som projektleder skal holde mange flere bolde i luften.

Forventningerne til dine kompetencer og din adfærd er ganske enkelt steget. I international sammenhæng (IPMA) har man identificeret tre områder indenfor hvilke, du med fordel kan styrke din kompetencer, for at eksekvere succesfulde projekter:

1. Kontekst
Du skal forstå projektets kontekst, kunne se det i sammenhæng med øvrige projekter, den overordnede forretningsstrategi og driften. Du skal også tage højde for krav i forhold til verdensmål, ESG, governance, Internet of Things, it-sikkerhed, digitalisering mm. Det er vigtigt, du inddrager specialister, kompetencer og ny viden om fx teknologiske løsninger, jura og arbejdsmiljø, reguleringsrammer. Det er også stigende nødvendigt at anlægsprojekter forholder sig til klimarelaterede ændringer i nedbørsmønstre mv. Både i forhold til den færdige løsning men også i selve anlægsfasen.

2. Mennesker
Du skal huske den menneskelige dimension for at få organisatorisk opbakning og vigtige faglige input. Samtidig er projekter i dag kendetegnet ved at have mange flere interessenter end tidligere, som du skal inddrage undervejs. Desuden er der også nye samarbejdsmåder, der vinder frem – herunder partnering. Som projektleder skal du have kendskab til hvordan du motiverer dit team.
Vi arbejder tydeligt med ledelsesrollen i projektledelse. Det gør vi, fordi vi anerkender, at væsentlige strategiske målsætninger ofte virkeliggøres via projekter og fordi ledelsesdelen i projektleder-titlen ofte får for lidt fokus.

3. Metoder
Du skal forstå og anvende de rette metoder, fx risikoanalyser og kompleksitetsanalyser. Det kræver indsigt i projektledelse som selvstændigt fagområde, hvor du løfter blikket fra din oprindelige faglighed og tager projektlederuniformen på, når det er nødvendigt. Du skal lære at skelne mellem en faglig opgave og en projektlederopgave.

Én af de bedste måder at træne de nødvendige kompetencer på, er gennem dialogen med andre projektledere på tværs af selskaber. I det samspil og i den dialog kan teori, praksis, erfaringer, succeser og udfordringer skabe et utroligt afsæt for at løfte projektarbejdet og din projektledelse. 

Christina Foldager
Christina Foldager er underviser på Ferskvandscentret

Christina Foldager er underviser på vores populære uddannelse, der er tonet til forsyningsbranchen.
Uddannelsen består af fire moduler og giver samlet set en stærk faglig projektlederprofil, der gør dig i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi. Uddannelsen indeholder træning i kompetencer fra den internationale kompetence-standard udstukket af IPMA.

For den erfarne projektleder kan man bygge ovenpå med vores to-dages modul: Next step projektledelse. Og hvis du går efter at blive IPMA certificeret anbefaler vi et-dagskurset Klar til IPMA som del af din forberedelse.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.
Det er os en stor glæde at byde velkommen til en ny underviser i flokken af engagerede, dygtige eksperter – denne gang til holdet af vandløbsfaglige fagspecialister. Mød ham her!
Det nye kursus på Ferskvandscentret “Arbejdsmiljø i praksis” sætter fokus på, hvordan vi kan fremme det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Hvad skal der til for, at den enkeltes mentale sundhed sikres og hvad kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre for at forebygge mistrivsel?