NY TEMADAG: Praktiske eksempler på udledningstillader

31. maj 2024

Udledningstilladelser: Hvad gør vi? Retningslinjerne er uklare, og meget overlades til den enkelte sagsbehandler. Vi har derfor udviklet en ny temadag, hvor vi udveksler erfaringer og lærer af hinanden.

Hvis du arbejder med udledningstilladelser, enten som kommunal sagsbehandler, i en spildevandsforsyning eller som rådgiver, befinder du dig lige nu i et vadested.

Gode råd er dyre
De nødvendige retningslinjer, domme og vejledninger er nemlig ikke klar fra myndighederne endnu, og derfor er gode råd dyre i jagten på at give den gode og faglige tilladelse eller udarbejde den gode ansøgning.

Vi har derfor i samarbejde med Iben Serup Hjøllund fra Silkeborg Kommune, Anja Thrane Hejselbæk Thomsen fra WSP og Henriette Soja fra HORTEN udviklet en spritny temadag den 16. september med fokus på at leve op til klagenævnets retningslinjer.

– I lyset af klagenævnsafgørelserne fra Horsens og Holstebro er der brug for konkrete eksempler på, hvordan udfordringerne med at tilgodese vandrammedirektivet kan løses i praksis. Vi kommer med vores bud på en løsning – med udgangspunkt i fagligt fornuftige løsninger og bud på, hvordan for eksempel en udledningstilladelse kan se ud i dag, fortæller de tre undervisere om temadagen Praktiske eksempler på udledningstilladelser.

Vi deler vores viden
Kursusudvikler Annette Vesterager står i spidsen for dagen, der også har fokus på vidensdeling og diskussion deltagerne imellem – og så vil der være mulighed for at medbringe egen case. Det skal dog koordineres med Annette forud for temadagen.

Kursister

Du kan finde hele programmet for temadagen den 16. september og tilmelde dig lige her.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her