Annette Vesterager​

Annette Vesterager er uddannet miljøtekniker og har gennem sin mangeårige ansættelse ved Ferskvandscentret oparbejdet et solidt indblik i størstedelen af vores kurser.

Arbejder du ved en forsyningsvirksomhed, og har du før været på kursus hos os, så har du med meget stor sandsynlighed mødt Annette!

Hun har arbejdet ved Ferskvandscentret i mange år og brænder særligt for forsyningssektoren, både set fra vandselskabernes og myndighedernes perspektiv. 

Annette har ansvar for en del af de kurser, der hører til spildevandsoperatør– og afløbsoperatøruddannelserne, og for mange af de øvrige kurser inden for spildevand og afløb.

På de årlige pumpetræf og rottetemadage har deltagerne nydt godt af Annettes evner til at sikre gode rammer for netværk og relationsopbygning.

Hun har et solidt indblik i de myndighedsmæssige rammer og sikrer, at vi har kurser, der dykker ned i snitfladerne mellem kommuner og vandselskaber.

Sidst, men ikke mindst, arbejder Annette med en række vigtige kurser for miljøsagsbehandlere ved kommuner.

Har du input og ønsker til kurser inden for forsyningsområdet inkl. myndighedssiden, fx om:

 • pumper
 • renseteknologier
 • klima
 • klimatilpasning
 • verdensmål

…så tag gerne kontakt til Annette.

Annette Vesterager

Annette Vesterager

Kursusudvikler
Miljøtekniker

Mød Annette på disse kurser

 • Spildevandsplanen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-05-2021 til 18-05-2021

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
  Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.
  Kursusprogram
  17. maj 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Thomas Borch Hansen og Annette Vesterager
  10:00 Den gode spildevandsplan og dens anvendelse, belyst med eksempler
    - Spildevandsplanens historie
  - Klare definitioner og proaktive tekster
  - Strategi for udarbejdelse
  - Vigtige overvejelser og beslutninger
  - Rollefordeling
  - Krav til PULS og plandata
    Thomas Borch Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Formelle krav og typiske administrative
    og juridiske problemstillinger
    Peter Nymann
  15:00 Kaffepause
  15:30 Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
    - Nyeste ændringer idet retlige grundlag for spildevandsplanen
  - Spildevandsplanen og spildevandsselskabets forsyningspligt
  - Besvarelse af deltagernes juridiske spørgsmål om spildevandsplanen
    Peter Nymann
  17:15 Pause
  17:30 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
    Thomas Borch Hansen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  18. maj 2021
  08:30 Strategisk spildevandsplan - Klimatilpasning og strategiplaner
    - Klimatilpasning i spildevandsplanen (hvad er klimatilpasning?, klimatilpasning kontra serviceniveau, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
  - Strategiplaner i spildevandsplanen (renseanlægsstrategiplaner, hvorfor strategiplaner?, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
  - Samspil og proces (workshops, tværfaglighed, samarbejde mellem forsyning og kommune plus interesserentinddragelse/orientering)
    Thomas Borch Hansen
  10:15 Pause
  10:30 Den digitale spildevandsplan
    - Databaser og GIS-modeller
  - Krav og metoder ved optegning af oplande/udløb
  - FAS, ledningsregistreringer, BBR, grundkort og øvrige datagrundlag
  - Levering af data til PULS 2.0 og Plandata.dk
  - Værktøjer på markedet
    Marcus Tranbjerg
  12:30 Frokost
  13:30 Gruppearbejde, cases og problemstillinger
    - Fortsat arbejde og fælles opsamling
    Thomas Borch Hansen
  15:00 Kursusevaluering og kaffe
    Thomas Borch Hansen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ingeniør Thomas Borch Hansen, EnviDan A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ingeniør Thomas Borch Hansen, EnviDan A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Civilingeniør Marcus Tranbjerg, Macons

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-05-2021 til 27-05-2021

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

  Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

  Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
  Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
  Kursusprogram
  25. maj 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Peter Tychsen
  10:00 Spildevandets sammensætning og variationer
    Peter Tychsen
  11:30 Processer og funktioner på et renseanlæg
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Mikrobiologi
    - Muligheder for optimering
    Aviaja Hansen
  14:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
    - MBBR og IFAS
    Aviaja Hansen
  15:30 Kaffe og kage i dråben
  16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
    Søren Eriksen
  17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
    - MBR og kontaktstabilisering
    Peter Tychsen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  26. maj 2021
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
    - Aerob granulært slam, anammox
    Rasmus Johansen
  10:00 Beluftning og biologiske processer
    Peter Tychsen
  11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fosfor genvinding
    - Biogødning, stuvit, slamaske, biochar
    Anita Rye Ottosen
  15:00 Kaffe og kage i dråben
  15:30 Slam og mulighederne for energiproduktion
    Peter Tychsen
  16:30 Pause
  16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
    - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
    Flemming B Møller
  18:00 CO2 og klimamål
    Peter Tychsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  27. maj 2021
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
    Bertel Ifversen
  10:00 Optimering ved avanceret onlinestyringEksempler på beregninger
    Peter Andreasen
  12:00 Frokost
  13:00 Nøgletal og beregningsformler
    Peter Tychsen
  13:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
    Peter Tychsen
  14:00 Eksempler på beregninger
    Peter Tychsen
  15:00 Hvad byder fremtiden på?
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Tychsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Proceskonsulent Søren Eriksen, VandCenter Syd • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

  Pris 11.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • El på renseanlæg og ved pumpestationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-05-2021

  Er du i tvivl om, hvad du må som ikke uddannet elektriker? Så er dette kursus for dig.

  Her får du svar på, hvad du må som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

  Vi giver dig et dybere kendskab til el og instrumentering på renseanlæg og ved pumpestationer.

  Målet er at udbygge din viden, så du er i stand til at varetage arbejde med el-teknik på en kompetent og sikker måde.

  Vi gennemgår lovgivningen og præsenterer grundlæggende el-teknik, og du får vist forskellige, typiske instrumenter, som du bruger på et renseanlæg og ved pumpestationer.

  Kursusprogram
  31. maj 2021
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst, kaffe og gensidig præsentation
    Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
  09:30 Sikkerhed
    - Lovgivning (hvem må hvad)
  - Sikkerhed
  - Forsyningsteknik
  - Motorstyring/relæteknik
  - Fejfinding og måling (teoretisk gennemgang)
  - Dokumentation
    Leif Peter Jensen og John Pies Christiansen
  12:00 Frokost
  13:00 Fejlfinding og dokumentation
    - Motorstyring/relæteknik
  - Fejfinding og måling (teoretisk gennemgang)
  - Dokumentation
    Leif Peter Jensen
  14:00 Grundlæggende instrument-teknik
    Bedre forståelse af instrumenternes funktion
  og visning hjælper til at finde og afhjælpe fejl
  - Målemetodik
  - Temperaturmåling
  - Niveau- og trykmåling
  - Miljømåling (ilt, pH)
  - Signalbehandling af målinger
    John Pies Christiansen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Grundlæggende Plc-teknik
    - Opbygning og funktion
  - Digital og analog ind- og udgange
  - Plc og SRO
    John Pies Christiansen
  16:30 Opsamling og afslutning
    Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilslutnings- og udledningstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-06-2021 til 03-06-2021

  Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til offentlig kloak, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

  Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningen og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.
  Kursusprogram
  2. juni 2021
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Erik Jørgensen
  09:30 Sådan reguleres afledning af spildevand
    - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
  - Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
    Erik Jørgensen
  10:30 Pause
  10:45 Tilslutningstilladelser
    - Krav til ansøgning
  - Indhold i tilslutningstilladelsen
  - Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
  - Eksempel på en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
    - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
  - Begrundelse for vilkår
  - Formulering og egenkontrol af vilkår
    Erik Jørgensen
  14:15 Pause
  14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
    Erik Jørgensen
  15:30 Kaffe, te og kage i dråben
  16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
    Erik Jørgensen
  17:00 Pause
  17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
    - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
  - Retsbeskyttelse og høringen
  - Påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
    Erik Jørgensen
  18:30 Middag
  19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  3. juni 2021
  08:00 Miljøjura
    - Generelle krav til afgørelserne
  09:15 Pause
  09:30 Miljøjura, fortsat
    - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
  10:30 Pause
  10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
    - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
  - Eksempler og centralisering af spildevand
    Christian Dahl Jacobsen
  12:30 Frokost
  13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
    Christian Dahl Jacobsen
  15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
    Annette Vesterager og Erik Jørgensen
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Cand.techn.soc., MEM Erik Jørgensen, Københavns Kommune • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Cand.techn.soc., MEM Erik Jørgensen, Københavns Kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Elkursus 2: El i praksis I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-06-2021 til 15-06-2021

  Hvis du har været på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer” har du nu muligheden for at komme på et 2 dags praktisk kursus indenfor el.

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer”, og henvender sig til dig, der har behov for at foretage udskiftning af motorer, samt udføre måling og lettere fejlfinding på elektriske anlæg på pumpestationer og renseanlæg.

  Er opbygget så kurset veksler mellem teori og praktisk måle-, monterings- og fejlsøgningsarbejde.

  Vi øver os på de opstillede el-tavler og gennemgår de forskellige sikkerhedsprocedurer, der er ved måling på elektriske installationer og ved arbejde på spændingsløse anlæg.

  Kursusprogram
  14. juni 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
  09:30 Grundlæggende elteknik
    Kredsskemap
  - Effektkreds
  - Styrekreds
  - 1 Polet tænding
  - Start stop
  Montage og afprøvning
    Leif Peter Jensen og John Pies Christiansen
  12:00 Frokost
  13:00 Kredsskema
    - Styrekreds
  - Termo
  - Hjælpekontakter
  - Reversering
  Montage og afprøvning
  15:00 Kaffepause
  15:30 Dokumentation for styretavle
    - Pumpestyring
  - Elmontage CEE stik m.m.
  - Mærkeplader motorer og montage af motorer
  - Sikkerhedsbestemmelser ved måling på elektriske kredsløb
  - Afprøvning af installation
  18:00 Fejlsøgningsprocedure
    - Læsning af tavledokumentation
  - Fejlsøgning effektkreds
  - Fejlsøgning styrekreds
  19:00 Middag
  15. juni 2021
  08:00 Praktisk fejlsøgning
  09:30 PLC dokumentation
    Overdragerelæer - funktion og virkemåde
  Fejlsøgning styrekreds
  - PLC l/O liste
  - PLC program - start/stop
  - Digitale Input tryk og svømmere - afprøv/undersøg
  - Digitale Output
  - Afprøv Output
  12:00 Frokost
  13:00 Indlæsning af færdigt program
    - Undersøgelse og afprøvning af program
  - Evt. udbygning af program
  15:00 Kaffe, afslutning og evaluering
    Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

  Pris 9.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 9.750,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Recipientbeskyttelse og separeringsprojekter

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-06-2021

  Mange steder har separeringerne, centralisering mv. desværre ikke medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

  På dette kursus vil vi sætte fokus på disse paradokser.

  Formålet med kurset er at skabe en bedre fælles forståelse mellem forsyning og kommune for hvilke forhold og forudsætninger der er vigtige, når målet er en bedre recipientbeskyttelse.

  Her bliver du klædt bedre på til at se hele værdikæden i de beslutninger der tages og at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen/forsyningsselskabet.

  Kursusprogram
  17. juni 2021
  09:00 Ankomst med morgenmadsbuffet
  09:20 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager
  09:45 Introduktion til afløbssystemets forskellige typer af afstrømning og disses karakteristika
    - Afstrømning i fælles- og separatsystemer
  - Betydning for design af afløbssystem og påvirkning af recipient
  - Hvordan bør recipientbeskyttelse og -belastning vurderes og forvaltes (diskussion i plenum)
    Anders Jurin Hansen
  10:15 Tilladelse til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Hvad er forskellen på overløbs- og regnvandsudløb i relation til recipient.
  - Relevante vilkår.
  - Måleresultater for overløb og regnvand samt anbefalede typetal
    Bo Skovmark
  11:15 Pause
  11:30 Hvordan laver vi systemer, der giver mest miljø for pengene - Medfører separering altid den ønskede/forventede effekt.
    - Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne?
  - Med en række cases illustreres recipientpåvirkning vs. pris for forskellige kloakeringsprincipper
    Ole Mark
  12:30 Frokost
  13:30 Strategi for "kloge" aflastninger til recipient
    - Hvilke problemer er det, der ses, ved udsatte recipienter (diskussion i plenum).
  - Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne? fortsat?
  - cases med intelligent recipient beskyttelse; styring i afløbssystemet, lokal rensning, online stofmonitering mm., - økonomi versus effekt
    Anders Jurin Hansen, Ole Mark og Bo Skovmark
  14:45 Kage buffet
  15:15 Myndighedens og forsyningens forskellige interesser og opgaver i forbindelse med recipientbeskyttelsen
    - Myndighedsopgaven og myndighedens rolle
  - God praksis for opbygning af ansøgning om udledningstilladelser
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
  16:15 Opsamling og evaluering
    Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Anders Jurin Hansen, Krüger A/S • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Orbicon A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-06-2021 til 25-06-2021

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  21. juni 2021
  09:30 Ankomst og kaffe
  10:00 Velkomst og præsentation
    Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    Steen Nygaard Petersen
  12:30 Frokost
  13:30 Ekskursion Brædstrup Renseanlæg
    Steen Nygaard Petersen
  16:00 Opsamling på besøget på Brædstrup Renseanlæg
    Steen Nygaard Petersen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  22. juni 2021
  08:30 Repetition fra i går
    Steen Nygaard Petersen
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    Bente Pape Kofod
  15:30 Kaffe i Dråben
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
    Steen Nygaard Petersen
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
  18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
    Steen Nygaard Petersen og Annette Vesterager
  23. juni 2021
  08:30 Ankomst og kaffe
  08:50 Velkomst og præsentation
    Claus Kobberø, Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Annette Vesterager
  09:15 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:00 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  11:15 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  13:45 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:15 Fjernelse af fosfor
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  17:15 Myndigheds- og egenkontrol af renseanlæg
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. juni 2021
  08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Lill Høimark
  09:15 Opgaver
    Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  11:15 Slamhåndtering
    Røskva Lill Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Anlægsbesøg på herningvand A/S
    Michael Madsen
  15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  16:00 Måleudstyr, on-line måling og SRO
    Røskva Lill Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  25. juni 2021
  08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Identifikation af bakterier
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  08:45 Hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  09:45 Opgaver
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
    Claus Kobberø, Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand • Miljøtekniker Bente Pape Kofod, Silkeborg Forsyning A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 18.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 18.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke I-II

  Kursussted: Ferskvandscentret

  16-08-2021 til 18-08-2021

  Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlægende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

  Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

  Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning.

  Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.
  Kursusprogram
  16. august 2021
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og præsentation
    Michael Schytz Poulsen og Annette Vesterager
  09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
    Aviaja Hansen
  11:00 Pause
  11:15 Grundlæggende processer fortsat og opgaveregning
    Aviaja Hansen
  12:30 Frokost
  13:30 Indretning af rådnetanke
    Michael Schytz Poulsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Udfordringer ved rådnetanksdrift
    - Overbelastning, stødbelastning og hæmning
  - Skum & stuvit
    Jacob Kragh Andersen
  17:15 Praktisk drift og overvågning af rådnetanke
    - Hvordan sikres stabil drift og hvordan udføres proceskontrol?
  - Hvad påvirker gassens sammensætning og kvalitet?
    Aviaja Hansen
  18:45 Opsamling på dagen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  17. august 2021
  08:00 Ekskursion til rådnetank i Silkeborg
    Ivan Boeskov og Bente Pape Kofod
  10:30 Opsamling på ekskursion
    Michael Schytz Poulsen
  10:45 Pause
  11:00 Forøgelse af energiproduktionen
    - Udnyttelse af spildevandets energiindhold
  - Tilførsel af andre energikilder
  - Udfordringer for renseanlæggets øvrige drift
    Jacob Kragh Andersen
  12:30 Frokost
  13:30 Opsætning af massebalancer ved drift af rådnetanke
    John Sørensen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Fortsættelse
    John Sørensen
  16:30 Gruppearbejde om udregning på massebalancer
    John Sørensen
  18:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  18. august 2021
  08:00 Opsamling på dag 2
  08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
    Jens Peter Nygaard
  10:15 Sikkert arbejdsmiljø ved drift og vedligehold i EX områder
    Lars Dalum Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Håndtering og anvendelse af biogas
    - Håndtering og behandling af gassen og problemfri drift af gasmotorer og kedler
  - Bestemmelse af mængden og sammensætningen af gassen og målemetoder
    Michael Schytz Poulsen
  15:00 Kaffe og kursusevaluering
    Michael Schytz Poulsen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Miljøtekniker Bente Pape Kofod, Silkeborg Forsyning A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Chief consultant John Sørensen, NIRAS

  Pris 11.200,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.200,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-08-2021 til 27-08-2021

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  23. august 2021
  09:30 Ankomst og kaffe
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annette Vesterager og Steen Nygaard Petersen
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    Steen Nygaard Petersen
  12:30 Frokost
  13:30 Ekskursion Brædstrup Renseanlæg
    Steen Nygaard Petersen
  16:00 Opsamling på besøget på Brædstrup Renseanlæg
    Steen Nygaard Petersen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. august 2021
  08:30 Repetition fra i går
    Steen Nygaard Petersen
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
  15:30 Kaffe i Dråben
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
    Steen Nygaard Petersen
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Steen Nygaard Petersen og Lone Carlsson
  18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
    Steen Nygaard Petersen og Lone Carlsson
  25. august 2021
  08:30 Ankomst og kaffe
  08:50 Velkomst og præsentation
    Lone Carlsson, Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  09:15 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:00 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  11:15 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  13:45 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:15 Fjernelse af fosfor
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  17:15 Myndigheds- og egenkontrol af renseanlæg
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  26. august 2021
  08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Lill Høimark
  09:15 Opgaver
    Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  11:15 Slamhåndtering
    Røskva Lill Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Anlægsbesøg på herningvand A/S
    Michael Madsen
  15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  16:00 Måleudstyr, on-line måling og SRO
    Røskva Lill Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  27. august 2021
  08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Identifikation af bakterier
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  08:45 Hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  09:45 Opgaver
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Claus Kobberø
  14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
    Annette Vesterager, Claus Kobberø og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 18.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 18.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-08-2021

  Der er mange interessenter ved gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekter. Vi ser på regler og borgerinddragelse og hvem, der kan pålægges bidragspligt.
  Hvordan er samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen. Vi ser på tilsyn, håndhævelse og politianmeldelse, hvis reglerne i kystbeskyttelsesloven ikke overholdes.
  Kursusprogram
  26. august 2021
  09:00 Ankomst og morgenbord
  09:20 Velkomst og introduktion
    Annette Vesterager, Tina Toft og Henriette Soja
  09:30 Introduktion
    - Kort beskrivelse af de typiske udfordringer, der er forbundet med et fælles kystbeskyttelsesprojekt og formålet hermed.
  - Overordnet gennemgang af processer.
    Tina Toft, Henriette Soja og Per Sørensen
  10:00 Iværksættelse
    - Krav til anmodningen
  - Hvilke oplysninger skal ansøger tilvejebringe
    Per Sørensen
  10:20 Pause
  10:30 Påvirkning af den omkringliggende natur
    Med afsæt i praksis gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
  - Miljøvurdering af projekter, herunder reglerne om screening efter miljøvurderingsloven.
  - Håndtering af beskyttet natur, herunder:
  - §3 områder samt Natura 2000
  - Tilladelse efter anden lovgivning.
    Per Sørensen og Tina Toft
  11:15 Borgerinddragelse
    - Ejerskab til projektet
  - Høring
    Per Sørensen og Henriette Soja
  11:30 Bidragsfordelingen
    - Fordelingsmodeller
  - Korrekt varetagelse af hensynet til saglighed, ligebehandling og proportionalitet
  - Nærmere om nytteprincippet. Fx: Kystlængde, ejendomsværdi og beskyttelseslov
  - Kommunalt bidrag
  - Anden fordel
  - Dokumentationskrav
    Per Sørensen og Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Bidragsfordelingen (forsat)
  13:30 Organisering
    - Etablering af kystbeskyttelses- eller digelag
  - Fremgangsmåde
  - Hvornår+
  - Hvilken rolle skal aktørerne indtage?
    Tina Toft
  14:15 Rammerne for kommunal finansiering
    - Kommunen kan lægge ud
  - Kommunal lånegaranti
  - Mulighederne for kommunalt merbidrag
  - Kystbeskyttelsesloven
  - Kommunalfundmagten
    Henriette Soja
  14:45 Kagebord
  15:15 Forsyningsselskabernes rolle
    Henriette Soja og Tina Toft
  15:45 Klage, tilsyn og håndhævelse
    - Tilsynets opgaver
  - Håndhævelse
  - Kort om reglerne vedr. generel klageadgang
  - Nye regler kan afskære klagemulighed
    Tina Toft
  16:15 Afslutning og evaluering
    Tina Toft og Annette Vesterager
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kystteknisk chef Per Sørensen, Kystdirektoratet • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 3.450,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.450,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Regnvandsbassiner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-08-2021 til 01-09-2021

  Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

  Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

  Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

  Kursusprogram
  31. august 2021
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  09:45 Grundbegreberne omkring regnvandsbassiner.
    - Bassintyper og formål
  - Vådt- og effektivt volumen, indløb- og udløb, sandfang og nødoverløb.
  - Membraner og økonomi
  - Regnvandsbassinets interessenter
    Jan Gilling Timmermann
  10:45 Hvorfor regnvandsbassiner
    - Vandmængder
  - Stofmængder
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Optimal anvendelse af bassiner
    - Resultater fra nye undersøgelser ved AAU
    Anja Trane Hejselbæk Thomsen
  15:00 Kagebord
  15:30 Drift af bassiner
    - Slåning af vegetation ved bassiner
  - Metoder og priser for oprensning, behandling og transport af oprenset materiale
  - Afvanding og slutanvendelse af bundslam
    Jesper Sverdrup Kirkegaard
  16:30 Optimering af regnvandsbassiner set med forsyningsbriller
    - Hvor forurenet er regnvandet, og hvordan skal det behandles?
  - Anlægsøkonomi og betalingsregler, driftsforhold
  - Andre muligheder for rensning af regnvand
    Jan Gilling Timmermann
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:15 Guidet tur til et regnvandsbassin, hvor vi ser på livet i bassinet
  1. september 2021
  08:00 Opsamling på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Regnvandsbassiner og geoteknik
    - Hvilke geotekniske udfordringer giver det at anlægge bassiner.
  - Grundvandsproblemer. 
  - Krav om membran af plast, ler eller en fræsemembran. Muligheder og begrænsninger.
    Peter Stockmarr
  09:15 Myndigheden og regnvandsbassinet
    - Myndighedens syn på regnvandsbassiner
  - Fra ansøgning til tilladelse
    Morten Smith
  10:30 Juraen og regnvandsbassiner
    - Ekspropriation til bassinanlæg, hvilke kriterier skal være opfyldt for at ekspropriere?
  - Hvordan RB være angivet i spildevandsplanen/lokalplanen for at give baggrund for en ekspropriation?
  - Hvem skal betale erstatning for et bassin tilknyttet en byggemodning – og hvor meget?
  - Hvad må forsyningerne juridisk set betale af anlæg og drift og hvad må de ikke bidrage til?
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  12:45 Når regnvandsbassinet bliver til regnvandssø
    - Formål med regnvandssøer
  - Samarbejde m. Forsyningsselskabet
  - Udførelse og udformning
  - Etableringspriser og drift
    Jimmi Spur Olsen
  14:00 Hvordan sikrer vi det bedste resultat økonomisk, rekreativt og miljømæssigt?
    - Deltagernes viden og erfaringer kommer i spil for at afdække rammer og vilkår for regnvandsbehandling, løsningsmuligheder og succeskriterier for interessenterne.
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Afrunding og evaluering
    - Kagebord
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

  Undervisere

  • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Projektleder Jesper Sverdrup Kirkegaard, HedeDanmark a/s • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Seniorrådgiver Peter Stockmarr, Sweco Danmark A/S • Specialist Anja Trane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Luftforurening og lugt

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-09-2021

  Mangler du overblik over reglerne om luftforurening og lugt for danske virksomheder? Så er dette kursus for dig.

  Du får en grundig basisviden, så du kan forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med.

  Du får en forståelse for, hvad formålet er med en massestrømsgrænse, baggrunden for og formålet med VOC-bekendtgørelsen. Hvorfor der er forskel på grænseværdier i arbejdsmiljø og B-værdier, og for Danmarks forpligtelser over for EU, og hvordan det påvirker kravene til virksomhederne.

  Herudover får du viden om teknikker til begrænsning af luftforurening og lugt, hvor effektive de er og priserne på markedet.

  Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Chefrådgiver Knud Erik Poulsen, Sweco Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefrådgiver Knud Erik Poulsen, Sweco Danmark A/S • Projektleder Tine Zimmermann, Sweco

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Opdatering af processer på renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-09-2021

  Få en opdatering og en genopfriskning af din viden om de biologiske og kemiske processer på et renseanlæg.

  Målet er at ajourføre dig fagligt omkring processer, slambehandling, styring og efterbehandling, så du får støvet den viden du allerede har af og bliver klar til at tage den i brug eller bygge ovenpå.

  Kurset vægter teori og gruppediskussioner, men indeholder også en beregningsopgave.
  Kursusprogram
  7. september 2021
  08:30 Ankomst, kaffe
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation
    Svend Marker og Annette Vesterager
  09:00 Belastningsopgørelser
    Svend Marker
  09:30 Procesforståelse - kvælstoffjernelse
    Rasmus Johansen
  10:30 Procesforståelse - fosforfjernelse
    Svend Marker
  11:30 Frokost
  12:30 Repetition i arbejdet med nøgletal
    Gruppearbejde med fælles opfølgning
    Rasmus Johansen og Svend Marker
  13:50 Kaffepause i Dråben
  14:20 Slambehandling og opstilling af massebalancer
    Rasmus Johansen
  15:00 Procestekniske nyheder
    - bl.a. beluftning og rejektvandsbehandling
    Rasmus Johansen og Svend Marker
  16:00 Afslutning og kursusevaluering
    Svend Marker og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Industrispildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-09-2021 til 14-09-2021

  Kurset er for dig der arbejder på et industrielt renseanlæg eller på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

  Vi gennemgår de specielle rensemetoder, som typisk anvendes på jeres renseanlæg f.eks. pH-regulering, kemisk rensning med flotationsanlæg/båndfiltre og biologisk rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg.

  Vi gennemgår særbidragsreglerne og hvad de betyder for jer.

  Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Senior procesingeniør Michael Vendrup, Krüger A/S

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Myndighedsbehandling omkring LAR

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-09-2021

  Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.
  Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

  Kursusprogram
  14. september 2021
  08:45 Ankomst og morgenbuffet
  09:10 Velkomst og gensidig præsentation
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
    - Hvad kan LAR?
  - Eksempler på LAR
    Peter Bassø Duus
  10:15 LAR i lokalplanen
    Sanne Wenzel Jespersen
  11:00 Pause
  11:15 LAR som hydraulisk element i vandbalance
    - Hvordan regner vi på LAR?
    Peter Plejdrup Poulsen
  12:15 Frokost
  13:15 Nedsivningstilladelser
    - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
  - Eksempler på krav og udfordringer.
    Ivar Rosendal
  14:15 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
    - Hvor godt renser det?
    Jes Vollertsen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Øvelser med LAR-toget
    - Principper i hht. tagvand og regnvand
    Peter Bassø Duus
  16:00 Øvelser
    - Øvelse 1
  - Øvelse 2
  - Øvelse 3
    Peter Bassø Duus
  16:45 Afrunding og evaluering
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Peter Bassø Duus, Orbicon A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Peter Bassø Duus, Orbicon A/S • sagsbehandler Sanne Wenzel Jespersen, Horsens Kommune • Projektleder Peter Plejdrup Poulsen, Orbicon A/S • Miljømedarbejder Ivar Rosendal, Favrskov Kommune • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Driftslederen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-09-2021 til 16-09-2021

  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelsen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen? Så er dette kursus for dig.
  Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling med dine driftsleder kolleger. Kurset er på to dage og veksler mellem de forskellige juridiske aspekter og den til tider vanskelige proceskontrol. Målet er at få bedre forståelse for optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og proces teknisk.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Projektleder Mette Brynjolf Jepsen, Krüger A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drift af pumpestationer 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-09-2021 til 23-09-2021

  Har du din daglige gang på pumpestationer og vil du gerne have endnu mere viden om drift og service af pumpestationer og brug af opsamlet data? Så er dette kursus noget for dig.
  Vi bygger ovenpå din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer fra kurset "Drift af pumpestationer" og Afløbsoperatøruddannelsen.
  Vi ser på data og udarbejdelse af et vedligeholdelsessystem til at være et brugbart værktøj med alarmprioritering, konflikthåndtering, kundekontakt, alarmstatistik med mere. Der er fokus på energioptimering og drift og service af pumpestationer. Hvad er god service og et godt vedligeholdelsesniveau? Vi ser også på trykledninger og tryksatte systemer herunder svovlbrinteproblematikken. Derudover ser vi på valg af materialer og risikoen for vibrationer og evner. Sidst, men ikke mindst har vi fokus på driftssikkerhed med overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning plus det til tider store arbejde med at renovere en pumpestation.
  Kursusprogram
  21. september 2021
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Ivan Vølund og Ole Nicolajsen
  10:00 Vedligeholdelsessystemer
    - Generelt plus visning af et vedligeholdelsesprogram
    Ivan Vølund
  11:00 Pause
  11:15 Fortsættelse af vedligeholdelsessystemer
    Ivan Vølund
  12:00 Frokost
  13:00 SRO overvågning
    Jesper Stingsted
  15:00 Brug af data i praksis fra SRO og VH systemer
    - Regnmålere, myndigheder m.m.
    Ole Nicolajsen
  16:00 Kaffe/kage bord i Dråben
  16:30 Energioptimering
    Karsten Egebjerg Pedersen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand
  22. september 2021
  08:00 Opsamling fra dag 1
    - Hvor finder jeg informationerne?
  - Læringsmateriale/håndbøger/film om reparationer
    Ivan Vølund
  08:30 Udskiftning eller reparation?
    Ivan Vølund
  10:00 Forebyggende vedligehold
    Ivan Vølund
  11:30 Forståelse for det samlede system
    - Inkl. fejlfinding og årsanalyse
    Ivan Vølund
  12:30 Frokost
  13:30 Trykledninger
    Ivan Vølund
  14:30 Tryksatte systemer
    - Traditionel og vakumsystemer
    Ole Nicolajsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Fortsættelse af tryksatte systemer
    - Fordele og ulemper for driften herunder svovlbrinte
    Ole Nicolajsen
  18:30 Middag
  21:00 Aftenservering
  23. september 2021
  08:00 Opsamling fra dag 2
    - Sqaqmarbejde på tværs af forsyninger og forsyningsarter
    Ole Nicolajsen
  08:30 Materialevalg, vibrationer og revner
    Ove Fjordmand
  10:30 Driftssikkerhed
    - Overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning
    Ole Nicolajsen
  11:30 Frokost
  12:30 Renovering af pumpestationer
    Ivan Vølund
  15:00 Evaluering af kurset og efterfølgende kagebord
    Ivan Vølund, Ole Nicolajsen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Undervisere

  • Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Country Manager Ove Fjordmand, Sulzer Pumps Denmark A/S • Driftsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Elinstallatør Jesper Stingsted, VandCenterSyd • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 11.500,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-09-2021 til 29-09-2021

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  Kursusprogram
  27. september 2021
  08:30 Ankomst, kaffe/te
  09:00 Velkomst og præsentation
    Kim Sundmark og Annette Vesterager
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:10 Pause
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
    Julie Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
    Julie Nielsen
  15:00 Kaffe i Dråben
  15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Kim Sundmark
  16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
    Julie Nielsen og Kim Sundmark
  17:00 Fremtidens rensemetoder
    Kim Sundmark
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  28. september 2021
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
  09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
    Anna-Marie Bøgh
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion. Them Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
    Anders Krogager
  14:00 Gennemgang af anlægsopgaver
  15:00 Kaffe i Dråben
  15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  29. september 2021
  08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Lill Høimark
  09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
    Røskva Lill Høimark
  09:30 Gennemgang af opgaver
  10:15 Slambehandling 1. del
    Kim Sundmark
  11:15 Slambehandling 2. del
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
  14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
  15:00 Evaluering
    Kim Sundmark og Annette Vesterager
  15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Produktionschef Anders Krogager, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Julie Nielsen, Krüger A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 11.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til regnbetingede udledninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-10-2021 til 06-10-2021

  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
  Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

  Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
  Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

  Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

  Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
  Kursusprogram
  5. oktober 2021
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  09:45 Spildevands effekt på vandmiljøet
    - Stoffernes specifikke effekt, herunder iltforbrug
  - Fysisk tilstand og erosion i vandløb
    Brian Rosenkilde
  10:15 Regnbetingede udledninger - begreber og teknik
    Brian Rosenkilde
  10:45 Kaffe og te
  11:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Stofkvoter i søer og kystområder
    Bo Skovmark
  12:00 Frokost
  13:00 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
    - Sagsbehandling set historisk, i dag og et bud på fremtiden
  - Overvejelser i forhold til recipienten
  - Cases
    Nicolaj Thomassen
  15:00 Kaffe, te og kage i dråben
  15:15 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
  - Relevante vilkår
    Bo Skovmark
  16:30 Pause (forberedelse til afgang)
  16:45 Afgang til besigtigelse
    Bo Skovmark og Brian Rosenkilde
  18:45 Forventet hjemkomst
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og socialisering
  6. oktober 2021
  08:00 Opsamling på RBU fra i går
    Brian Rosenkilde
  08:30 Beregninger og eksempler
  09:00 Kaffepause
  09:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Pernille Aagaard Truelsen
  11:45 Beregninger og eksempler
    Brian Rosenkilde
  12:15 Frokost
  13:15 Mulig kommunal praksis?
    - Eksempel paradime for sags gennemgang
  - Gennemgang af enkelte kursisters egne udledningstilladelser
    Brian Rosenkilde
  15:15 Afrundning og evaluering
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Brian Rosenkilde, Sweco Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Brian Rosenkilde, Sweco Danmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, Orbicon A/S • Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Praktisk drift af afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-10-2021 til 07-10-2021

  Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
  Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
  Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
  Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
  Kursusprogram
  6. oktober 2021
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
  10:00 Afløbssystemer og sundhed
    - Teknisk hygiejne og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
    - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
  - Hvordan planlægger vi driften og hvem har ansvaret? Forsyninge/husejere/vejafd/andre?
  - Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
    Michael Sønder Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Drift, kunder og service
    - Samarbejde mellem drift og administration
  - Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
    Michael Sønder Jensen
  14:15 Opbygning af pumpestationer
    Keld Leerskov Hansen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Opbygning af pumpestationer (fortsat)
    Keld Leerskov Hansen
  17:00 Drift og vedligehold af afløbssystemer
    - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
  - Rotter
    Jan Gilling Timmermann
  18:00 Middag
  19:30 ”Monsterregnen” er over os
    Kristian Vestergaard
  20:30 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
  7. oktober 2021
  08:30 Opfølgning på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:45 Separering, bassiner og TV-inspektioner
    - Separering og fejltilslutninger
  - Bassiner og drift
  - TV-inspektion af ledninger og acceptkriterier
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Akut beredskab
    - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
  - Skadebegrænsende foranstaltninger
  - Beredskabsplan
    Jens Drivsholm
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkerhed
    - Sikkerhed på arbejdspladsen
  - APV og vejen som arbejdsplads
    Asger Holbæk Jensen
  14:00 Gruppearbejde og opsamling på kurset
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Evaluering af kurset
    - Kaffe og kage
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Kemiingeniør Asger Holbæk Jensen, CRECEA A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Projektleder Keld Leerskov Hansen, Arwos A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke III

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-10-2021 til 13-10-2021

  Har du tidligere været på kurset "Rådnetank I- II" og vil du vide mere om den til tider vanskelig proceskontrol og arbejde mere detaljeret med massebalancer? Så kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.

  Vi dykker ned i udnyttelsen af dine måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

  Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg - både i form af biogas, el og varme.

  Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og drøfte detaljerne.
  Kursusprogram
  12. oktober 2021
  09:00 Ankomt og morgenmad
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Aviaja Hansen
  09:45 Gennemgang af deltagernes anlægstyper med fokus på fælles begreber
    Aviaja Hansen
  10:45 Pause
  11:00 Repetition af grundlæggende procesteknik
    Aviaja Hansen
  13:00 Frokost
  14:00 Grundlæggende om varmeoverførsel, effekt og energi
    - Teori og "et lille forsøg"
    Lars Dalum Nielsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Opsætning af massebalancer for eget anlæg-ud fra egne data
    - Opsamling af opmærksomhedspunkter, udfordringer samt fortolkninger af resultat
    Aviaja Hansen og Lars Dalum Nielsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  13. oktober 2021
  08:00 Gasanvendelse og overvågning i praksis
    - Fleksibel, anvendelse og driftskontrol
    Annemarie Gotfredsen
  09:00 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis
    Lars Dalum Nielsen
  10:00 Pause
  10:15 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis(fortsat)
    Lars Dalum Nielsen og Aviaja Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Optimering af energibalancen
    - Større produktion og bedre udnyttelse af energi
    Aviaja Hansen
  15:00 Opsamling og afslutning
    Aviaja Hansen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Svovlbrinteproblemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-10-2021

  Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
  Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

  Kursusprogram
  14. oktober 2021
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
    - Farligt for mennesker
  - Ødelægger vores anlæg
  - Genere omgivelserne
    Aksel Kirkeby
  10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
    - H2S dannelse i trykledninger
  - H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
  - Betonkorrosion
  - Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
    Bruno Kiilerich
  12:30 Frokost
  13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
    - Første erfaringer i 90'erne
  - Svovlbrintegrupper
  - Måling og forebyggende tiltag
    Jesper Pedersen
  14:30 Praktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
    - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
  - Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
  - Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
    Jesper Pedersen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
    - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
  - Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
    Aksel Kirkeby
  16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
    Aksel Kirkeby
  16:30 Evaluering af kurset
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Senior Specialist, Wastewater Bruno Kiilerich, GRUNDFOS DK A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S • Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-10-2021 til 27-10-2021

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
  Kursusprogram
  25. oktober 2021
  08:30 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst og præsentation
    Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
  09:45 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Vibeke R. Borregaard
  10:45 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Vibeke R. Borregaard og Jan Høgh
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Vibeke R. Borregaard
  14:00 Pause
  14:15 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Vibeke R. Borregaard
  15:00 Kaffe og kagebord i Dråben
  15:30 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregnedahl
  16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregnedahl
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand
  26. oktober 2021
  08:30 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Vibeke R. Borregaard
  10:30 Pause
  10:45 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Vibeke R. Borregaard
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Vibeke R. Borregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:30 Oplæg til gruppearbejde: Styr på begreberne
    Vibeke R. Borregaard
  21:00 Aftenservering
  27. oktober 2021
  08:30 Resumé
  08:45 Gruppearbejde: Styr på begreberne (pause indlagt)
    Kim Sundmark
  10:45 Pause
  11:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  12:30 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  13:30 Gruppearbejde. Case (pause indlagt)
    René Hansen
  15:00 Kaffe og evaluering
    Vibeke R. Borregaard og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
    Lone Carlsson og Vibeke R. Borregaard
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Procesingeniør Jan Høgh, Krüger A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 11.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsætning af polymer – fokus på nøgletal og økonomi

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-10-2021

  Polymeroptimering en vej til lavere omkostninger?

  Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og ikke mindst for økonomien af dit anlæg, såfremt du ikke anvender polymer optimalt.

  Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og hvordan du udnytter polymeren bedst muligt. Du får tips til optimeringen og til slammets afvanding.

  Derudover ser vi på, hvordan du kan styrer omkostningerne via driftsøkonomien.

  En anden vigtig parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret • Produktchef Orla U. Jensen, dankalk k/s • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Orla U. Jensen, dankalk k/s • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Direktør Frank B. Rasmussen, TechRas Miljø ApS • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-11-2021

  Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Dette kursus giver dig viden, så du kan give en tilladelse, samtidig med at du sikrer beskyttelsen af vandmiljøet.
  Hvordan stiller du krav til miljøfarlige stoffer i udledninger? Og hvor kommer kravene fra? Dette og meget mere svarer Styrelsen på, når de beskriver bekendtgørelserne, der regulerer udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Du får en forståelse for nødvendigheden af at regulere de miljøfarlige forurenende stoffer og du lærer at bruge bekendtgørelserne om tilladelser til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Vi gennemgår forskellige konkrete eksempler på afgørelser og cases konkretiserer emnet, så reglerne møder virkeligheden.
  Kursusprogram
  2. november 2021
  08:30 Ankomst og morgenbrød
  09:00 Velkomst, præsentation og forventninger
    Annette Vesterager og Louise Bjerregaard Madsen
  09:30 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand
    - Lovgrundlag
  - Grundprincipper i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav m.v.
  - Udledninger omfattet af bekendtgørelsen
  - Regnbetingede udledninger
  - Omfattede stoffer, herunder implementering af direktivet om miljøkvalitetskrav
  - Hvor findes miljøkvalitetskrav og forslag til miljøkvalitetskrav?
  - Fremtidige miljøkvalitetskrav, herunder de miljøfarlige stoffers rolle i vandplanerne
    Henning Christiansen
  10:30 Kaffepause
  10:45 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand, fortsat
    - Ansøgning om udledning (indhold)
  - Udledninger uden betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskrav
  - Håndtering af situationer, hvor der ikke findes et miljøkvalitetskrav
  - Fastsættelse af vilkår for udledning, herunder kontrolregel og egenkontrol
  - Revurdering af eksisterende tilladelser
    Louise Bjerregaard Madsen
  11:45 Opsamling og spørgsmål til bekendtgørelsen
    Louise Bjerregaard Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fra ansøgning til tilladelse
    - Stoffer uden miljøkvalitetskriterium
  - Metallers komplekse sagsbehandling
  - Vurdering af kriterium og krav
  - Tilladelsens vilkår: Udlederkrav og kontrol
    Louise Bjerregaard Madsen
  14:00 Kaffepause i Dråben
  14:30 Erfaringer og eksempler fra en praktisk hverdag
    - Med udgangspunkt i en konkret opgave, som deltagerne forbereder sig på før kurset, sættes der fokus på de kommunale opgaver
    Gitte Normand Andersen
  16:00 Opsamling på kurset. Hvad tager jeg med hjem? Evaluering
    Louise Bjerregaard Madsen og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
   
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Teamleder/Geolog Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune • Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Biolog Henning Christiansen, Miljøstyrelsen

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsjura

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-11-2021 til 11-11-2021

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
  På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
  Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
  Kursusprogram
  10. november 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
  10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
    - Roller i spildevandshåndteringen
  - Spildevandsplanen
    Søren Stenderup Jensen
  10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Generelt om erstatningsreglerne
  - Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
  - Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
  - Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
    Søren Stenderup Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
  - Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
  - Sammenfatning om erstatning
    Søren Stenderup Jensen
  14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
    Søren Stenderup Jensen
  15:00 Kagebord i Dråben
  16:00 Tilslutnings- og afledningsbidrag
    - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
  - Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
  - Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
  - Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
  - Betalingsvedtægt og vejbidrag
    Søren Stenderup Jensen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  11. november 2021
  08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
    - Praktiske eksempler og læring
    Gunver Møller Madsen og Palle Lyngsø Mikkelsen
  09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
    - Påbud og afdragsordning
  - Klimatilpasning
  - Udledningstilladelseer
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
    - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
  - Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
    Peter Nymann
  15:30 Opsamling og evaluering
    kaffe/te og kage
    Peter Nymann og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • |Advokat • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • |Advokat • Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune • Direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drift af pumpestationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-11-2021 til 17-11-2021

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

  Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

  Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

  Kursusprogram
  15. november 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
  09:30 Opbygning af en pumpestation
    - pumpetyper
    Aksel Kirkeby
  10:15 Pause
  10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
    Ivan Vølund
  12:00 Frokost
  13:00 Indretning og styring af en pumpestation
    Aksel Kirkeby
  13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
    Aksel Kirkeby
  15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
  16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
    Beregning og måling af pumpeydelser
    Aksel Kirkeby
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand
  16. november 2021
  08:00 Kloakbekendtgørelsen i praksis
    Tommy Kjær
  09:30 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
    Medbring arbejdstøj til ekskursionen
    Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
  10:30 Pumpens bestanddele.
    Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
    Aksel Kirkeby
  11:30 Pumpetyper
  12:00 Frokost
  13:00 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
    Opdeling i hold
  Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper
  14:30 Kaffepause
  14:45 Praktiske øvelser fortsat
  16:30 Opsamling og spørgsmål
  17:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
  18:00 Middag
  19:30 Sikkerhed og hygiejne
    Jens Brandt
  21:00 Aftenservering
  17. november 2021
  09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
    Jes Knudsen
  11:30 Frokost
  12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
    Aksel Kirkeby
  13:30 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
    Aksel Kirkeby
  14:30 Kaffe og kursusevaluering
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 11.500,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-11-2021 til 01-12-2021

  Du er udsat for mange daglige arbejdsrelaterede påvirkninger og risiko. Mangler du viden om lovgivningen og, hvornår det er dit eget ansvar og, hvornår det er ledelsens ansvar? Så er dette kursus noget for dig. Her får du overblik over relevant lovgivning og regler på området. Vi ser på de helt specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for. Det er arbejdsvilkår som kontakt med spildevand og dermed risiko for sygdomssmitte, men også adgangsforhold, arbejdsstedets indretning med mere i forbindelse med tilsyn af pumpestation, specialbygværker m.m. Du får viden om alenearbejde og arbejde ved vejen. Kurset er en del af Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse.
  Kursusprogram
  30. november 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Jasper Eriksen
  09:30 Arbejdsmiljølovens opbygning og de vigtigste bekendtgørelser
    - Vejledningsmaterialer, der understøtter arbejdsmiljøloven
  - Arbejdsmiljøarbejdets organisering
    Jasper Eriksen
  10:30 Pause
  10:45 Risikovurdering - et effektivt værktøj til sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
    - Metode til risikovurdering
  - Personlig risikovurdering i forbindelse med arbejdet
  - Risikovurdering af andre områder
    Jasper Eriksen
  12:00 Frokost
  13:00 Den gode arbejdsplads
    - Hvordan sørger vi for det?
    Flemming B. Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Projektering og etablering af nye arbejdspladser
    - Inddragelse, CE mærkning, overlevering
    Keld Leerskov Hansen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Det gode psykiske arbejdsmiljø
    Trivsel, sundhed og stress...
    Thomas Staal
  19:00 Middag
  20:30 Opsamling på dagen
  21:00 Øl/vand
  1. december 2021
  08:00 Arbejdstilsynets regler (AT)
    - Hvad ser Arbejdstilsynet efter, når de er på tilsyn?
  - Arbejdsmiljøloven og Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  09:30 Pause
  09:45 Sikkerhed ved arbejde med spildevand
    - Sygdomssmitte ved arbejde med spildevand
  - Svovlbrinteproblemer
  - Ergonomisk arbejdsmiljø
    Jasper Eriksen
  10:45 Pause
  11:00 Praktisk risici af bassiner og pumper
    - Gennemgang af APV arbejde med bassiner og pumpestationer
  - Alene arbejde, vagtordninger og vejen som arbejdsplads
    Karen Klarskov Møller
  12:00 Frokost
  13:00 Forsat - Praktisk risici af bassiner og pumper
    Karen Klarskov Møller
  14:30 Demonstration af relevant sikkerhedsudstyr
    Per Iversen
  15:30 kaffe og evaluering
    Jasper Eriksen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Jasper Eriksen, ArbejdsmiljøCentret A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Eriksen, ArbejdsmiljøCentret A/S • Key Account Manager Per Iversen, ICM A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Projektleder Keld Leerskov Hansen, Arwos A/S • Arbejdsmiljøleder Karen Klarskov Møller, Aarhus Vand A/S • Teamleder Flemming B. Nielsen, VandCenter Syd • Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Analyse af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-12-2021 til 08-12-2021

  Få et grundigt indblik i alt indenfor laboratoriearbejde på et renseanlæg. Lær hvordan du udfører både simple og lidt vanskeligere analyser.

  Få indblik i hvordan du kvalitetssikrer og vurderer dine resultater og hvordan du håndterer interfererende stoffer. Bliv introduceret til NemPULS og PULS generelt.

  Hør om forskellige typer online udstyr og den praktiske brug af online målere samt vedligeholdelse af dit on-line udstyr.

  Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og laboratoriearbejde. Ved tilmelding bedes du oplyse hvilken type udstyr du arbejder med til daglig.

  Kurset indgår i uddannelsen til Spildevandsoperatør.

  Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.
  Kursusprogram
  6. december 2021
  09:30 Ankomst og kaffe
  10:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  10:30 Analyse af spildevand - hvorfor og hvordan?
    Betina Bjerregaard og Lise Lundehøj Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Laboratoriearbejde og teori
    Forenklede analysemetoder -sammenligning og vurdering
  Interfererende stoffer i spildevand, teori og praktiske øvelser
    Betina Bjerregaard og Lise Lundehøj Hansen
  18:30 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  7. december 2021
  08:00 Tilrettelæggelse af analyseprogram
    Niels Peter Gudmundsen
  09:00 Pause
  09:15 Kvalitetssikring og resultatvurdering
  10:15 Praktisk anvendelse af analyser
    Niels Peter Gudmundsen
  12:00 Frokost
  13:00 Utraditionelle test og analyser
    Lise Havsteen
  14:00 Introduktion til NemPULS og PULS generelt
    Christian Lykke
  15:00 Kaffe og besøg i ferskvandsakvariet AQUA
  16:00 Praktisk brug af NemPULS
    Marianne Andersen
  16:45 Pause
  17:00 Mikroskopering
    Anna-Marie Bøgh
  18:30 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  8. december 2021
  08:00 Hygiejne og sikkerhed
    Anna-Marie Bøgh
  09:00 On-line målere gennem tiden
    - forskellige typer og vedligeholdelse
    René Hansen
  10:00 Praktisk brug af on-line udstyr
  11:00 Case om placering
    René Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Databehandling
    René Hansen
  15:00 Kaffe, opsamling og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Laboratoritekniker Marianne Andersen, Hjørring Vandselskab • Spildevandsanalytiker Betina Bjerregaard, VandCenter Syd • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Spildevandsoperatør Niels Peter Gudmundsen, Favrskov Forsyning A/S • Laborant Lise Lundehøj Hansen, VandCenter Syd • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Teamleder Lise Havsteen, Vandcenter Syd • Konsulent, Globeteam Christian Lykke

  Pris 11.500,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-03-2022 til 16-03-2022

  Vil du gerne mikroskopere og procesoptimere via mikroskopering, men mangler den fornødne viden? Så er her kurset for dig.
  Vi giver dig en indføring i mikroskopering af slam, herunder beskrivelse af flokstruktur og trådindeks og du lærer de encellede organismer såsom flagellater og klokkedyr at kende.

  Vi fortæller om, hvad DNA sekventering er og hvorledes det sammen med mikroskoperingen kan bruges til at identificere trådformige bakterier i aktivt slam.

  Vi gennemgår MiDAS hjemmesiden over bakterier i aktivt slam og hvordan den kan bruges til at få relevante oplysninger om de relevante bakterier.

  Husk at medbringe en slamprøve, en bærbar computer og eventuelt et mikroskop.

  Kursusprogram
  15. marts 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad i dråben
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Per Halkjær Nielsen
  10:00 Identifikation af bakterier, karakterisering af
    danske renseanlæg og MiDAS
    Per Halkjær Nielsen
  11:00 Pause
  11:15 Gennemgang af mikroskop
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  12:00 Frokost
  13:00 Øvelser i karakterisering af slam
    - Flokstruktur
  - Trådindeks
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Trådformede bakterier
    - Typer og funktion
  - Identifikation med molekylære metoder
    Per Halkjær Nielsen
  16:15 Brug af MiDAS
  18:00 Middag
  19:30 Fortsættelse af øvelser i laboratoriet og på computer
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  21:00 Øl/vand
  16. marts 2022
  08:30 Opsamling fra 1. kursusdag
    Per Halkjær Nielsen
  08:45 Encellede dyr og andre organismer
    Per Halkjær Nielsen
  09:30 Kaffepause
  10:00 Øvelser i laboratoriet
    - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  12:00 Frokost
  13:00 Kontrol af trådformede bakterier
    - Skum
  - Letslam
  - Selektorer
    Aviaja Hansen
  14:00 Gruppeopgave
    - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
    Per Halkjær Nielsen, Marta Nierychlo og Aviaja Hansen
  15:30 Kaffe og afsluttende diskussion
    Per Halkjær Nielsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Post.doc. Marta Nierychlo, Aalborg Universitet

  Pris 8.300,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.300,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.