Annette Vesterager​

Annette Vesterager er uddannet miljøtekniker og har gennem sin mangeårige ansættelse ved Ferskvandscentret oparbejdet et solidt indblik i størstedelen af vores kurser.

Arbejder du ved en forsyningsvirksomhed, og har du før været på kursus hos os, så har du med meget stor sandsynlighed mødt Annette!

Hun har arbejdet ved Ferskvandscentret i mange år og brænder særligt for forsyningssektoren, både set fra vandselskabernes og myndighedernes perspektiv. 

Annette har ansvar for en del af de kurser, der hører til spildevandsoperatør– og afløbsoperatøruddannelserne, og for mange af de øvrige kurser inden for spildevand og afløb.

På de årlige pumpetræf og rottetemadage har deltagerne nydt godt af Annettes evner til at sikre gode rammer for netværk og relationsopbygning.

Hun har et solidt indblik i de myndighedsmæssige rammer og sikrer, at vi har kurser, der dykker ned i snitfladerne mellem kommuner og vandselskaber.

Sidst, men ikke mindst, arbejder Annette med en række vigtige kurser for miljøsagsbehandlere ved kommuner.

Har du input og ønsker til kurser inden for forsyningsområdet inkl. myndighedssiden, fx om:

 • pumper
 • renseteknologier
 • klima
 • klimatilpasning
 • verdensmål

…så tag gerne kontakt til Annette.

Kontakt også Annette, hvis du har interesse i et skræddersyet bestillingskursus, eller hvis du har brug for rådgivning om, hvilke kurser der vil være de rigtige for dig eller dine medarbejdere.

Annette Vesterager

Annette Vesterager

Kursusudvikler
Miljøtekniker

Mød Annette på disse kurser

 • Procesteknik 3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-05-2022 til 02-06-2022

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

  Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

  Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
  Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
  Kursusprogram
  31. maj 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Peter Tychsen
  10:00 Introduktion til forskellige procesteknologier
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Mikrobiologi
    - Muligheder for optimering
    Aviaja Hansen
  14:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
    - MBBR og IFAS
    Aviaja Hansen
  15:30 Kaffe og kage i dråben
  16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
    Søren Eriksen
  17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
    - MBR og kontaktstabilisering
    Peter Tychsen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  1. juni 2022
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
    - Aerob granulært slam, anammox
    Rasmus Johansen
  10:00 Beluftning og biologiske processer
    Peter Tychsen
  11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fosfor genvinding
    - Biogødning, stuvit, slamaske, biochar
    Anita Rye Ottosen
  15:00 Kaffe og kage i dråben
  15:30 Slam og mulighederne for energiproduktion
    Peter Tychsen
  16:30 Pause
  16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
    - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
    Flemming B Møller
  18:00 Energiproduktion på renseanlæg
    Peter Tychsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  2. juni 2022
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
    Peter Andreasen
  10:30 Eksempler på case studies på renseanlæg
    Peter Tychsen
  11:30 Nøgletal og beregningsformler
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
    Bertel Ifversen
  14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
    Peter Tychsen
  15:00 Hvad byder fremtiden på?
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Tychsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Proceskonsulent Søren Eriksen, VandCenter Syd • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

  Pris 11.900,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilslutnings- og udledningstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-06-2022 til 10-06-2022

  Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

  Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningerne, og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en teknisk og juridisk komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.
  Kursusprogram
  9. juni 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  09:30 Overblik over reglerne om afledning af spildevand
    - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
  - Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
  - Spildevandsvejledningen nr. 28/2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttekseslovens kapitel 3 og 4
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Tilslutningstilladelser
    - Krav til ansøgning
  - Indhold i tilslutningstilladelsen
  - Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
  - Eksempel på en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
    - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
  - Begrundelse for vilkår
  - Formulering og egenkontrol af vilkår
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  14:15 Pause
  14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
    Christian Dahl Jacobsen
  15:30 Kaffe, te og kage i dråben
  16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
    Christian Dahl Jacobsen
  17:00 Pause
  17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
    - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
  - Retsbeskyttelse og høringen
  - Mere om påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  18:30 Middag
  19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  10. juni 2022
  08:00 Miljøjura
    - Generelle krav til afgørelserne
  - Hvordan træffes rigtige og lovlige afgørelser?
    Henriette Soja
  09:15 Pause
  09:30 Miljøjura, fortsat
    - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
    - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
  - Eksempler og centralisering af spildevand
    Christian Dahl Jacobsen
  12:30 Frokost
  13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
    Christian Dahl Jacobsen
  15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Svovlbrinteproblemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-06-2022

  Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
  Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

  Kursusprogram
  14. juni 2022
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
    - Farligt for mennesker
  - Ødelægger vores anlæg
  - Genere omgivelserne
    Aksel Kirkeby
  10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
    - H2S dannelse i trykledninger
  - H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
  - Betonkorrosion
  - Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
    Bruno Kiilerich
  12:30 Frokost
  13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
    - Første erfaringer i 90'erne
  - Svovlbrintegrupper
  - Måling og forebyggende tiltag
    Jesper Pedersen
  14:30 Praktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
    - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
  - Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
  - Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
    Jesper Pedersen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
    - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
  - Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
    Aksel Kirkeby
  16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
    Aksel Kirkeby
  16:30 Evaluering af kurset
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Senior Specialist, Wastewater Bruno Kiilerich, GRUNDFOS DK A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-06-2022

  Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Dette kursus giver dig viden, så du kan give en tilladelse, samtidig med at du sikrer beskyttelsen af vandmiljøet.
  Hvordan stiller du krav til miljøfarlige stoffer i udledninger? Og hvor kommer kravene fra? Dette og meget mere svarer Styrelsen på, når de beskriver bekendtgørelserne, der regulerer udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Du får en forståelse for nødvendigheden af at regulere de miljøfarlige forurenende stoffer og du lærer at bruge bekendtgørelserne om tilladelser til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Vi gennemgår forskellige konkrete eksempler på afgørelser og cases konkretiserer emnet, så reglerne møder virkeligheden.
  Kursusprogram
  15. juni 2022
  08:30 Ankomst og morgenbrød
  09:00 Velkomst, præsentation og forventninger
    Annette Vesterager og Louise Bjerregaard Madsen
  09:30 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand
    - Lovgrundlag
  - Grundprincipper i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav m.v.
  - Udledninger omfattet af bekendtgørelsen
  - Regnbetingede udledninger
  - Omfattede stoffer, herunder implementering af direktivet om miljøkvalitetskrav
  - Hvor findes miljøkvalitetskrav og forslag til miljøkvalitetskrav?
  - Fremtidige miljøkvalitetskrav, herunder de miljøfarlige stoffers rolle i vandplanerne
  10:30 Kaffepause
  10:45 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand, fortsat
    - Ansøgning om udledning (indhold)
  - Udledninger uden betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskrav
  - Håndtering af situationer, hvor der ikke findes et miljøkvalitetskrav
  - Fastsættelse af vilkår for udledning, herunder kontrolregel og egenkontrol
  - Revurdering af eksisterende tilladelser
    Louise Bjerregaard Madsen
  11:45 Opsamling og spørgsmål til bekendtgørelsen
    Louise Bjerregaard Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fra ansøgning til tilladelse
    - Stoffer uden miljøkvalitetskriterium
  - Metallers komplekse sagsbehandling
  - Vurdering af kriterium og krav
  - Tilladelsens vilkår: Udlederkrav og kontrol
    Louise Bjerregaard Madsen
  14:00 Kaffepause i Dråben
  14:30 Erfaringer og eksempler fra en praktisk hverdag
    - Med udgangspunkt i en konkret opgave, som deltagerne forbereder sig på før kurset, sættes der fokus på de kommunale opgaver
    Gitte Normand Andersen og Heidi Marie Wiborg Heeschen
  16:00 Opsamling på kurset. Hvad tager jeg med hjem? Evaluering
    Louise Bjerregaard Madsen og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
   
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Teamleder/Geolog Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune • Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kemiingeniør Heidi Marie Wiborg Heeschen, Odense Kommune

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-06-2022 til 22-06-2022

  Der er mange interessenter ved gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekter. Vi ser på regler og borgerinddragelse og hvem, der kan pålægges bidragspligt.
  Hvordan er samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen. Vi ser på tilsyn, håndhævelse og politianmeldelse, hvis reglerne i kystbeskyttelsesloven ikke overholdes.
  Kursusprogram
  21. juni 2022
  09:00 Ankomst og kaffe
    Annette Vesterager, Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  09:30 Velkommen og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Henriette Soja
  10:00 Introduktion
    - Gennemgang af de typiske udfordringer, der er forbundet med en ansøgning om kystbeskyttelse
  - Gennemgang af processer
    Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  11:00 Natur og miljøvurdering
    Med afsæt i praksis ser vi nærmere på, hvorledes
  - reglerne om væsentligvurdering/konsekvensvurdering i forhold til habitatreglerne
  - § 3 beskyttet natur samt
  - Miljøvurdering af projekterne
  har indflydelse på processerne i et kystbeskyttelsesprojekt.
  Herunder gennemgås bl.a. reglerne vedr. samordning af vurderinger efter miljøvurderingsloven jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen
    Tina Toft
  12:00 Frokost
  13:00 Caseopgaver
    Kystbeskyttelse i og i nærheden af Natura 2000 areal og bilag VI arter, drøftelse i grupper
    Henrik Steineke Nielsen
  13:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
  14:30 Kaffepause
  15:00 Den gode afgørelse om kystbeskyttelse
    En gennemgang af de hensyn og relevante dele af den lovgivning, der skal varetages ved en afgørelse om kytsbeskyttelse - betydningen af oplysningsprocessen, indsamling af data
    Henriette Soja
  15:30 Eksempler fra praksis
    - Kystbeskyttelses formålsparagraf
  - Hvad kan/skal man give tilladelse til
  - Tekniske krav til kystbeskyttelsen
  - Inkluderet lovgivning
  - Afgørelsens indhold
  - Samtykkekrav
    Henrik Steineke Nielsen og Henriette Soja
  16:00 Case
    Deltagernes bud på indhold af ansøgning, opbygning og afgørelse
    Henrik Steineke Nielsen
  16:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
  17:15 Opsumering på dagen
  18:00 Aftensmad
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  22. juni 2022
  08:30 Kommunale fællesprojekter
    Beskrivelse af de typiske udfordringer, der er forbundet med kommunale fællesprojekter og formålet med disse projekter
    Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  09:30 Borgerinddragelse/styregrupper
    - Ejerskab til projektet
  - Høringer
    Tina Toft
  10:00 Pause
  10:20 Bidragsfordeling
    Om kredsen af bidragsydere og modeller for bidragsfordeling ved erosion og oversvømmelse og begge dele, inddragelse af eksisterende anlæg samt nytte princippet direkte og inddirekte, fordel og beskyttelsesbehovet
  Desuden råd om varetagelse af hensynet til saglighed, ligebehandling og proportinalitet
    Henriette Soja
  11:20 Gennemgang af nyere eksempler på bidragsfordelinger
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Vedtægter og tinglysning
  14:15 Spørgsmål til kommunale fællesprojekter
  14:45 Kaffe og evaluering af kurset
    Annette Vesterager, Henriette Soja og Tina Toft
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-08-2022 til 26-08-2022

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  22. august 2022
  09:30 Ankomst og kaffe
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Annette Vesterager
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - Hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - Hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:30 Frokost
  13:30 Ekskursion til Fredericia
    Annemarie Gotfredsen
  16:00 Opsamling på besøget
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  23. august 2022
  08:30 Repetition fra i går
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - Regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    Ivan Boeskov
  15:30 Kaffe i Dråben
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Annette Vesterager
  18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
  24. august 2022
  08:15 Ankomst og kaffe
  08:30 Velkomst og præsentation
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Annette Vesterager
  08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:15 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri plus skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Jesper Houbak Klitgaard
  13:45 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:15 Fjernelse af fosfor
    Jesper Houbak Klitgaard
  17:15 Opsamling på dagens indspark
    Røskva Høimark, Claus Kobberø og Jesper Houbak Klitgaard
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  25. august 2022
  08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:15 Fælles udfordring, fortsat og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:15 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
    Michael Madsen
  15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:15 Måleudstyr, on-line måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  26. august 2022
  08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Identifikation af bakterier
    Røskva Høimark
  08:45 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:15 Fælles udfordring, fortsat/opgaver og spørgetime
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Projektingeniør Jesper Houbak Klitgaard, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand

  Pris 18.625,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 18.625,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Klimatilpasning – Vand i byer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-09-2022

  Klimaændringerne rammer os først og hårdt gennem vandet, hvor flere ekstremregn skaber oversvømmelser i vores byer, og kraftige stormfloder udfordrer byerne fra havsiden.

  Er du i din kommune udfordret med oversvømmelser? Så er dette kursus for dig. Vi formidler:
  - state of the art om klimaændringer og scenarier for Danmark
  - hvad værktøjskassen indeholder af modeller til forskellige formål
  - hvordan det gøres i praksis inkl. eksempler
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Lektor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-09-2022

  Har du brug for en grundlæggende viden om støj og støjmålinger? Så er her kurset for dig.
  Du får et grundlæggende kendskab til, hvordan du laver en støjmåling og til de relevante støjvejledninger, som du har brug for i arbejdet med støj. I løbet af dagen kommer du også til at udføre dine egne orienterende støjmålinger. Vi gennemgår de specielle problematikker omkring støj fra dagligvarebutikker, støjende fritidsaktiviteter, støj fra vindmøller og lavfrekvent støj.

  Kurset veksler mellem teori, gruppearbejde og praktisk støjmåling. Medbring din egen støjmåler, hvis du har mulighed for det.
  Kursusprogram
  5. september 2022
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Annette Vesterager og Carsten Villsen
  09:30 Administration af ekstern støj
    - Bekendtgørelser, vejledninger m.v.
  - Fastsættelse af støjvilkår
  - Usikkerhed og støjvilkår
  - Forskellen på orienterende og godkendte støjmålinger
  - Fordele og ulemper ved støjberegninger og støjmålinger
    Carsten Villsen
  10:50 Kort pause
  11:00 Grundlæggende akustik
    Regler for:
  - Fordobling af støj
  - Korrektion for baggrundsstøj
  - Afstandsdæmpning
  - Korrektion for referenceperiode
    Carsten Villsen
  11:35 Orienterende støjmålinger
    - Brug af udstyr
  - Valg af måleposition
  - Baggrundsstøj
  - Meteorologi
  - Toner/impulser — lytteforsøg
  - Usikkerhed
  - Driftsforhold
    Carsten Villsen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde
    Carsten Villsen
  13:50 Støj fra vindmøller
    - Vindmøllebekendtgørelsen. Hvordan gennemføres målinger og beregninger af støj fra vindmøller
  - Hvordan læser og kontrollerer man en støjrapport for vindmøller og hvad bør rapporten indeholde.
    Carsten Villsen
  14:35 Støjende fritidsaktiviteter
    - Støj fra boldbaner, multibaner, skaterbaner, motocrossbaner, forsamlingshuse og lignende
    Carsten Villsen
  14:55 Lavfrekvent støj og infralyd
    - Orientering nr. 9/1997
    Carsten Villsen
  15:15 Kaffepause
  15:30 Erfaringer fra Herning Kommune
    - Målinger og beregninger
  - Henstilling, påbud og indskærpelse
  - Samspil mellem rådgiver, kommune, virksomhed og klager
  - Eksempler
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Opsamling, spørgsmål og evaluering
    Annette Vesterager og Carsten Villsen
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-09-2022 til 15-09-2022

  Skal vi acceptere, at der vil forekomme nedbørssituationer, hvor det ikke vil være muligt at bortlede vandmængden?
  Hvis ja, hvor ofte og hvor meget? Hvad skal vi gøre ved vandet - skal det opsamles, renses eller....?

  Her får du konkrete ideer til, hvordan du kommer i gang, hvis du er interesseret i at reducere aflastninger ved at styre dit afløbssystem. Du lærer om planlægning af målekampagner til bestemmelse af overløb samt om bestemmelse af gentagelsesperioder for regn og overløb. Vi arbejder med styring af afløbssystemer, både ud fra teori og konkrete cases og kommer ind på hvordan det kortlægges, om der er et potentiale for styring.

  Lær om overløb, regnvandshåndtering og styring på denne højaktuelle kursusnyhed i 2022.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Projektleder Alex Torpenholt Jørgensen, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Industrispildevand I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-09-2022

  Kurset er for dig der arbejder med industrielt spildevand - det kan enten være et forrenseanlæg, inden spildevandet afledes til det kommunale renseanlæg, eller på et industriel renseanlæg der renser spildevandet helt til afledning til vandmiljøet. Du kan også arbejde på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

  På dette kursus "Industrispildevand I" fokuserer vi på de forskellige metoder til forrensning af industrispildevand, som hvilke processer og teknologier der anvendes til fjernelse af organisk stof, partikler, tungmetaller mv. Og ikke mindst hvilke lovgivningsmæssige krav der stilles til spildevand der afledes til det kommunale renseanlæg.

  Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

  Kursusprogram
  21. september 2022
  09:00 Ankomst
    Annette Vesterager, Jeanette Agertved Madsen og Finn Skov Nielsen
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    - Kursusindhold og hvordan de 2 kurser hænger sammen
    Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
  09:45 Industrispildevand, sammensætning og analyseparametre
    Jeanette Agertved Madsen
  10:15 Lovgivning
    - Tilslutnings- og udledningstilladelse, særbidrag, trappemodel og abonnementsordning
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Rensning af industrispildevand
    - Delprocesser i det fulde anlæg fra rå spildevand til udledning til vandmiljøet
  - Oversigt over typiske procestrin
  - Medbring flowdiagram fra eget renseanlæg
    Jeanette Agertved Madsen
  13:30 Introduktion til processer til forbehandling af industrispildevand
    - pH regulering, kemisk fældning og separation
  - Nøgleparametre
  - Cases med udligning, båndfiltre, flotation og genanvendelse af vand
    Finn Skov Nielsen og Jeanette Agertved Madsen
  14:30 Øvelser
    - Oplæg, gennemgang og opfølgning af øvelser
  - Udligning, pH regulering
  - Kemisk fældning (koagulering og flokkulering)
  - Separation
    Heidi Gade Andersen og Finn Skov Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Fortsættelse af øvelser
    Heidi Gade Andersen og Finn Skov Nielsen
  16:30 Opsamling og evaluering
    Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Projektingeniør Heidi Gade Andersen, Krüger A/S • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen, Krüger A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-09-2022 til 28-09-2022

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  Kursusprogram
  26. september 2022
  08:30 Ankomst, kaffe/te
  09:00 Velkomst og præsentation
    Ellen Marie Drastrup og Annette Vesterager
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:10 Pause
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
    Julie Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
    Julie Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Ellen Marie Drastrup
  16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
    Julie Nielsen og Ellen Marie Drastrup
  17:00 Fremtidens rensemetoder
    Ellen Marie Drastrup
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  27. september 2022
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Ellen Marie Drastrup
  08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
    Anna-Marie Bøgh
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion. Brædstrup Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
    Steen Nygaard Petersen og Ellen Marie Drastrup
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
    Ellen Marie Drastrup
  20:30 Øl/vand og socialt samvær
  28. september 2022
  08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
    Røskva Høimark
  09:30 Gennemgang af opgaver
  10:15 Slambehandling 1. del
    Kim Sundmark
  11:15 Slambehandling 2. del
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
  14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
    Ellen Marie Drastrup
  15:00 Evaluering
    Ellen Marie Drastrup og Annette Vesterager
  15:30 Kaffe og kage - Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesingeniør Julie Nielsen, Krüger A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 11.900,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til regnbetingede udledninger

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  28-09-2022 til 29-09-2022

  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
  Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

  Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
  Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

  Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

  Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
  Kursusprogram
  28. september 2022
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  09:45 Spildevands effekt på vandmiljøet
    - Stoffernes specifikke effekt, herunder iltforbrug
  - Fysisk tilstand og erosion i vandløb
    Brian Rosenkilde
  10:15 Regnbetingede udledninger - begreber og teknik
    Brian Rosenkilde
  10:45 Kaffe og te
  11:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Stofkvoter i søer og kystområder
    Bo Skovmark
  12:00 Frokost
  13:00 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
    - Sagsbehandling set historisk, i dag og et bud på fremtiden
  - Overvejelser i forhold til recipienten
  - Cases
    Nicolaj Thomassen
  15:00 Kaffe, te og kage i dråben
  15:15 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
  - Relevante vilkår
    Bo Skovmark
  16:30 Pause (forberedelse til afgang)
  16:45 Afgang til besigtigelse
    Bo Skovmark og Brian Rosenkilde
  18:45 Forventet hjemkomst
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og socialisering
  29. september 2022
  08:00 Opsamling på RBU fra i går
    Brian Rosenkilde
  08:30 Beregninger og eksempler
  09:00 Kaffepause
  09:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  11:45 Beregninger og eksempler
    Brian Rosenkilde
  12:15 Frokost
  13:15 Mulig kommunal praksis?
    - Eksempel paradime for sags gennemgang
  - Gennemgang af enkelte kursisters egne udledningstilladelser
    Brian Rosenkilde
  15:15 Afrundning og evaluering
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Praktisk drift af afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-10-2022 til 05-10-2022

  Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
  Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
  Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
  Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
  Kursusprogram
  4. oktober 2022
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
  10:00 Afløbssystemer og sundhed
    - Teknisk hygiejne og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
    - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
  - Hvordan planlægger vi driften og hvem har ansvaret? Forsyninge/husejere/vejafd/andre?
  - Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
    Michael Sønder Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Drift, kunder og service
    - Samarbejde mellem drift og administration
  - Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
    Michael Sønder Jensen
  14:15 Opbygning af pumpestationer
    Keld Hansen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Opbygning af pumpestationer (fortsat)
    Keld Hansen
  17:00 Drift og vedligehold af afløbssystemer
    - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
  - Rotter
    Jan Gilling Timmermann
  18:00 Middag
  19:30 ”Monsterregnen” er over os
    Kristian Vestergaard
  20:30 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
  5. oktober 2022
  08:30 Opfølgning på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:45 Separering, bassiner og TV-inspektioner
    - Separering og fejltilslutninger
  - Bassiner og drift
  - TV-inspektion af ledninger og acceptkriterier
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Akut beredskab
    - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
  - Skadebegrænsende foranstaltninger
  - Beredskabsplan
    Jens Drivsholm
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkerhed
    - Sikkerhed på arbejdspladsen
  - APV og vejen som arbejdsplads
    Asger Holbæk Jensen
  14:00 Gruppearbejde og opsamling på kurset
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Evaluering af kurset
    - Kaffe og kage
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Kemiingeniør Asger Holbæk Jensen, CRECEA A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Praktisk drift af afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-10-2022 til 05-10-2022

  Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
  Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
  Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
  Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
  Kursusprogram
  4. oktober 2022
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
  10:00 Afløbssystemer og sundhed
    - Teknisk hygiejne og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
    - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
  - Hvordan planlægger vi driften og hvem har ansvaret? Forsyninge/husejere/vejafd/andre?
  - Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
    Michael Sønder Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Drift, kunder og service
    - Samarbejde mellem drift og administration
  - Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
    Michael Sønder Jensen
  14:15 Opbygning af pumpestationer
    Keld Hansen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Opbygning af pumpestationer (fortsat)
    Keld Hansen
  17:00 Drift og vedligehold af afløbssystemer
    - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
  - Rotter
    Jan Gilling Timmermann
  18:00 Middag
  19:30 ”Monsterregnen” er over os
    Kristian Vestergaard
  20:30 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
  5. oktober 2022
  08:30 Opfølgning på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:45 Separering, bassiner og TV-inspektioner
    - Separering og fejltilslutninger
  - Bassiner og drift
  - TV-inspektion af ledninger og acceptkriterier
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Akut beredskab
    - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
  - Skadebegrænsende foranstaltninger
  - Beredskabsplan
    Jens Drivsholm
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkerhed
    - Sikkerhed på arbejdspladsen
  - APV og vejen som arbejdsplads
    Asger Holbæk Jensen
  14:00 Gruppearbejde og opsamling på kurset
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Evaluering af kurset
    - Kaffe og kage
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Kemiingeniør Asger Holbæk Jensen, CRECEA A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Nye regler om klimatilpasning af spildevandsanlæg

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  06-10-2022

  Arbejder du med klimatilpasninger? Så kan du blive opdateret på de nye vejledninger, der kommer i kølvandet på de nye klimatilpasningsregler.

  Vejledningerne om det samlede nye reglesæt er godt igang som f.eks. vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen og vejledningen til omkostningsbekendtgørelsen.

  Vi gennemgår de nye regler om klimatilpasning med henblik på at kunne bruge reglerne i praksis og kigger nærmere på, hvad der er nyt i vejledningerne.

  Kom og få et overblik over, hvordan klimatilpasningen skal implementeres i praksis hos kommuner og forsyninger.
  Kursusprogram
  6. oktober 2022
  08:30 Velkommen
    Annette Vesterager og Peter Nymann
  08:40 Præsentation af regler om Klimatilpasning
    - Formål, virkemidler og betydning
    Peter Nymann
  09:10 Pause
  09:15 Spildevandsplanlægning og serviceniveau
    - Gennemgang af serviceniveaubekendtgørelsen og vejledningen til bekendtgørelsen
  - Et kig på spildevandsplanlægningen fremadrettet i lyset af de nye regler
    Peter Nymann
  10:50 Pause
  11:00 Omkostningsbekendtgørelsen og klimatilpasningen realisering i praksis
    - Gennemgang af omkostningsbekendtgørelsen og vejledningen til bekendtgørelsen
  - Forskelle og ligheder til medfinansieringsordningen og den fremadrettede håndtering af klimatilpasningen i praksis
    Peter Nymann
  11:50 Evaluering og tak for i dag
    Peter Nymann og Annette Vesterager
  12:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 995,- kr. ekskl. moms.
 • Driftslederen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-10-2022 til 13-10-2022

  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen? Så er dette kursus for dig.
  Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling med dine driftsleder kolleger. Kurset er på to dage og veksler mellem de forskellige juridiske aspekter og den til tider vanskelige proceskontrol. Målet er at få bedre forståelse for optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og proces teknisk.
  Kursusprogram
  12. oktober 2022
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  10:00 Hvad er driftsledere optaget af lige nu?
    - Erfaringsudveksling som grundlag for kursets fokus
  - Drøftelser af emner der er aktuelle lige nu: Digitalisering, energi, fosfor, CO2, TOTEX, robotter, effektivvisering
    Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  10:45 Pause
  11:00 Spildevandsplaner - nyheder og brushup
    - Nye regler om spildevandsplanlægning og betydning af de nye regler for samspillet med kommunen
  - Spildevandsplaners betydning for dig som driftsleder
    Pia Lisbeth Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Vejen til en klimaneutral vandsektor - lattergasudfordring
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  14:30 Workshop om "Digital transformation"
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  15:30 Kagebord i Dråben
  16:00 Gæsteprincippet - har din forsyning ledninger liggende i arealer ejet af andre?
    - Sammenfatning af den nyeste praksis i relation til ledninger på privat grund
  - Erfaringer fra tvister om ledninger
  - Allerede etablerede ledninger - kan de sikres efetr de er blevet etableret m.v.?
  - Nye ledninger på privat grund
  - Hvilken status har ledninger, der bliver omlagt? Og hvordan sikrer man sig?
    Pia Lisbeth Nielsen
  17:30 Fremtiden for slam i Danmark
    - Indlæg af Organic Fuel Technology, Bio2Oil og Aquagreen
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  13. oktober 2022
  08:30 Regnvejrshåndtering og overløb
    Alex Torpenholt Jørgensen
  09:30 Pause
  09:45 Udbudsreglerne
    - Grundlæggende gode teknikker til at lave gode tilbud
  - De mest hyppigt anvendt udbudsformer
  - Hvad hvis man laver en fejl?
    Pia Lisbeth Nielsen
  11:00 Servicenormer for driften
    - Hvor flinke skal vi være og hvor har forsyningen et ansvar?
    Pia Lisbeth Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Miljøfremmede stoffer - skal vi rense mere?
    - Hvor og hvordan skal vi rense?
    Ellen Marie Drastrup
  14:45 LAR løsninger og klimasikring
    - Hvad må man som forsyning?
  - Hvad skal man huske, når man gerne vil klimasikre?
    Pia Lisbeth Nielsen
  15:30 Opsamling og evaluering
    - Kagebord
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Pia Lisbeth Nielsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Projektleder Alex Torpenholt Jørgensen, Krüger A/S • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.450,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.450,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsætning af polymer – fokus på nøgletal og økonomi

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-10-2022

  Polymeroptimering en vej til lavere omkostninger?

  Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og ikke mindst for økonomien af dit anlæg, såfremt du ikke anvender polymer optimalt.

  Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og hvordan du udnytter polymeren bedst muligt. Du får tips til optimeringen og til slammets afvanding.

  Derudover ser vi på, hvordan du kan styrer omkostningerne via driftsøkonomien.

  En anden vigtig parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.
  Kursusprogram
  25. oktober 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  10:00 Hvad er polymer?
    - kemi og opbygning
  Hvorfor polymer?
  - funktion og kolloid kemi
  Hvordan udnyttes polymeren optimalt?
  - opblanding og indblanding
  Arbejdsmiljø
  - farlighed
  - mærkning
  - beskyttelse
  - løft
    Orla Ulstrup Jensen
  11:00 Pause
  11:15 Polymer applikationer
    - slamafvanding
  - tips til optimering
    Jens Peter Nygaard
  12:30 Frokost
  13:30 Optimering af afvanding på centrifuger og skruepressere
    Frank B. Rasmussen
  14:30 Pause
  14:45 Hydraulisk overbelastning
    Jan Ravn
  15:15 Kaffepause
  15:45 Polymer og driftsøkonomi
    Jan Ravn
  16:15 Afslutning og kursusevaluering
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Direktør Frank B. Rasmussen, TechRas Miljø ApS • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-10-2022

  Mange steder har separeringerne, centralisering mv. desværre ikke medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

  På dette kursus vil vi sætte fokus på disse paradokser.

  Formålet med kurset er at skabe en bedre fælles forståelse mellem forsyning og kommune for hvilke forhold og forudsætninger der er vigtige, når målet er en bedre recipientbeskyttelse.

  Her bliver du klædt bedre på til at se hele værdikæden i de beslutninger der tages og at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen/forsyningsselskabet.

  Kursusprogram
  27. oktober 2022
  09:00 Ankomst med morgenmadsbuffet
  09:20 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Ole Mark
  09:45 Introduktion til afløbssystemets forskellige typer af afstrømning og disses karakteristika
    - Afstrømning i fælles- og separatsystemer
  - Betydning for design af afløbssystem og påvirkning af recipient
  - Hvordan bør recipientbeskyttelse og -belastning vurderes og forvaltes (diskussion i plenum)
    Anders Jurin Hansen
  10:15 Tilladelse til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne?
  - Relevante vilkår.
  - Måleresultater for overløb og regnvand samt anbefalede typetal
  - Puls 2
    Bo Skovmark
  11:15 Pause
  11:30 Myndighedens og forsyningens forskellige interesser og opgaver i forbindelse med recipientbeskyttelsen
    - Myndighedsopgaven og myndighedens rolle
  - God praksis for opbygning af ansøgning om udledningstilladelser
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
  12:30 Frokost
  13:30 Hvordan laver vi systemer, der giver mest miljø for pengene - Medfører separering altid den ønskede/forventede effekt.
    - Hvad er forskellen på overløbs- og regnvandsudløb i relation til recipient.
  - Med en række cases illustreres recipientpåvirkning vs. foholdspris for forskellige kloakeringsprincipper
  - Cases med intelligent recipient beskyttelse; styring i afløbssystemet, lokal rensning, online stofmonitering mm., - økonomi versus effekt
    Ole Mark
  14:45 Kage buffet
  15:15 Strategi for "kloge" aflastninger til recipient
    - Hvilke problemer er det, der ses, ved udsatte recipienter (diskussion i plenum).
  - Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne? fortsat?
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Bo Skovmark, Anders Jurin Hansen og Ole Mark
  16:15 Opsamling og evaluering
    Annette Vesterager og Ole Mark
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Anders Jurin Hansen, Krüger A/S • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsjura – hvad er praksis?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-11-2022 til 10-11-2022

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
  På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
  Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
  Kursusprogram
  9. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
  10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
    - Roller i spildevandshåndteringen
  - Spildevandsplanen
    Søren Stenderup Jensen
  10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Generelt om erstatningsreglerne
  - Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
  - Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
  - Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
    Søren Stenderup Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
  - Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
  - Sammenfatning om erstatning
    Søren Stenderup Jensen
  14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
    Søren Stenderup Jensen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Tilslutnings- og afledningsbidrag
    - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
  - Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
  - Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
  - Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
  - Betalingsvedtægt og vejbidrag
    Søren Stenderup Jensen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  10. november 2022
  08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
    - Praktiske eksempler og læring
    Gunver Møller Madsen og Palle Lyngsø Mikkelsen
  09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
    - Påbud og afdragsordning
  - Klimatilpasning
  - Udledningstilladelseer
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
    - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
  - Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
    Peter Nymann
  15:30 Opsamling og evaluering
    kaffe/te og kage
    Peter Nymann og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • |Advokat • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • |Advokat • Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune • Direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-11-2022 til 16-11-2022

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
  Kursusprogram
  14. november 2022
  08:30 Ankomst og kaffe
  09:00 Velkomst og præsentation
    Jeppe Bregnedahl og Annette Vesterager
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Ellen Marie Drastrup
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Jeppe Bregnedahl og Ellen Marie Drastrup
  11:30 Frokost
  12:30 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Ellen Marie Drastrup
  13:30 Pause
  14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregnedahl
  14:45 Kaffe og kage
  15:15 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregnedahl
  16:00 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregnedahl og Ellen Marie Drastrup
  16:30 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
  18:00 Middag
  19:30 Sjov med renseanlæg
  21:00 Øl/vand
  15. november 2022
  08:00 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Ellen Marie Drastrup
  10:00 Pause
  10:30 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Jeppe Bregnedahl
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Vibeke R. Borregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:15 Oplæg omkring lattergas
    Jeppe Bregnedahl
  21:00 Aftenservering
  16. november 2022
  08:00 Resume og spørgsmål
    Jeppe Bregnedahl
  08:30 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  09:45 Pause
  10:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:30 Gruppearbejde
    René Hansen
  13:00 Frokost
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Jeppe Bregnedahl
  15:00 Kaffe og evaluering
    Jeppe Bregnedahl og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 11.900,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Opdatering af processer på renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-11-2022

  Få en opdatering og en genopfriskning af din viden om de biologiske og kemiske processer på et renseanlæg.

  Målet er at ajourføre dig fagligt omkring processer, slambehandling, styring og efterbehandling, så du får støvet den viden du allerede har af og bliver klar til at tage den i brug eller bygge ovenpå.

  Kurset vægter teori og gruppediskussioner, men indeholder også en beregningsopgave.
  Kursusprogram
  17. november 2022
  08:30 Ankomst, kaffe
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation
    Svend Marker og Annette Vesterager
  09:00 Belastningsopgørelser
    Svend Marker
  09:30 Procesforståelse - kvælstoffjernelse
    Rasmus Johansen
  10:30 Procesforståelse - fosforfjernelse
    Svend Marker
  11:30 Frokost
  12:30 Repetition i arbejdet med nøgletal
    Gruppearbejde med fælles opfølgning
    Rasmus Johansen og Svend Marker
  13:50 Kaffepause i Dråben
  14:20 Slambehandling og opstilling af massebalancer
    Rasmus Johansen
  15:00 Procestekniske nyheder
    - bl.a. beluftning og rejektvandsbehandling
    Rasmus Johansen og Svend Marker
  16:00 Afslutning og kursusevaluering
    Svend Marker og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Klimaaftryk fra renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-11-2022 til 22-11-2022

  Beskæftiger du dig med renseanlæg, udledning og indrapportering af klimagasser? Så er kurset "Klimaaftryk fra renseanlæg" et kursus for dig. På kurset får du viden om, hvordan et renseanlæg påvirker klimaet, og hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen. Kurset rummer også emner som rammer for beregninger, emissionsfaktorer,
  CO2- og lattergas afgifter, parismodellen, scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol, bæredygtig udbud og anlægsfase. Der er også indlæg om hvordan ovenstående udfordringer håndteres hos andre forsyninger.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Consultant Sarah Brudler, Rambøll A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-11-2022

  Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.

  Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.

  Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

  Kursusprogram
  24. november 2022
  08:45 Ankomst og morgenbuffet
  09:10 Velkomst og gensidig præsentation
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
    - Hvad kan LAR?
  - Eksempler på LAR
    Peter Bassø Duus
  10:15 LAR i lokalplanen
    Sanne Wenzel Jespersen
  11:00 Pause
  11:15 LAR som hydraulisk element i vandbalance
    - Hvordan regner vi på LAR?
    Peter Plejdrup Poulsen
  12:15 Frokost
  13:15 Nedsivningstilladelser
    - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
  - Eksempler på krav og udfordringer.
    Ivar Rosendal
  14:15 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
    - Hvor godt renser det?
    Jes Vollertsen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Øvelser med LAR-toget
    - Principper i hht. tagvand og regnvand
    Peter Bassø Duus
  16:00 Øvelser
    - Øvelse 1
  - Øvelse 2
  - Øvelse 3
    Peter Bassø Duus
  16:45 Afrunding og evaluering
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • sagsbehandler Sanne Wenzel Jespersen, Horsens Kommune • Projektleder Peter Plejdrup Poulsen, Orbicon A/S • Miljømedarbejder Ivar Rosendal, Favrskov Kommune • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-11-2022 til 30-11-2022

  Du er udsat for mange daglige arbejdsrelaterede påvirkninger og risiko. Mangler du viden om lovgivningen og, hvornår det er dit eget ansvar og, hvornår det er ledelsens ansvar? Så er dette kursus noget for dig. Her får du overblik over relevant lovgivning og regler på området. Vi ser på de helt specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for. Det er arbejdsvilkår som kontakt med spildevand og dermed risiko for sygdomssmitte, men også adgangsforhold, arbejdsstedets indretning med mere i forbindelse med tilsyn af pumpestation, specialbygværker m.m. Du får viden om alenearbejde og arbejde ved vejen. Kurset er en del af Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse.
  Kursusprogram
  29. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Jasper Fournaise Eriksen
  09:30 Arbejdsmiljølovens opbygning og de vigtigste bekendtgørelser
    - Vejledningsmaterialer, der understøtter arbejdsmiljøloven
  - Arbejdsmiljøarbejdets organisering
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:30 Pause
  10:45 Arbejdstilsynets regler (AT)
    - Hvad ser Arbejdstilsynet efter, når de er på tilsyn?
  - Arbejdsmiljøloven og Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  12:30 Frokost
  13:30 Projektering og etablering af nye arbejdspladser
    - Inddragelse, CE mærkning, overlevering
    Keld Hansen
  15:00 Kaffepause
  16:00 Det gode psykiske arbejdsmiljø
    Trivsel, sundhed og stress...
    Thomas Staal
  19:00 Middag
  20:30 Opsamling på dagen
  21:00 Øl/vand
  30. november 2022
  08:00 Risikovurdering - et effektivt værktøj til sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
    - Metode til risikovurdering
  - Personlig risikovurdering i forbindelse med arbejdet
  - Risikovurdering af andre områder
    Jasper Fournaise Eriksen
  09:30 Pause
  09:45 Sikkerhed ved arbejde med spildevand
    - Sygdomssmitte ved arbejde med spildevand
  - Svovlbrinteproblemer
  - Ergonomisk arbejdsmiljø
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:45 Pause
  11:00 Praktisk risici af bassiner og pumper
    - Gennemgang af APV arbejde med bassiner og pumpestationer
  - Alene arbejde, vagtordninger og vejen som arbejdsplads
    Karen Klarskov Møller
  12:00 Frokost
  13:00 Forsat - Praktisk risici af bassiner og pumper
    Karen Klarskov Møller
  14:30 Demonstration af relevant sikkerhedsudstyr
    Per Iversen
  15:30 kaffe og evaluering
    Jasper Fournaise Eriksen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Key Account Manager Per Iversen, ICM A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Kemiker Karen Klarskov Møller, CRECEA A/S • Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Prøvetagning af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-12-2022 til 14-12-2022

  Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

  Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

  Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

  Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.
  Kursusprogram
  12. december 2022
  10:00 Ankomst og kaffe
  10:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  11:00 Indledning, hvorfor prøvetagning og måling ?
    Flowmåling- og prøvetagningsprincipper
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 Akkreditering hvorfor og hvordan
    Jesper Koldsø
  14:30 Kaffe i Dråben og besøg i AQUA
  15:30 Prøveudtagning ved virksomheder
    Jesper Koldsø
  16:45 Pause
  17:00 Flowmåling
    Majbritt Hye
  18:00 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  13. december 2022
  08:15 Demonstration af sikkerhedsudstyr
  09:00 Sikkerhed og hygiejne herunder bekæmpelse af svovlbrinte og opbevaring og transport af spildevandsprøver
    Anna-Marie Bøgh
  10:30 Kaffepause
  10:45 Svovlbrinte og bekæmpelse af svovlbrinte
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  12:45 Pumpestation ved Ferskvandscentret
  13:30 Ekskursion til pumpestation
    Anna-Marie Bøgh og Jes Knudsen
  15:00 Kaffepause i Dråben
  15:30 Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  17:00 Lovgivningsmæssig og administrativ baggrund
    Bo Skovmark
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  14. december 2022
  08:30 Opsamling
    Anna-Marie Bøgh
  09:00 Dataopsamling og databehandling
  10:15 Kaffe
  10:30 Tids- og flowproportional prøvetagning
  12:00 Frokost
  13:00 Grupperabejde og diskussion om sikkerhed og hygiejne
    Anna-Marie Bøgh
  14:30 Afsluttende diskussion, kaffe og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Afdelingsleder Jesper Koldsø, SGS - Analytics Denmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen

  Pris 11.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.750,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.