Annette Vesterager​

Annette Vesterager er uddannet miljøtekniker og har gennem sin mangeårige ansættelse ved Ferskvandscentret oparbejdet et solidt indblik i størstedelen af vores kurser.

Arbejder du ved en forsyningsvirksomhed, og har du før været på kursus hos os, så har du med meget stor sandsynlighed mødt Annette!

Hun har arbejdet ved Ferskvandscentret i mange år og brænder særligt for forsyningssektoren, både set fra vandselskabernes og myndighedernes perspektiv. 

Annette har ansvar for en del af de kurser, der hører til spildevandsoperatør– og afløbsoperatøruddannelserne, og for mange af de øvrige kurser inden for spildevand og afløb.

På de årlige pumpetræf og rottetemadage har deltagerne nydt godt af Annettes evner til at sikre gode rammer for netværk og relationsopbygning.

Hun har et solidt indblik i de myndighedsmæssige rammer og sikrer, at vi har kurser, der dykker ned i snitfladerne mellem kommuner og vandselskaber.

Sidst, men ikke mindst, arbejder Annette med en række vigtige kurser for miljøsagsbehandlere ved kommuner.

Har du input og ønsker til kurser inden for forsyningsområdet inkl. myndighedssiden, fx om:

 • pumper
 • renseteknologier
 • klima
 • klimatilpasning
 • verdensmål

…så tag gerne kontakt til Annette.

Kontakt også Annette, hvis du har interesse i et skræddersyet bestillingskursus, eller hvis du har brug for rådgivning om, hvilke kurser der vil være de rigtige for dig eller dine medarbejdere.

Annette Vesterager

Annette Vesterager

Kursusudvikler
Miljøtekniker

Mød Annette på disse kurser

 • Tilslutnings- og udledningstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-02-2023 til 01-03-2023

  Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

  Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningerne, og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en teknisk og juridisk komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.
  Kursusprogram
  28. februar 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  09:30 Overblik over reglerne om afledning af spildevand
    - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
  - Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
  - Spildevandsvejledningen nr. 28/2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttekseslovens kapitel 3 og 4
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Tilslutningstilladelser
    - Krav til ansøgning
  - Indhold i tilslutningstilladelsen
  - Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
  - Eksempel på en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
    - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
  - Begrundelse for vilkår
  - Formulering og egenkontrol af vilkår
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  14:15 Pause
  14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
    Christian Dahl Jacobsen
  15:30 Kaffe, te og kage i dråben
  16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
    Christian Dahl Jacobsen
  17:00 Pause
  17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
    - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
  - Retsbeskyttelse og høringen
  - Mere om påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  18:30 Middag
  19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  1. marts 2023
  08:00 Miljøjura
    - Generelle krav til afgørelserne
  - Hvordan træffes rigtige og lovlige afgørelser?
    Henriette Soja
  09:15 Pause
  09:30 Miljøjura, fortsat
    - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
    - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
  - Eksempler og centralisering af spildevand
    Christian Dahl Jacobsen
  12:30 Frokost
  13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
    Christian Dahl Jacobsen
  15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Opdatering af processer på renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-03-2023

  Få en opdatering og en genopfriskning af din viden om de biologiske og kemiske processer på et renseanlæg.

  Målet er at ajourføre dig fagligt omkring processer, slambehandling, styring og efterbehandling, så du får støvet den viden du allerede har af og bliver klar til at tage den i brug eller bygge ovenpå.

  Kurset vægter teori og gruppediskussioner, men indeholder også en beregningsopgave.
  Kursusprogram
  8. marts 2023
  08:30 Ankomst, kaffe
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation
    Svend Marker og Annette Vesterager
  09:00 Belastningsopgørelser
    Svend Marker
  09:30 Procesforståelse - kvælstoffjernelse
    Rasmus Johansen
  10:30 Procesforståelse - fosforfjernelse
    Svend Marker
  11:30 Frokost
  12:30 Repetition i arbejdet med nøgletal
    Gruppearbejde med fælles opfølgning
    Svend Marker og Mads Kjærgaard
  13:50 Kaffepause i Dråben
  14:20 Slambehandling og opstilling af massebalancer
    Mads Kjærgaard
  15:00 Procestekniske nyheder
    - bl.a. beluftning, medicinrester og granulært slam
    Mads Kjærgaard og Svend Marker
  16:00 Afslutning og kursusevaluering
    Svend Marker og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pumpetræf 2023 – FVC I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-03-2023

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf - træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper!

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.

  I 2023 er årets emner hvordan vælger du bæredygtigt?, trykstødsanalyser, etablering og renovering af pumpestationer, faldsikring ved nedgang i brønde og hvordan er det nu reglerne er ved kørsel mellem arbejde og hjem? Derudover skal vi høre om hvorfor ting går galt, selv om at man har de bedste intentioner.
  Kursusprogram
  8. marts 2023
  09:00 Registrering, kaffe og rundstykker
  09:20 Velkomst
    Annette Vesterager
  09:30 Vælg bæredygtigt
    - Kan man vælge bæredygtigt, hvis du arbejder med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Hvis ja, hvordan?
    Mads Uggerby
  10:15 Pause
  10:30 Trykstød i pumper og trykledninger
    - Hvad er trykstød?
  - Problemer og og udfordringer med trykstød
  - Eksempler på trykstød i pumpestationer og trykledninger
  - Hvordan beskyttes systemet mod trykstød?
  - Vedligeholdelse og drift
    Hasan Meihami
  11:00 Pause
  11:15 Etablering af pumpestationer
    - Erfaringer fra forsyningsselskabet Arwos
  - Samarbejdet mellem plan- og driftsafdeling
  - Standardiserede løsninger
  - Proces- og projektledelse
    Keld Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Faldsikring ved nedgang i brønde
    - Mange brønde er ført 1 m over terræn, hvorved et trebeb er dårlig sikring
  - Kan faldsikring tænkes ind ved evt. nedgang, når brønd og dæksel designes?
  - Løsninger for faldsikring integreret i brønden
  - Krav til kæder/anhug og løft af pumper
    Kenneth Frederiksen og Thomas Carøe
  13:45 Pause
  14:00 Moms- og skattemæssige regler for anvendelse af og kørsel i biler på gule plader
    - Er køretøjet specialindrettet?
  - Kørebog eller anden dokumentation
  - Vagtordninger
  - Den grønne agenta - elbiler og ladestandere
    Helle Riber Toftegaard og Helene Højbjerg Engberg
  15:00 Kaffepause
  15:20 Hvorfor går det galt?
    - Hvordan får man tænkt alle tænkelige scenarier igennem, og hvad gør man, hvis en ny pumpestation alligevel ikke løser sin opgave som forventet?
  - Hvad er mulighederne og de næste skridt, hvis forudsætningerne ikke holdt stik eller vores bedste bud ikke var præcist nok?
    Henrik Christian Sørensen
  15:55 Opsamling og afslutning
    Annette Vesterager
  16:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Salgsingeniør Thomas Carøe, SULZER • Helene Højbjerg Engberg, PwC • Serviceleder Kenneth Frederiksen, Carl Stahl • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Projektleder Hasan Meihami, MOE A/S • Håndværker Henrik Christian Sørensen, Hjørring Vandselskab A/S • Senior Manager Helle Riber Toftegaard, PwC • Civilingeniør Mads Uggerby, EnviDan A/S

  Pris 2.440,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.440,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pumpetræf 2023 – Sjælland

  Kursussted: Comwell Campus Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30

  15-03-2023

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf - træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper!

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.

  I 2023 er årets emner hvordan vælger du bæredygtigt?, trykstødsanalyser, etablering og renovering af pumpestationer, faldsikring ved nedgang i brønde og hvordan er det nu reglerne er ved kørsel mellem arbejde og hjem? Derudover skal vi høre om hvorfor ting går galt, selv om at man har de bedste intentioner.
  Kursusprogram
  15. marts 2023
  09:00 Registrering, kaffe og rundstykker
  09:20 Velkomst
    Annette Vesterager
  09:30 Vælg bæredygtigt
    - Kan man vælge bæredygtigt, hvis du arbejder med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Hvis ja, hvordan?
    Mads Uggerby
  10:15 Pause
  10:30 Trykstød i pumper og trykledninger
    - Hvad er trykstød?
  - Problemer og og udfordringer med trykstød
  - Eksempler på trykstød i pumpestationer og trykledninger
  - Hvordan beskyttes systemet mod trykstød?
  - Vedligeholdelse og drift
    Hasan Meihami
  11:00 Pause
  11:15 Etablering af pumpestationer
    - Erfaringer fra forsyningsselskabet Arwos
  - Samarbejdet mellem plan- og driftsafdeling
  - Standardiserede løsninger
  - Proces- og projektledelse
    Keld Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Faldsikring ved nedgang i brønde
    - Mange brønde er ført 1 m over terræn, hvorved et trebeb er dårlig sikring
  - Kan faldsikring tænkes ind ved evt. nedgang, når brønd og dæksel designes?
  - Løsninger for faldsikring integreret i brønden
  - Krav til kæder/anhug og løft af pumper
    Kenneth Frederiksen og Thomas Carøe
  13:45 Pause
  14:00 Moms- og skattemæssige regler for anvendelse af og kørsel i biler på gule plader
    - Er køretøjet specialindrettet?
  - Kørebog eller anden dokumentation
  - Vagtordninger
  - Den grønne agenta - elbiler og ladestandere
    Manon von Rosen og Helene Højbjerg Engberg
  15:00 Kaffepause
  15:20 Hvorfor går det galt?
    - Hvordan får man tænkt alle tænkelige scenarier igennem, og hvad gør man, hvis en ny pumpestation alligevel ikke løser sin opgave som forventet?
  - Hvad er mulighederne og de næste skridt, hvis forudsætningerne ikke holdt stik eller vores bedste bud ikke var præcist nok?
    Henrik Christian Sørensen
  15:55 Opsamling og afslutning
    Annette Vesterager
  16:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Salgsingeniør Thomas Carøe, SULZER • Helene Højbjerg Engberg, PwC • Serviceleder Kenneth Frederiksen, Carl Stahl • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Projektleder Hasan Meihami, MOE A/S • Håndværker Henrik Christian Sørensen, Hjørring Vandselskab A/S • Civilingeniør Mads Uggerby, EnviDan A/S • Manon von Rosen, PwC

  Pris 2.440,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.440,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Klimaaftryk fra renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-03-2023 til 21-03-2023

  Beskæftiger du dig med renseanlæg, udledning og indrapportering af klimagasser? Så er kurset "Klimaaftryk fra renseanlæg" et kursus for dig. På kurset får du viden om, hvordan et renseanlæg påvirker klimaet, og hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen. Kurset rummer også emner som rammer for beregninger, emissionsfaktorer,
  CO2- og lattergas afgifter, parismodellen, scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol, bæredygtig udbud og anlægsfase. Der er også indlæg om hvordan ovenstående udfordringer håndteres hos andre.
  Kursusprogram
  20. marts 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Anita Rye Ottosen
  10:00 Klimastatus hos kursusdeltagerne
    - Kahoot øvelse - Del 1
    Anita Rye Ottosen
  11:00 Hvor og hvordan påvirker renseanlæggene klimaet?
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af et klimaregnskab - Scope 1 og 2
    - Emissionsfaktorer og datapræsentation
    Maria Faragó
  14:30 Vandsektorens klimamålsætning og parismodel
    Thomas Sørensen
  15:30 Kaffe og kagebord
  16:00 Fællesøvelse
    - Kursusdeltagerne arbejder med eget klimaregnskab
    Anita Rye Ottosen, Peter Tychsen og Maria Faragó
  17:30 Afrunding af dagen
    - Kahoot øvelse - DEL II og fælles diskussion
    Anita Rye Ottosen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  21. marts 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Lattergas og metan
    - Udfordringer og perspektiver for renseanlæggene
    Anita Rye Ottosen og Peter Tychsen
  09:30 Målinger af metan og lattergas i afløbssystemer og renseanlæg
  11:00 Initiativer til reduktion af lattergas og metan
    Jacob Kragh Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Scope 3 med fokus på slambehandling og ressourceudnyttelse
    Jacob Kragh Andersen
  14:30 Klimastrategier i udbud og byggeanlægsfasen
    - Case REWATER
    Morten Rebsdorf
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Anita Rye Ottosen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • R&D Manager in Sustainability, Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Maria Faragó, Rambøll A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Senior projektleder Morten Rebsdorf, Aarhus Vand A/S • Fagleder Thomas Sørensen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pumpetræf 2023 – FVC II

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-03-2023

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf - træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper!

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.

  I 2023 er årets emner hvordan vælger du bæredygtigt?, trykstødsanalyser, etablering og renovering af pumpestationer, faldsikring ved nedgang i brønde og hvordan er det nu reglerne er ved kørsel mellem arbejde og hjem? Derudover skal vi høre om hvorfor ting går galt, selv om at man har de bedste intentioner.
  Kursusprogram
  22. marts 2023
  09:00 Registrering, kaffe og rundstykker
  09:20 Velkomst
    Annette Vesterager
  09:30 Vælg bæredygtigt
    - Kan man vælge bæredygtigt, hvis du arbejder med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Hvis ja, hvordan?
    Mads Uggerby
  10:15 Pause
  10:30 Trykstød i pumper og trykledninger
    - Hvad er trykstød?
  - Problemer og og udfordringer med trykstød
  - Eksempler på trykstød i pumpestationer og trykledninger
  - Hvordan beskyttes systemet mod trykstød?
  - Vedligeholdelse og drift
    Hasan Meihami
  11:00 Pause
  11:15 Etablering af pumpestationer
    - Erfaringer fra forsyningsselskabet Arwos
  - Samarbejdet mellem plan- og driftsafdeling
  - Standardiserede løsninger
  - Proces- og projektledelse
    Keld Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Faldsikring ved nedgang i brønde
    - Mange brønde er ført 1 m over terræn, hvorved et trebeb er dårlig sikring
  - Kan faldsikring tænkes ind ved evt. nedgang, når brønd og dæksel designes?
  - Løsninger for faldsikring integreret i brønden
  - Krav til kæder/anhug og løft af pumper
    Kenneth Frederiksen og Thomas Carøe
  13:45 Pause
  14:00 Moms- og skattemæssige regler for anvendelse af og kørsel i biler på gule plader
    - Er køretøjet specialindrettet?
  - Kørebog eller anden dokumentation
  - Vagtordninger
  - Den grønne agenta - elbiler og ladestandere
    Helle Riber Toftegaard og Helene Højbjerg Engberg
  15:00 Kaffepause
  15:20 Hvorfor går det galt?
    - Hvordan får man tænkt alle tænkelige scenarier igennem, og hvad gør man, hvis en ny pumpestation alligevel ikke løser sin opgave som forventet?
  - Hvad er mulighederne og de næste skridt, hvis forudsætningerne ikke holdt stik eller vores bedste bud ikke var præcist nok?
    Henrik Christian Sørensen
  15:55 Opsamling og afslutning
    Annette Vesterager
  16:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Salgsingeniør Thomas Carøe, SULZER • Helene Højbjerg Engberg, PwC • Serviceleder Kenneth Frederiksen, Carl Stahl • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Projektleder Hasan Meihami, MOE A/S • Håndværker Henrik Christian Sørensen, Hjørring Vandselskab A/S • Senior Manager Helle Riber Toftegaard, PwC • Civilingeniør Mads Uggerby, EnviDan A/S

  Pris 2.440,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.440,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Analyse af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-04-2023 til 14-04-2023

  Få et grundigt indblik i alt indenfor laboratoriearbejde på et renseanlæg. Lær hvordan du udfører både simple og lidt vanskeligere analyser.

  Få indblik i hvordan du kvalitetssikrer og vurderer dine resultater og hvordan du håndterer interfererende stoffer. Bliv introduceret til NemPULS og PULS generelt.

  Hør om forskellige typer online udstyr og den praktiske brug af online målere samt vedligeholdelse af dit on-line udstyr.

  Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og laboratoriearbejde. Ved tilmelding bedes du oplyse hvilken type udstyr du arbejder med til daglig.

  Kurset indgår i uddannelsen til Spildevandsoperatør.

  Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.
  Kursusprogram
  12. april 2023
  09:30 Ankomst og kaffe
  10:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  10:30 Analyse af spildevand - hvorfor og hvordan?
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 Laboratoriearbejde og teori
    Forenklede analysemetoder -sammenligning og vurdering
  Interfererende stoffer i spildevand, teori og praktiske øvelser
    Betina Bjerregaard og Lise Lundehøj Hansen
  18:30 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  13. april 2023
  08:00 Tilrettelæggelse af analyseprogram
    Niels Peter Gudmundsen
  09:00 Pause
  09:15 Kvalitetssikring og resultatvurdering
    Niels Peter Gudmundsen
  10:15 Praktisk anvendelse af analyser
    Niels Peter Gudmundsen
  12:00 Frokost
  13:00 Introduktion til NemPULS og PULS generelt
    Christian Lykke
  14:00 Pause
  14:15 Praktisk brug af NemPULS
    Marianne Andersen
  15:00 Kaffe og besøg i ferskvandsakvariet AQUA
  16:00 Mikroskopering
    Anna-Marie Bøgh
  18:30 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  14. april 2023
  08:00 Hygiejne og sikkerhed
    Anna-Marie Bøgh
  09:00 Værdien af måledata i praksis - On-line målere
    - forskellige typer, anvendelse og vedligeholdelse
    Tomas Trabjerg Sejersen
  10:00 Sundhedstjek af dit renseanlæg
    - at samle en mosaik af informationer
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  10:20 Case arbejde i grupper
  10:50 Gruppernes arbejde præsenteres
  11:10 Hæmning og utilsigtede hændelser
    Jens Jørgen Ploumann
  12:00 Frokost
  13:00 Præsentation af cases og samlet diskussion
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Jens Jørgen Ploumann
  13:20 Arbejde med cases i grupper
  14:00 Workshop - udvikling af beredskaabsplan for dit renseanlæg
    Jens Jørgen Ploumann og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  15:00 Kaffe, opsamling og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Laboratoritekniker Marianne Andersen, Aalborg Forsyning • Spildevandsanalytiker Betina Bjerregaard, VandCenter Syd • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Niels Peter Gudmundsen, Favrskov Forsyning A/S • Laborant Lise Lundehøj Hansen, VandCenter Syd • Konsulent, Globeteam Christian Lykke • Afdelingsleder Jens Jørgen Ploumann, Vesthimmerlands Vand A/S • Tomas Trabjerg Sejersen, Aarhus Vand A/S • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn med anlægsarbejder

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-04-2023 til 19-04-2023

  Kom og få viden om og inspiration til at føre tilsyn med anlægsarbejde.

  Du får et grundigt kendskab til en tilsynsførendes pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejde. Vi sætter fokus på nogle af de gængse spørgsmål:
  Hvad er et godt tilsyn?
  Hvad skal du som tilsynsførende have specielt fokus på?
  Hvor optræder fejl hyppigst under anlægsarbejder?
  Hvordan siger jeg "nej"?

  Udover at få besvaret spørgsmålene får du en indføring i, hvordan du etablerer afløbssystemer, hvordan du forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen, samt hvordan du sikrer et godt samarbejde med entreprenøren.

  Kursusprogram
  18. april 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Camilla Rosenkrantz Schrold, Annette Vesterager og Søren Barbré Pedersen
  10:00 Fagtilsyn - hvorfor?
    - Lovgivning og kontraktgrundlag
  - Forsikringsforhold og ansvar
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  10:15 Forberedelse af tilsyn
    - Tilladelser og myndighedsforhold
  - Kontraktgrundlag
  - Tilsyns- og kontrolplan
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsyn i praksis
    - Planlægning og fokuspunkter
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  14:00 Kørsel til tilsyn
  14:30 Tilsyn i marken - en praktisk øvelse (incl. kaffe og kage)
    - Krav til entreprenørens kvalitetssikring
  - Afleveringsforretningen, acceptkriterier og gråzoner. Hvad vil vi acceptere?
  - Byggeledelse og økonomistyring
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling på tilsyn og ERFA i grupper
    - Diskussion af det praktisk tilsyn og egne erfaringer
  - Hvordan kommunikeres der til entreprenøren i marken ved fejl og mangler?
  19. april 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:30 Tilsynets pligter og ansvar samt plan for sikkerhed og sundhed
    Brian Larsen
  10:30 Dokumentation på tilsyn til bygherre og entreprenør
    - Acceptkriterier
  - Tilsynsrapporter
  - Teknisk gennemgang og afleveringsforretning
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  11:30 Tilsyn i praksis - gruppearbejde oplæg
    - På baggrund af billeder og eksempler, hvad skal der kommunikeres her og nu, hvad kan vente
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde
  13:45 Diskussion af gruppearbejde i plenum
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  15:30 Evaluering og afslutning
    Søren Barbré Pedersen, Camilla Rosenkrantz Schrold og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S

  Undervisere

  • Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Civilingeniør Søren Barbré Pedersen, UCON • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Uvedkommende vand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-04-2023

  På kurset lokaliserer vi typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet. Kurset fokuserer på forebyggelse, opsporing og muligheder for udbedring af problemet. Vi ser på forsyningernes og kommuners roller når, der er uhensigtsmæssigt meget regnvand, drænvand eller overfladevand i spildevandskloakker, eller der er spildevand i regnvandskloakkerne og konsekvenserne heraf.
  På kurset gennemgår vi de regler, der regulerer området og hvilken dokumentation, der skal til, når man vil bruge lovgivningen til at reducere antallet af fejlkoblinger.
  Og der bliver mulighed for at drøfte, hvordan vi fremadrettet begrænser antallet af fejlkoblinger.
  Kursusprogram
  20. april 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og introduktion
    Annette Vesterager og Benny Nielsen
  09:30 Fejlkoblinger – et fælles problem for både forsyningsselskab og kommune
    - konsekvenser
  - typiske årsager
  - andet uvedkommende vand
  - Diverse aktuelle rapporter
    Benny Nielsen og Uffe Linneberg Gangelhof
  10:00 Fejltilslutninger i et juridisk perspektiv
    - Lovgivning
  - Hvem må hvad, hvem skal gør hvad?
  - Dokumentation for fejlkoblinger
    Peter Nymann
  11:00 Pause
  11:10 Fejlkoblinger i et juridisk perspektiv - fortsat
    Peter Nymann
  11:45 Spørgsmål til juristen
    Peter Nymann
  12:15 Frokost
  13:15 Hvordan fremskaffer vi den fornødne dokumentation?
    - Strategier
  - Lokalisering af fejlkoblinger
  - TV-kontrol efter separering
  - Sporstofsundersøgelser
  - Flowmålinger / niveaumålinger
  - Løfte dæksler
  - Pindsvin
  - RFID clips
  - DTS – Temperaturmåling
    Søren Højmark Rasmussen
  13:45 Kommunale muligheder
    - Håndtering af fejlkoblinger - sagsgang
    Liane Sommer
  14:30 Mulighed for drøftelse og dialog om egne cases
    Uffe Linneberg Gangelhof og Benny Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Udfordringer med højtstående og stigende grundvand
    - Kortlægning af grundvands- og indsivningsforhold
  - Kloaksaneringsstrategi
  - Vurdering af effekten af nye tætte kloakker
  - Hvad med diverse private grundvandspumper?
    Uffe Linneberg Gangelhof
  15:55 Projekt ”0-fejlkoblinger”
    - Resultatet fra arbejdet i DANVA
  - Erfaringer fra salen, sådan gør vi
    Lasse Dinesen
  16:15 Afrunding og evaluering
    Benny Nielsen og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Lasse Dinesen, Herningvand A/S • Projektchef Uffe Linneberg Gangelhof, VandCenterSyd • Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Søren Højmark Rasmussen, EnviDan A/S • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drift af pumpestationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-04-2023 til 26-04-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

  Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

  Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

  Kursusprogram
  24. april 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
  09:30 Opbygning af en pumpestation
    - pumpetyper
    Aksel Kirkeby
  10:15 Pause
  10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
    Ivan Vølund
  12:00 Frokost
  13:00 Indretning og styring af en pumpestation
    Aksel Kirkeby
  13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
    Aksel Kirkeby
  15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
  16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
    Beregning og måling af pumpeydelser
    Aksel Kirkeby
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand
  25. april 2023
  08:00 Kloakbekendtgørelsen i praksis
    Tommy Kjær
  09:30 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
    Medbring arbejdstøj til ekskursionen
    Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
  10:30 Pumpens bestanddele.
    Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
    Aksel Kirkeby
  11:30 Pumpetyper
  12:00 Frokost
  13:00 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
    Opdeling i hold
  Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper, Agrometer
  14:30 Kaffepause
  14:45 Praktiske øvelser fortsat
  16:30 Opsamling og spørgsmål
  17:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
  18:00 Middag
  19:30 Sikkerhed og hygiejne
    Jens Brandt
  21:00 Aftenservering
  26. april 2023
  09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
    Jes Knudsen
  11:30 Frokost
  12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
    Aksel Kirkeby
  13:30 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
    Aksel Kirkeby
  14:30 Kaffe og kursusevaluering
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Regnvandsbassiner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-05-2023 til 11-05-2023

  Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

  Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

  Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

  Kursusprogram
  10. maj 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  09:45 Grundbegreberne omkring regnvandsbassiner.
    - Bassintyper og formål
  - Vådt- og effektivt volumen, indløb- og udløb, sandfang og nødoverløb.
  - Membraner og økonomi
  - Regnvandsbassinets interessenter
    Jan Gilling Timmermann
  10:45 Hvorfor regnvandsbassiner
    - Vandmængder
  - Stofmængder
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Optimal anvendelse af bassiner
    - Resultater fra nye undersøgelser ved AAU
    Michael R. Rasmussen
  15:00 Kagebord
  15:30 Drift af bassiner
    - Slåning af vegetation ved bassiner
  - Metoder og priser for oprensning, behandling og transport af oprenset materiale
  - Afvanding og slutanvendelse af bundslam
    Martin Andersen
  16:30 Optimering af regnvandsbassiner set med forsyningsbriller
    - Hvor forurenet er regnvandet, og hvordan skal det behandles?
  - Anlægsøkonomi og betalingsregler, driftsforhold
  - Andre muligheder for rensning af regnvand
    Jan Gilling Timmermann
  17:30 Middag
  18:45 Guidet tur til et regnvandsbassin, hvor vi ser på livet i bassinet
    Gert Rasmussen og Jan Gilling Timmermann
  20:15 Forfriskninger i restauranten
  11. maj 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Regnvandsbassiner og geoteknik
    - Hvilke geotekniske udfordringer giver det at anlægge bassiner.
  - Grundvandsproblemer. 
  - Krav om membran af plast, ler eller en fræsemembran. Muligheder og begrænsninger.
    Peter Stockmarr
  09:15 Myndigheden og regnvandsbassinet
    - Myndighedens syn på regnvandsbassiner
  - Fra ansøgning til tilladelse
    Morten Smith
  10:30 Juraen og regnvandsbassiner
    - Ekspropriation til bassinanlæg, hvilke kriterier skal være opfyldt for at ekspropriere?
  - Hvordan RB være angivet i spildevandsplanen/lokalplanen for at give baggrund for en ekspropriation?
  - Hvem skal betale erstatning for et bassin tilknyttet en byggemodning – og hvor meget?
  - Hvad må forsyningerne juridisk set betale af anlæg og drift og hvad må de ikke bidrage til?
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  12:45 Når regnvandsbassinet bliver til regnvandssø
    - Formål med regnvandssøer
  - Samarbejde m. Forsyningsselskabet
  - Udførelse og udformning
  - Etableringspriser og drift
    Jimmi Spur Olsen
  14:00 Hvordan sikrer vi det bedste resultat økonomisk, rekreativt og miljømæssigt?
    - Deltagernes viden og erfaringer kommer i spil for at afdække rammer og vilkår for regnvandsbehandling, løsningsmuligheder og succeskriterier for interessenterne.
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Afrunding og evaluering
    - Kagebord
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

  Undervisere

  • Skov- og landskabsingeniør Martin Andersen, HedeDanmark a/s • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune • Ingeniør Gert Rasmussen, Silkeborg Forsyning A/S • Lektor Michael R. Rasmussen, Aalborg Universitet • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Seniorrådgiver Peter Stockmarr, Sweco Danmark A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Spildevandsplanen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-05-2023 til 16-05-2023

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
  Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.
  Kursusprogram
  15. maj 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm og Annette Vesterager
  10:00 Den gode spildevandsplan og dens anvendelse, belyst med eksempler
    - Spildevandsplanens historie
  - Klare definitioner og proaktive tekster
  - Strategi for udarbejdelse
  - Vigtige overvejelser og beslutninger
  - Rollefordeling
  - Krav til PULS og plandata
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  14:00 Formelle krav og typiske administrative
    og juridiske problemstillinger
    Peter Nymann
  15:00 Kaffepause
  15:30 Formelle krav fortsat
    Peter Nymann
  16:30 Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
    - Nyeste ændringer idet retlige grundlag for spildevandsplanen
  - Spildevandsplanen og spildevandsselskabets forsyningspligt
  - Besvarelse af deltagernes juridiske spørgsmål om spildevandsplanen
    Peter Nymann
  17:30 Pause
  17:45 Fortsat - Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
    Peter Nymann
  18:30 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  16. maj 2023
  08:30 Strategisk spildevandsplan - Klimatilpasning og strategiplaner
    - Klimatilpasning i spildevandsplanen (hvad er klimatilpasning?, klimatilpasning kontra serviceniveau, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
  - Strategiplaner i spildevandsplanen (renseanlægsstrategiplaner, hvorfor strategiplaner?, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
  - Samspil og proces (workshops, tværfaglighed, samarbejde mellem forsyning og kommune plus interesserentinddragelse/orientering)
    Thomas Borch Hansen
  11:15 Pause
  11:30 Den digitale spildevandsplan
    - Databaser og GIS-modeller
  - Krav og metoder ved optegning af oplande/udløb
  - FAS, ledningsregistreringer, BBR, grundkort og øvrige datagrundlag
  - Levering af data til PULS 2.0 og Plandata.dk
  - Værktøjer på markedet
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  12:30 Frokost
  13:30 Gruppearbejde, cases og problemstillinger
    - Fortsat arbejde og fælles opsamling
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  15:00 Kursusevaluering og kaffe
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ingeniør Maibritt Dahlgaard Søstrøm, Skanderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ingeniør Thomas Borch Hansen, EnviDan A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Ingeniør Maibritt Dahlgaard Søstrøm, Skanderborg Forsyning A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-05-2023 til 25-05-2023

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

  Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

  Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
  Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
  Kursusprogram
  23. maj 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Peter Tychsen
  10:00 Introduktion til forskellige procesteknologier
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Mikrobiologi
    - Muligheder for optimering
    Aviaja Hansen
  14:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
    - MBBR og IFAS
    Aviaja Hansen
  15:30 Kaffe og kage i dråben
  16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
    Søren Eriksen
  17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
    - MBR og kontaktstabilisering
    Peter Tychsen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  24. maj 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
    - Aerob granulært slam, anammox
    Rasmus Johansen
  10:00 Beluftning og biologiske processer
    Peter Tychsen
  11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fosfor genvinding
    - Biogødning, stuvit, slamaske, biochar
    Anita Rye Ottosen
  15:00 Kaffe og kage i dråben
  15:30 Slam og mulighederne for energiproduktion
    Peter Tychsen
  16:30 Pause
  16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
    - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
    Flemming B Møller
  18:00 Energiproduktion på renseanlæg
    Peter Tychsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  25. maj 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
    Peter Andreasen
  10:30 Eksempler på case studies på renseanlæg
    Peter Tychsen
  11:30 Nøgletal og beregningsformler
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
    Bertel Ifversen
  14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
    Peter Tychsen
  15:00 Hvad byder fremtiden på?
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Tychsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Proceskonsulent Søren Eriksen, VandCenter Syd • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-06-2023 til 08-06-2023

  Der er mange interessenter ved gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekter. Vi ser på regler og borgerinddragelse og hvem, der kan pålægges bidragspligt.
  Hvordan er samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen. Vi ser på tilsyn, håndhævelse og politianmeldelse, hvis reglerne i kystbeskyttelsesloven ikke overholdes.
  Kursusprogram
  7. juni 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
    Annette Vesterager, Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  09:30 Velkommen og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Henriette Soja
  10:00 Introduktion
    - Gennemgang af de typiske udfordringer, der er forbundet med en ansøgning om kystbeskyttelse
  - Gennemgang af processer
    Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  11:00 Natur og miljøvurdering
    Med afsæt i praksis ser vi nærmere på, hvorledes
  - reglerne om væsentligvurdering/konsekvensvurdering i forhold til habitatreglerne
  - § 3 beskyttet natur samt
  - Miljøvurdering af projekterne
  har indflydelse på processerne i et kystbeskyttelsesprojekt.
  Herunder gennemgås bl.a. reglerne vedr. samordning af vurderinger efter miljøvurderingsloven jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen
    Tina Toft
  12:00 Frokost
  13:00 Caseopgaver
    Kystbeskyttelse i og i nærheden af Natura 2000 areal og bilag VI arter, drøftelse i grupper
    Henrik Steineke Nielsen
  13:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
  14:30 Kaffepause
  15:00 Den gode afgørelse om kystbeskyttelse
    En gennemgang af de hensyn og relevante dele af den lovgivning, der skal varetages ved en afgørelse om kytsbeskyttelse - betydningen af oplysningsprocessen, indsamling af data
    Henriette Soja
  15:30 Eksempler fra praksis
    - Kystbeskyttelses formålsparagraf
  - Hvad kan/skal man give tilladelse til
  - Tekniske krav til kystbeskyttelsen
  - Inkluderet lovgivning
  - Afgørelsens indhold
  - Samtykkekrav
    Henrik Steineke Nielsen og Henriette Soja
  16:00 Case
    Deltagernes bud på indhold af ansøgning, opbygning og afgørelse
    Henrik Steineke Nielsen
  16:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
  17:15 Opsumering på dagen
  18:00 Aftensmad
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  8. juni 2023
  08:30 Kommunale fællesprojekter
    Beskrivelse af de typiske udfordringer, der er forbundet med kommunale fællesprojekter og formålet med disse projekter
    Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  09:30 Borgerinddragelse/styregrupper
    - Ejerskab til projektet
  - Høringer
    Tina Toft
  10:00 Pause
  10:20 Bidragsfordeling
    Om kredsen af bidragsydere og modeller for bidragsfordeling ved erosion og oversvømmelse og begge dele, inddragelse af eksisterende anlæg samt nytte princippet direkte og inddirekte, fordel og beskyttelsesbehovet
  Desuden råd om varetagelse af hensynet til saglighed, ligebehandling og proportinalitet
    Henriette Soja
  11:20 Gennemgang af nyere eksempler på bidragsfordelinger
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Vedtægter og tinglysning
  14:15 Spørgsmål til kommunale fællesprojekter
  14:45 Kaffe og evaluering af kurset
    Annette Vesterager, Henriette Soja og Tina Toft
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Svovlbrinteproblemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-06-2023

  Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
  Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

  Kursusprogram
  15. juni 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
    - Farligt for mennesker
  - Ødelægger vores anlæg
  - Genere omgivelserne
    Aksel Kirkeby
  10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
    - H2S dannelse i trykledninger
  - H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
  - Betonkorrosion
  - Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
    Bruno Kiilerich
  12:30 Frokost
  13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
    - Første erfaringer i 90'erne
  - Svovlbrintegrupper
  - Måling og forebyggende tiltag
    Jesper Pedersen
  14:30 Praktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
    - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
  - Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
  - Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
    Jesper Pedersen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
    - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
  - Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
    Aksel Kirkeby
  16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
    Aksel Kirkeby
  16:30 Evaluering af kurset
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Senior Specialist, Wastewater Bruno Kiilerich, GRUNDFOS DK A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Underviserdag

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-06-2023

  En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
  Programmet vil veksle mellem oplæg og aktiviteter.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog, naturvejleder Bjarke Birkeland, AQUA • Grafisk Facilitator Margrethe Børsting, Simpledraw • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 2.440,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.440,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-08-2023 til 01-09-2023

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  28. august 2023
  09:30 Ankomst og morgenmad
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - Hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - Hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Fredericia
    - Inkl. opsamling på besøget
    Annemarie Gotfredsen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  29. august 2023
  08:30 Repetition fra i går
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - Regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    Ivan Boeskov
  15:30 Kaffe i Dråben
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut.
  19:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  30. august 2023
  08:15 Ankomst og kaffe
  08:30 Velkomst og præsentation
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Annette Vesterager
  08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:15 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri plus skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Carina Cupit
  13:45 Fjernelse af fosfor
    Carina Cupit
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:15 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  17:15 Opsamling på dagens indspark
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  31. august 2023
  08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:15 Fælles udfordring, fortsat og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:15 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
    Ole Christensen
  15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:15 Måleudstyr, on-line måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  1. september 2023
  08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Identifikation af bakterier
    Røskva Høimark
  08:45 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:15 Fælles udfordring, fortsat/opgaver og spørgetime
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Tekniker Ole Christensen, HerningVand • Carina Cupit, Krüger A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S

  Pris 19.225,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 19.225,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-09-2023 til 06-09-2023

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  Kursusprogram
  4. september 2023
  08:30 Ankomst, kaffe/te
  09:00 Velkomst og præsentation
    Ellen Marie Drastrup og Annette Vesterager
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:10 Pause
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Ellen Marie Drastrup
  16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen og Ellen Marie Drastrup
  17:00 Fremtidens rensemetoder
    Ellen Marie Drastrup
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  5. september 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Ellen Marie Drastrup
  08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
    Anna-Marie Bøgh
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion. Brædstrup Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
    Steen Nygaard Petersen og Ellen Marie Drastrup
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
    Ellen Marie Drastrup
  20:30 Øl/vand og socialt samvær
  6. september 2023
  08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
    Røskva Høimark
  09:30 Gennemgang af opgaver
  10:15 Slambehandling 1. del
    Kim Sundmark
  11:15 Slambehandling 2. del
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
  14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
    Ellen Marie Drastrup
  15:00 Evaluering
    Ellen Marie Drastrup og Annette Vesterager
  15:30 Kaffe og kage - Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Hvordan implementerer man klimatilpasning i spildevandsplanen?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-09-2023

  Er du i din kommune udfordret med oversvømmelser og ønsker du at implementere klimatilpasning i jeres spildevandsplan? Så er dette kursus for dig.

  Her bliver du opdateret på lovgivningen og hvordan du kan håndtere klimatilpasning i praksis.

  Der kommer nye vinkler og nye løsninger, men også hele tiden nye udfordringer. Så kom og vær med til en dag, hvor fokus både er på at finde løsninger på konkrete problemer og på at det er OK, at gode løsninger tager tid.
  Kursusprogram
  7. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:20 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Ole Mark
  09:45 Klimaændringer i Danmark - Hvad forventer vi?
    - Hvilke scenarier er der og hvordan er de fremkommet?
  - Hvilke effekter er de vigtigste?
  - Hvordan finder du den relevante information?
  - Klimaatlas, SVK, inkl. valg af scenarie til formålet
    Karsten Arnbjerg-Nielsen
  10:15 Love og regler mht. klimatilpasning i Danmark
    - Indflyvning til klimatilpasning i Danmark - et historisk perspektiv
  - Serviceniveaubekendtgørelse
  - Spildevandskomiteens skrifter (27, 28, 29, 30, 31)
  - Lovgivning om finasiering af klimatilpasningInkl. skrift 31
    Birgit Paludan
  11:15 Pause
  11:30 Beregninger af effekter af klimaændringer
    - Valg af input (regn, vandstand m.m.)
  - Valg af modelniveau
  - Analyse af hele vandets kredsløb for klimaændringer (Klimakogebogen)
    Ole Mark
  12:00 Bestemmelse af klimatilpasningstiltag
    - Principper for opgørelse af skader fra f.eks. oversvømmelser og hvordan de kan bruges til at bestemme egnede klimatilpasningstiltag vha cost-benefit analyser
    Karsten Arnbjerg-Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Klimatilpasning i praksis
    - Oplæg til diskussion af serviceniveaubekendtgørelsen baseret på "Eksempel 1 i vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen
    Birgit Paludan
  14:30 Kaffe og kage pause
  15:00 Klimatilpasning i praksis
    - Fælles diskussion af udfordringer hos kursusdeltagerne og erfaringsudveksling
    Birgit Paludan, Karsten Arnbjerg-Nielsen og Ole Mark
  16:15 Evaluering
    Ole Mark og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
    Annette Vesterager og Ole Mark
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Afdelingsleder Birgit Paludan • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Driftslederen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-09-2023 til 13-09-2023

  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen? Så kom og få et overblik over de mest højaktuelle emner indenfor spildevandsbranchen.
  Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling med dine driftsleder kolleger.
  Vi hører gerne fra dig, hvis du har et ønske om et emne, vi skal tage op på kurset.
  Målet er at få bedre forståelse for optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og proces teknisk.
  Kursusprogram
  12. september 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  10:00 Hvad er driftsledere optaget af lige nu?
    - Erfaringsudveksling som grundlag for kursets fokus
  - Drøftelser af emner der er aktuelle lige nu: Digitalisering, energi, fosfor, CO2, TOTEX, robotter, effektivvisering
    Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  10:45 Pause
  11:00 Spildevandsplaner - nyheder og brushup
    - Nye regler om spildevandsplanlægning og betydning af de nye regler for samspillet med kommunen
  - Spildevandsplaners betydning for dig som driftsleder
    Pia Lisbeth Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Vejen til en klimaneutral vandsektor - lattergasudfordring
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  14:30 Workshop om "Digital transformation"
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  15:30 Kagebord i Dråben
  16:00 Gæsteprincippet - har din forsyning ledninger liggende i arealer ejet af andre?
    - Sammenfatning af den nyeste praksis i relation til ledninger på privat grund
  - Erfaringer fra tvister om ledninger
  - Allerede etablerede ledninger - kan de sikres efetr de er blevet etableret m.v.?
  - Nye ledninger på privat grund
  - Hvilken status har ledninger, der bliver omlagt? Og hvordan sikrer man sig?
    Pia Lisbeth Nielsen
  17:30 Fremtiden for slam i Danmark
    - Indlæg af Organic Fuel Technology, Bio2Oil og Aquagreen
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  13. september 2023
  08:30 Regnvejrshåndtering og overløb
  09:30 Pause
  09:45 Udbudsreglerne
    - Grundlæggende gode teknikker til at lave gode tilbud
  - De mest hyppigt anvendt udbudsformer
  - Hvad hvis man laver en fejl?
    Pia Lisbeth Nielsen
  11:00 Servicenormer for driften
    - Hvor flinke skal vi være og hvor har forsyningen et ansvar?
    Pia Lisbeth Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Miljøfremmede stoffer - skal vi rense mere?
    - Hvor og hvordan skal vi rense?
  14:45 LAR løsninger og klimasikring
    - Hvad må man som forsyning?
  - Hvad skal man huske, når man gerne vil klimasikre?
    Pia Lisbeth Nielsen
  15:30 Opsamling og evaluering
    - Kagebord
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Pia Lisbeth Nielsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.725,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.725,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-09-2023

  Skal vi acceptere, at der vil forekomme nedbørssituationer, hvor det ikke vil være muligt at bortlede vandmængden?
  Hvis ja, hvor ofte og hvor meget? Hvad skal vi gøre ved vandet - skal det opsamles, renses eller....?

  Her får du konkrete ideer til, hvordan du kommer i gang, hvis du er interesseret i at reducere aflastninger ved at styre dit afløbssystem. Du lærer om planlægning af målekampagner til bestemmelse af overløb samt om bestemmelse af gentagelsesperioder for regn og overløb. Vi arbejder med styring af afløbssystemer, både ud fra teori og konkrete cases og kommer ind på hvordan det kortlægges, om der er et potentiale for styring

  Lær om overløb, regnvandshåndtering og styring på denne højaktuelle kursusnyhed i 2022.
  Kursusprogram
  14. september 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Alex Torpenholt Jørgensen, Annette Vesterager og Morten Borup
  09:30 Overordnet intro til styring
    - Begreber, principper, udstyr, hvor kan det bruges og potentialer
    Alex Torpenholt Jørgensen og Morten Borup
  10:30 Pause
  10:45 Optimering af statisk styring
    - Hvorfor optimere de statiske indstillinger?
  - Introduktion til styringsprogram
  - Arbejde i grupper om at lave den bedste statiske indstilling af et afløbssystem
    Morten Borup
  11:30 Frokost
  12:30 Regelbaseret styring
    - Intro til regelbaseret styring
  - Arbejde i grupper om at lave den bedste regelbaseret styring med styringsprogram
    Morten Borup
  13:30 Pause
  13:45 Prædiktiv styring
    - Hvorfor og hvornår er det umagen værd at bruge prædiktiv der reagerer på forventede fremtidige forhold, så som øget regnafstrømning, kommende højvande, elpriser etc.
    Nikolaj Mølbye
  14:15 En forsynings erfaringer med styring
    Kolding fortæller om deres erfaringer positive som negative, med implementation og drift af styringsløsninger
    Thomas Faarbæk
  15:00 Pause
  15:15 Økomomiske og miljømæssige besparelser ved styring vs. andre løsninger
    Alex Torpenholt Jørgensen
  15:45 Evaluring og kaffe/kage
    Alex Torpenholt Jørgensen, Morten Borup og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Morten Borup, Krüger A/S • Projektleder/Civilingeniør Thomas Faarbæk, BlueKolding Spildevand A/S • Projektleder Alex Torpenholt Jørgensen, Krüger A/S • Civilingeniør og Projektleder Nikolaj Mølbye, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til regnbetingede udledninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-09-2023 til 28-09-2023

  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
  Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

  Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
  Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

  Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

  Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
  Kursusprogram
  27. september 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  09:45 Spildevands effekt på vandmiljøet
    - Stoffernes specifikke effekt, herunder iltforbrug
  - Fysisk tilstand og erosion i vandløb
    Brian Rosenkilde
  10:15 Regnbetingede udledninger - begreber og teknik
    Brian Rosenkilde
  10:45 Kaffe og te
  11:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Stofkvoter i søer og kystområder
    Bo Skovmark
  12:00 Frokost
  13:00 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
    - Sagsbehandling set historisk, i dag og et bud på fremtiden
  - Overvejelser i forhold til recipienten
  - Cases
    Nicolaj Thomassen
  15:00 Kaffe, te og kage i dråben
  15:15 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
  - Relevante vilkår
    Bo Skovmark
  16:30 Pause (forberedelse til afgang)
  16:45 Afgang til besigtigelse
    Bo Skovmark, Brian Rosenkilde og Christian Holm
  18:45 Forventet hjemkomst
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og socialisering
  28. september 2023
  08:00 Opsamling på RBU fra i går
    Brian Rosenkilde
  08:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  09:00 Kaffepause
  09:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  11:45 Beregninger og eksempler
    Brian Rosenkilde
  12:15 Frokost
  13:15 Mulig kommunal praksis?
    - Eksempel paradime for sags gennemgang
  - Gennemgang af enkelte kursisters egne udledningstilladelser
    Brian Rosenkilde
  15:15 Afrundning og evaluering
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Spildevandsoperatør Christian Holm, Silkeborg Forsyning • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Elkursus 2: El i praksis I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-10-2023 til 10-10-2023

  Hvis du har været på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer” har du nu muligheden for at komme på et 2 dags praktisk kursus indenfor el.

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer”, og henvender sig til dig, der har behov for at foretage udskiftning af motorer, samt udføre måling og lettere fejlfinding på elektriske anlæg på pumpestationer og renseanlæg.

  Er opbygget så kurset veksler mellem teori og praktisk måle-, monterings- og fejlsøgningsarbejde.

  Vi øver os på de opstillede el-tavler og gennemgår de forskellige sikkerhedsprocedurer, der er ved måling på elektriske installationer og ved arbejde på spændingsløse anlæg.

  Kursusprogram
  9. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
  09:30 Grundlæggende elteknik
    Kredsskemap
  - Effektkreds
  - Styrekreds
  - 1 Polet tænding
  - Start stop
  Montage og afprøvning
    Peter Øls og John Pies Christiansen
  12:00 Frokost
  13:00 Kredsskema
    - Styrekreds
  - Termo
  - Hjælpekontakter
  - Reversering
  Montage og afprøvning
  15:00 Kaffepause
  15:30 Dokumentation for styretavle
    - Pumpestyring
  - Elmontage CEE stik m.m.
  - Mærkeplader motorer og montage af motorer
  - Sikkerhedsbestemmelser ved måling på elektriske kredsløb
  - Afprøvning af installation
  18:00 Fejlsøgningsprocedure
    - Læsning af tavledokumentation
  - Fejlsøgning effektkreds
  - Fejlsøgning styrekreds
  19:00 Middag
  10. oktober 2023
  08:00 Praktisk fejlsøgning
  09:30 PLC dokumentation
    Overdragerelæer - funktion og virkemåde
  Fejlsøgning styrekreds
  - PLC l/O liste
  - PLC program - start/stop
  - Digitale Input tryk og svømmere - afprøv/undersøg
  - Digitale Output
  - Afprøv Output
  12:00 Frokost
  13:00 Indlæsning af færdigt program
    - Undersøgelse og afprøvning af program
  - Evt. udbygning af program
  15:00 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Peter Øls

  Undervisere

  • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Peter Øls

  Pris 10.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 10.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-10-2023

  Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.

  Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.

  Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

  Kursusprogram
  12. oktober 2023
  08:30 Ankomst og morgenbuffet
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
    - Hvad kan LAR?
  - Eksempler på LAR
    Peter Bassø Duus
  10:30 LAR i lokalplanen
    Lars Hede Hansen
  11:30 Pause
  11:45 LAR som hydraulisk element i vandbalance
    - Hvordan regner vi på LAR?
  - Regneøvelser
    Peter Plejdrup Poulsen
  12:30 Frokost
  13:30 Nedsivningstilladelser
    - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
  - Lovgivning på området
  - Eksempler på krav og udfordringer.
    Nikolaj Kruse Christensen
  14:45 Kaffe og kage pause
  15:00 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
    - Hvor godt renser det?
    Jes Vollertsen
  15:45 Øvelser med LAR-toget
    - Principper i hht. tagvand og regnvand
    Peter Bassø Duus
  16:45 Afrunding og evaluering
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Lars Hede Hansen, Kolding Kommune • Projektleder Peter Plejdrup Poulsen, Orbicon A/S • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsætning af polymer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-10-2023

  Polymeroptimering en vej til lavere omkostninger?

  Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og ikke mindst for økonomien af dit anlæg, såfremt du ikke anvender polymer optimalt.

  Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og hvordan du udnytter polymeren bedst muligt. Du får tips til optimeringen og til slammets afvanding.

  Derudover ser vi på, hvordan du kan styrer omkostningerne via driftsøkonomien.

  En anden vigtig parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.
  Kursusprogram
  26. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  10:00 Hvad er polymer?
    - kemi og opbygning
  Hvorfor polymer?
  - funktion og kolloid kemi
  Hvordan udnyttes polymeren optimalt?
  - opblanding og indblanding
  Arbejdsmiljø
  - farlighed
  - mærkning
  - beskyttelse
  - løft
    Orla Ulstrup Jensen
  11:00 Pause
  11:15 Polymer applikationer
    - slamafvanding
  - tips til optimering
    Jens Peter Nygaard
  12:30 Frokost
  13:30 Optimering af afvanding på centrifuger og skruepressere
  14:30 Pause
  14:45 Hydraulisk overbelastning
    Jan Ravn
  15:15 Kaffepause
  15:45 Polymer og driftsøkonomi
    Jan Ravn
  16:15 Afslutning og kursusevaluering
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Praktisk drift af afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-11-2023 til 10-11-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
  Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
  Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
  Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
  Kursusprogram
  15. november 2023
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
  10:00 Afløbssystemer og sundhed
    - Teknisk hygiejne og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
    - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
  - Hvordan planlægger vi driften og hvem har ansvaret? Forsyninge/husejere/vejafd/andre?
  - Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
    Michael Sønder Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Drift, kunder og service
    - Samarbejde mellem drift og administration
  - Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
    Michael Sønder Jensen
  14:15 Pause
  14:30 Separering, bassiner og TV-inspektioner
    - Separering og fejltilslutninger
  - Bassiner og drift
  - TV-inspektion af ledninger og acceptkriterier
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Separering, bassiner og TV-inspektioner, fortsat
    Jan Gilling Timmermann
  16:45 Pause
  17:00 ”Monsterregnen” er over os
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  16. november 2023
  08:00 Opfølgning på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Driftsproblemer
    - Trykstød
  - Tilstopninger, lunker og fedtpropper
  - Kortlægning, drift og afhjælpning af fejl
    Keld Hansen
  09:15 Pause
  09:30 Akut beredskab
    - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
  - Skadebegrænsende foranstaltninger
  - Beredskabsplan
    Jens Drivsholm
  11:30 Frokost
  12:30 Drift og vedligehold af afløbssystemer
    - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
  - Rotter
    Jan Gilling Timmermann
  13:30 Gruppearbejde og opsamling på kurset
    Jan Gilling Timmermann
  14:30 Evaluering af kurset
    - Kaffe og kage
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Prøvetagning af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-11-2023 til 24-11-2023

  Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

  Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

  Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

  Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.
  Kursusprogram
  22. november 2023
  10:00 Ankomst og kaffe
  10:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  11:00 Indledning, hvorfor prøvetagning og måling ?
    Flowmåling- og prøvetagningsprincipper
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 Akkreditering hvorfor og hvordan
    Jesper Koldsø
  14:30 Kaffe i Dråben og besøg i AQUA
  15:30 Prøveudtagning ved virksomheder
    Jesper Koldsø
  16:45 Pause
  17:00 Flowmåling
    Majbritt Hye
  18:00 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  23. november 2023
  08:15 Demonstration af sikkerhedsudstyr
  09:00 Sikkerhed og hygiejne herunder bekæmpelse af svovlbrinte og opbevaring og transport af spildevandsprøver
    Anna-Marie Bøgh
  10:30 Kaffepause
  10:45 Svovlbrinte og bekæmpelse af svovlbrinte
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  12:45 Pumpestation ved Ferskvandscentret
  13:30 Ekskursion til pumpestation
    Anna-Marie Bøgh og Jes Knudsen
  15:00 Kaffepause i Dråben
  15:30 Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  17:00 Lovgivningsmæssig og administrativ baggrund
    Bo Skovmark
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. november 2023
  08:30 Opsamling
    Anna-Marie Bøgh
  09:00 Dataopsamling og databehandling
  10:15 Kaffe
  10:30 Tids- og flowproportional prøvetagning
  12:00 Frokost
  13:00 Grupperabejde og diskussion om sikkerhed og hygiejne
    Anna-Marie Bøgh
  14:30 Afsluttende diskussion, kaffe og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Afdelingsleder Jesper Koldsø, SGS - Analytics Denmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-12-2023 til 07-12-2023

  Du er udsat for mange daglige arbejdsrelaterede påvirkninger og risiko. Mangler du viden om lovgivningen og, hvornår det er dit eget ansvar og, hvornår det er ledelsens ansvar? Så er dette kursus noget for dig. Her får du overblik over relevant lovgivning og regler på området. Vi ser på de helt specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for. Det er arbejdsvilkår som kontakt med spildevand og dermed risiko for sygdomssmitte, men også adgangsforhold, arbejdsstedets indretning med mere i forbindelse med tilsyn af pumpestation, specialbygværker m.m. Du får viden om alenearbejde og arbejde ved vejen. Kurset er en del af Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse.
  Kursusprogram
  6. december 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Jasper Fournaise Eriksen
  09:30 Arbejdsmiljølovens opbygning og de vigtigste bekendtgørelser
    - Vejledningsmaterialer, der understøtter arbejdsmiljøloven
  - Arbejdsmiljøarbejdets organisering
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:30 Pause
  10:45 Arbejdstilsynets regler (AT)
    - Hvad ser Arbejdstilsynet efter, når de er på tilsyn?
  - Arbejdsmiljøloven og Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  12:30 Frokost
  13:30 Projektering og etablering af nye arbejdspladser
    - Inddragelse, CE mærkning, overlevering
    Keld Hansen
  15:15 Kaffepause
  16:00 Det gode psykiske arbejdsmiljø
    Trivsel, sundhed og stress...
    Thomas Staal
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  7. december 2023
  08:00 Risikovurdering - et effektivt værktøj til sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
    - Metode til risikovurdering
  - Personlig risikovurdering i forbindelse med arbejdet
  - Risikovurdering af andre områder
    Jasper Fournaise Eriksen
  09:30 Pause
  09:45 Sikkerhed ved arbejde med spildevand
    - Sygdomssmitte ved arbejde med spildevand
  - Svovlbrinteproblemer
  - Ergonomisk arbejdsmiljø
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:45 Pause
  11:00 Praktisk risici af bassiner og pumper
    - Gennemgang af APV arbejde med bassiner og pumpestationer
  - Alene arbejde, vagtordninger og vejen som arbejdsplads
    Karen Klarskov Møller
  12:00 Frokost
  13:00 Forsat - Praktisk risici af bassiner og pumper
    Karen Klarskov Møller
  14:30 Demonstration af relevant sikkerhedsudstyr
    Morten Rasmussen
  15:30 kaffe og evaluering
    Jasper Fournaise Eriksen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Kemiker Karen Klarskov Møller, CRECEA A/S • Morten Rasmussen, ICM A/S • Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.