Annette Vesterager​

Annette Vesterager er uddannet miljøtekniker og har gennem sin mangeårige ansættelse ved Ferskvandscentret oparbejdet et solidt indblik i størstedelen af vores kurser.

Arbejder du ved en forsyningsvirksomhed, og har du før været på kursus hos os, så har du med meget stor sandsynlighed mødt Annette!

Hun har arbejdet ved Ferskvandscentret i mange år og brænder særligt for forsyningssektoren, både set fra vandselskabernes og myndighedernes perspektiv. 

Annette har ansvar for en del af de kurser, der hører til spildevandsoperatør– og afløbsoperatøruddannelserne, og for mange af de øvrige kurser inden for spildevand og afløb.

På de årlige pumpetræf og rottetemadage har deltagerne nydt godt af Annettes evner til at sikre gode rammer for netværk og relationsopbygning.

Hun har et solidt indblik i de myndighedsmæssige rammer og sikrer, at vi har kurser, der dykker ned i snitfladerne mellem kommuner og vandselskaber.

Sidst, men ikke mindst, arbejder Annette med en række vigtige kurser for miljøsagsbehandlere ved kommuner.

Har du input og ønsker til kurser inden for forsyningsområdet inkl. myndighedssiden, fx om:

 • pumper
 • renseteknologier
 • klima
 • klimatilpasning
 • verdensmål

…så tag gerne kontakt til Annette.

Kontakt også Annette, hvis du har interesse i et skræddersyet bestillingskursus, eller hvis du har brug for rådgivning om, hvilke kurser der vil være de rigtige for dig eller dine medarbejdere.

Annette Vesterager

Annette Vesterager

Kursusudvikler
Miljøtekniker

Mød Annette på disse kurser

 • Praktisk drift af afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-10-2022 til 05-10-2022

  Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
  Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
  Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
  Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
  Kursusprogram
  4. oktober 2022
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
  10:00 Afløbssystemer og sundhed
    - Teknisk hygiejne og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
    - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
  - Hvordan planlægger vi driften og hvem har ansvaret? Forsyninge/husejere/vejafd/andre?
  - Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
    Michael Sønder Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Drift, kunder og service
    - Samarbejde mellem drift og administration
  - Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
    Michael Sønder Jensen
  14:15 Opbygning af pumpestationer
    Keld Hansen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Opbygning af pumpestationer (fortsat)
    Keld Hansen
  17:00 Drift og vedligehold af afløbssystemer
    - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
  - Rotter
    Jan Gilling Timmermann
  18:00 Middag
  19:30 ”Monsterregnen” er over os
    Kristian Vestergaard
  20:30 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
  5. oktober 2022
  08:30 Opfølgning på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:45 Separering, bassiner og TV-inspektioner
    - Separering og fejltilslutninger
  - Bassiner og drift
  - TV-inspektion af ledninger og acceptkriterier
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Akut beredskab
    - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
  - Skadebegrænsende foranstaltninger
  - Beredskabsplan
    Jens Drivsholm
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkerhed
    - Sikkerhed på arbejdspladsen
  - APV og vejen som arbejdsplads
    Karen Klarskov Møller
  14:00 Gruppearbejde og opsamling på kurset
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Evaluering af kurset
    - Kaffe og kage
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Kemiker Karen Klarskov Møller, CRECEA A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Driftslederen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-10-2022 til 13-10-2022

  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen? Så kom og få et overblik over de mest højaktuelle emner indenfor spildevandsbranchen.
  Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling med dine driftsleder kolleger.
  Vi hører gerne fra dig, hvis du har et ønske om et emne, vi skal tage op på kurset.
  Målet er at få bedre forståelse for optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og proces teknisk.
  Kursusprogram
  12. oktober 2022
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  10:00 Hvad er driftsledere optaget af lige nu?
    - Erfaringsudveksling som grundlag for kursets fokus
  - Drøftelser af emner der er aktuelle lige nu: Digitalisering, energi, fosfor, CO2, TOTEX, robotter, effektivvisering
    Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  10:45 Pause
  11:00 Spildevandsplaner - nyheder og brushup
    - Nye regler om spildevandsplanlægning og betydning af de nye regler for samspillet med kommunen
  - Spildevandsplaners betydning for dig som driftsleder
    Pia Lisbeth Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Vejen til en klimaneutral vandsektor - lattergasudfordring
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  14:30 Workshop om "Digital transformation"
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  15:30 Kagebord i Dråben
  16:00 Gæsteprincippet - har din forsyning ledninger liggende i arealer ejet af andre?
    - Sammenfatning af den nyeste praksis i relation til ledninger på privat grund
  - Erfaringer fra tvister om ledninger
  - Allerede etablerede ledninger - kan de sikres efetr de er blevet etableret m.v.?
  - Nye ledninger på privat grund
  - Hvilken status har ledninger, der bliver omlagt? Og hvordan sikrer man sig?
    Pia Lisbeth Nielsen
  17:30 Fremtiden for slam i Danmark
    - Indlæg af Organic Fuel Technology, Bio2Oil og Aquagreen
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  13. oktober 2022
  08:30 Regnvejrshåndtering og overløb
  09:30 Pause
  09:45 Udbudsreglerne
    - Grundlæggende gode teknikker til at lave gode tilbud
  - De mest hyppigt anvendt udbudsformer
  - Hvad hvis man laver en fejl?
    Pia Lisbeth Nielsen
  11:00 Servicenormer for driften
    - Hvor flinke skal vi være og hvor har forsyningen et ansvar?
    Pia Lisbeth Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Miljøfremmede stoffer - skal vi rense mere?
    - Hvor og hvordan skal vi rense?
  14:45 LAR løsninger og klimasikring
    - Hvad må man som forsyning?
  - Hvad skal man huske, når man gerne vil klimasikre?
    Pia Lisbeth Nielsen
  15:30 Opsamling og evaluering
    - Kagebord
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Pia Lisbeth Nielsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.450,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.450,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-10-2022

  Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Dette kursus giver dig viden, så du kan give en tilladelse, samtidig med at du sikrer beskyttelsen af vandmiljøet.
  Hvordan stiller du krav til miljøfarlige stoffer i udledninger? Og hvor kommer kravene fra? Dette og meget mere svarer Styrelsen på, når de beskriver bekendtgørelserne, der regulerer udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Du får en forståelse for nødvendigheden af at regulere de miljøfarlige forurenende stoffer og du lærer at bruge bekendtgørelserne om tilladelser til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Vi gennemgår forskellige konkrete eksempler på afgørelser og cases konkretiserer emnet, så reglerne møder virkeligheden.
  Kursusprogram
  26. oktober 2022
  08:30 Ankomst og morgenbrød
  09:00 Velkomst, præsentation og forventninger
    Annette Vesterager og Louise Bjerregaard Madsen
  09:30 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand
    - Lovgrundlag
  - Grundprincipper i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav m.v.
  - Udledninger omfattet af bekendtgørelsen
  - Regnbetingede udledninger
  - Omfattede stoffer, herunder implementering af direktivet om miljøkvalitetskrav
  - Hvor findes miljøkvalitetskrav og forslag til miljøkvalitetskrav?
  - Fremtidige miljøkvalitetskrav, herunder de miljøfarlige stoffers rolle i vandplanerne
    Susan Rosendal Bennetzen
  10:30 Kaffepause
  10:45 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand, fortsat
    - Ansøgning om udledning (indhold)
  - Udledninger uden betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskrav
  - Håndtering af situationer, hvor der ikke findes et miljøkvalitetskrav
  - Fastsættelse af vilkår for udledning, herunder kontrolregel og egenkontrol
  - Revurdering af eksisterende tilladelser
    Louise Bjerregaard Madsen
  11:45 Opsamling og spørgsmål til bekendtgørelsen
    Louise Bjerregaard Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fra ansøgning til tilladelse
    - Stoffer uden miljøkvalitetskriterium
  - Metallers komplekse sagsbehandling
  - Vurdering af kriterium og krav
  - Tilladelsens vilkår: Udlederkrav og kontrol
    Louise Bjerregaard Madsen
  14:00 Kaffepause i Dråben
  14:30 Erfaringer og eksempler fra en praktisk hverdag
    - Med udgangspunkt i en konkret opgave, som deltagerne forbereder sig på før kurset, sættes der fokus på de kommunale opgaver
    Gitte Normand Andersen og Heidi Marie Wiborg Heeschen
  16:00 Opsamling på kurset. Hvad tager jeg med hjem? Evaluering
    Louise Bjerregaard Madsen og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
   
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Teamleder/Geolog Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune • Specialkonsulent Susan Rosendal Bennetzen, Miljøstyrelsen • Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kemiingeniør Heidi Marie Wiborg Heeschen, Odense Kommune

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-10-2022

  Her sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

  Formålet med kurset er at skabe en bedre fælles forståelse mellem forsyning og kommune for hvilke forhold og forudsætninger der er vigtige, når målet er en bedre recipientbeskyttelse.

  Her bliver du klædt bedre på til at se hele værdikæden i de beslutninger der tages og at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen/forsyningsselskabet.

  Kursusprogram
  27. oktober 2022
  09:00 Ankomst med morgenmadsbuffet
  09:20 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Ole Mark
  09:45 Introduktion til afløbssystemets forskellige typer af afstrømning og disses karakteristika
    - Afstrømning i fælles- og separatsystemer
  - Betydning for design af afløbssystem og påvirkning af recipient
  - Hvordan bør recipientbeskyttelse og -belastning vurderes og forvaltes (diskussion i plenum)
    Anders Jurin Hansen
  10:15 Tilladelse til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne?
  - Relevante vilkår.
  - Måleresultater for overløb og regnvand samt anbefalede typetal
  - Puls 2
    Bo Skovmark
  11:15 Pause
  11:30 Myndighedens og forsyningens forskellige interesser og opgaver i forbindelse med recipientbeskyttelsen
    - Myndighedsopgaven og myndighedens rolle
  - God praksis for opbygning af ansøgning om udledningstilladelser
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
  12:30 Frokost
  13:30 Hvordan laver vi systemer, der giver mest miljø for pengene - Medfører separering altid den ønskede/forventede effekt.
    - Hvad er forskellen på overløbs- og regnvandsudløb i relation til recipient.
  - Med en række cases illustreres recipientpåvirkning vs. foholdspris for forskellige kloakeringsprincipper
  - Cases med intelligent recipient beskyttelse; styring i afløbssystemet, lokal rensning, online stofmonitering mm., - økonomi versus effekt
    Ole Mark
  14:45 Kage buffet
  15:15 Strategi for "kloge" aflastninger til recipient
    - Hvilke problemer er det, der ses, ved udsatte recipienter (diskussion i plenum).
  - Hvilke muligheder er der indenfor rammerne af recipientbeskyttelse/vandområdeplanerne? fortsat?
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Bo Skovmark, Anders Jurin Hansen og Ole Mark
  16:15 Opsamling og evaluering
    Annette Vesterager og Ole Mark
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Anders Jurin Hansen, Krüger A/S • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilslutnings- og udledningstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-11-2022 til 03-11-2022

  Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

  Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningerne, og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en teknisk og juridisk komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.
  Kursusprogram
  2. november 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  09:30 Overblik over reglerne om afledning af spildevand
    - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
  - Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
  - Spildevandsvejledningen nr. 28/2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttekseslovens kapitel 3 og 4
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Tilslutningstilladelser
    - Krav til ansøgning
  - Indhold i tilslutningstilladelsen
  - Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
  - Eksempel på en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
    - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
  - Begrundelse for vilkår
  - Formulering og egenkontrol af vilkår
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  14:15 Pause
  14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
    Christian Dahl Jacobsen
  15:30 Kaffe, te og kage i dråben
  16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
    Christian Dahl Jacobsen
  17:00 Pause
  17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
    - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
  - Retsbeskyttelse og høringen
  - Mere om påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  18:30 Middag
  19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  3. november 2022
  08:00 Miljøjura
    - Generelle krav til afgørelserne
  - Hvordan træffes rigtige og lovlige afgørelser?
    Henriette Soja
  09:15 Pause
  09:30 Miljøjura, fortsat
    - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
    - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
  - Eksempler og centralisering af spildevand
    Christian Dahl Jacobsen
  12:30 Frokost
  13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
    Christian Dahl Jacobsen
  15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsjura – hvad er praksis?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-11-2022 til 10-11-2022

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
  På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
  Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
  Kursusprogram
  9. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
  10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
    - Roller i spildevandshåndteringen
  - Spildevandsplanen
    Søren Stenderup Jensen
  10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Generelt om erstatningsreglerne
  - Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
  - Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
  - Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
    Søren Stenderup Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
  - Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
  - Sammenfatning om erstatning
    Søren Stenderup Jensen
  14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
    Søren Stenderup Jensen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Tilslutnings- og afledningsbidrag
    - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
  - Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
  - Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
  - Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
  - Betalingsvedtægt og vejbidrag
    Søren Stenderup Jensen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  10. november 2022
  08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
    - Praktiske eksempler og læring
    Gunver Møller Madsen og Palle Lyngsø Mikkelsen
  09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
    - Påbud og afdragsordning
  - Klimatilpasning
  - Udledningstilladelseer
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
    - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
  - Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
    Peter Nymann
  15:30 Opsamling og evaluering
    kaffe/te og kage
    Peter Nymann og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • |Advokat • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • |Advokat • Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune • Direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-11-2022 til 16-11-2022

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
  Kursusprogram
  14. november 2022
  08:30 Ankomst og kaffe
  09:00 Velkomst og præsentation
    Jeppe Bregnedahl og Annette Vesterager
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Ellen Marie Drastrup
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Jeppe Bregnedahl og Ellen Marie Drastrup
  11:30 Frokost
  12:30 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Ellen Marie Drastrup
  13:30 Pause
  14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregnedahl
  14:45 Kaffe og kage
  15:15 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregnedahl
  16:00 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregnedahl og Ellen Marie Drastrup
  16:30 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
  18:00 Middag
  19:30 Sjov med renseanlæg
  21:00 Øl/vand
  15. november 2022
  08:00 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Ellen Marie Drastrup
  10:00 Pause
  10:30 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Jeppe Bregnedahl
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Vibeke R. Borregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:15 Oplæg omkring lattergas
    Jeppe Bregnedahl
  21:00 Aftenservering
  16. november 2022
  08:00 Resume og spørgsmål
    Jeppe Bregnedahl
  08:30 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  09:45 Pause
  10:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:30 Gruppearbejde
    René Hansen
  13:00 Frokost
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Jeppe Bregnedahl
  15:00 Kaffe og evaluering
    Jeppe Bregnedahl og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 11.900,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Opdatering af processer på renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-11-2022

  Få en opdatering og en genopfriskning af din viden om de biologiske og kemiske processer på et renseanlæg.

  Målet er at ajourføre dig fagligt omkring processer, slambehandling, styring og efterbehandling, så du får støvet den viden du allerede har af og bliver klar til at tage den i brug eller bygge ovenpå.

  Kurset vægter teori og gruppediskussioner, men indeholder også en beregningsopgave.
  Kursusprogram
  17. november 2022
  08:30 Ankomst, kaffe
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation
    Svend Marker og Annette Vesterager
  09:00 Belastningsopgørelser
    Svend Marker
  09:30 Procesforståelse - kvælstoffjernelse
    Rasmus Johansen
  10:30 Procesforståelse - fosforfjernelse
    Svend Marker
  11:30 Frokost
  12:30 Repetition i arbejdet med nøgletal
    Gruppearbejde med fælles opfølgning
    Rasmus Johansen og Svend Marker
  13:50 Kaffepause i Dråben
  14:20 Slambehandling og opstilling af massebalancer
    Rasmus Johansen
  15:00 Procestekniske nyheder
    - bl.a. beluftning og rejektvandsbehandling
    Rasmus Johansen og Svend Marker
  16:00 Afslutning og kursusevaluering
    Svend Marker og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-11-2022

  Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.

  Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.

  Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

  Kursusprogram
  24. november 2022
  08:45 Ankomst og morgenbuffet
  09:10 Velkomst og gensidig præsentation
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
    - Hvad kan LAR?
  - Eksempler på LAR
    Peter Bassø Duus
  10:15 LAR i lokalplanen
    Sanne Wenzel Jespersen
  11:00 Pause
  11:15 LAR som hydraulisk element i vandbalance
    - Hvordan regner vi på LAR?
    Peter Plejdrup Poulsen
  12:15 Frokost
  13:15 Nedsivningstilladelser
    - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
  - Eksempler på krav og udfordringer.
    Ivar Rosendal
  14:15 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
    - Hvor godt renser det?
    Jes Vollertsen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 Øvelser med LAR-toget
    - Principper i hht. tagvand og regnvand
    Peter Bassø Duus
  16:00 Øvelser
    - Øvelse 1
  - Øvelse 2
  - Øvelse 3
    Peter Bassø Duus
  16:45 Afrunding og evaluering
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • sagsbehandler Sanne Wenzel Jespersen, Horsens Kommune • Projektleder Peter Plejdrup Poulsen, Orbicon A/S • Miljømedarbejder Ivar Rosendal, Favrskov Kommune • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-11-2022 til 30-11-2022

  Du er udsat for mange daglige arbejdsrelaterede påvirkninger og risiko. Mangler du viden om lovgivningen og, hvornår det er dit eget ansvar og, hvornår det er ledelsens ansvar? Så er dette kursus noget for dig. Her får du overblik over relevant lovgivning og regler på området. Vi ser på de helt specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for. Det er arbejdsvilkår som kontakt med spildevand og dermed risiko for sygdomssmitte, men også adgangsforhold, arbejdsstedets indretning med mere i forbindelse med tilsyn af pumpestation, specialbygværker m.m. Du får viden om alenearbejde og arbejde ved vejen. Kurset er en del af Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse.
  Kursusprogram
  29. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Jasper Fournaise Eriksen
  09:30 Arbejdsmiljølovens opbygning og de vigtigste bekendtgørelser
    - Vejledningsmaterialer, der understøtter arbejdsmiljøloven
  - Arbejdsmiljøarbejdets organisering
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:30 Pause
  10:45 Arbejdstilsynets regler (AT)
    - Hvad ser Arbejdstilsynet efter, når de er på tilsyn?
  - Arbejdsmiljøloven og Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  12:30 Frokost
  13:30 Projektering og etablering af nye arbejdspladser
    - Inddragelse, CE mærkning, overlevering
    Keld Hansen
  15:00 Kaffepause
  16:00 Det gode psykiske arbejdsmiljø
    Trivsel, sundhed og stress...
    Thomas Staal
  19:00 Middag
  20:30 Opsamling på dagen
  21:00 Øl/vand
  30. november 2022
  08:00 Risikovurdering - et effektivt værktøj til sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
    - Metode til risikovurdering
  - Personlig risikovurdering i forbindelse med arbejdet
  - Risikovurdering af andre områder
    Jasper Fournaise Eriksen
  09:30 Pause
  09:45 Sikkerhed ved arbejde med spildevand
    - Sygdomssmitte ved arbejde med spildevand
  - Svovlbrinteproblemer
  - Ergonomisk arbejdsmiljø
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:45 Pause
  11:00 Praktisk risici af bassiner og pumper
    - Gennemgang af APV arbejde med bassiner og pumpestationer
  - Alene arbejde, vagtordninger og vejen som arbejdsplads
    Karen Klarskov Møller
  12:00 Frokost
  13:00 Forsat - Praktisk risici af bassiner og pumper
    Karen Klarskov Møller
  14:30 Demonstration af relevant sikkerhedsudstyr
    Per Iversen
  15:30 kaffe og evaluering
    Jasper Fournaise Eriksen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Key Account Manager Per Iversen, ICM A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Kemiker Karen Klarskov Møller, CRECEA A/S • Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Klimatilpasning – Vand i byer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-12-2022

  Klimaændringerne rammer os først og hårdt gennem vandet, hvor flere ekstremregn skaber oversvømmelser i vores byer, og kraftige stormfloder udfordrer byerne fra havsiden.

  Er du i din kommune udfordret med oversvømmelser? Så er dette kursus for dig. Vi formidler:
  - state of the art om klimaændringer og scenarier for Danmark
  - hvad siger lovgivningen?
  - hvordan det gøres i praksis inkl. de problemer, som vi støder ind i
  Kursusprogram
  6. december 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:20 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Ole Mark
  09:45 Klimaændringer i Danmark - Hvad forventer vi?
    - Hvilke scenarier er der og hvordan er de fremkommet?
  - Hvilke effekter er de vigtigste?
  - Hvordan finder du den relevante information?
  - Klimaatlas, SVK, inkl. valg af scenarie til formålet
    Karsten Arnbjerg-Nielsen
  10:15 Love og regler mht. klimatilpasning i Danmark
    - Indflyvning til klimatilpasning i Danmark - et historisk perspektiv
  - Serviceniveaubekendtgørelse
  - Spildevandskomiteens skrifter (27, 28, 29, 30, 31)
  - Lovgivning om finasiering af klimatilpasningInkl. skrift 31
    Birgit Paludan
  11:15 Pause
  11:30 Beregninger af effekter af klimaændringer
    - Valg af input (regn, vandstand m.m.)
  - Valg af modelniveau
  - Analyse af hele vandets kredsløb for klimaændringer (Klimakogebogen)
    Ole Mark
  12:00 Bestemmelse af klimatilpasningstiltag
    - Principper for opgørelse af skader fra f.eks. oversvømmelser og hvordan de kan bruges til at bestemme egnede klimatilpasningstiltag vha cost-benefit analyser
    Karsten Arnbjerg-Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Klimatilpasning i praksis
    - Oplæg til diskussion af serviceniveaubekendtgørelsen baseret på "Eksempel 1 i vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen
    Birgit Paludan
  14:30 Kaffe og kage pause
  15:00 Klimatilpasning i praksis
    - Fælles diskussion af udfordringer hos kursusdeltagerne og erfaringsudveksling
    Birgit Paludan, Karsten Arnbjerg-Nielsen og Ole Mark
  16:15 Evaluering
    Ole Mark og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
    Annette Vesterager og Ole Mark
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Lektor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Afdelingsleder Birgit Paludan • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsætning af polymer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-12-2022

  Polymeroptimering en vej til lavere omkostninger?

  Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og ikke mindst for økonomien af dit anlæg, såfremt du ikke anvender polymer optimalt.

  Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og hvordan du udnytter polymeren bedst muligt. Du får tips til optimeringen og til slammets afvanding.

  Derudover ser vi på, hvordan du kan styrer omkostningerne via driftsøkonomien.

  En anden vigtig parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.
  Kursusprogram
  7. december 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  10:00 Hvad er polymer?
    - kemi og opbygning
  Hvorfor polymer?
  - funktion og kolloid kemi
  Hvordan udnyttes polymeren optimalt?
  - opblanding og indblanding
  Arbejdsmiljø
  - farlighed
  - mærkning
  - beskyttelse
  - løft
    Orla Ulstrup Jensen
  11:00 Pause
  11:15 Polymer applikationer
    - slamafvanding
  - tips til optimering
    Jens Peter Nygaard
  12:30 Frokost
  13:30 Optimering af afvanding på centrifuger og skruepressere
  14:30 Pause
  14:45 Hydraulisk overbelastning
    Jan Ravn
  15:15 Kaffepause
  15:45 Polymer og driftsøkonomi
    Jan Ravn
  16:15 Afslutning og kursusevaluering
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Prøvetagning af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-12-2022 til 14-12-2022

  Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

  Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

  Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

  Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde,sikkerheds- og udstyrsdemonstrationer og ekskursioner.
  Kursusprogram
  12. december 2022
  10:00 Ankomst og kaffe
  10:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  11:00 Indledning, hvorfor prøvetagning og måling ?
    Flowmåling- og prøvetagningsprincipper
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  13:00 Akkreditering hvorfor og hvordan
    Jesper Koldsø
  14:30 Kaffe i Dråben og besøg i AQUA
  15:30 Prøveudtagning ved virksomheder
    Jesper Koldsø
  16:45 Pause
  17:00 Flowmåling
    Majbritt Hye
  18:00 Middag
  20:00 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  13. december 2022
  08:15 Demonstration af sikkerhedsudstyr
  09:00 Sikkerhed og hygiejne herunder bekæmpelse af svovlbrinte og opbevaring og transport af spildevandsprøver
    Anna-Marie Bøgh
  10:30 Kaffepause
  10:45 Svovlbrinte og bekæmpelse af svovlbrinte
    Anna-Marie Bøgh
  12:00 Frokost
  12:45 Pumpestation ved Ferskvandscentret
  13:30 Ekskursion til pumpestation
    Anna-Marie Bøgh og Jes Knudsen
  15:00 Kaffepause i Dråben
  15:30 Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  17:00 Lovgivningsmæssig og administrativ baggrund
    Bo Skovmark
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  14. december 2022
  08:30 Opsamling
    Anna-Marie Bøgh
  09:00 Dataopsamling og databehandling
  10:15 Kaffe
  10:30 Tids- og flowproportional prøvetagning
  12:00 Frokost
  13:00 Grupperabejde og diskussion om sikkerhed og hygiejne
    Anna-Marie Bøgh
  14:30 Afsluttende diskussion, kaffe og kursusevaluering
    Anna-Marie Bøgh og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Salgsingeniør Majbritt Hye, MJK Automation A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Afdelingsleder Jesper Koldsø, SGS - Analytics Denmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen

  Pris 11.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.750,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Hvordan overvåger og styrer vi overløbene?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-12-2022

  Skal vi acceptere, at der vil forekomme nedbørssituationer, hvor det ikke vil være muligt at bortlede vandmængden?
  Hvis ja, hvor ofte og hvor meget? Hvad skal vi gøre ved vandet - skal det opsamles, renses eller....?

  Her får du konkrete ideer til, hvordan du kommer i gang, hvis du er interesseret i at reducere aflastninger ved at styre dit afløbssystem. Du lærer om planlægning af målekampagner til bestemmelse af overløb samt om bestemmelse af gentagelsesperioder for regn og overløb. Vi arbejder med styring af afløbssystemer, både ud fra teori og konkrete cases og kommer ind på hvordan det kortlægges, om der er et potentiale for styring

  Lær om overløb, regnvandshåndtering og styring på denne højaktuelle kursusnyhed i 2022.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Projektleder Alex Torpenholt Jørgensen, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pumpetræf 2023 – FVC I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-03-2023

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf - træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper!

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.

  Vi afholder pumpetræffet 2 gange på Ferskvandscentret og 1 gang på Sjælland.

  Programmet er endnu ikke fastlagt, så hvis du har forslag til emner til årets Pumpetræf, så kontakt mig på av@fvc.dk eller telefon. nr. 89 21 21 69.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Key Account Manager Christian Michael Anker, Grønbech & Sønner A/S • Salgsingeniør Thomas Carøe, SULZER • Salgs ingeniør Michael Christensen, Xylem • Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Projektleder Willy Fløe, Krüger A/S • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Senior Salgsingeniør Klaus Gerhard Hansen, GRUNDFOS DK A/S • Fagkoordinator Gerhard Wirenfeldt, Energi Viborg Vand A/S

  Pris 2.295,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.295,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pumpetræf 2023

  Kursussted: Comwell Campus Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30

  15-03-2023

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf - træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper!

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.

  Vi afholder pumpetræffet 2 gange på Ferskvandscentret og 1 gang på Sjælland.

  Programmet er endnu ikke fastlagt, så hvis du har forslag til emner til årets Pumpetræf, så kontakt mig på av@fvc.dk eller telefon. nr. 89 21 21 69.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Key Account Manager Christian Michael Anker, Grønbech & Sønner A/S • Salgsingeniør Thomas Carøe, SULZER • Salgs ingeniør Michael Christensen, Xylem • Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Projektleder Willy Fløe, Krüger A/S • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Senior Salgsingeniør Klaus Gerhard Hansen, GRUNDFOS DK A/S • Fagkoordinator Gerhard Wirenfeldt, Energi Viborg Vand A/S

  Pris 2.295,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.295,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Klimaaftryk fra renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-03-2023 til 21-03-2023

  Beskæftiger du dig med renseanlæg, udledning og indrapportering af klimagasser? Så er kurset "Klimaaftryk fra renseanlæg" et kursus for dig. På kurset får du viden om, hvordan et renseanlæg påvirker klimaet, og hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen. Kurset rummer også emner som rammer for beregninger, emissionsfaktorer,
  CO2- og lattergas afgifter, parismodellen, scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol, bæredygtig udbud og anlægsfase. Der er også indlæg om hvordan ovenstående udfordringer håndteres hos andre.
  Kursusprogram
  20. marts 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Anita Rye Ottosen
  10:00 Klimastatus hos kursusdeltagerne
    - Kahoot øvelse - Del 1
    Anita Rye Ottosen
  11:00 Hvor og hvordan påvirker renseanlæggene klimaet?
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af et klimaregnskab - Scope 1 og 2
    - Emissionsfaktorer og datapræsentation
  14:30 Klima benchmarking i danske vandselskaber
  15:30 Kaffe og kagebord
  16:00 Fællesøvelse
    - Kursusdeltagerne arbejder med eget klimaregnskab
    Anita Rye Ottosen
  17:30 Afrunding af dagen
    - Katoot øvelse - DEL II og fælles diskussion
    Anita Rye Ottosen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  21. marts 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Lattergas og metan
    - Udfordringer og perspektiver for renseanlæggene
    Anita Rye Ottosen og Peter Tychsen
  09:30 Målinger af metan og lattergas i afløbssystemer og renseanlæg
  11:00 Iniiativer til reduktion af lattergas og metan
    Jacob Kragh Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Scope 3 med fokus på slambehandling og ressourceudnyttelse
    Jacob Kragh Andersen
  14:30 Klimastrategier i udbud og byggeanlægsfasen
    - Case REWATER
    Morten Rebsdorf
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Anita Rye Ottosen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • R&D Manager in Sustainability, Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Senior projektleder Morten Rebsdorf, Aarhus Vand A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pumpetræf 2023 – FVC II

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-03-2023

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf - træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper!

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.

  Vi afholder pumpetræffet 2 gange på Ferskvandscentret og 1 gang på Sjælland.

  Programmet er endnu ikke fastlagt, så hvis du har forslag til emner til årets Pumpetræf, så kontakt mig på av@fvc.dk eller telefon. nr. 89 21 21 69.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Key Account Manager Christian Michael Anker, Grønbech & Sønner A/S • Salgsingeniør Thomas Carøe, SULZER • Salgs ingeniør Michael Christensen, Xylem • Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Projektleder Willy Fløe, Krüger A/S • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Senior Salgsingeniør Klaus Gerhard Hansen, GRUNDFOS DK A/S • Fagkoordinator Gerhard Wirenfeldt, Energi Viborg Vand A/S

  Pris 2.295,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.295,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Analyse af spildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-04-2023 til 14-04-2023

  Få et grundigt indblik i alt indenfor laboratoriearbejde på et renseanlæg. Lær hvordan du udfører både simple og lidt vanskeligere analyser.

  Få indblik i hvordan du kvalitetssikrer og vurderer dine resultater og hvordan du håndterer interfererende stoffer. Bliv introduceret til NemPULS og PULS generelt.

  Hør om forskellige typer online udstyr og den praktiske brug af online målere samt vedligeholdelse af dit on-line udstyr.

  Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og laboratoriearbejde. Ved tilmelding bedes du oplyse hvilken type udstyr du arbejder med til daglig.

  Kurset indgår i uddannelsen til Spildevandsoperatør.

  Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Laboratoritekniker Marianne Andersen, Aalborg Forsyning • Spildevandsanalytiker Betina Bjerregaard, VandCenter Syd • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Spildevandsoperatør Niels Peter Gudmundsen, Favrskov Forsyning A/S • Laborant Lise Lundehøj Hansen, VandCenter Syd • Konsulent, Globeteam Christian Lykke • Afdelingsleder Jens Jørgen Ploumann, Vesthimmerlands Vand A/S • Tomas Trabjerg Sejersen, Aarhus Vand A/S • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S

  Pris 11.500,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn med anlægsarbejder

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-04-2023 til 19-04-2023

  Kom og få viden om og inspiration til at føre tilsyn med anlægsarbejde.

  Du får et grundigt kendskab til en tilsynsførendes pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejde. Vi sætter fokus på nogle af de gængse spørgsmål:
  Hvad er et godt tilsyn?
  Hvad skal du som tilsynsførende have specielt fokus på?
  Hvor optræder fejl hyppigst under anlægsarbejder?
  Hvordan siger jeg "nej"?

  Udover at få besvaret spørgsmålene får du en indføring i, hvordan du etablerer afløbssystemer, hvordan du forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen, samt hvordan du sikrer et godt samarbejde med entreprenøren.

  Kursusprogram
  18. april 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Camilla Rosenkrantz Schrold, Annette Vesterager og Søren Barbré Pedersen
  10:00 Fagtilsyn - hvorfor?
    - Lovgivning og kontraktgrundlag
  - Forsikringsforhold og ansvar
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  10:15 Forberedelse af tilsyn
    - Tilladelser og myndighedsforhold
  - Kontraktgrundlag
  - Tilsyns- og kontrolplan
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsyn i praksis
    - Planlægning og fokuspunkter
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  14:00 Kørsel til tilsyn
  14:30 Tilsyn i marken - en praktisk øvelse (incl. kaffe og kage)
    - Krav til entreprenørens kvalitetssikring
  - Afleveringsforretningen, acceptkriterier og gråzoner. Hvad vil vi acceptere?
  - Byggeledelse og økonomistyring
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling på tilsyn og ERFA i grupper
    - Diskussion af det praktisk tilsyn og egne erfaringer
  - Hvordan kommunikeres der til entreprenøren i marken ved fejl og mangler?
  19. april 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:30 Tilsynets pligter og ansvar samt plan for sikkerhed og sundhed
    Brian Larsen
  10:30 Dokumentation på tilsyn til bygherre og entreprenør
    - Acceptkriterier
  - Tilsynsrapporter
  - Teknisk gennemgang og afleveringsforretning
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  11:30 Tilsyn i praksis - gruppearbejde oplæg
    - På baggrund af billeder og eksempler, hvad skal der kommunikeres her og nu, hvad kan vente
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde
  13:45 Diskussion af gruppearbejde i plenum
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  15:30 Evaluering og afslutning
    Søren Barbré Pedersen, Camilla Rosenkrantz Schrold og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S

  Undervisere

  • Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Civilingeniør Søren Barbré Pedersen, UCON • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Uvedkommende vand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-04-2023

  På kurset lokaliserer vi typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet. Kurset fokuserer på forebyggelse, opsporing og muligheder for udbedring af problemet. Vi ser på forsyningernes og kommuners roller når, der er uhensigtsmæssigt meget regnvand, drænvand eller overfladevand i spildevandskloakker, eller der er spildevand i regnvandskloakkerne og konsekvenserne heraf.
  På kurset gennemgår vi de regler, der regulerer området og hvilken dokumentation, der skal til, når man vil bruge lovgivningen til at reducere antallet af fejlkoblinger.
  Og der bliver mulighed for at drøfte, hvordan vi fremadrettet begrænser antallet af fejlkoblinger.
  Kursusprogram
  20. april 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og introduktion
    Annette Vesterager og Benny Nielsen
  09:30 Fejlkoblinger – et fælles problem for både forsyningsselskab og kommune
    - konsekvenser
  - typiske årsager
  - andet uvedkommende vand
  - Diverse aktuelle rapporter
    Benny Nielsen og Uffe Linneberg Gangelhof
  10:00 Fejltilslutninger i et juridisk perspektiv
    - Lovgivning
  - Hvem må hvad, hvem skal gør hvad?
  - Dokumentation for fejlkoblinger
    Peter Nymann
  11:00 Pause
  11:10 Fejlkoblinger i et juridisk perspektiv - fortsat
    Peter Nymann
  11:45 Spørgsmål til juristen
    Peter Nymann
  12:15 Frokost
  13:15 Hvordan fremskaffer vi den fornødne dokumentation?
    - Strategier
  - Lokalisering af fejlkoblinger
  - TV-kontrol efter separering
  - Sporstofsundersøgelser
  - Flowmålinger / niveaumålinger
  - Løfte dæksler
  - Pindsvin
  - RFID clips
  - DTS – Temperaturmåling
    Søren Højmark Rasmussen
  13:45 Kommunale muligheder
    - Håndtering af fejlkoblinger - sagsgang
    Liane Sommer
  14:30 Mulighed for drøftelse og dialog om egne cases
    Uffe Linneberg Gangelhof og Benny Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Udfordringer med højtstående og stigende grundvand
    - Kortlægning af grundvands- og indsivningsforhold
  - Kloaksaneringsstrategi
  - Vurdering af effekten af nye tætte kloakker
  - Hvad med diverse private grundvandspumper?
    Uffe Linneberg Gangelhof
  15:55 Projekt ”0-fejlkoblinger”
    - Resultatet fra arbejdet i DANVA
  - Erfaringer fra salen, sådan gør vi
    Lasse Dinesen
  16:15 Afrunding og evaluering
    Benny Nielsen og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Lasse Dinesen, Herningvand A/S • Projektchef Uffe Linneberg Gangelhof, VandCenterSyd • Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Søren Højmark Rasmussen, EnviDan A/S • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drift af pumpestationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-04-2023 til 26-04-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

  Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

  Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

  Kursusprogram
  24. april 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
  09:30 Opbygning af en pumpestation
    - pumpetyper
    Aksel Kirkeby
  10:15 Pause
  10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
    Ivan Vølund
  12:00 Frokost
  13:00 Indretning og styring af en pumpestation
    Aksel Kirkeby
  13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
    Aksel Kirkeby
  15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
  16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
    Beregning og måling af pumpeydelser
    Aksel Kirkeby
  18:00 Middag
  19:30 Erfaringsudveksling
  21:00 Øl/vand
  25. april 2023
  08:00 Kloakbekendtgørelsen i praksis
    Tommy Kjær
  09:30 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
    Medbring arbejdstøj til ekskursionen
    Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
  10:30 Pumpens bestanddele.
    Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
    Aksel Kirkeby
  11:30 Pumpetyper
  12:00 Frokost
  13:00 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
    Opdeling i hold
  Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper, Agrometer
  14:30 Kaffepause
  14:45 Praktiske øvelser fortsat
  16:30 Opsamling og spørgsmål
  17:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
  18:00 Middag
  19:30 Sikkerhed og hygiejne
    Jens Brandt
  21:00 Aftenservering
  26. april 2023
  09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
    Jes Knudsen
  11:30 Frokost
  12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
    Aksel Kirkeby
  13:30 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
    Aksel Kirkeby
  14:30 Kaffe og kursusevaluering
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 11.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.750,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Regnvandsbassiner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-05-2023 til 11-05-2023

  Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

  Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

  Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

  Kursusprogram
  10. maj 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  09:45 Grundbegreberne omkring regnvandsbassiner.
    - Bassintyper og formål
  - Vådt- og effektivt volumen, indløb- og udløb, sandfang og nødoverløb.
  - Membraner og økonomi
  - Regnvandsbassinets interessenter
    Jan Gilling Timmermann
  10:45 Hvorfor regnvandsbassiner
    - Vandmængder
  - Stofmængder
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Optimal anvendelse af bassiner
    - Resultater fra nye undersøgelser ved AAU
    Michael R. Rasmussen
  15:00 Kagebord
  15:30 Drift af bassiner
    - Slåning af vegetation ved bassiner
  - Metoder og priser for oprensning, behandling og transport af oprenset materiale
  - Afvanding og slutanvendelse af bundslam
    Martin Andersen
  16:30 Optimering af regnvandsbassiner set med forsyningsbriller
    - Hvor forurenet er regnvandet, og hvordan skal det behandles?
  - Anlægsøkonomi og betalingsregler, driftsforhold
  - Andre muligheder for rensning af regnvand
    Jan Gilling Timmermann
  17:30 Middag
  18:45 Guidet tur til et regnvandsbassin, hvor vi ser på livet i bassinet
    Gert Rasmussen og Jan Gilling Timmermann
  20:15 Forfriskninger i restauranten
  11. maj 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Regnvandsbassiner og geoteknik
    - Hvilke geotekniske udfordringer giver det at anlægge bassiner.
  - Grundvandsproblemer. 
  - Krav om membran af plast, ler eller en fræsemembran. Muligheder og begrænsninger.
    Peter Stockmarr
  09:15 Myndigheden og regnvandsbassinet
    - Myndighedens syn på regnvandsbassiner
  - Fra ansøgning til tilladelse
    Morten Smith
  10:30 Juraen og regnvandsbassiner
    - Ekspropriation til bassinanlæg, hvilke kriterier skal være opfyldt for at ekspropriere?
  - Hvordan RB være angivet i spildevandsplanen/lokalplanen for at give baggrund for en ekspropriation?
  - Hvem skal betale erstatning for et bassin tilknyttet en byggemodning – og hvor meget?
  - Hvad må forsyningerne juridisk set betale af anlæg og drift og hvad må de ikke bidrage til?
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  12:45 Når regnvandsbassinet bliver til regnvandssø
    - Formål med regnvandssøer
  - Samarbejde m. Forsyningsselskabet
  - Udførelse og udformning
  - Etableringspriser og drift
    Jimmi Spur Olsen
  14:00 Hvordan sikrer vi det bedste resultat økonomisk, rekreativt og miljømæssigt?
    - Deltagernes viden og erfaringer kommer i spil for at afdække rammer og vilkår for regnvandsbehandling, løsningsmuligheder og succeskriterier for interessenterne.
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Afrunding og evaluering
    - Kagebord
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

  Undervisere

  • Skov- og landskabsingeniør Martin Andersen, HedeDanmark a/s • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune • Ingeniør Gert Rasmussen, Silkeborg Forsyning A/S • Lektor Michael R. Rasmussen, Aalborg Universitet • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Seniorrådgiver Peter Stockmarr, Sweco Danmark A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Spildevandsplanen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-05-2023 til 16-05-2023

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
  Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.
  Kursusprogram
  15. maj 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm og Annette Vesterager
  10:00 Den gode spildevandsplan og dens anvendelse, belyst med eksempler
    - Spildevandsplanens historie
  - Klare definitioner og proaktive tekster
  - Strategi for udarbejdelse
  - Vigtige overvejelser og beslutninger
  - Rollefordeling
  - Krav til PULS og plandata
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  14:00 Formelle krav og typiske administrative
    og juridiske problemstillinger
    Peter Nymann
  15:00 Kaffepause
  15:30 Formelle krav fortsat
    Peter Nymann
  16:30 Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
    - Nyeste ændringer idet retlige grundlag for spildevandsplanen
  - Spildevandsplanen og spildevandsselskabets forsyningspligt
  - Besvarelse af deltagernes juridiske spørgsmål om spildevandsplanen
    Peter Nymann
  17:30 Pause
  17:45 Fortsat - Spildevandsplanen og udvalgte juridiske spørgsmål
    Peter Nymann
  18:30 Gruppeopgave. Cases og problemstillinger
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  16. maj 2023
  08:30 Strategisk spildevandsplan - Klimatilpasning og strategiplaner
    - Klimatilpasning i spildevandsplanen (hvad er klimatilpasning?, klimatilpasning kontra serviceniveau, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
  - Strategiplaner i spildevandsplanen (renseanlægsstrategiplaner, hvorfor strategiplaner?, ansvar, opmærksomhedspunkter og beskrivelse i planen)
  - Samspil og proces (workshops, tværfaglighed, samarbejde mellem forsyning og kommune plus interesserentinddragelse/orientering)
    Thomas Borch Hansen
  11:15 Pause
  11:30 Den digitale spildevandsplan
    - Databaser og GIS-modeller
  - Krav og metoder ved optegning af oplande/udløb
  - FAS, ledningsregistreringer, BBR, grundkort og øvrige datagrundlag
  - Levering af data til PULS 2.0 og Plandata.dk
  - Værktøjer på markedet
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  12:30 Frokost
  13:30 Gruppearbejde, cases og problemstillinger
    - Fortsat arbejde og fælles opsamling
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  15:00 Kursusevaluering og kaffe
    Maibritt Dahlgaard Søstrøm og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ingeniør Maibritt Dahlgaard Søstrøm, Skanderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ingeniør Thomas Borch Hansen, EnviDan A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Ingeniør Maibritt Dahlgaard Søstrøm, Skanderborg Forsyning A/S

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-05-2023 til 25-05-2023

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

  Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

  Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
  Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
  Kursusprogram
  23. maj 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Peter Tychsen
  10:00 Introduktion til forskellige procesteknologier
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Mikrobiologi
    - Muligheder for optimering
    Aviaja Hansen
  14:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
    - MBBR og IFAS
    Aviaja Hansen
  15:30 Kaffe og kage i dråben
  16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
    Søren Eriksen
  17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
    - MBR og kontaktstabilisering
    Peter Tychsen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  24. maj 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
    - Aerob granulært slam, anammox
    Rasmus Johansen
  10:00 Beluftning og biologiske processer
    Peter Tychsen
  11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fosfor genvinding
    - Biogødning, stuvit, slamaske, biochar
    Anita Rye Ottosen
  15:00 Kaffe og kage i dråben
  15:30 Slam og mulighederne for energiproduktion
    Peter Tychsen
  16:30 Pause
  16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
    - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
    Flemming B Møller
  18:00 Energiproduktion på renseanlæg
    Peter Tychsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  25. maj 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
    Peter Andreasen
  10:30 Eksempler på case studies på renseanlæg
    Peter Tychsen
  11:30 Nøgletal og beregningsformler
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
    Bertel Ifversen
  14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
    Peter Tychsen
  15:00 Hvad byder fremtiden på?
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Tychsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Proceskonsulent Søren Eriksen, VandCenter Syd • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

  Pris 11.900,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Svovlbrinteproblemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-06-2023

  Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
  Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

  Kursusprogram
  15. juni 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
    - Farligt for mennesker
  - Ødelægger vores anlæg
  - Genere omgivelserne
    Aksel Kirkeby
  10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
    - H2S dannelse i trykledninger
  - H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
  - Betonkorrosion
  - Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
    Bruno Kiilerich
  12:30 Frokost
  13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
    - Første erfaringer i 90'erne
  - Svovlbrintegrupper
  - Måling og forebyggende tiltag
    Jesper Pedersen
  14:30 Praktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
    - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
  - Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
  - Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
    Jesper Pedersen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
    - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
  - Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
    Aksel Kirkeby
  16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
    Aksel Kirkeby
  16:30 Evaluering af kurset
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Senior Specialist, Wastewater Bruno Kiilerich, GRUNDFOS DK A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.