Annette Vesterager​

Annette Vesterager er uddannet miljøtekniker og har gennem sin mangeårige ansættelse ved Ferskvandscentret oparbejdet et solidt indblik i størstedelen af vores kurser.

Arbejder du ved en forsyningsvirksomhed, og har du før været på kursus hos os, så har du med meget stor sandsynlighed mødt Annette!

Hun har arbejdet ved Ferskvandscentret i mange år og brænder særligt for forsyningssektoren, både set fra vandselskabernes og myndighedernes perspektiv. 

Annette har ansvar for en del af de kurser, der hører til spildevandsoperatør– og afløbsoperatøruddannelserne, og for mange af de øvrige kurser inden for spildevand og afløb.

På de årlige pumpetræf og rottetemadage har deltagerne nydt godt af Annettes evner til at sikre gode rammer for netværk og relationsopbygning.

Hun har et solidt indblik i de myndighedsmæssige rammer og sikrer, at vi har kurser, der dykker ned i snitfladerne mellem kommuner og vandselskaber.

Sidst, men ikke mindst, arbejder Annette med en række vigtige kurser for miljøsagsbehandlere ved kommuner.

Har du input og ønsker til kurser inden for forsyningsområdet inkl. myndighedssiden, fx om:

 • pumper
 • renseteknologier
 • klima
 • klimatilpasning
 • verdensmål

…så tag gerne kontakt til Annette.

Kontakt også Annette, hvis du har interesse i et skræddersyet bestillingskursus, eller hvis du har brug for rådgivning om, hvilke kurser der vil være de rigtige for dig eller dine medarbejdere.

Annette Vesterager

Annette Vesterager

Kursusudvikler
Miljøtekniker

Mød Annette på disse kurser

 • Pumpetræf 2024 – FVC I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-03-2024

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer?
  Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.

  I 2024 er årets emner, hvordan kommer du kludene til livs?, erfaringer med drift af vakuum pumpestationer, hvordan forholder du dig til "problembarnet" svovlbrinten? og hvordan kan ny sensor teknologi give ny maskin indsigt?
  Er du kar til den næste stormflod? Kom og hør erfaringer fra hårdt prøvede forsyning.
  Kursusprogram
  6. marts 2024
  09:00 Registrering, kaffe og rundstykker
  09:20 Velkomst
    Annette Vesterager
  09:30 Baglæns er vejen frem
    - Kampen mod kludene
  - Metoder til at undgå tilstopninger
  - Eksempler på hvordan vi kan gøre det meget bedre
    Ivan Vølund
  10:15 Pause
  10:30 Vakuum pumpestationer
    - Drift af vakuum PST
  - Fordele og ulemper
  - Vil vi gøre det igen?
    Flemming Kristensen
  11:05 Pause
  11:20 Ny sensor teknologi giver helt ny maskin-indsigt
    - Fremtidens indsigt og styring af forsyningens pumpestationer
  - Realtidsmåling af maskin parametre (RPM, ubalance, lejefejl mv.)
  - Case præsentationer med installations- og drift problemer
    Eva Kühne
  12:00 Frokost
  13:00 Beredskabshændelser ved store nedbørsmængeder og stormfloder
    - Kraftig regn og høj vandstand
  - Beredskab internt og eksternt
  - Pumpe- slusebygværk
  - Da stormfloden ramte
    Tobias Brødsgaard Knudsen
  13:45 Pause
  14:00 Svovlbrinten, Hvor farlig er den, hvad gør den ved os, hvad siger loven?
    - Hvordan skal jeg reagere, hvis der kommer en alarm fra gasdetektor?
  - Hvor hurtigt skal jeg gå ud, og hvornår kan jeg gå ned igen efter en alarm?
  - Hvad siger lovgivningen?
  - Er der erfaringer på området?
    Aksel Kirkeby
  14:50 Kaffepause
  15:10 Svovlbrinte, ligevægt, målinger m.m.
    Kim P. Karlson
  15:55 Opsamling og afslutning
    Annette Vesterager
  16:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Salgsingeniør Kim P. Karlson, SulfiLogger • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Vandløbsmedarbejder Tobias Brødsgaard Knudsen, Aabenraa Kommune • Driftsleder Flemming Kristensen, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S • Eva Kühne, EWA Sensors • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 2.525,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.525,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-03-2024 til 08-03-2024

  HUSK, udbydes kun hvert andet år.
  Vil du gerne mikroskopere og procesoptimere via mikroskopering, men mangler den fornødne viden? Så er her kurset for dig.
  Vi giver dig en indføring i mikroskopering af slam, herunder beskrivelse af flokstruktur og trådindeks og du lærer de encellede organismer såsom flagellater og klokkedyr at kende.

  Vi fortæller om, hvad DNA sekventering er og hvorledes det sammen med mikroskoperingen kan bruges til at identificere trådformige bakterier i aktivt slam.

  Vi gennemgår MiDAS hjemmesiden over bakterier i aktivt slam og hvordan den kan bruges til at få relevante oplysninger om de relevante bakterier.

  Husk at medbringe en slamprøve, en bærbar computer og eventuelt et mikroskop.

  Kursusprogram
  7. marts 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Per Halkjær Nielsen
  10:00 Identifikation af bakterier, karakterisering af
    danske renseanlæg og MiDAS
    Per Halkjær Nielsen
  11:00 Pause
  11:15 Gennemgang af mikroskop
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  12:00 Frokost
  13:00 Øvelser i karakterisering af slam
    - Flokstruktur
  - Trådindeks
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Trådformede bakterier
    - Typer og funktion
  - Identifikation med molekylære metoder
    Per Halkjær Nielsen
  16:15 Brug af MiDAS
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  18:00 Middag
  19:30 Fortsættelse af øvelser i laboratoriet og på computer
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  21:00 Øl/vand
  8. marts 2024
  08:30 Opsamling fra 1. kursusdag
    Per Halkjær Nielsen
  08:45 Encellede dyr og andre organismer
    Per Halkjær Nielsen
  09:30 Kaffepause
  10:00 Øvelser i laboratoriet
    - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
    Per Halkjær Nielsen og Marta Nierychlo
  12:00 Frokost
  13:00 Kontrol af trådformede bakterier
    - Skum
  - Letslam
  - Selektorer
    Aviaja Hansen
  14:00 Gruppeopgave
    - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
    Per Halkjær Nielsen, Marta Nierychlo og Aviaja Hansen
  15:30 Kaffe og afsluttende diskussion
    Per Halkjær Nielsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Post.doc. Marta Nierychlo, Aalborg Universitet

  Pris 9.040,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 9.040,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pumpetræf 2024 – Sjælland

  Kursussted: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde

  13-03-2024

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer?
  Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.

  I 2024 er årets emner, hvordan kommer du kludene til livs?, erfaringer med drift af vakuum pumpestationer, hvordan forholder du dig til "problembarnet" svovlbrinten? og hvordan kan ny sensor teknologi give ny maskin indsigt?
  Er du kar til den næste stormflod? Kom og hør erfaringer fra hårdt prøvede forsyning.
  Kursusprogram
  13. marts 2024
  09:00 Registrering, kaffe og rundstykker
  09:20 Velkomst
    Annette Vesterager
  09:30 Baglæns er vejen frem
    - Kampen mod kludene
  - Metoder til at undgå tilstopninger
  - Eksempler på hvordan vi kan gøre det meget bedre
    Ivan Vølund
  10:15 Pause
  10:30 Vakuum pumpestationer
    - Drift af vakuum PST
  - Fordele og ulemper
  - Vil vi gøre det igen?
    Flemming Kristensen
  11:05 Pause
  11:20 Ny sensor teknologi giver helt ny maskin-indsigt
    - Fremtidens indsigt og styring af forsyningens pumpestationer
  - Realtidsmåling af maskin parametre (RPM, ubalance, lejefejl mv.)
  - Case præsentationer med installations- og drift problemer
    Eva Kühne
  12:00 Frokost
  13:00 Beredskabshændelser ved store nedbørsmængeder og stormfloder
    - Kraftig regn, høj grundvandsstand og høj vandstand
  - Hvordan forbereder vi os?
  - Beredskab internt og eksternt
  - Erfaringer
    Anne-Mette Mølholt
  13:45 Pause
  14:00 Svovlbrinten, Hvor farlig er den, hvad gør den ved os, hvad siger loven?
    - Hvordan skal jeg reagere, hvis der kommer en alarm fra gasdetektor?
  - Hvor hurtigt skal jeg gå ud, og hvornår kan jeg gå ned igen efter en alarm?
  - Hvad siger lovgivningen?
  - Er der erfaringer på området?
    Aksel Kirkeby
  14:50 Kaffepause
  15:10 Svovlbrinte, ligevægt, målinger m.m.
    Kim P. Karlson
  15:55 Opsamling og afslutning
    Annette Vesterager
  16:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Salgsingeniør Kim P. Karlson, SulfiLogger • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Driftsleder Flemming Kristensen, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S • Eva Kühne, EWA Sensors • Driftschef Anne-Mette Mølholt, KLAR Forsyning A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 2.525,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.525,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pumpetræf 2024 – FVC II

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-03-2024

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer?
  Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.

  I 2024 er årets emner, hvordan kommer du kludene til livs?, erfaringer med drift af vakuum pumpestationer, hvordan forholder du dig til "problembarnet" svovlbrinten? og hvordan kan ny sensor teknologi give ny maskin indsigt?
  Er du kar til den næste stormflod? Kom og hør erfaringer fra hårdt prøvede forsyning.
  Kursusprogram
  20. marts 2024
  09:00 Registrering, kaffe og rundstykker
  09:20 Velkomst
    Annette Vesterager
  09:30 Baglæns er vejen frem
    - Kampen mod kludene
  - Metoder til at undgå tilstopninger
  - Eksempler på hvordan vi kan gøre det meget bedre
    Ivan Vølund
  10:15 Pause
  10:30 Vakuum pumpestationer
    - Drift af vakuum PST
  - Fordele og ulemper
  - Vil vi gøre det igen?
    Flemming Kristensen
  11:05 Pause
  11:20 Ny sensor teknologi giver helt ny maskin-indsigt
    - Fremtidens indsigt og styring af forsyningens pumpestationer
  - Realtidsmåling af maskin parametre (RPM, ubalance, lejefejl mv.)
  - Case præsentationer med installations- og drift problemer
    Eva Kühne
  12:00 Frokost
  13:00 Beredskabshændelser ved store nedbørsmængeder og stormfloder
    - Kraftig regn og høj vandstand
  - Beredskab internt og eksternt
  - Pumpe- slusebygværk
  - Da stormfloden ramte
    Tobias Brødsgaard Knudsen
  13:45 Pause
  14:00 Svovlbrinten, Hvor farlig er den, hvad gør den ved os, hvad siger loven?
    - Hvordan skal jeg reagere, hvis der kommer en alarm fra gasdetektor?
  - Hvor hurtigt skal jeg gå ud, og hvornår kan jeg gå ned igen efter en alarm?
  - Hvad siger lovgivningen?
  - Er der erfaringer på området?
    Aksel Kirkeby
  14:50 Kaffepause
  15:10 Svovlbrinte, ligevægt, målinger m.m.
    Kim P. Karlson
  15:55 Opsamling og afslutning
    Annette Vesterager
  16:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Salgsingeniør Kim P. Karlson, SulfiLogger • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Vandløbsmedarbejder Tobias Brødsgaard Knudsen, Aabenraa Kommune • Driftsleder Flemming Kristensen, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S • Eva Kühne, EWA Sensors • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 2.525,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.525,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Klimaaftryk fra renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-04-2024 til 10-04-2024

  På kurset om klimaaftryk fra renseanlæg lærer du:
  - Hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen
  - Rammer for beregninger, emissionsfaktorer, CO2- og lattergas afgifter.

  Du får indsigt i emner som:
  - Parismodellen
  - Scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol
  - Bæredygtig udbud og anlægsfase
  - Hvordan udfordringerne håndteres af andre

  Vi lægger desuden vægt på høj grad af erfaringsudveksling mellem deltagerne, så I får et solidt netværk at bygge videre på efter endt kursus.

  Vil du have overblik over hvor og hvordan renseanlæggene påvirker klimaet? Så er dette kursus for dig.
  Kursusprogram
  9. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Anita Rye Ottosen
  10:00 Klimastatus hos kursusdeltagerne
    - Kahoot øvelse - Del 1
    Anita Rye Ottosen
  11:00 Hvor og hvordan påvirker renseanlæggene klimaet?
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af et klimaregnskab - Scope 1 og 2
    - Emissionsfaktorer og datapræsentation
    Maria Faragó
  14:30 Vandsektorens klimamålsætning og parismodel
    Thomas Sørensen
  15:30 Kaffe og kagebord
  16:00 Fællesøvelse
    - Kursusdeltagerne arbejder med eget klimaregnskab
    Anita Rye Ottosen og Maria Faragó
  17:30 Afrunding af dagen
    - Kahoot øvelse - DEL II og fælles diskussion
    Anita Rye Ottosen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  10. april 2024
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Lattergas og metan
    - Udfordringer og perspektiver for renseanlæggene
    Peter Tychsen
  09:30 Målinger af metan og lattergas i afløbssystemer og renseanlæg
    Charlotte Scheutz
  11:00 Initiativer til reduktion af lattergas og metan
    Jacob Kragh Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Scope 3 med fokus på slambehandling og ressourceudnyttelse
  14:30 Klimastrategier i udbud og byggeanlægsfasen
    - Case REWATER
    Morten Rebsdorf
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Anita Rye Ottosen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Maria Faragó, Rambøll A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Senior projektleder Morten Rebsdorf, Aarhus Vand A/S • Professor Charlotte Scheutz, DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Fagleder Thomas Sørensen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til regnbetingede udledninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-04-2024 til 11-04-2024

  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
  Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

  Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
  Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

  Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

  Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
  Kursusprogram
  10. april 2024
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  09:45 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  10:45 Kaffe og te
  11:00 Fortsættelse af Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
  - Relevante vilkår
  - Hvor kan vi finde data? PULS, Miljøgis (vandplaner)
    Bo Skovmark
  13:45 Gruppearbejde og efterfølgende åben diskussion
    - Hvad er BAT?
  - Hvad kan man kræve af ansøger i form af levering af data og oplysninger?
  - Hvor meget skal I selv have kompetencerne til og hvordan håndteres det i de enkelte kommuner?
  - Hvor meget skal I "tro" på rådgiver/ansøger?
    Brian Rosenkilde, Bo Skovmark og Henriette Soja
  14:15 Case, gruppearbejde og efterfølgende åben diskussion
    - Trinvis udarbejdelse af en ansøgning
  - Indføring af jura der skal indgå i tilladelsen og allokeret tekst i de juridsk korrekte afsnit
  - Grundlag
  - Vilkår
    Brian Rosenkilde, Henriette Soja og Bo Skovmark
  15:00 Kaffe, te og kage
  15:15 Fortsættelse af case, gruppearbejde
    Brian Rosenkilde, Bo Skovmark og Henriette Soja
  16:30 Pause (forberedelse til afgang)
  16:45 Afgang til besigtigelse
    Bo Skovmark, Brian Rosenkilde, Christian Holm og Iben Serup Hjøllund
  18:45 Forventet hjemkomst
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og socialisering
  11. april 2024
  07:30 Opsamling på RBU fra i går
    Brian Rosenkilde
  08:00 Beregninger, olieudskiller, SF, bassin
    Brian Rosenkilde
  09:00 Kaffepause
  09:15 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
    - Overvejelser i forhold til recipienten
    Nicolaj Thomassen
  09:45 Case, recipientvurderinger
    - Erosion, oversvømmelser og påvirkning af vandløbsnære arealer
  - Robusthedsanalyse og oversvømmelseskort
  10:30 Case, recipientvurderinger
    - Økologiske effekter
  - Flow og oversvømmelseskort
  11:30 Introduktion til vandportalen
    - Alternative projekter, som er sidestillet med BAT
    Brian Rosenkilde
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af Dybmoseafløbet
    Brian Rosenkilde
  13:15 Bassinberegninger og konsekvensen heraf
    Brian Rosenkilde
  13:45 Case, gruppearbejde
    i casen beregnes en række bassiner, med forskellige bassinparametre (Afløbstal/overløbsfrekvens/permanent volumen) og heraf rensegrad. dette modholdes cases med differentieret placering og recipienter samt økonomien. Der udføres argumentation hvorfor forholdene skal blie som beskrevet.
  På klassen tages efterfølgende en diskussio om resultatet af sagsbehandlingen, og konsekvenserne af denne.
    Brian Rosenkilde
  15:15 Afrundning og evaluering
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Spildevandsoperatør Christian Holm, Silkeborg Forsyning • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Jordbrugsteknolog Iben Serup Hjøllund, Silkeborg Kommune • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Online event om Ferskvandscentrets uddannelser (gratis)

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  12-04-2024

  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.

  Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:

  Spildevandsoperatør, Afløbsoperatør, Vandløbstekniker, Miljøsagsbehandler, Projektleder samt om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Du må meget gerne ved tilmelding notere i kommentarfeltet, hvilke uddannelser, der har din interesse.
  Kursusprogram
  12. april 2024
  10:00 Kort introduktion til uddannelserne og mulighed for at stille spørgsmål
    Suna Rokkjær, Annette Vesterager, Charlotte Frambøl, Gitte Moestrup, Sussi Kobberø og Anne Trabjerg Kamp
  11:00 Farvel for idag og måske på gensyn på Ferskvandscentret
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 0,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 0,- kr. ekskl. moms.
 • Uvedkommende vand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  16-04-2024

  På kurset lokaliserer vi typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet. Kurset fokuserer på forebyggelse, opsporing og muligheder for udbedring af problemet. Vi ser på forsyningernes og kommuners roller når, der er uhensigtsmæssigt meget regnvand, drænvand eller overfladevand i spildevandskloakker, eller der er spildevand i regnvandskloakkerne og konsekvenserne heraf.
  På kurset gennemgår vi de regler, der regulerer området og hvilken dokumentation, der skal til, når man vil bruge lovgivningen til at reducere antallet af fejlkoblinger.
  Og der bliver mulighed for at drøfte, hvordan vi fremadrettet begrænser antallet af fejlkoblinger.
  Kursusprogram
  16. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og introduktion
    Annette Vesterager og Benny Nielsen
  09:30 Fejlkoblinger – et fælles problem for både forsyningsselskab og kommune
    - konsekvenser
  - typiske årsager
  - andet uvedkommende vand
  - Diverse aktuelle rapporter
    Benny Nielsen og Uffe Linneberg Gangelhof
  10:00 Fejltilslutninger i et juridisk perspektiv
    - Lovgivning
  - Hvem må hvad, hvem skal gør hvad?
  - Dokumentation for fejlkoblinger
    Peter Nymann
  11:00 Pause
  11:10 Fejlkoblinger i et juridisk perspektiv - fortsat
    Peter Nymann
  11:45 Spørgsmål til juristen
    Peter Nymann
  12:15 Frokost
  13:15 Hvordan fremskaffer vi den fornødne dokumentation?
    - Strategier
  - Lokalisering af fejlkoblinger
  - TV-kontrol efter separering
  - Sporstofsundersøgelser
  - Flowmålinger / niveaumålinger
  - Løfte dæksler
  - Pindsvin
  - RFID clips
  - DTS – Temperaturmåling
    Søren Højmark Rasmussen
  13:45 Kommunale muligheder
    - Håndtering af fejlkoblinger - sagsgang
    Liane Sommer
  14:30 Mulighed for drøftelse og dialog om egne cases
    Uffe Linneberg Gangelhof og Benny Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Udfordringer med højtstående og stigende grundvand
    - Kortlægning af grundvands- og indsivningsforhold
  - Kloaksaneringsstrategi
  - Vurdering af effekten af nye tætte kloakker
  - Hvad med diverse private grundvandspumper?
    Uffe Linneberg Gangelhof
  15:55 Projekt ”0-fejlkoblinger”
    - Resultatet fra arbejdet i DANVA
  - Erfaringer fra salen, sådan gør vi
    Lasse Dinesen
  16:15 Afrunding og evaluering
    Benny Nielsen og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Lasse Dinesen, Herningvand A/S • Projektchef Uffe Linneberg Gangelhof, VandCenterSyd • Afdelingsleder Benny Nielsen, Herningvand A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Søren Højmark Rasmussen, EnviDan A/S • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn med anlægsarbejder

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-04-2024 til 25-04-2024

  Kom og få viden om og inspiration til at føre tilsyn med anlægsarbejde.

  Du får et grundigt kendskab til en tilsynsførendes pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejde. Vi sætter fokus på nogle af de gængse spørgsmål:
  Hvad er et godt tilsyn?
  Hvad skal du som tilsynsførende have specielt fokus på?
  Hvor optræder fejl hyppigst under anlægsarbejder?
  Hvordan siger jeg "nej"?

  Udover at få besvaret spørgsmålene får du en indføring i, hvordan du etablerer afløbssystemer, hvordan du forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen, samt hvordan du sikrer et godt samarbejde med entreprenøren.

  Kursusprogram
  24. april 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Camilla Rosenkrantz Schrold, Annette Vesterager og Søren Barbré Pedersen
  10:00 Tilsynets pligter og ansvar samt plan for sikkerhed og sundhed
    Brian Larsen
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsyn i praksis
    - Planlægning og fokuspunkter
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  14:00 Kørsel til tilsyn
  14:30 Tilsyn i marken - en praktisk øvelse (incl. kaffe og kage)
    - Krav til entreprenørens kvalitetssikring
  - Afleveringsforretningen, acceptkriterier og gråzoner. Hvad vil vi acceptere?
  - Byggeledelse og økonomistyring
    Camilla Rosenkrantz Schrold, Søren Barbré Pedersen og Benny Madsen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling på tilsyn og ERFA i grupper
    - Diskussion af det praktisk tilsyn og egne erfaringer
  - Hvordan kommunikeres der til entreprenøren i marken ved fejl og mangler?
  25. april 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:30 Hvorfor tilsyn?
    - Tilladelser
  - Myndighedsforhold
  - Kontraktgrundlag
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Dokumentation på tilsyn (fokuspunkter)
    - Acceptkriterier
  - Tilsynsrapporter
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  14:30 Tilsynsrolle
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  15:00 Teknisk gennemgang
    - Afleveringsforretning og mangelgennemgang
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  15:30 Evaluering og afslutning
    Søren Barbré Pedersen, Camilla Rosenkrantz Schrold og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Søren Barbré Pedersen, UCON • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Teamleder Benny Madsen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Civilingeniør Søren Barbré Pedersen, UCON • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Opdatering af processer på renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-04-2024

  Få en opdatering og en genopfriskning af din viden om de biologiske og kemiske processer på et renseanlæg.

  Målet er at ajourføre dig fagligt omkring processer, slambehandling, styring og efterbehandling, så du får støvet den viden du allerede har af og bliver klar til at tage den i brug eller bygge ovenpå.

  Kurset vægter teori og gruppediskussioner, men indeholder også en beregningsopgave.
  Kursusprogram
  25. april 2024
  08:30 Ankomst, kaffe
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation
    Svend Marker og Annette Vesterager
  09:00 Belastningsopgørelser
    Svend Marker
  09:30 Procesforståelse - kvælstoffjernelse
    Rasmus Johansen
  10:30 Procesforståelse - fosforfjernelse
    Svend Marker
  11:30 Frokost
  12:30 Repetition i arbejdet med nøgletal
    Gruppearbejde med fælles opfølgning
    Svend Marker og Mads Kjærgaard
  13:50 Kaffepause i Dråben
  14:20 Slambehandling og opstilling af massebalancer
    Mads Kjærgaard
  15:00 Procestekniske nyheder
    - bl.a. beluftning, medicinrester og granulært slam
    Mads Kjærgaard og Svend Marker
  16:00 Afslutning og kursusevaluering
    Svend Marker og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Procesingeniør Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Industrispildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-05-2024 til 15-05-2024

  Kurset er for dig der arbejder på et industrielt renseanlæg eller på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

  Vi gennemgår de specielle rensemetoder, som typisk anvendes på jeres renseanlæg f.eks. pH-regulering, kemisk rensning med flotationsanlæg/båndfiltre og biologisk rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg.

  Vi gennemgår særbidragsreglerne og hvad de betyder for jer.

  Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

  Kursusprogram
  14. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
  09:45 Industrispildevand, sammensætning og analyseparametre
    Jeanette Agertved Madsen
  10:15 Lovgivning
    Tilslutnings– og udledningstilladelse, særbidrag, trappemodel og abonnementsordning
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Introduktion til processer på renseanlæg
    - Oversigt over typiske procestrin — Medbring flowdiagram fra eget renseanlæg
    Jeanette Agertved Madsen
  13:30 Forbehandling
    - pH regulering og kemisk fælding
  - Båndfiltre, flotation, sedimentering og nøgleparametre
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  15:00 Kaffepause i Dråben
  15:30 Tungmetalfjernelse fra kondensat og spildevand
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  16:30 Pause
  16:45 Genanvendelse af vand
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  18:00 Middag
  19:30 Opgaver
    - gennemgang af opgaver
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  15. maj 2024
  08:00 Biologisk rensning (aerob)
    - Biologiske processer, næringssalte og temperatur
  - Aktivt slam, aerobe granuler, bæremedier og membraner
    Jeanette Agertved Madsen
  10:00 Pause
  10:15 Biologisk rensning (anaerob)
    - Biologiske processer, biogasproduktion og tilskudsordninger
  - Aktivt slam, granuler og membrananlæg
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  12:30 Frokost
  13:30 Efterpoleringsteknologi
    - Filtrering, kemisk oxidation, mikro, sand- og kulfiltre, ozon etc.
    Jeanette Agertved Madsen
  14:00 Slambehanding
    - For- og slutafvanding, slamdisponering, slam en ressource?
  - Mekanisk forafvanding, koncentreringstanke og sibåndspresser, centrifuger
    Jeanette Agertved Madsen
  15:30 Kaffe og evaluering af kurset
    Annette Vesterager og Jeanette Agertved Madsen
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen, Krüger A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Senior procesingeniør Michael Vendrup, Krüger A/S

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-05-2024 til 16-05-2024

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

  Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

  Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
  Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
  Kursusprogram
  14. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Peter Tychsen
  10:00 Introduktion til forskellige procesteknologier
    Peter Tychsen
  11:00 Mikrobiologi
    - Muligheder for optimering
    Aviaja Hansen
  12:30 Frokost
  13:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
    - MBBR og IFAS
    Aviaja Hansen
  14:30 Opsamling på biofilm processerne
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe og kage
  16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
    Ib Pedersen
  17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
    - MBR og kontaktstabilisering
    Peter Tychsen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  15. maj 2024
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
    - Aerob granulært slam, anammox
    Mads Kjærgaard
  10:00 Beluftning og biologiske processer
    Peter Tychsen
  11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Nøgletal og beregningsformler
    Peter Tychsen
  13:30 Opgaveregning
  15:00 Kaffe og kage i dråben
  15:30 Slambehandling
    Peter Tychsen
  16:30 Pause
  16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
    - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
    Flemming B Møller
  18:00 Energiproduktion på renseanlæg
    Peter Tychsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  16. maj 2024
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
    Peter Andreasen
  10:30 Kort pause
  10:35 Fosfor genvinding
    - Biogødning, struvit, slamaske, biochar
    Anita Rye Ottosen
  12:00 Frokost
  13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
    Bertel Ifversen
  14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
    Peter Tychsen
  15:00 Hvad byder fremtiden på?
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Tychsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Teamleder Ib Pedersen, VandCenter Syd • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

  Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Regnvandsbassiner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-05-2024 til 23-05-2024

  Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

  Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

  Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

  Kursusprogram
  22. maj 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  09:45 Grundbegreberne omkring regnvandsbassiner.
    - Bassintyper og formål
  - Vådt- og effektivt volumen, indløb- og udløb, sandfang og nødoverløb.
  - Membraner og økonomi
  - Regnvandsbassinets interessenter
    Jan Gilling Timmermann
  10:45 Hvorfor regnvandsbassiner
    - Vandmængder
  - Stofmængder
  - Dimensionering
  - Anvendelse af sikkerhedsfaktor
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Optimal anvendelse af bassiner
    - Resultater fra nye undersøgelser ved AAU
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
  15:00 Kagebord
  15:30 Drift af bassiner
    - Slåning af vegetation ved bassiner
  - Metoder og priser for oprensning, behandling og transport af oprenset materiale
  - Afvanding og slutanvendelse af bundslam
    Martin Andersen
  16:30 Optimering af regnvandsbassiner set med forsyningsbriller
    - Hvor forurenet er regnvandet, og hvordan skal det behandles?
  - Anlægsøkonomi og betalingsregler, driftsforhold
  - Andre muligheder for rensning af regnvand
    Jan Gilling Timmermann
  17:30 Middag
  18:45 Guidet tur til regnvandsbassin med udfordringer
    Nicklas Hisselholm Johansen og Jan Gilling Timmermann
  20:15 Forfriskninger i restauranten
  23. maj 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Regnvandsbassiner og geoteknik
    - Hvilke geotekniske udfordringer giver det at anlægge bassiner.
  - Grundvandsproblemer. 
  - Krav om membran af plast, ler eller en fræsemembran. Muligheder og begrænsninger.
    Peter Stockmarr
  09:15 Myndigheden og regnvandsbassinet
    - Myndighedens syn på regnvandsbassiner
  - Fra ansøgning til tilladelse
    Lars Hede Hansen
  10:30 Juraen og regnvandsbassiner
    - Ekspropriation til bassinanlæg, hvilke kriterier skal være opfyldt for at ekspropriere?
  - Hvordan RB være angivet i spildevandsplanen/lokalplanen for at give baggrund for en ekspropriation?
  - Hvem skal betale erstatning for et bassin tilknyttet en byggemodning – og hvor meget?
  - Hvad må forsyningerne juridisk set betale af anlæg og drift og hvad må de ikke bidrage til?
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  12:45 Når regnvandsbassinet bliver til regnvandssø
    - Formål med regnvandssøer
  - Samarbejde m. Forsyningsselskabet
  - Udførelse og udformning
  - Etableringspriser og drift
    Jimmi Spur Olsen
  14:00 Hvordan sikrer vi det bedste resultat økonomisk, rekreativt og miljømæssigt?
    - Deltagernes viden og erfaringer kommer i spil for at afdække rammer og vilkår for regnvandsbehandling, løsningsmuligheder og succeskriterier for interessenterne.
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Afrunding og evaluering
    - Kagebord
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

  Undervisere

  • Skov- og landskabsingeniør Martin Andersen, HedeDanmark a/s • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Biolog Lars Hede Hansen, Vejle Kommune • Projektleder Nicklas Hisselholm Johansen, Silkeborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune • Seniorrådgiver Peter Stockmarr, Sweco Danmark A/S • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drift af pumpestationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-05-2024 til 31-05-2024

  Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

  Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

  Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

  Kursusprogram
  29. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
  09:30 Opbygning af en pumpestation
    - pumpetyper
    Aksel Kirkeby
  10:15 Pause
  10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
    Ivan Vølund
  12:00 Frokost
  13:00 Indretning og styring af en pumpestation
    Aksel Kirkeby
  13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
    Aksel Kirkeby
  15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
  16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
    Beregning og måling af pumpeydelser
    Aksel Kirkeby
  18:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  30. maj 2024
  08:30 Kloakbekendtgørelsen i praksis
    Tommy Kjær
  10:00 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
    Medbring arbejdstøj til ekskursionen
    Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
  11:00 Pumpens bestanddele.
    Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
    Aksel Kirkeby
  12:00 Pumpetyper
  12:30 Frokost
  13:30 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
    Opdeling i hold
  Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper, Agrometer, Vogelsang
  14:45 Praktiske øvelser fortsat
  15:00 Kaffepause
  15:30 Opsamling og spørgsmål
  16:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
  17:00 Sikkerhed og hygiejne
    Jens Brandt
  18:30 Middag
  21:00 Aftenservering
  31. maj 2024
  08:00 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
    Aksel Kirkeby
  09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
    Jes Knudsen
  11:30 Frokost
  12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
    Aksel Kirkeby
  13:30 Kaffe og kursusevaluering
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  14:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Håndværker Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg • Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Spildevandsplanen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-06-2024 til 12-06-2024

  Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen? Så står vi klar med ny viden og praktiske tips til at lette dit daglige arbejde.
  Vi giver dig overblik over både de formelle rammer og de praktiske muligheder, herunder rollefordelingen mellem myndighed og forsyningsselskab. Vi belyser arbejdet med revisioner, tillæg og den digitale spildevandsplan, og vi giver dig inspiration og konkrete idéer til at løse klimaudfordringerne. Har du selv aktuelle myndighedsmæssige udfordringer, inddrager vi dem gerne i kurset. For at øge dit udbytte krydrer vi kurset med cases og gruppeopgaver.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Svovlbrinteproblemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-06-2024

  Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
  Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

  Kursusprogram
  18. juni 2024
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
    - Farligt for mennesker
  - Ødelægger vores anlæg
  - Genere omgivelserne
    Aksel Kirkeby
  10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
    - H2S dannelse i trykledninger
  - H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
  - Betonkorrosion
  - Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
    Martin Lyngsø
  12:30 Frokost
  13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
    - Første erfaringer i 90'erne
  - Svovlbrintegrupper
  - Måling og forebyggende tiltag
    Jesper Pedersen
  14:30 Praktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
    - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
  - Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
  - Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
    Jesper Pedersen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
    - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
  - Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
    Aksel Kirkeby
  16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
    Aksel Kirkeby
  16:30 Evaluering af kurset
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Senior Water Treatment Specialist Martin Lyngsø, GRUNDFOS DK A/S • Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-09-2024 til 05-09-2024

  Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Dette kursus giver dig viden, så du kan give en tilladelse, samtidig med at du sikrer beskyttelsen af vandmiljøet.
  Hvordan stiller du krav til miljøfarlige stoffer i udledninger? Og hvor kommer kravene fra? Dette og meget mere svarer Styrelsen på, når de beskriver bekendtgørelserne, der regulerer udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Du får en forståelse for nødvendigheden af at regulere de miljøfarlige forurenende stoffer og du lærer at bruge bekendtgørelserne om tilladelser til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Vi gennemgår forskellige konkrete eksempler på afgørelser og cases konkretiserer emnet, så reglerne møder virkeligheden.
  Kursusprogram
  4. september 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Annette Vesterager og Louise Bjerregaard Madsen
  10:00 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand
    - Lovgrundlag
  - Grundprincipper i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav m.v.
  - Udledninger omfattet af bekendtgørelsen
  - Regnbetingede udledninger
  - Omfattede stoffer, herunder implementering af direktivet om miljøkvalitetskrav
  - Hvor findes miljøkvalitetskrav og forslag til miljøkvalitetskrav?
  - Fremtidige miljøkvalitetskrav, herunder de miljøfarlige stoffers rolle i vandplanerne
    Susan Rosendal Bennetzen
  10:45 Kaffepause
  11:00 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand, fortsat
    - Ansøgning om udledning (indhold)
  - Udledninger uden betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskrav
  - Håndtering af situationer, hvor der ikke findes et miljøkvalitetskrav
  - Fastsættelse af vilkår for udledning, herunder kontrolregel og egenkontrol
  - Revurdering af eksisterende tilladelser
    Susan Rosendal Bennetzen
  11:45 Opsamling og spørgsmål til bekendtgørelsen
    Susan Rosendal Bennetzen og Louise Bjerregaard Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger
    - Lovgivningen
  - Behandling af en ansøgning
  - Fastsættelse af krav og kontrolkrav
  - Vilkårsformulering
  - Blandingszoner
  - Vurdering bag fastsættelse af vilkår
  - Revurdering
  - Udledning af MFSér uden miljøkvalitetskrav
  - Løbende cases/spørgsmål til deltagerne
    Louise Bjerregaard Madsen
  14:00 Pause
  14:15 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger, fortsat
    Louise Bjerregaard Madsen
  15:00 Kaffe/kage pause
  15:30 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger, fortsat
    - Med udgangspunkt i en konkret meddelt udledningstilladelse, som kursisterne har fået udleveret på forhånd, vil der på kurset være gennemgang af vilkår og vurderinger i en meddelt udledningstilladelse ift. om den lever op til Bek. 1433 med tilhørende diskussion af, hvordan det er muligt for den konkrete case at leve op til bek. 1433.
    Louise Bjerregaard Madsen
  16:30 Fra ansøgning til godkendelse, vurderinger bag
    Louise Bjerregaard Madsen
  18:00 Middag
  20:30 Øl/vand i dråben
  5. september 2024
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Fra ansøgning til godkendelse, vurderinger bag fortsat, samt gennemgang af bl.a. hvornår der skal anmodes om at blive udarbejdet et nyt miljøkvalitetskrav, samt opgaver heri
    Louise Bjerregaard Madsen
  10:15 Pause
  10:30 Case med fortyndingsberegning i vandløb
    Louise Bjerregaard Madsen
  11:15 Opsamling på Case
    Louise Bjerregaard Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Håndtering af tilladelse til overløb
    Case omkring overløbssager
    Gitte Normand Andersen
  13:45 Hvordan griber ansøger ansøgningsprocessen an?
    LBEK1433/1625(Kunstgræs, PFAS forurening af bassin mv.)
    Heidi Marie Wiborg Heeschen
  14:30 Udledningstilladelsen for ReWater
    Gitte Normand Andersen
  15:00 Evaluering med kaffe/kage
    Louise Bjerregaard Madsen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Specialkonsulent Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Teamleder/Geolog Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune • Specialkonsulent Susan Rosendal Bennetzen, Miljøstyrelsen • Kemiingeniør Heidi Marie Wiborg Heeschen, Odense Kommune • Specialkonsulent Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drift af pumpestationer 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-09-2024 til 19-09-2024

  Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen.Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.
  Har du din daglige gang på pumpestationer og vil du gerne have endnu mere viden om drift og service af pumpestationer og brug af opsamlet data? Så er dette kursus noget for dig.
  Vi bygger ovenpå din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer fra kurset "Drift af pumpestationer" og Afløbsoperatøruddannelsen.
  Vi ser på data og udarbejdelse af et vedligeholdelsessystem til at være et brugbart værktøj med alarmprioritering, konflikthåndtering, kundekontakt, alarmstatistik med mere. Der er fokus på energioptimering og drift og service af pumpestationer. Hvad er god service og et godt vedligeholdelsesniveau? Vi ser også på trykledninger og tryksatte systemer herunder svovlbrinteproblematikken. Derudover ser vi på valg af materialer og risikoen for vibrationer og evner. Sidst, men ikke mindst har vi fokus på driftssikkerhed med overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning plus det til tider store arbejde med at renovere en pumpestation.
  Kursusprogram
  17. september 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Ivan Vølund og Ole Nicolajsen
  10:00 Vedligeholdelsessystemer
    - Generelt plus visning af et vedligeholdelsesprogram
    Ivan Vølund
  11:00 Pause
  11:15 SRO overvågning
    Jesper Trelborg
  12:30 Frokost
  13:30 Brug af data i praksis fra SRO og VH systemer
    - Regnmålere, myndigheder m.m.
    Ole Nicolajsen
  14:30 Kaffe/kage bord plus rundvisning i Aqua for at se deres pumper
    Morten Vissing
  16:00 Drifts- og energioptimering
    Karsten Egebjerg Pedersen
  18:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  18. september 2024
  08:00 Opsamling fra dag 1
    - Hvor finder jeg informationerne?
  - Læringsmateriale/håndbøger/film om reparationer
    Ivan Vølund
  08:30 Udskiftning eller reparation?
    Ivan Vølund
  09:45 Forebyggende vedligehold
    Ivan Vølund
  10:45 Pause
  11:00 Forståelse for det samlede system
    - Inkl. fejlfinding og årsanalyse
    Ivan Vølund
  12:00 Frokost
  13:00 Trykledninger
    Ivan Vølund
  14:00 Ekskursion til Silkeborg Forsyning og hvad de gør ved oppumpningsbrønde, hvor betonen er tæret, inkl. kaffe/kage
    Patrik Lohse
  16:00 Tryksatte systemer
    - Traditionel og vakumsystemer
    Ole Nicolajsen
  17:00 Pause
  17:15 Fortsættelse af tryksatte systemer
    - Fordele og ulemper for driften herunder svovlbrinte
    Ole Nicolajsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  19. september 2024
  08:00 Opsamling fra dag 2
    - Samarbejde på tværs af forsyninger og forsyningsarter
    Ole Nicolajsen
  08:30 Materialevalg, vibrationer og revner
    Ove Fjordmand
  10:30 Driftssikkerhed
    - Overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning
    Ole Nicolajsen
  11:30 Frokost
  12:30 Renovering af pumpestationer
    Ivan Vølund
  15:00 Evaluering af kurset og efterfølgende kagebord
    Ivan Vølund, Ole Nicolajsen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Undervisere

  • Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Country Manager Ove Fjordmand, Sulzer Pumps Denmark A/S • Projektleder Patrik Lohse, Silkeborg Forsyning A/S • Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Jesper Trelborg, Dansk Miljø & Energistyring A/S • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilslutnings- og udledningstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-09-2024 til 25-09-2024

  Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

  Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningerne, og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en teknisk og juridisk komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.
  Kursusprogram
  24. september 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  09:30 Tilslutningstilladelser
    - Krav til ansøgning
  - Indhold i tilslutningstilladelsen
  - Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
  - Eksempel på en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen
  10:30 Pause
  10:45 Overblik over reglerne om afledning af spildevand
    - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
  - Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
  - Spildevandsvejledningen nr. 28/2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttekseslovens kapitel 3 og 4
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
    - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
  - Begrundelse for vilkår
  - Formulering og egenkontrol af vilkår
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  14:15 Pause
  14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
    Christian Dahl Jacobsen
  15:30 Kaffe, te og kage i dråben
  16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
    Christian Dahl Jacobsen
  17:00 Pause
  17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
    - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
  - Retsbeskyttelse og høringen
  - Mere om påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  18:30 Middag
  19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  25. september 2024
  08:00 Miljøjura
    - Generelle krav til afgørelserne
  - Hvordan træffes rigtige og lovlige afgørelser?
    Henriette Soja
  09:15 Pause
  09:30 Miljøjura, fortsat
    - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
    - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
  - Eksempler og centralisering af spildevand
    Christian Dahl Jacobsen
  12:30 Frokost
  13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
    Christian Dahl Jacobsen
  15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Konsulent/Biolog Christian Dahl Jacobsen, Energinet.dk • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Konsulent/Biolog Christian Dahl Jacobsen, Energinet.dk • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Hvordan implementerer man klimatilpasning i spildevandsplanen?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-09-2024

  Er du i din kommune udfordret med oversvømmelser og ønsker du at implementere klimatilpasning i jeres spildevandsplan? Så er dette kursus for dig.

  Her bliver du opdateret på lovgivningen og hvordan du kan håndtere klimatilpasning i praksis.

  Der kommer nye vinkler og nye løsninger, men også hele tiden nye udfordringer. Så kom og vær med til en dag, hvor fokus både er på at finde løsninger på konkrete problemer og på at det er OK, at gode løsninger tager tid.
  Kursusprogram
  26. september 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:20 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Ole Mark
  09:45 Klimaændringer i Danmark - Hvad forventer vi?
    - Hvilke scenarier er der og hvordan er de fremkommet?
  - Hvilke effekter er de vigtigste?
  - Hvordan finder du den relevante information?
  - Klimaatlas, SVK, inkl. valg af scenarie til formålet
    Karsten Arnbjerg-Nielsen
  10:15 Love og regler mht. klimatilpasning i Danmark
    - Indflyvning til klimatilpasning i Danmark - et historisk perspektiv
  - Serviceniveaubekendtgørelse
  - Spildevandskomiteens skrifter (27, 28, 29, 30, 31)
  - Lovgivning om finasiering af klimatilpasningInkl. skrift 31
    Birgit Paludan
  11:15 Pause
  11:30 Beregninger af effekter af klimaændringer
    - Valg af input (regn, vandstand m.m.)
  - Valg af modelniveau
  - Analyse af hele vandets kredsløb for klimaændringer (Klimakogebogen)
    Ole Mark
  12:00 Bestemmelse af klimatilpasningstiltag
    - Principper for opgørelse af skader fra f.eks. oversvømmelser og hvordan de kan bruges til at bestemme egnede klimatilpasningstiltag vha cost-benefit analyser
    Karsten Arnbjerg-Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Klimatilpasning i praksis
    - Oplæg til diskussion af serviceniveaubekendtgørelsen baseret på "Eksempel 1 i vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen
    Birgit Paludan
  14:30 Kaffe og kage pause
  15:00 Klimatilpasning i praksis
    - Fælles diskussion af udfordringer hos kursusdeltagerne og erfaringsudveksling
    Birgit Paludan, Karsten Arnbjerg-Nielsen og Ole Mark
  16:15 Evaluering
    Ole Mark og Annette Vesterager
  16:30 Kurset er slut
    Annette Vesterager og Ole Mark
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, Rambøll A/S • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Afdelingsleder Birgit Paludan • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-10-2024

  Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.

  Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.

  Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

  Kursusprogram
  3. oktober 2024
  08:30 Ankomst og morgenbuffet
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
    - Hvad kan LAR?
  - Eksempler på LAR
    Peter Bassø Duus
  10:30 LAR i lokalplanen
    Lars Hede Hansen
  11:30 Pause
  11:45 LAR som hydraulisk element i vandbalance
    - Hvordan regner vi på LAR?
  - Regneøvelser
    Peter Plejdrup Poulsen
  12:30 Frokost
  13:30 Nedsivningstilladelser
    - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
  - Lovgivning på området
  - Eksempler på krav og udfordringer.
    Nikolaj Kruse Christensen
  14:45 Kaffe og kage pause
  15:00 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
    - Hvor godt renser det?
    Jes Vollertsen
  15:45 Øvelser med LAR-toget
    - Principper i hht. tagvand og regnvand
    Peter Bassø Duus
  16:45 Afrunding og evaluering
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Biolog Lars Hede Hansen, Vejle Kommune • Projektleder Peter Plejdrup Poulsen, WSP Danmark A/S • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Driftslederen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-10-2024 til 09-10-2024

  Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen? Så kom og få et overblik over de mest højaktuelle emner indenfor spildevandsbranchen.
  Her får du en repetition af stoffet og en indførelse i de nyeste regler og tiltag på området og brugbar erfaringsudveksling med dine driftsleder kolleger.
  Vi hører gerne fra dig, hvis du har et ønske om et emne, vi skal tage op på kurset.
  Målet er at få bedre forståelse for optimal udnyttelse og muligheder på dit anlæg både juridisk og proces teknisk.
  Kursusprogram
  8. oktober 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    - Forventninger til kurset
  - Hvad er driftslederne optaget af lige nu?
    Annette Vesterager, Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  10:15 Pause
  10:30 Udvikling og tendenser i juraen på spildevandsområdet
    - Hvad er der sket i de sidste år indenfor spildevandsjuraen?
  - Regelændringer og udmeldinger fra Miljøstyrelsen og ny praksis fra domstolene
    Pia Lisbeth Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Vejen til en klimaneutral vandsektor
    - Lattergas og metan
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  14:15 Pause
  14:30 Kapacitetsudvidelse uden pladsproblemer - MABR
    - Membrane Aerated Biofilm Reactor
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  15:30 Kaffe og kage
  16:00 Gæsteprincippet - har din forsyning ledninger på privat grund ejet af andre end forsyningen?
    - Hvordan sikrer man sig mod omkostninger til omlægning af ledninger på privat grund?
  - Sammenfatning af den nyeste praksis i relation til ledninger på privat grund
  - Erfaringer fra tvister om ledninger
  - Hvilken status har ledninger, der bliver omlagt?
    Pia Lisbeth Nielsen
  17:30 Cirkulær økonomi og slamhåndtering
    Med PFAS og mikroforureninger er genanvendelsen af slammets ressourcer udfordret
  Hvilke muligheder har vi for at overvinde det?
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  9. oktober 2024
  08:30 Hvad sker der når forsyningen modtager særligt forurenet spildevand?
    - Hvad siger reglerne om særbidrag?
  - Hvornår skal Forsyninger opkræve særbidrag?
  - Hvordan opgør man særbidrag? - og hvordan skal "regningen" se ud?
  - Kan man opkræve særbidrag for tilledning af PFAS?
    Pia Lisbeth Nielsen
  09:30 Pause
  09:45 Machine learning - hvad f.... er det egentligt for noget?
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard og Laura Debel Hansen
  11:00 "Grønne" udbud
    - Er der pligt for forsyningerne til at købe grønt ind og hvad er reelt "grønt"?
    Pia Lisbeth Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Det 4 rensetrin og de miljøfremmede stoffer
    - Kortlægning, kildeopsporing og rensning
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  14:45 Overløb
    - Status, rammer og vejen til fremtiden
    Pia Lisbeth Nielsen og Mikkel Stokholm-Bjerregaard
  15:30 Opsamling og evaluering
    - Kagebord
    Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Pia Lisbeth Nielsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Industrial PhD Student Laura Debel Hansen, Krüger A/S • Advokat Pia Lisbeth Nielsen, Aumento, Advokatfirma • Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-10-2024 til 23-10-2024

  Du er udsat for mange daglige arbejdsrelaterede påvirkninger og risiko. Mangler du viden om lovgivningen og, hvornår det er dit eget ansvar og, hvornår det er ledelsens ansvar? Så er dette kursus noget for dig. Her får du overblik over relevant lovgivning og regler på området. Vi ser på de helt specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for. Det er arbejdsvilkår som kontakt med spildevand og dermed risiko for sygdomssmitte, men også adgangsforhold, arbejdsstedets indretning med mere i forbindelse med tilsyn af pumpestation, specialbygværker m.m. Du får viden om alenearbejde og arbejde ved vejen. Kurset er en del af Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse.
  Kursusprogram
  22. oktober 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Jasper Fournaise Eriksen
  09:30 Arbejdsmiljølovens opbygning og de vigtigste bekendtgørelser
    - Vejledningsmaterialer, der understøtter arbejdsmiljøloven
  - Arbejdsmiljøarbejdets organisering
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:30 Pause
  10:45 Arbejdstilsynets regler (AT)
    - Hvad ser Arbejdstilsynet efter, når de er på tilsyn?
  - Arbejdsmiljøloven og Kloakbekendtgørelsen
    Tommy Kjær
  12:30 Frokost
  13:30 Projektering og etablering af nye arbejdspladser
    - Inddragelse, CE mærkning, overlevering
    Keld Hansen
  15:15 Kaffepause
  16:00 Det gode psykiske arbejdsmiljø
    Trivsel, sundhed og stress...
    Thomas Staal
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  23. oktober 2024
  08:00 Risikovurdering - et effektivt værktøj til sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
    - Metode til risikovurdering
  - Personlig risikovurdering i forbindelse med arbejdet
  - Risikovurdering af andre områder
    Jasper Fournaise Eriksen
  09:30 Pause
  09:45 Sikkerhed ved arbejde med spildevand
    - Sygdomssmitte ved arbejde med spildevand
  - Svovlbrinteproblemer
  - Ergonomisk arbejdsmiljø
    Jasper Fournaise Eriksen
  10:45 Pause
  11:00 Praktisk risici af bassiner og pumper
    - Gennemgang af APV arbejde med bassiner og pumpestationer
  - Alene arbejde, vagtordninger og vejen som arbejdsplads
    Karen Klarskov Møller
  12:00 Frokost
  13:00 Forsat - Praktisk risici af bassiner og pumper
    Karen Klarskov Møller
  14:30 Demonstration af relevant sikkerhedsudstyr
    Morten Rasmussen
  15:30 kaffe og evaluering
    Jasper Fournaise Eriksen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Kemiker Karen Klarskov Møller, CRECEA A/S • Morten Rasmussen, ICM A/S • Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Praktisk drift af afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-11-2024 til 14-11-2024

  Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
  Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
  Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
  Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
  Kursusprogram
  13. november 2024
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
  10:00 Afløbssystemer og sundhed
    - Teknisk hygiejne og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
    - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
  - Planlægning og ansvar for drift af afløbssystemerne
  - Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
    Michael Sønder Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Drift, kunder og service
    - Samarbejde mellem drift og administration
  - Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
    Michael Sønder Jensen
  14:00 Ledninger og brønde
    - Ledninger og brønde - materialer og dimensioner
  - Reparationer på ledninger og brønde, metoder og fittings
  - Adgangsforhold og belægninger på driftsveje og vendepladser
    Keld Hansen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Anlæg og tilsyn
    - Samarbejde mellem projekt og drift - hvordan får vi anlæg, der er til at drifte?
  - Anlægsmetoder og tilsyn for at få de bedste anlæg med mindst drift
  - TV-inspektion og trykprøvning, acceptkriterier
  - Sådan laver vi pumpestationer ved Arwos
    Keld Hansen
  17:00 Walk and talk
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  14. november 2024
  08:00 Opfølgning på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Separering, bassiner og bygværker
    - Separering og fejltilslutninger
  - Bassiner på regn- og fællessystemer og drift
  - Bygværker, indretning og drift
    Jacob Cornelius Hansen
  10:00 Akut beredskab
    - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
  - Skadebegrænsende foranstaltninger
  - Beredskabsplan
    Jens Drivsholm
  11:30 Frokost
  12:30 Drift og vedligehold af afløbssystemer
    - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
  - Rotter og bekæmpelse
    Jan Gilling Timmermann
  13:30 Gruppearbejde og opsamling på kurset
    Jan Gilling Timmermann
  14:30 Evaluering af kurset
    - Kaffe og kage
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Jacob Cornelius Hansen, Vandmiljø Randers • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Afløbsjura – hvad er praksis?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-12-2024 til 05-12-2024

  Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
  Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
  På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
  Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
  Kursusprogram
  4. december 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
  10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
    - Roller i spildevandshåndteringen
  - Spildevandsplanen
    Søren Stenderup Jensen
  10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Generelt om erstatningsreglerne
  - Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
  - Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
  - Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
    Søren Stenderup Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
    - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
  - Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
  - Sammenfatning om erstatning
    Søren Stenderup Jensen
  14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
    Søren Stenderup Jensen
  15:00 Kaffe og kage pause
  15:30 Tilslutnings- og afledningsbidrag
    - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
  - Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
  - Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
  - Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
  - Betalingsvedtægt og vejbidrag
    Søren Stenderup Jensen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
  5. december 2024
  08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
    - Praktiske eksempler og læring
    Gunver Møller Madsen og Ole Quorning
  09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
    - Spildevandsplanlægning
  - Påbud og afdragsordning
  - Klimatilpasning
  - Udledningstilladelseer
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
    - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
  - Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
    Asger Janfelt
  15:30 Opsamling og evaluering
    kaffe/te og kage
    Asger Janfelt og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • |Advokat • Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Planchef Ole Quorning, AquaDjurs A/S • Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsætning af polymer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-12-2024

  Polymeroptimering en vej til lavere omkostninger?

  Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og ikke mindst for økonomien af dit anlæg, såfremt du ikke anvender polymer optimalt.

  Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og hvordan du udnytter polymeren bedst muligt. Du får tips til optimeringen og til slammets afvanding.

  Derudover ser vi på, hvordan du kan styrer omkostningerne via driftsøkonomien.

  En anden vigtig parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.
  Kursusprogram
  12. december 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  10:00 Hvad er polymer?
    - kemi og opbygning
  Hvorfor polymer?
  - funktion og kolloid kemi
  Hvordan udnyttes polymeren optimalt?
  - opblanding og indblanding
  Arbejdsmiljø
  - farlighed
  - mærkning
  - beskyttelse
  - løft
    Orla Ulstrup Jensen
  11:00 Pause
  11:15 Polymer applikationer
    - slamafvanding
  - tips til optimering
    Peter Nygaard
  12:30 Frokost
  13:30 Optimering af afvanding på centrifuger og skruepressere
    Orla Ulstrup Jensen og Peter Nygaard
  14:30 Pause
  14:45 Hydraulisk overbelastning
    Jan Ravn
  15:15 Kaffepause
  15:45 Polymer og driftsøkonomi
    Jan Ravn
  16:15 Afslutning og kursusevaluering
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Teamleder Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.