Prøvetagning af spildevand

Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger? Og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data, som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling?