Prøvetagning af spildevand

Står du for prøveudtagningen af spildevand, har du her muligheden for at udbygge din viden på området.

Separeringsprojekter og recipientbeskyttelse

Her sætter vi fokus på det paradoks at separeringer og centralisering mange steder desværre ikke har medført den forventede/ønskede forbedring af vandløbenes målopfyldelse eller nedsat vandmængden til renseanlægget i det ønskede omfang.

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.