Erstatning efter vandløbsloven

På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.

Lokalplaner

Få styr på de juridiske krav til lokalplaner.

Planloven i praksis

Her får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration.