Basisviden om afløbssystemer

Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får en viden så du kan begå dig indenfor afløbsområdet.

Grundlæggende hydraulik

Få grundlaget for at forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder – både i afløbsteknisk sammenhæng og til afstrømnings- og vandspejlsberegninger i vandløb.