Basisviden om afløbssystemer

Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får en viden så du kan begå dig indenfor afløbsområdet.

Vandløbslovgivning og -administration 1

Bliv klædt godt på til alt det grundlæggende om administration, sagsbehandling, regulativer, tilsyn, vedligehold, vandløbsteknik, lovgivning og meget mere.

Grundlæggende hydraulik

Få grundlaget for at forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder – både i afløbsteknisk sammenhæng, og til afstrømnings- og vandspejlsberegninger i vandløb.