Erstatning efter vandløbsloven

På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.

Nudging – Natur

Nudging i naturen – Værktøjer til dig der skal hjælpe mange forskellige brugergrupper til at sameksistere i naturen.

Tilsyn og håndhævelse på husdyrbrug

På kurset bliver du skarp på at føre landbrugstilsyn på husdyrbedrifter. Vi ser på den juridiske side af landbrugstilsynet, de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet.

Grafisk facilitering – online: med fokus på natur

Få redskaber til at blive en stærk visuel naturformidler, facilitator og idegenerator.

Vil du være en stærk visuel natur- formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops? Så kom på onlinekursus i Grafisk Facilitering med fokus på natur.

Nudging for viderekomne

På kurset bliver du inspireret til at få gjort det lettere for borgerne at sortere korrekt på pladsen. Der bliver en kort genopfriskning af principperne i nudging – metoden – men fokus er på hvordan du skaber fremdrift i dine ideer og får det til at ske i praksis.