BIOFOS sætter yderligere fokus på rådnetanke

5. september 2023

For Teknisk Afdeling ved BIOFOS er kompetenceudvikling et helt centralt fokuspunkt for at kunne følge med i de nyeste og bedste driftsteknologier. Senest har alle afdelingens medarbejdere været på et tilpasset bestillingskursus om rådnetanke.

Alle, der arbejder med rådnetanke, ved, at der er tale om en kompleks proces med mange holdninger og meninger, der er dannet gennem dels erfaringer og dels rapporter, der måske er forældede.

For at få et fælles udgangspunkt, arrangerede Lasse Strøm Østergaard, procesleder ved BIOFOS, et tilpasset heldagskursus for de relevante medarbejdere i Teknisk Afdeling.

– Ved at få et rådnetankskursus, hvor vi får nogle eksperter ud til os, som spørger ind til, hvorfor vi gør, som vi gør, udvikler vi os i en positiv retning rent procesmæssigt. Vi har i BIOFOS tre anlæg, hvorfor det også var oplagt at få involveret medarbejdere fra alle anlæggene, så alle får samme opfattelse og forståelse af, hvordan en rådnetank fungerer samt viden om optimeringen af driften, fortæller han.

På kursus i rådnetanke ved BIOFOS

Nedbrydning af silotænkning
BIOFOS valgte at invitere de medarbejdere, der har berøring med rådnetankene, med på kursus. Også dem, der ikke arbejder direkte med driften af anlæggene.

– Vi oplever større og større interesse i vores rensningsanlæg i forhold til, hvordan vi drifter, og hvordan processerne fungerer, blandt medarbejdere på alle faglige niveauer. Ved fx at få en medarbejder med, som ikke nødvendigvis arbejder med at drifte rådnetankene, men gør rent i området eller tager prøver på rådnetankene, kan det være med til at skabe en forståelse for vigtigheden i disse opgaver og eventuelt hjælpe med nemmere at se en fejl eller stille spørgsmål til processen, siger Lasse Strøm Østergaard og fortsætter:

– Udover det procesmæssige, er det også med til at udvikle vores medarbejdere og nedbryde silotænkning, fordi vi alle får samme opfattelse af, hvordan det hænger sammen, og vi derved kan skabe et fælles mål. Efter kurset tog vi ud og spiste på tværs af faggrupper og faglige niveauer samt afdelinger, hvilket styrker sammenholdet yderligere.

En fælles forståelse for rådnetanksdrift gør op med silotankegang

Hvorfor lige rådnetanke?
I øjeblikket vinder mange nye teknologier til slambehandling frem. Så hvorfor er det lige et kursus i rådnetanke, der er interessant for BIOFOS?

– Vi ser vores rådnetanke som en central del af vores fremtidige anlæg. Vi har netop været igennem en større renovering af vores tanke og har også allerede sat gang i et potentielt energioptimeringsprojekt i forhold til temperaturerne på baggrund af det afholdte kursus, lyder det fra proceslederen.

Svend Marker, procesingeniør ved Krüger, og Lars Dalum Nielsen, projektleder ved Krüger, var med som undervisere på kurset. For Svend er der ingen tvivl om, at det er vigtigt, at forsyningerne fortsætter med at styrke viden om rådnetanke og sørge for, at der bliver ved med at være folk, der har de rigtige kompetencer til at drifte, vedligeholde og udvikle anlæggene.

– En rådnetankanlæg er en bæredygtig håndtering af slam med hensyn til både miljø og økonomi. Det forbedrer kvaliteten, reducerer mængden – og så produceres der energi, siger Svend Marker om betydningen af rådnetanke nu og i årene fremover.

Vi siger tak for en god kursusdag hos BIOFOS!

Et kig til dem, det hele handler om: BIOFOS’ rådnetanksanlæg

VIL I OGSÅ STYRKE JERES KOMPETENCER INDEN FOR RÅDNETANKE?
Så tag et kig på vores kommende datosatte kurser:

18.-20. september:
Rådnetanke – proces og anlæg
Grundmodul
Her får deltagerne en grundlæggende introduktion til driften af rådnetanke: procesteknisk forståelse af systemet, viden om den optimale indretning i forhold til både funktion og sikkerhed, viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen, afvanding af slam efter udrådning og et praktisk eksempel på tømning af tanken. Kurset indeholder desuden et besøg ved Silkeborg Forsyning, hvor vi gennemgår deres installationer og erfaringer.
Der er stadig ledige pladser – se mere og tilmeld jer her.

27.-28. november:
Rådnetanke – teori og beregninger

Overbygningsmodul
Dette kursus bygger oven på den viden, der er opnået på grundmodulet. Her får deltagerne indsigt i den til tider vanskelige proceskontrol og arbejder mere detaljeret med massebalancer ud fra egne data. Vi dykker ned i COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg – både i form af biogas, el og varme. Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og til at drøfte detaljerne.
Tilmeldingsfristen er den 27. oktober, og I kan se hele programmet lige her.

Bestillingskursus – sådan gør I
I er også meget velkomne til at gøre ligesom BIOFOS og få et tilbud på et tilpasset eller skræddersyet bestillingskursus, hvor vi kommer ud til jer. Skriv til kursusudvikler Sussi Kobberøsko@fvc.dk og få mere information om denne løsning.


Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Send en mail på kursus@fvc.dk og vi vender tilbage til dig efter påske.
Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.
Det er os en stor glæde at byde velkommen til en ny underviser i flokken af engagerede, dygtige eksperter – denne gang til holdet af vandløbsfaglige fagspecialister. Mød ham her!