Sussi Kobberø

Sussi Kobberø er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet miljøingeniør og kommer senest fra stillinger i Ikast-Brande Kommune (spildevand) og Herning Kommune (industri).

Sussi har været ansat ved Ferskvandscenteret siden november 2022. Hun er uddannet civilingeniør i miljøteknik fra Aalborg Universitet i 1998 og har efterfølgende arbejdet med både jordforurening, industrimiljø og spildevand, hovedsageligt i kommunalt regi.

Du vil kunne møde Sussi på en række forskellige kurser, bl.a.:

Grundkursus i spildevandsrensning 

Procesteknik 2

Basisviden om afløbssystemer

Jura på jordforureningsområdet

Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Håndtering af overskudsjord

Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Pesticider i grundvandet

PFAS i vandet – hvad nu?

 

 

Sussi Kobberø

Kursusudvikler
Miljøingeniør

Telefon: 89212176

E-mail: sko@fvc.dk

LinkedIn-profil

Mød Sussi her

Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

Kursussted: Ferskvandscentret

26-08-2024 til 30-08-2024

Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
Kursusprogram
26. august 2024
09:45 Ankomst og morgenmad
10:00 Velkomst og præsentation
  Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
10:30 Spildevand, hvad er det?
  - hvorfor skal vi rense spildevandet?
- hygiejne og sikkerhed i praksis
  Annemarie Gotfredsen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Fredericia
  - afgang fra Ferskvandscentret 13.00
- kaffe/kage på turen
  Annemarie Gotfredsen
17:45 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion
  - ca. tidspunkt
18:00 Middag
19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  Annemarie Gotfredsen
20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
27. august 2024
08:30 Resumé fra i går
  - udfylde evalueringsskema
  Annemarie Gotfredsen
09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
  - regneøvelser
  Annemarie Gotfredsen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
  - afgang med bus fra Ferskvandscentret 13.00
  Ivan Boeskov
15:30 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion. Kaffe/kage
  - ca. tidspunkt
16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  Annemarie Gotfredsen
17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
  Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
18:00 Middag (herefter er introduktionsforløbet slut)
19:00 Øl/vand og kollegialt samvær
28. august 2024
08:00 Kort præsentation og start på grundkurset
  - introduktion til programmet for de næste 3 dage
  Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
08:30 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
  Claus Kobberø
09:15 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
  Claus Kobberø
10:00 Driftsparametre/nøgletal
  Claus Kobberø
11:00 Renseanlæggets opbygning og processer plus skattejagt
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Fjernelse af organisk stof
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Fjernelse af kvælstof
  Claus Kobberø
15:00 Kaffepause og mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
16:00 Fjernelse af fosfor
  Lisa Hahn Nielsen
17:00 Opsamling på dagens emner
  Røskva Høimark, Claus Kobberø og Lisa Hahn Nielsen
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
29. august 2024
08:00 Resumé fra i går og dagens program
  - udfylde evalueringsskema
  Claus Kobberø
08:15 Drift af renseanlæg
  Røskva Høimark
09:30 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
  Claus Kobberø og Røskva Høimark
11:00 Slamhåndtering
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Herning Vand A/S
  - afgang med bus fra Ferskvandscentret kl 13.00
  Jan Ravn
16:00 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion og kaffe/kage
  - ca. tidspunt
16:15 Opfølgning anlægsbesøg
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
16:30 Måleudstyr, online måling og SRO
  Røskva Høimark
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
30. august 2024
08:00 Resumé fra i går og dagens program
  - udfylde evaluering
  Claus Kobberø
08:15 Mikrobiologisk analyse
  Røskva Høimark
09:00 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
  Røskva Høimark
10:15 Industrier og renseanlæg
  Claus Kobberø
11:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
  - og "spørgetime"
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
  Claus Kobberø
13:30 Hvad byder fremtiden på?
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
14:00 Evaluering og afslutning/kaffe
  Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
14:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Teamleder Jan Ravn, Herningvand A/S

Pris 19.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 19.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Kursussted: Ferskvandscentret

04-09-2024 til 05-09-2024

Deltag i dette kursus, og få et grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.

Vi giver dig et grundigt kendskab til miljø- og sundhedsrisikoen ved jordforurening, og du lærer om betydningen af jordforhold, grundvandsforhold og forureningstypen for en jordforurening.

Du får ligeledes et indblik planlægning af forskellige typer forureningsundersøgelser og en dybere forståelse for, hvordan forskellige forureningskomponenter opfører sig i jorden.

På kurset vil der også væres en gennemgang af komceptuelle modeller og konkrete teknikker til risikovurdering. Herunder vil programmet JAGG blive gennegået, med henblik på at gøre dig i stand til at læse, forstå og lave en kritisk vurdering af risikovurderinger, der er lavet med JAGG

Vi forudsætter et kendskab til de grundlæggende jordforureningsbegreber.
Kursusprogram
4. september 2024
09:15 Ankomst, kaffe/te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
09:50 Jord- og grundvandsforholds betydning for undersøgelser
10:30 Pause
10:40 Planlægning af undersøgelsen
  - historisk redegørelse, datasøgning, besigtigelse, interview m.m.
11:30 Pause
11:40 Forureningskomponenter og deres spredning
  - oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller mv.
  Pernille Trant
12:20 Frokost
13:20 Forureningskomponenter og deres spredning (fortsat)
  Pernille Trant
14:45 Prøvetagningsmetoder
  - eksempler på undersøgelser
15:15 Kaffe/kage m. mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
16:00 Prøvetagningsmetoder (fortsat)
  Pernille Trant
16:40 Pause
16:50 Gruppearbejde 1: Planlægning af en undersøgelse
  - planlægning af en undersøgelse
  Trine Skov Jepsen
17:40 Pause
17:50 Opsamling på Gruppearbejde 1
  Trine Skov Jepsen
18:30 Den konceptuelle model
  Flemming Hauge Andersen
18:50 Middag
20:00 Gruppearbejde 2: Konceptuel model
20:30 Praktisk gennemgang af udvalgt prøveudstyr
  Trine Skov Jepsen
21:00 Aftenservering og socialt samvær
5. september 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  - inkl. den konceptuelle model
  Trine Skov Jepsen
08:15 Principper for risikovurdering
  Trine Skov Jepsen
08:50 Pause
09:00 Fugacitet - stoffordeling mellem medier (JAGG som beregningsværktøj)
  Trine Skov Jepsen
09:40 Risikovurdering grundvand: Masseestimat og flux
  Trine Skov Jepsen
09:40 Pause
09:50 Risikovurdering ift. grundvand – Masseestimat og flux
  Flemming Hauge Andersen
10:15 Gruppearbejde 3 - Estimering af kildestyrke
  Trine Skov Jepsen
10:40 Pause
10:50 Risikovurdering ift. grundvand - (Grundrisk som beregningsværktøj)
  Flemming Hauge Andersen
11:40 Frokost
12:40 Risikovurdering ift. grundvand – med fokus på olietanke
  Trine Skov Jepsen
12:55 Risikovurdering ift. grundvand – med fokus på PFAS
  Flemming Hauge Andersen
13:10 Pause
13:20 Gruppearbejde 4 - Grundvand
14:00 Pause
14:10 Risikovurdering indeluft - reduktionsfaktorer og håndberegninger
  Trine Skov Jepsen
14:40 Risikovurdering ift. indeluft – (JAGG som beregningsværktøj)
  Trine Skov Jepsen
15:00 Kaffe/kage
15:10 Gruppearbejde 5 - Indeluft
15:50 Opsamling og evaluering af kurset
  Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør, Ph.D Flemming Hauge Andersen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Geolog, Ph.D Pernille Trant, NIRAS

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Basisviden om renseanlæg

Kursussted: Ferskvandscentret

09-09-2024 til 10-09-2024

På vores nye kursus - basisviden om renseanlæg - får du en overordnet forståelse for, hvordan et renseanlæg er bygget op og fungerer.

Du får bl.a. indsigt i emner som opbygning, processer, gennemgang af standardbegreber, betydning af belastning og kapacitet, hvor langt ned man kan rense Vi vil gennemgå relevant lovgivning og kobling mellem nogle af de mange regler, samt cases på tilslutnings- og udledningstilladelser.

Vi tager også på tur til et renseanlæg og ser, hvordan de ting, vi snakker om på kurset, ser ud og fungerer i praksis.

Så har du i forbindelse med dine opgaver brug for en basal viden om, hvordan et renseanlæg fungerer, er det det her kursus, du mangler!
Kursusprogram
9. september 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Mads Kjærgaard og Sussi Kobberø
09:30 Hvorfor har vi renseanlæg og vandets vej derhen
  Renseanlæg i et historisk perspektiv.
Beskrivelse af afløbssystemet frem til renseanlægget.
  Mads Kjærgaard
10:00 Hvordan ser et renseanlæg ud
  Hvad er en rist, et sandfang, en procestank og alle de andre dele, renseanlægget kan være bygget op af - og hvad er deres funktion.
  Claus Kobberø
10:45 Pause
11:00 Sådan styrer man et renseanlæg
  Introduktion til de biologiske og kemiske processer samt hvordan de styres.
Hvad kan forstyrre processerne?
Hvordan fjernes kvælstof og fosfor?
Hvor langt kan man rense ned?
  Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Besøg på et renseanlæg
  VI kører med bus til Them Renseanlæg.
  Mads Kjærgaard
15:30 Retur på Ferskvandscentret og kaffepause
15:45 Opsamling på anlægsbesøget
  Gennemgang af de ting, vi har set på anlægsbesøget.
Hvordan ser renseanlæggene ud i nogle af de kommuner, kursisterne kommer fra?
  Mads Kjærgaard
16:30 Pause
16:45 Standardbegreber på et renseanlæg
  Hvad er COD, BOD, TN, TP, PE, slamalder, slamkoncentration mv.?
Beskrivelse af generel spildevandssammensætning samt betydningen af tilledning af f.eks. industrispildevand.
Betydningen af belastning og kapacitet og reglerne for det.
  Thomas Borch Hansen
18:15 Så skal der quiz'es
  Opsamling på dagens input.
  Mads Kjærgaard
18:45 Pause
19:00 Middag
20:00 Netværk og hygge med en øl/vand
10. september 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Mads Kjærgaard
08:30 Lovgivning mv
  Overordnet gennemgang af lovgivning, der har betydning for et renseanlæg.
Hvem er myndighed for hvad - og hvem gør hvad?
Lovgivning vedr. tilslutnings- og udledningstilladelser.
Kobling mellem tilslutningstilladelser, udledningstilladelser, kapacitet og spildevandsplanen.
  Thomas Borch Hansen
10:00 Pause
10:15 Intro til tilslutningstilladelse og udledningstilladelse
  Introduktion til de 2 cases.
  Thomas Borch Hansen
10:45 Case tilslutningstilladelse
  Eksempel fra en miljømyndighed, hvor der ud fra en konkret case vil blive gennemgået en tilladelse.
Hvornår skal der søges om en tilladelse.
Hvilke oplysninger er nødvendige.
Samarbejde med forsyningen.
Kobling til andre planer.
12:00 Frokost
13:00 Case udledningstilladelse
  Eksempel fra en miljømyndighed, hvor der ud fra en konkret case vil blive gennemgået en tilladelse.
Hvornår skal der søges om en tilladelse.
Hvilke oplysninger er nødvendige.
Samarbejde med forsyningen.
Kobling til andre planer.
14:15 Kaffe/kage
14:45 Fremtidens resneanlæg
  Byspildevandsdirektivet, nye rensemetoder, trejde. og fjerde rensetrin, slamhåndtering fremover mv.
  Mads Kjærgaard og Claus Kobberø
15:30 Opsamling på kurset
  Opsamling på, hvad vi har lært på kurset.
  Mads Kjærgaard
15:50 Evaluering
  Mads Kjærgaard og Sussi Kobberø
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Projektleder Thomas Borch Hansen, Skanderborg Forsyning A/S • Procesingeniør Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Valg af det 4. rensetrin – få et solidt fundament for beslutningen

Kursussted: Ferskvandscentret

11-09-2024 til 12-09-2024

Danmark står overfor at skulle implementere det fjerde rensetrin, for at fjerne miljøfarlige stoffer fra spildevandet. Ferskvandscentret udbyder nu et nyt kursus, der styrker dine kompetencer i forhold til at kunne træffe et kvalificeret valg af det 4. rensetrin på jeres renseanlæg.

Dette kursus varer 2 dage, og det giver os mulighed for at komme mere i dybden med det fjerde rensetrin – og dermed ikke blot give dig et overblik i lovgivning, metoder, erfaringer og status. Det vil blive muligt at give dig en dybere indsigt og forståelse, der gør dig i stand til at omsætte din nye viden til, hvordan du konkret kan bruge det til at komme videre med beslutningen for jeres renseanlæg. Kurset har fokus på rensning i forhold til vanddelen.

Kurset henvender sig primært til dig, der arbejder som leder, driftsleder, planlægger eller ansvarlig projektleder i spildevandsforsyningen - men kan også være relevant for dig, der arbejder som rådgiver for spildevandsforsyninger.
Kursusprogram
11. september 2024
08:30 Ankomst og morgenbrød
09:00 Velkomst og præsentation af hinanden og kurset
  Sussi Kobberø og Jeppe Bregendahl
09:30 Hvordan har den historiske udvikling været frem til i dag - lovgivning og krav
  Hvordan har processen omkring miljøfarlige stoffer været indtil nu.
  Jeppe Bregendahl
10:15 Hvad er status lige nu - lovgivning og krav
  Hvilke krav glæder lige pt. Vi ser både på den nationale lovgivning og EU-lovgivningen.
(afventer navn på underviser)
11:15 Pause
11:30 Hvad skal vi forberede og på fremadrettet - lovgivning og krav
  Med udgangspunkt i bl.a. det kommende Byspildevandsdirektiv ser vi på, hvilke krav, vi kan forvente kommer og som vi dermed skal foberede os på allerede og også tænke ind i løsningen for det 4. resetrin.
  Anders Hansen
12:30 Frokost
13:30 Udledningstilladelser i forhold til miljøfarligee stoffer
  Hvordan ser processen og tidslinjen ud for at få en udledningstilladelse. Hvilke udledningstilladelser er givet pt. og hvordan ser kravene ud i dem. Og hvad kan vi forvente for de tilladelser, der er på vej nu.
  Jes la Cour Jansen
14:30 Opsamling på dagens indlæg og oplæg til workshop
  Jeppe Bregendahl og Jacob Kragh Andersen
15:00 Kaffe/kage - og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
16:00 Workshop - del 1
  Med afsæt i din egen forsyning og renseanlæg sættes der er tidslinje op for processen med indførelse af det 4. rensetrin - herunder:
- opmærksomhedspunkter
- interessenter
  Jeppe Bregendahl og Jes la Cour Jansen
17:00 Opsamling på gruppearbejdet og spørgsmål
  Jeppe Bregendahl
17:45 Implementering af det 4. rensetrin i andre europæiske lande
  Vi ser på, hvordan de griber det an i landene omkring os. Hvor langt er de, og hvad kan vi bruge deres erfaringer til.
  Jacob Kragh Andersen
18:45 Pause
19:00 Aftensmad
20:00 Fælles aftenhygge - med en øl/vand og erfaringsudveksling
12. september 2024
08:00 Teknologier til fjernelse af miljøfremmede stoffer
  En overordenet gennemgang af teknoligerne til fjernelse fra miljøfarlige stoffer Ozon, aktiv kul (GAC/PAC), MBBR, MBR, osv.
  Jeppe Bregendahl og Anne-Lise Trøst Frisch Funding
09:15 Pause
09:30 Fordele, ulemper, begrænsninger mv. ved de forskellige teknologier
  Reduktionsgrader, fordele, ulemper, begrænsninger, indgriben i eksisterende renseanlæg osv.
  Jacob Kragh Andersen og Anne-Lise Trøst Frisch Funding
10:30 Dilemmaer og udfordringer - åben debat
  Indledes med et oplæg om problemstilliger og dilemmaer i forbindelse valget af det 4. rensetrin. Efterfølgende debaterer vi det i plenum.
  Jes la Cour Jansen
11:45 Frokost
12:45 En fortælling fra virkeligheden - Hillerød Forsyning
  Hillerød Forsyning kommer og fortæller, hvordan de er nået i mål med det 4. rensetrin - og hvordan deres proces/erfaringer er.
  Jørgen Skaarup
14:15 Pause
14:30 Workshop - del 2
  (Der arbejdes videre med resultatet fra Workshop del 1)
Med afsæt i din egen forsyning og renseanlæg sættes der er tidslinje op for processen med indførelse af det 4. rensetrin - herunder:
- pladsbegrænsninger
- udledningstilladelser
- teknologivalg
  Jeppe Bregendahl og Jørgen Skaarup
15:30 Opsamling på workshop
  Jeppe Bregendahl
15:50 Evaluering af kurset
  Sussi Kobberø og Jeppe Bregendahl
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Seniorspecialist Anne-Lise Trøst Frisch Funding, Teknologisk Institut • Konsulent Anders Hansen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Jes la Cour Jansen • Kemiingeniør Jørgen Skaarup, Hillerød Forsyning

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Rådnetanke – proces og anlæg

Kursussted: Ferskvandscentret

17-09-2024 til 19-09-2024

Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning og et praktisk eksempel på tømning af rådnetanken.

Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.

Dette kursus afholdes typisk en gang om året.

(Kurset erstatter det tidligere kursus: Rådnetanke I - II)
Kursusprogram
17. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og præsentation
  Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
  Lisa Hahn Nielsen
12:15 Frokost
13:15 Indretning af anlæg (slam-delen)
  Teori og praktiske løsninger
  Michael Schytz Poulsen
15:15 Kaffepause - mulighed for besøg i AQUA
15:45 Drift - håndtering af udfordringer
  Anna Katrine Vangsgaard
17:00 Drift - overvågning af udrådningsproces
  Aviaja Hansen
18:30 Opsamling på dag 1 - quiz
  Michael Schytz Poulsen
19:00 Middag
20:00 Øl/vand i Dråben
18. september 2024
08:00 Drift - forøgelse af energiproduktion
  Inkl. rejektvandsbehandling.
  Anna Katrine Vangsgaard
09:45 Pause
10:00 Massebalance for rådnetankanlæg
  Grundlæggende.
  Lisa Hahn Nielsen
11:45 Frokost
12:45 Ekskursion til Søholt Renseanlæg - rådnetank
  Ivan Boeskov
15:15 Kaffepause
15:30 Tømning af rådnetank
  Praktisk eksempel fra et renseanlæg.
  Mogens Tastensen
16:45 Metantab fra biogasanlæg
  Lovgivning og teknik
  Lars Dalum Nielsen
17:45 Status på alternativ slambehandling i DK
  Lars Dalum Nielsen
19:00 Middag
20:00 Øl/vand i Dråben
19. september 2024
08:00 Opsamling på dag 2 - quiz
  Michael Schytz Poulsen
08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
  Teori og praktiske eksempler.
  Peter Nygaard
10:15 Indretning af anlæg (biogas-delen)
  Teori og praktiske løsninger.
  Michael Schytz Poulsen
12:00 Frokost
13:00 Sikkert arbejdsmiljø i EX områder
  Regler og sikkerhed i praksis.
  Lars Dalum Nielsen
15:00 Opsamling på dag 3 - quiz + kaffe/kage
15:20 Evaluering
  Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

Undervisere

• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Mogens Tastensen, Arwos • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Basisviden om afløbssystemer

Kursussted: Ferskvandscentret

07-10-2024 til 08-10-2024

Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet. Du lærer om afløbssystemets opbygning og funktion, herunder en forståelse for det samlede system af ledningsanlæg, bassiner, overløbsbygværker mv. Du lærer om vedligeholdelse og fornyelse og bliver fortrolig med de mange begreber indenfor området.

Du får en introduktion til det administrative som fx. spildevands- og renoveringsplaner og får en forståelse for afløbssystemets rolle i klimaproblematikkerne og klimatilpasningsløsningerne.


(Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året)
Kursusprogram
7. oktober 2024
09:15 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og præsentation, intro til kurset
  Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
10:00 Afløbssystemer: Formål, typer, kapacitet
  Kristian Vestergaard
10:45 Pause
11:00 Regnvandssystemer
12:00 Frokost
13:00 Spildevand, separatsystemet, pumpestationer
  Kristian Vestergaard
13:55 Drift af afløbssystemer
  ved en forsyning: Silkeborg Forsyning
  Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran
14:55 Pause med mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
15:45 Kaffe/kage
16:00 Regnvand, beregning af regnvandssystemer
  Kristian Vestergaard
17:20 Lokal afledning af regnvand (LAR)
  Kristian Vestergaard
18:00 Klimaudvikling og konsekvenser deraf
  Kristian Vestergaard
19:00 Middag
20:00 Netværk og hygge i Dråben med lille aftenservering
8. oktober 2024
08:00 Intro til dag 2
  Kristian Vestergaard
08:30 Organisation, myndighed, lovgivning og planlægning
  Kristian Vestergaard
10:00 Kaffepause
10:15 Case separering (rådgiver)
  ved en rådgiver: Envidan A/S
  Jan Dalkjær Grønning
11:45 Spørgsmål til en rådgiver
  Jan Dalkjær Grønning
12:00 Frokost
13:00 Case klimatilpasning (kommune)
  ved en kommune: Skanderborg Kommune
  Jacob Mogensen
14:15 Spørgsmål til en kommune/myndighed
  Jacob Mogensen
14:30 Opsamling med kaffe og kage
  Kristian Vestergaard
14:50 Evaluering
  Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
15:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

Undervisere

• Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Anlægskoordinator – Klimatilpasning Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune • Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran, Silkeborg Forsyning A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Next step projektledelse

Kursussted: Ferskvandscentret

19-11-2024 til 21-11-2024

Kurset er et overbygningsmodul på 3 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.Nu arbejder vi videre med en projektleders udfordringer i en brancherelevant kontekst.

Efter kurset har du fået en solid forståelse for nødvendigheden af et sikkert kontraktgrundlag, indkøb og forhandling og hvordan du sikrer det. Du er gennem øget bevidsthed om dit eget lederskab blevet i stand til at optimere samarbejde, sikre god organisering fx. i partnerskaber med leverandører, rådgivere, entreprenører mfl. så tillid og gode relationer bliver bærende i dine projekter. Du har forstået hovedtræk i den økonomiske regulering som rammesætter businesscasen for dine projekter.

Kurset blev afholdt i foråret 2024 som et 2-dages kursus - men på baggrund af et stort ønske fra deltagerne, er denne udgave udviddet til et 3-dages kusus.
Kursusprogram
Undervisere

Kursusledelse

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Stifter og konsulent Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Procesteknik 2

Kursussted: Ferskvandscentret

25-11-2024 til 27-11-2024

På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

(Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
Kursusprogram
25. november 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
  Ellen Marie Drastrup
10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
  Ellen Marie Drastrup
12:00 Frokost
13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
  Carina Cupit
14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
  Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
14:45 Kaffe/kage og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
  Carina Cupit
16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
  Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
17:00 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
  Ellen Marie Drastrup
18:15 Middag
19:30 Sjov med renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
26. november 2024
08:00 Opsamling på dag 1 og introduktion til dag 2
  Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregendahl
09:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
  Jeppe Bregendahl
10:15 Styring og driftsforstyrelser på renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
11:45 Oplæg til anlægsbesøg
  Jeppe Bregendahl
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
  Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere udløbsfiltre og meget mere.

Vi tager kaffe og kage med på turen.
  Mogens Lindgaard
15:45 Kaffe
16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
  Mogens Lindgaard
18:30 Middag
19:45 Oplæg omkring lattergas
  Ellen Marie Drastrup
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
27. november 2024
08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
11:00 Pause
11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
  Lisa Hahn Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding (fortsat)
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
  Ellen Marie Drastrup
15:15 Evaluering og kaffe/kage
  Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Rådnetanke – teori og beregninger

Kursussted: Ferskvandscentret

04-12-2024 til 05-12-2024

Har du tidligere været på kurset "Rådnetanke - proces og anlæg" (tidligere "Rådnetanke I - II") og vil du vide mere om den til tider vanskelige proceskontrol og prøve at arbejde mere detaljeret med massebalancer - også ud fra egne date? Så er dette kurset for dig.

Vi dykker ned i udnyttelsen af dine egne måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg - både i form af biogas, el og varme.

Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og til at drøfte detaljerne.

Kurset er et overbygningsmodul til kurset "Rådnetanke - proces og anlæg", som det anbefales at have deltaget i inden dette kursus. For at få det optimale udbytte af kursert er det endvidere en forudsætning, at man kan foretage simpel brøkregning.

Dette kursus afholdes typisk hvert andet år.

(Kurset afløser kurset "Rådnetanke III).
Kursusprogram
4. december 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Sussi Kobberø og Lars Dalum Nielsen
09:45 Gennemgang anlægstyper
  Tegn og forklar eget anlæg for de andre kursister.
Fokus på at opnå fælles begreber.
  Lars Dalum Nielsen
10:45 Pause
11:00 Grundlæggende processer i rådnetanke
  Repetition fra det gundlæggende modul "Rådnetanke - proces og anlæg".
  Svend Marker
12:30 Frokost
13:30 Varmeanlæg
  Teori, beregninger og forsøg.
  Lars Dalum Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Massebalance for rådnetankanlæg
  Teori og beregninger.
  Svend Marker
16:45 Gåtur
17:15 Massebalance for eget rådnetankanlæg
  Regne på eget anlæg (del 1).
  Svend Marker
18:30 Quiz - opsamling på dag 1
  Lars Dalum Nielsen
19:00 Middag
20:30 Øl/vand og uformel erfaudveksling i "Dråben"
5. december 2024
08:00 Gasanvendelse og overvågning
  Praktiske erfaringer fra Fredericia Renseanlæg.
  Annemarie Gotfredsen
09:30 Pause
09:45 Varmeanlæg
  Varmeveksler og varmeoverførsel.
  Lars Dalum Nielsen
10:45 Pause
11:00 Varmeanlæg - opgave
  Regne på varmebalance.
  Lars Dalum Nielsen
12:30 Frokost
13:30 Massebalance for eget rådnetankanlæg
  Regne videre på eget anlæg (del 2)
  Svend Marker
14:30 Drift af rådnetanke
  Optimering af energibalancen.
  Svend Marker
15:00 Opsamling og afslutning m. kaffe og kage
  Lars Dalum Nielsen og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

Undervisere

• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

Kursussted: Ferskvandscentret

20-01-2025 til 24-01-2025

Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
Kursusprogram
20. januar 2025
09:45 Ankomst og morgenmad
10:00 Velkomst og præsentation
  Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
10:30 Spildevand, hvad er det?
  - hvorfor skal vi rense spildevandet?
- hygiejne og sikkerhed i praksis
  Annemarie Gotfredsen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Fredericia
  - afgang fra Ferskvandscentret 13.00
- kaffe/kage på turen
  Annemarie Gotfredsen
17:45 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion
  - ca. tidspunkt
18:00 Middag
19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  Annemarie Gotfredsen
20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
21. januar 2025
08:30 Resumé fra i går
  - udfylde evalueringsskema
  Annemarie Gotfredsen
09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
  - regneøvelser
  Annemarie Gotfredsen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
  - afgang med bus fra Ferskvandscentret 13.00
  Ivan Boeskov
15:30 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion. Kaffe/kage
  - ca. tidspunkt
16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  Annemarie Gotfredsen
17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
  Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
18:00 Middag (herefter er introduktionsforløbet slut)
19:00 Øl/vand og kollegialt samvær
22. januar 2025
08:00 Kort præsentation og start på grundkurset
  - introduktion til programmet for de næste 3 dage
  Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
08:30 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
  Claus Kobberø
09:15 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
  Claus Kobberø
10:00 Driftsparametre/nøgletal
  Claus Kobberø
11:00 Renseanlæggets opbygning og processer plus skattejagt
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Fjernelse af organisk stof
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Fjernelse af kvælstof
  Claus Kobberø
15:00 Kaffepause og mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
16:00 Fjernelse af fosfor
  Lisa Hahn Nielsen
17:00 Opsamling på dagens emner
  Røskva Høimark, Claus Kobberø og Lisa Hahn Nielsen
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
23. januar 2025
08:00 Resumé fra i går og dagens program
  - udfylde evalueringsskema
  Claus Kobberø
08:15 Drift af renseanlæg
  Røskva Høimark
09:30 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
  Claus Kobberø og Røskva Høimark
11:00 Slamhåndtering
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Herning Vand A/S
  - afgang med bus fra Ferskvandscentret kl 13.00
  Jan Ravn
16:00 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion og kaffe/kage
  - ca. tidspunt
16:15 Opfølgning anlægsbesøg
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
16:30 Måleudstyr, online måling og SRO
  Røskva Høimark
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
24. januar 2025
08:00 Resumé fra i går og dagens program
  - udfylde evaluering
  Claus Kobberø
08:15 Mikrobiologisk analyse
  Røskva Høimark
09:00 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
  Røskva Høimark
10:15 Industrier og renseanlæg
  Claus Kobberø
11:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
  - og "spørgetime"
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
  Claus Kobberø
13:30 Hvad byder fremtiden på?
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
14:00 Evaluering og afslutning/kaffe
  Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
14:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Teamleder Jan Ravn, Herningvand A/S

Pris 19.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 19.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Jura på jordforureningsområdet

Kursussted: Ferskvandscentret

30-01-2025

Du får et grundlæggende kendskab til juraen på jordforureningsområdet. Vi lægger ud med kortlægningen, områdeklassificering og den offentligt finansierede indsats. Du får dernæst et indblik i mulighederne for at give påbud i jordforureningssager både ved virksomheder og med villaolietanke. Modsætningerne mellem det lovfæstede genopretningsprincip og det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip vil blive belyst. Miljøerstatningslov og miljøskadeloven vil også blive gennemgået. Afslutningsvis kommer vi ind på handel med forurenede grunde.

Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
Kursusprogram
30. januar 2025
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst, præsentation og indledning
  Mads Kobberø og Sussi Kobberø
09:45 Kortlægning, områdeklassificering og offentlig finansieret indsats
  I Danmark holder vi styr på kendte forureninger via et kortlægningssystem og et områdeklassificeringssystem. Myndigheder, købere af fast ejendom og andre interessenter, har på den måde adgang til den eksisterende viden om jordforureninger. Vi gennemgår reglerne sammen med reglerne omkring offentligt finansieret oprensning (inkl. værditabsordningen), som administreres af regionerne.
  Mads Kobberø
10:50 Kort pause
11:00 Påbud – virksomheder
  Jordforureningsloven medførte væsentlige ændringer i mulighederne for at give undersøgelses- og oprensningspåbud til forureninger, der kom fra erhvervsvirksomheder. Fordi loven kun gælder forureninger, der med sikkerhed helt eller i det væsentligste er sket efter 1. januar 2001, er påbudsregelsættet baseret på miljøbeskyttelsesloven fortsat gældende. De to regelsæt vil blive gennemgået for at skabe klarhed over i hvilke situationer, der kan meddeles undersøgelses- og oprensningspåbud til virksomheder i forhold til forureninger, som konstateres i dag.
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Påbud – villaolietanke
  Jordforureningsloven indførte nogle helt særlige regler for påbud vedrørende forureninger, der stammer fra villaolietanke. Reglerne blev kombineret med et system med lovpligtig forsikring via olieleverancen. Dette regelsæt beskrives. I årene efter jordforureningslovens indførelse opstod der en del usikkerhed og en del afgørelser omkring oprensningsniveauet. En diskussion, der kort sagt går på, om ”kun” den mest problematiske del af en villaolietankforurening skal fjernes, eller om hele forureningen skal fjernes. Denne diskussion omkring oprensningsniveau er også relevant i forhold til forureninger, der stammer fra virksomheder.
  Mads Kobberø
14:45 Kaffe, te, kage og frugt
15:00 Miljøerstatningslov og miljøskadeloven
  Miljøerstatningsloven fra 1994 har i en række relationer en stor praktisk betydning, selv om det er begrænset, hvor mange afgørelser og domme, den har ledt til. Loven lever således en lidt gemt og måske glemt tilværelse, hvilket der her bliver taget hånd om. Miljøskadeloven lever også en stille tilværelse. Det har sine grunde, og det vil formentlig ikke ændre sig, men loven vil alligevel kort blive gennemgået og afmystificeret.
  Mads Kobberø
15:45 Kort pause
15:55 Handel med forurenede grunde og ejendomme
  Der opstår nogle særlige problemer i forbindelse med handel med forurenede grunde og ejendomme, herunder grunde eller ejendomme, der senere viser sig at være forurenede. De grundlæggende problemstillinger knyttet til salg af forurenede grunde eller ejendomme bliver gennemgået.
  Mads Kobberø
16:30 Afslutning og evaluering
  Mads Kobberø og Sussi Kobberø
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

Kursussted: Ferskvandscentret

18-08-2025 til 22-08-2025

Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
Kursusprogram
18. august 2025
09:45 Ankomst og morgenmad
10:00 Velkomst og præsentation
  Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
10:30 Spildevand, hvad er det?
  - hvorfor skal vi rense spildevandet?
- hygiejne og sikkerhed i praksis
  Annemarie Gotfredsen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Fredericia
  - afgang fra Ferskvandscentret 13.00
- kaffe/kage på turen
  Annemarie Gotfredsen
17:45 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion
  - ca. tidspunkt
18:00 Middag
19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  Annemarie Gotfredsen
20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
19. august 2025
08:30 Resumé fra i går
  - udfylde evalueringsskema
  Annemarie Gotfredsen
09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
  - regneøvelser
  Annemarie Gotfredsen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
  - afgang med bus fra Ferskvandscentret 13.00
  Ivan Boeskov
15:30 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion. Kaffe/kage
  - ca. tidspunkt
16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  Annemarie Gotfredsen
17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
  Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
18:00 Middag (herefter er introduktionsforløbet slut)
19:00 Øl/vand og kollegialt samvær
20. august 2025
08:00 Kort præsentation og start på grundkurset
  - introduktion til programmet for de næste 3 dage
  Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
08:30 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
  Claus Kobberø
09:15 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
  Claus Kobberø
10:00 Driftsparametre/nøgletal
  Claus Kobberø
11:00 Renseanlæggets opbygning og processer plus skattejagt
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Fjernelse af organisk stof
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Fjernelse af kvælstof
  Claus Kobberø
15:00 Kaffepause og mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
16:00 Fjernelse af fosfor
  Lisa Hahn Nielsen
17:00 Opsamling på dagens emner
  Røskva Høimark, Claus Kobberø og Lisa Hahn Nielsen
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
21. august 2025
08:00 Resumé fra i går og dagens program
  - udfylde evalueringsskema
  Claus Kobberø
08:15 Drift af renseanlæg
  Røskva Høimark
09:30 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
  Claus Kobberø og Røskva Høimark
11:00 Slamhåndtering
  Røskva Høimark
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Herning Vand A/S
  - afgang med bus fra Ferskvandscentret kl 13.00
  Jan Ravn
16:00 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion og kaffe/kage
  - ca. tidspunt
16:15 Opfølgning anlægsbesøg
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
16:30 Måleudstyr, online måling og SRO
  Røskva Høimark
18:00 Middag
19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
22. august 2025
08:00 Resumé fra i går og dagens program
  - udfylde evaluering
  Claus Kobberø
08:15 Mikrobiologisk analyse
  Røskva Høimark
09:00 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
  Røskva Høimark
10:15 Industrier og renseanlæg
  Claus Kobberø
11:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
  - og "spørgetime"
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
  Claus Kobberø
13:30 Hvad byder fremtiden på?
  Røskva Høimark og Claus Kobberø
14:00 Evaluering og afslutning/kaffe
  Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
14:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Teamleder Jan Ravn, Herningvand A/S

Pris 19.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 19.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.