Sussi Kobberø

Sussi Kobberø er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet miljøingeniør og kommer senest fra stillinger i Ikast-Brande Kommune (spildevand) og Herning Kommune (industri).

Sussi har været ansat ved Ferskvandscenteret siden november 2022. Hun er uddannet civilingeniør i miljøteknik fra Aalborg Universitet i 1998 og har efterfølgende arbejdet med både jordforurening, industrimiljø og spildevand, hovedsageligt i kommunalt regi.

Du vil kunne møde Sussi på en række forskellige kurser, bl.a.:

Grundkursus i spildevandsrensning 

Procesteknik 2

Basisviden om afløbssystemer

Jura på jordforureningsområdet

Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Håndtering af overskudsjord

Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Pesticider i grundvandet

PFAS i vandet – hvad nu?

 

 

Sussi Kobberø

Kursusudvikler
Miljøingeniør

Telefon: 89212176

E-mail: sko@fvc.dk

LinkedIn-profil

Mød Sussi her

 • Basisviden om afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-03-2024 til 05-03-2024

  Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet. Du lærer om afløbssystemets opbygning og funktion, herunder en forståelse for det samlede system af ledningsanlæg, bassiner, overløbsbygværker mv. Du lærer om vedligeholdelse og fornyelse og bliver fortrolig med de mange begreber indenfor området.

  Du får en introduktion til det administrative som fx. spildevands- og renoveringsplaner og får en forståelse for afløbssystemets rolle i klimaproblematikkerne og klimatilpasningsløsningerne.

  Vi er igang med at gøre kurset endnu bedre ud fra de tidligere kursisters tilbagemeldinger. Derfor vil der ske en mindre opdatering af kurset - og når det endelige program er klar, vil det blive opdateret her på siden, og hvis du når at tilmelde dig inden, så sender vi også det opdaterede program direkte til dig.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året)
  Kursusprogram
  4. marts 2024
  09:15 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation, intro til kurset
    Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
  10:00 Afløbssystemer: Formål, typer, kapacitet
    Kristian Vestergaard
  10:45 Pause
  11:00 Regnvandssystemer
  12:00 Frokost
  13:00 Spildevand, separatsystemet, pumpestationer
    Kristian Vestergaard
  14:00 Drift af afløbssystemer
    ved Silkeborg forsyning
    Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran
  15:00 Pause med mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
  15:45 Kaffe/kage
  16:00 Regnvand, beregning af regnvandssystemer
    Kristian Vestergaard
  17:20 Lokal afledning af regnvand (LAR)
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:15 Klimaudvikling og konsekvenser deraf
    Kristian Vestergaard
  21:00 Netværk og hygge i Dråben med lille aftenservering
  5. marts 2024
  08:00 Intro til dag 2
    Kristian Vestergaard
  08:30 Organisation, myndighed, lovgivning og planlægning
  10:15 Kaffepause
  10:30 Case separering (rådgiver)
    ved en rådgiver: Envidan A/S
    Jan Dalkjær Grønning
  11:45 Spørgsmål til en rådgiver
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Case klimatilpasning (kommune)
    ved en kommune: Skanderborg Kommune
    Jacob Mogensen
  14:15 Spørgsmål til en kommune/myndighed
    Jacob Mogensen
  14:30 Opsamling med kaffe og kage
    Kristian Vestergaard
  15:15 Evaluering
    Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Anlægskoordinator – Klimatilpasning Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune • Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran, Silkeborg Forsyning A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vær forberedt på miljøkatastrofer og konkurs

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-03-2024

  På denne juridiske temadag lærer du om, hvad du som miljømyndighed kan gøre i tilfælde af forestående miljøkatastrofer og potentielle konkurser – og ikke mindst, hvad du har af muligheder for at forebygge og forberede dig på det!

  Vi går tæt på regulering af forurenende virksomheder – både inden for miljøret og selskabsret - for at give en forståelse af, hvordan reglerne gælder hver for sig OG måske kan arbejde (bedre) sammen.

  Til slut stiller vi skarpt på om, og i givet fald hvordan, miljømyndigheden kan få et indtryk af den økonomiske situation i et selskab og ad den vej måske tilpasse sin tilsynsaktivitet og sine miljøopgaver i øvrigt.

  Underviserne er advokat Lise Lotte Hjerrild og advokat Henriette Soja, partnere i Horten advokatpartnerselskab. Begge undervisere har mange års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder og virksomheder.


  Du får indblik i:
  • Forurener-betaler-princippet i dansk miljøret
  • Godkendelser
  • Tilladelser
  • Miljømyndighedens tilsynsopgaver og -forpligtelser


  OBS: Det er vigtigt at understrege, at denne dag ikke handler om Nordic Waste-sagen, men er inspireret af de komplekse udfordringer, der på ny er kommet i fokus med miljøsagen i Randers.
  Kursusprogram
  11. marts 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og introduktion til temadagen
    Sussi Kobberø og Henriette Soja
  10:00 Den miljøretlige ramme
    - Hvad er de juridiske udfordringer for myndigheden, hvis forurenende virksomheder går konkurs?
  - Miljøretlige regler for drift af virksomheder.
  - De miljøretlige regler set i forhold til selskabsretten og risikoen for, at virksomheden går konkurs.
    Henriette Soja og Lise Lotte Hjerrild
  11:00 Pause
  11:15 Den selskabsretlige ramme
    – Gennemgang af forskellige selskabsformer. Juridisk og økonomisk betydning af valgt selskabsform.
  – Hvad skal du være opmærksom på som miljømyndighed?
  – Hvordan sikrer du at virksomhedens ledelse er informeret?
  – Hvem kan være ansvarlig udover den juridiske person?
    Lise Lotte Hjerrild
  12:15 Frokost
  13:00 Tilladelser og godkendelser
    - Hvordan gribes arbejdet med VVM, SMV, miljøgodkendelser og udledningstilladelser an i behørig tid?
    Henriette Soja
  13:45 Pause
  13:55 Myndighedsbehandling og tilsyn
    - Hvordan arbejder og forbereder myndigheder sig bedst muligt i forhold til virksomheder, der arbejder med miljørisikobetonede aktiviteter og kan gå konkurs? Både hvad angår myndighedsbehandling men også hvad angår tilsyn (omfang, tilrettelæggelse, gennemførelse).
    Lise Lotte Hjerrild og Henriette Soja
  14:45 Pause med kaffe og kage
  15:00 Håndhævelse og politianmeldelse
    - Hvornår og hvordan følges tilsyn op med håndhævelse?
  - Valg af håndhævelsesinstrument.
  - Hvornår kan/bør der laves en politianmeldelse i en situation, hvor miljøsituationen er tilspidset og driftsherren under pres?
    Henriette Soja
  16:00 Dagen er slut.
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Partner, advokat Lise Lotte Hjerrild, Horten Advokatpartnerselskab • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 3.000,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.000,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Håndtering af overskudsjord

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-03-2024

  Kom og få en generel indføring i jordhåndtering med udgangspunkt i jordflytningsbekendtgørelsen - både af ren og forurenet jord. På kurset kommer vi blandt andet ind på hvilke regler og krav, du skal overholde, når du flytter rundt på jorden. Hvad er en jordhåndteringsplan - og hvad er fordelene ved den? Hvordan kan jorden genanvendes - og hvordan kan det gøres på bæredygtigt.

  Vi ser på udfordringerne omkring overskudsjord fra både myndighedens og forsyningsselskabets vinkel. Og på kurset får du praktiske fif til, hvordan arbejdet kan gribes an, så det gøres nemmest og billigst muligt.

  På kurset vilder bliver gennemgået eksempler på håndtering af overskudsjord i forbindelse med både kloakprojekter og håndtering af sediment fra regnvandsbassiner. Og kurset er bygget op, så der løbende vil være god tid til dialog og diskussion.  Kursusprogram
  12. marts 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og introduktion
    Henrik Melgaard og Sussi Kobberø
  09:30 Myndighedskrav og administration
    - Erfaringer fra Aarhus Kommune
    Bo Utoft
  10:30 Kort pause
  10:45 Generel indførsel i jordhåndtering
    - Fordele ved at lave en indledende jordhåndteringsplan
  - Fokuspunkter
  - Genanvendelse
    Henrik Melgaard
  12:00 Frokost
  13:00 Et typisk projekt i praksis
    - Udfordringer
  - Hvordan kan genanvendelse lade sig gøre
  - Diskussion
    Morten Sørensen
  13:45 Genanvendelse og bæredygtig jordhåndtering
    - Hvordan får vi jord ud af affaldshierakiet
  - End of waste begrebet
  - Hvordan kan et samarbejde med kommunen forløbe
    Henrik Melgaard
  14:45 Kaffepause
  15:00 Oprensning af regnvandsbassiner
    - Typisk forløb
  - Udfordringer
  - Diskussion
    Henrik Melgaard
  16:45 Afrunding og evaluering
    Henrik Melgaard og Sussi Kobberø
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Geolog Henrik Melgaard

  Undervisere

  • Geolog Henrik Melgaard • Morten Sørensen, VAM A/S • Biolog Bo Utoft, Aarhus Kommune

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Online event om Ferskvandscentrets uddannelser (gratis)

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  12-04-2024

  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.

  Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:

  Spildevandsoperatør, Afløbsoperatør, Vandløbstekniker, Miljøsagsbehandler, Projektleder samt om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Du må meget gerne ved tilmelding notere i kommentarfeltet, hvilke uddannelser, der har din interesse.
  Kursusprogram
  12. april 2024
  10:00 Kort introduktion til uddannelserne og mulighed for at stille spørgsmål
    Suna Rokkjær, Annette Vesterager, Charlotte Frambøl, Gitte Moestrup, Sussi Kobberø og Anne Trabjerg Kamp
  11:00 Farvel for idag og måske på gensyn på Ferskvandscentret
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 0,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 0,- kr. ekskl. moms.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-05-2024 til 29-05-2024

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  27. maj 2024
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Ellen Marie Drastrup
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Ellen Marie Drastrup
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Carina Cupit
  14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
  14:45 Kaffe/kage og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
  15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
    Carina Cupit
  16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
  17:00 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
    Ellen Marie Drastrup
  18:15 Middag
  19:30 Sjov med renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  28. maj 2024
  DAG 2
  08:00 Opsamling på dag 1 og introduktion til dag 2
    Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregendahl
  09:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Jeppe Bregendahl
  10:15 Styring og driftsforstyrelser på renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Jeppe Bregendahl
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere udløbsfiltre og meget mere.

  Vi tager kaffe og kage med på turen.
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
    Mogens Lindgaard
  18:30 Middag
  19:45 Oplæg omkring lattergas
    Ellen Marie Drastrup
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  29. maj 2024
  DAG 3
  08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:00 Pause
  11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Lisa Hahn Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding (fortsat)
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Ellen Marie Drastrup
  15:15 Evaluering og kaffe/kage
    Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S

  Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-08-2024 til 30-08-2024

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  26. august 2024
  09:45 Ankomst og morgenmad
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Fredericia
    - afgang fra Ferskvandscentret 13.00
  - kaffe/kage på turen
    Annemarie Gotfredsen
  17:45 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion
    - ca. tidspunkt
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
    Annemarie Gotfredsen
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  27. august 2024
  08:30 Resumé fra i går
    - udfylde evalueringsskema
    Annemarie Gotfredsen
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret 13.00
    Ivan Boeskov
  15:30 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion. Kaffe/kage
    - ca. tidspunkt
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
    Annemarie Gotfredsen
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  18:00 Middag (herefter er introduktionsforløbet slut)
  19:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  28. august 2024
  08:00 Kort præsentation og start på grundkurset
    - introduktion til programmet for de næste 3 dage
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  08:30 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:15 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:00 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning og processer plus skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  15:00 Kaffepause og mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
  16:00 Fjernelse af fosfor
    Lisa Hahn Nielsen
  17:00 Opsamling på dagens emner
    Røskva Høimark, Claus Kobberø og Lisa Hahn Nielsen
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  29. august 2024
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    - udfylde evalueringsskema
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:00 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Herning Vand A/S
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret kl 13.00
    Jan Ravn
  16:00 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion og kaffe/kage
    - ca. tidspunt
  16:15 Opfølgning anlægsbesøg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:30 Måleudstyr, online måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  30. august 2024
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    - udfylde evaluering
    Claus Kobberø
  08:15 Mikrobiologisk analyse
    Røskva Høimark
  09:00 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  10:15 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  11:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    - og "spørgetime"
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Evaluering og afslutning/kaffe
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  14:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Teamleder Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 19.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 19.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-09-2024 til 05-09-2024

  Deltag i dette kursus, og få et grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.

  Vi giver dig et grundigt kendskab til miljø- og sundhedsrisikoen ved jordforurening, og du lærer om betydningen af jordforhold, grundvandsforhold og forureningstypen for en jordforurening.

  Du får ligeledes et indblik planlægning af forskellige typer forureningsundersøgelser og en dybere forståelse for, hvordan forskellige forureningskomponenter opfører sig i jorden.

  På kurset vil der også væres en gennemgang af komceptuelle modeller og konkrete teknikker til risikovurdering. Herunder vil programmet JAGG blive gennegået, med henblik på at gøre dig i stand til at læse, forstå og lave en kritisk vurdering af risikovurderinger, der er lavet med JAGG

  Vi forudsætter et kendskab til de grundlæggende jordforureningsbegreber.
  Kursusprogram
  4. september 2024
  09:15 Ankomst, kaffe/te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
  09:45 Jord- og grundvandsforholds betydning for undersøgelser
  10:35 Pause
  10:45 Planlægning af undersøgelsen
    - historisk redegørelse, datasøgning, besigtigelse, interview m.m.
  11:25 Pause
  11:35 Forureningskomponenter og deres spredning
    - oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller mv.
    Pernille Trant
  12:15 Frokost
  13:15 Forureningskomponenter og deres spredning (fortsat)
    Pernille Trant
  14:30 Kaffe/kage m. mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
  15:15 Prøvetagningsmetoder
    - eksempler på undersøgelser
    Pernille Trant
  16:20 Pause
  16:30 Principper for risikovurdering
    Trine Skov Jepsen
  17:10 Gruppearbejde 1: Planlægning af en undersøgelse
    - planlægning af en undersøgelse
    Trine Skov Jepsen
  17:45 Pause
  18:00 Middag
  19:00 Gruppearbejde 1 (fortsat)
    Trine Skov Jepsen
  19:40 Opsamling på Gruppearbejde 1
    Trine Skov Jepsen
  20:10 Pause
  20:20 Den konceptuelle model
  20:30 Gruppearbejde 2: Konceptuel model
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  5. september 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    - inkl. den konceptuelle model
    Trine Skov Jepsen
  08:15 Introduktion til JAGG
    Trine Skov Jepsen
  08:25 Fugacitet: Gennemgang i JAGG
    Trine Skov Jepsen
  08:50 Pause
  09:00 Regneopgave 1: Fugacitet (JAGG-beregning)
    Trine Skov Jepsen
  09:40 Risikovurdering grundvand: Masseestimat og flux
    Trine Skov Jepsen
  09:55 Gruppearbejde 3: Estimering af kildestyrke
    Trine Skov Jepsen
  10:25 Pause
  10:35 Risikovurdering grundvand: Olietanke
  10:50 Risikovurdering grundvand: Gennemgang i JAGG
  11:45 Frokost
  12:45 Regneopgave 2: Grundvand (JAGG-beregning)
    Trine Skov Jepsen
  13:25 Pause
  13:35 Risikovurdering indeluft: Reduktionsfaktorer og håndberegninger
    Trine Skov Jepsen
  13:55 Risikovurdering indeluft: Gennemgang i JAGG
  14:20 Kaffe/kage
  14:40 Risikovurdering indeklima: Gennemgang i JAGG (fortsat)
  14:50 Regneopgave 3: Indeluft (JAGG-beregning)
  15:50 Opsamling og evaluering af kurset
    Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Geolog, Ph.D Pernille Trant, NIRAS

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke – proces og anlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-09-2024 til 19-09-2024

  Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

  Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

  Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning og et praktisk eksempel på tømning af rådnetanken.

  Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.

  Dette kursus afholdes typisk en gang om året.

  (Kurset erstatter det tidligere kursus: Rådnetanke I - II)
  Kursusprogram
  17. september 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og præsentation
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
    Lisa Hahn Nielsen
  12:15 Frokost
  13:15 Indretning af anlæg (slam-delen)
    Teori og praktiske løsninger
    Michael Schytz Poulsen
  15:15 Kaffepause - mulighed for besøg i AQUA
  15:45 Drift - håndtering af udfordringer
    Anna Katrine Vangsgaard
  17:00 Drift - overvågning af udrådningsproces
    Aviaja Hansen
  18:30 Opsamling på dag 1 - quiz
    Michael Schytz Poulsen
  19:00 Middag
  20:00 Øl/vand i Dråben
  18. september 2024
  08:00 Drift - forøgelse af energiproduktion
    Inkl. rejektvandsbehandling.
    Anna Katrine Vangsgaard
  09:45 Pause
  10:00 Massebalance for rådnetankanlæg
    Grundlæggende.
    Lisa Hahn Nielsen
  11:45 Frokost
  12:45 Ekskursion til Søholt Renseanlæg - rådnetank
    Ivan Boeskov
  15:15 Kaffepause
  15:30 Tømning af rådnetank
    Praktisk eksempel fra et renseanlæg.
    Mogens Tastesen
  16:45 Metantab fra biogasanlæg
    Lovgivning og teknik
    Lars Dalum Nielsen
  17:45 Status på alternativ slambehandling i DK
    Lars Dalum Nielsen
  19:00 Middag
  20:00 Øl/vand i Dråben
  19. september 2024
  08:00 Opsamling på dag 2 - quiz
    Michael Schytz Poulsen
  08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
    Teori og praktiske eksempler.
    Peter Nygaard
  10:15 Indretning af anlæg (biogas-delen)
    Teori og praktiske løsninger.
    Michael Schytz Poulsen
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkert arbejdsmiljø i EX områder
    Regler og sikkerhed i praksis.
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Opsamling på dag 3 - quiz + kaffe/kage
  15:20 Evaluering
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Driftsansvarlige Mogens Tastesen, Arwos • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

  Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-11-2024 til 27-11-2024

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  25. november 2024
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Ellen Marie Drastrup
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Ellen Marie Drastrup
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Carina Cupit
  14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
  14:45 Kaffe/kage og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
  15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
    Carina Cupit
  16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
  17:00 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
    Ellen Marie Drastrup
  18:15 Middag
  19:30 Sjov med renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  26. november 2024
  08:00 Opsamling på dag 1 og introduktion til dag 2
    Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregendahl
  09:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Jeppe Bregendahl
  10:15 Styring og driftsforstyrelser på renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Jeppe Bregendahl
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere udløbsfiltre og meget mere.

  Vi tager kaffe og kage med på turen.
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
    Mogens Lindgaard
  18:30 Middag
  19:45 Oplæg omkring lattergas
    Ellen Marie Drastrup
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  27. november 2024
  08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:00 Pause
  11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Lisa Hahn Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding (fortsat)
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Ellen Marie Drastrup
  15:15 Evaluering og kaffe/kage
    Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S

  Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke – teori og beregninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-12-2024 til 05-12-2024

  Har du tidligere været på kurset "Rådnetanke - proces og anlæg" (tidligere "Rådnetanke I - II") og vil du vide mere om den til tider vanskelige proceskontrol og prøve at arbejde mere detaljeret med massebalancer - også ud fra egne date? Så er dette kurset for dig.

  Vi dykker ned i udnyttelsen af dine egne måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

  Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg - både i form af biogas, el og varme.

  Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og til at drøfte detaljerne.

  Kurset er et overbygningsmodul til kurset "Rådnetanke - proces og anlæg", som det anbefales at have deltaget i inden dette kursus. For at få det optimale udbytte af kursert er det endvidere en forudsætning, at man kan foretage simpel brøkregning.

  Dette kursus afholdes typisk hvert andet år.

  (Kurset afløser kurset "Rådnetanke III).
  Kursusprogram
  4. december 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Sussi Kobberø og Lars Dalum Nielsen
  09:45 Gennemgang anlægstyper
    Tegn og forklar eget anlæg for de andre kursister.
  Fokus på at opnå fælles begreber.
    Lars Dalum Nielsen
  10:45 Pause
  11:00 Grundlæggende processer i rådnetanke
    Repetition fra det gundlæggende modul "Rådnetanke - proces og anlæg".
    Svend Marker
  12:30 Frokost
  13:30 Varmeanlæg
    Teori, beregninger og forsøg.
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Massebalance for rådnetankanlæg
    Teori og beregninger.
    Svend Marker
  16:45 Gåtur
  17:15 Massebalance for eget rådnetankanlæg
    Regne på eget anlæg (del 1).
    Svend Marker
  18:30 Quiz - opsamling på dag 1
    Lars Dalum Nielsen
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand og uformel erfaudveksling i "Dråben"
  5. december 2024
  08:00 Gasanvendelse og overvågning
    Praktiske erfaringer fra Fredericia Renseanlæg.
    Annemarie Gotfredsen
  09:30 Pause
  09:45 Varmeanlæg
    Varmeveksler og varmeoverførsel.
    Lars Dalum Nielsen
  10:45 Pause
  11:00 Varmeanlæg - opgave
    Regne på varmebalance.
    Lars Dalum Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Massebalance for eget rådnetankanlæg
    Regne videre på eget anlæg (del 2)
    Svend Marker
  14:30 Drift af rådnetanke
    Optimering af energibalancen.
    Svend Marker
  15:00 Opsamling og afslutning m. kaffe og kage
    Lars Dalum Nielsen og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Undervisere

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.