Sussi Kobberø

Sussi Kobberø er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet miljøingeniør og kommer senest fra stillinger i Ikast-Brande Kommune (spildevand) og Herning Kommune (industri).

Sussi er nyansat i Ferskvandscenteret pr. november 2022. Hun er uddannet civilingeniør i miljøteknik fra Aalborg Universitet i 1998 og har efterfølgende arbejdet med både jordforurening, industrimiljø og spildevand, hovedsageligt i kommunalt regi.

Du vil kunne møde Sussi på en række forskellige kurser, herunder PFAS, Rådnetanke III samt Vandløbslovgivning og administration 2.

Frem til august 2023 vil Sussi fungere som barselsvikar for Anne, og i den første del af sin ansættelse vil hun derfor også have ansvaret for en del af de kurser, Anne normalt har stået for, fx inden for spildevand samt landbrugsmiljø.

Sussi Kobberø

Kursusudvikler
Miljøingeniør

Telefon: 89212176

E-mail: sko@fvc.dk

LinkedIn-profil

Mød Sussi her

 • Miljøgodkendelse af husdyrbrug

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-05-2023 til 16-05-2023

  Udarbejdelse af miljøgodkendelser af husdyrbrug. Bliv dus med lovgivning, datasæt og vilkår.

  IE-direktiv eller emission over eller under 3.500 kg NH3-N er bestemmende for om husdyrbruget ved ændringer eller udvidelser skal have en miljøgodkendelse eller ej.

  Produktionstilladelsen/produktionsrammen fastsættes nu i form af produktionsarealer, dyretype, staldtype og evt. teknologi.

  Ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen af husdyrbrug skal der stadig vurderes på ammoniak, lugt, støj, støv, fluer samt påvirkninger af landskabet. Anvendelse af stipladsmodellen og et samlet ammoniakemissionskrav medfører anvendelse af nye datasæt for konkrete vurderinger samt nye typer af vilkår.

  Kurset veksler mellem faglige indlæg og gruppearbejde, så du får sat din nye viden i perspektiv og afprøvet den i praksis.

  Kursusprogram
  15. maj 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
    Christina Thorslev Pedersen og Sussi Kobberø
  09:45 Den juridiske side af sagen
    - Overblik over godkendelsesordninger og overgangsregler
  - Hvornår er der godkendelsespligt?
  - Kan en godkendelse bortfalde? Udnyttelsesfrist og kontinuitetsprincip
  - Sidste nyt fra klagenævnet
  - Cases fra kursisterne
    Mai-Britt Bruun
  11:00 Pause
  11:10 Den juridiske side af sagen fortsat
    Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 Husdyrgodkendelse.dk
    - Opbygning og grundlæggende funktioner
  - Scenarieberegninger
    Nikolaj Manzanti Aaslyng
  14:00 §16 a og § 16b godkendelser
    Nikolaj Manzanti Aaslyng
  15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:00 Case - husdyrgodkendelse.dk
    - gruppearbejde "prøv at lave en ansøgning"
    Christina Thorslev Pedersen og Nikolaj Manzanti Aaslyng
  17:30 Den kommunale sagsbehandlers opgave
    Christina Thorslev Pedersen
  18:30 Pause
  19:00 Middag
  20:30 Uformel erfaringsudveksling i Dråben med en øl eller vand
  16. maj 2023
  08:00 Landmanden skal have en miljøgodkendelse
    - Hvordan laves en langtidsholdbar løsning?
  - Miljøkonsekvensrapport
    Nikolaj Manzanti Aaslyng
  09:00 Sagsbehandling
    - Vilkårsfastsættelse
  - Produktionsareal
  - Evt. ammoniakreducerende teknologi
  - Evt. lugtreducerende tiltag
  - Gødningsopbevaring
    Christina Thorslev Pedersen
  09:30 Den faglige vurdering
    - BAT (miljøteknologi, fosfor)
  - Nabopåvirkning (lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer, transport)
  - Alt det andet (opbevaringskapacitet, IE-brug, kulturmiljø, zink mm.)
  - Formelle regler (høring, offentliggørelse, klagevejledning)
    Christina Thorslev Pedersen
  10:30 Den faglige vurdering fortsat
    - Naturomåder (kategori 1, 2 og 3)
  - §3
    Christina Thorslev Pedersen
  11:15 Gennemgang af case i ansøgningssystemet
    Christina Thorslev Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af case i ansøgningssystemet fortsat
    Christina Thorslev Pedersen
  15:15 Evaluering og kaffe/kage
    Christina Thorslev Pedersen og Sussi Kobberø
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune

  Undervisere

  • Miljøkonsulent Nikolaj Manzanti Aaslyng, Velas • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-06-2023 til 14-06-2023

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  12. juni 2023
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Jeppe Bregendahl
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Jeppe Bregendahl
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Carina Cupit
  14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
  14:45 Kaffe/kage og gåtur eller besøg i Aqua
  15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
    Carina Cupit
  16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
  17:00 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
    Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
  18:30 Middag
  20:00 Sjov med renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær i Dråben
  13. juni 2023
  08:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Jeppe Bregendahl
  09:15 Styring og driftsforstyrrelser på renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  11:15 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
    Carina Cupit
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Jeppe Bregendahl
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb Renseanlæg - rundvsining
    Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere. Vi tager kaffe/kage med på turen.
    Mogens Lindgaard
  16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:15 Oplæg omkring lattergas
    Jeppe Bregendahl
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær i Dråben
  14. juni 2023
  08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  13:00 Frokost
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Jeppe Bregendahl
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-08-2023 til 01-09-2023

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  28. august 2023
  09:30 Ankomst og morgenmad
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - Hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - Hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Fredericia
    - Inkl. opsamling på besøget
    Annemarie Gotfredsen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  29. august 2023
  08:30 Repetition fra i går
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - Regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    Ivan Boeskov
  15:30 Kaffe i Dråben
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut.
  19:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  30. august 2023
  08:15 Ankomst og kaffe
  08:30 Velkomst og præsentation
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Annette Vesterager
  08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:15 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri plus skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Carina Cupit
  13:45 Fjernelse af fosfor
    Carina Cupit
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:15 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  17:15 Opsamling på dagens indspark
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  31. august 2023
  08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:15 Fælles udfordring, fortsat og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:15 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
    Ole Christensen
  15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:15 Måleudstyr, on-line måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  1. september 2023
  08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Identifikation af bakterier
    Røskva Høimark
  08:45 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:15 Fælles udfordring, fortsat/opgaver og spørgetime
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Tekniker Ole Christensen, HerningVand • Carina Cupit, Krüger A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S

  Pris 19.225,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 19.225,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke – proces og anlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-09-2023 til 20-09-2023

  Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

  Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

  Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning og et praktisk eksempel på tømning af rådnetanken.

  Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.

  Dette kursus afholdes typisk en gang om året.

  (Kurset erstatter det tidligere kursus: Rådnetanke I - II)
  Kursusprogram
  18. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og præsentation
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
    1. del
    Lisa Hahn Nielsen
  11:00 Pause
  11:15 Grundlæggende processer i rådnetanke
    2. del
    Lisa Hahn Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Indretning af rådnetankanlæg
    Teori og praktiske løsninger
    Michael Schytz Poulsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Drift - håndtering af udfordringer
    Anna Katrine Vangsgaard
  17:15 Drift - overvågning af udrådningsproces
    Aviaja Hansen
  18:30 Opsamling på dag 1 - quiz
    Michael Schytz Poulsen
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand i Dråben
  19. september 2023
  08:00 Drift - forøgelse af energiproduktion
    Inkl. rejektvandsbehandling.
    Anna Katrine Vangsgaard
  09:45 Pause
  10:00 Tømning af rådnetank
    Praktisk eksempel fra et renseanlæg.
  11:15 Metantab fra biogasanlæg
    Lovgivning og teknik
    Lars Dalum Nielsen
  12:00 Alternativ slambehandling
    Seneste nyt på området.
    Lars Dalum Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Ekskursion til Søholt Renseanlæg - rådnetank
    Ivan Boeskov
  16:00 Kaffepause
  16:30 Massebalance for rådnetankanlæg
    Grundlæggende.
    Lisa Hahn Nielsen
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand i Dråben
  20. september 2023
  08:00 Opsamling på dag 2 - quiz
    Michael Schytz Poulsen
  08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
    Teori og praktiske eksempler.
    Jens Peter Nygaard
  10:15 Indretning af biogasanlæg
    Teori og praktiske løsninger.
    Michael Schytz Poulsen
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkert arbejdsmiljø i EX områder
    Regler og sikkerhed i praksis.
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-11-2023 til 08-11-2023

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  6. november 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Ellen Marie Drastrup
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Jeppe Bregendahl og Ellen Marie Drastrup
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Ellen Marie Drastrup
  14:00 Pause
  14:15 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregendahl
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregendahl
  16:15 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregendahl og Ellen Marie Drastrup
  16:45 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
  18:00 Middag
  19:30 Sjov med renseanlæg
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  7. november 2023
  08:00 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Ellen Marie Drastrup
  10:00 Pause
  10:30 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Ellen Marie Drastrup
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Ellen Marie Drastrup
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:15 Oplæg omkring lattergas
    Ellen Marie Drastrup
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  8. november 2023
  08:00 Resume og spørgsmål
    Ellen Marie Drastrup
  08:30 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  09:45 Pause
  10:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:30 Gruppearbejde
    René Hansen
  13:00 Frokost
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Ellen Marie Drastrup
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke – teori og beregninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-11-2023 til 28-11-2023

  Har du tidligere været på kurset "Rådnetanke - proces og anlæg" (tidligere "Rådnetanke I - II") og vil du vide mere om den til tider vanskelige proceskontrol og prøve at arbejde mere detaljeret med massebalancer - også ud fra egne date? Så er dette kurset for dig.

  Vi dykker ned i udnyttelsen af dine egne måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

  Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg - både i form af biogas, el og varme.

  Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og til at drøfte detaljerne.

  Kurset er et overbygningsmodul til kurset "Rådnetanke - proces og anlæg", som det anbefales at have deltaget i , for at opnå det optiamle udbttet af dette kursus.

  Dette kursus afholdes typisk 1 gang pr. år.

  (Kurset afløser kurset "Rådnetanke III).
  Kursusprogram
  27. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Sussi Kobberø og Lars Dalum Nielsen
  09:45 Gennemgang anlægstyper
    Tegn og forklar eget anlæg for de andre kursister.
  Fokus på at opnå fælles begreber.
    Lars Dalum Nielsen
  10:45 Pause
  11:00 Grundlæggende processer i rådnetanke
    Repetition fra det gundlæggende modul "Rådnetanke - proces og anlæg".
    Svend Marker
  12:30 Frokost
  13:30 Varmeanlæg
    Teori, beregninger og forsøg.
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Massebalance for rådnetankanlæg
    Teori og beregninger.
    Svend Marker
  16:45 Gåtur
  17:15 Massebalance for eget rådnetankanlæg
    Regne på eget anlæg (del 1).
    Svend Marker
  18:30 Quiz - opsamling på dag 1
    Lars Dalum Nielsen
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand og uformel erfaudveksling i "Dråben"
  28. november 2023
  08:00 Gasanvendelse og overvågning
    Praktiske erfaringer fra Fredericia Renseanlæg.
    Annemarie Gotfredsen
  09:30 Pause
  09:45 Varmeanlæg
    Varmeveksler og varmeoverførsel.
    Lars Dalum Nielsen
  10:45 Pause
  11:00 Varmeanlæg - opgave
    Regne på varmebalance.
    Lars Dalum Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Massebalance for eget rådnetankanlæg
    Regne videre på eget anlæg (del 2)
    Svend Marker
  14:30 Drift af rådnetanke
    Optimering af energibalancen.
    Svend Marker
  15:00 Opsamling og afslutning m. kaffe og kage
    Lars Dalum Nielsen og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Undervisere

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.