Sussi Kobberø

Sussi Kobberø er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet miljøingeniør og kommer senest fra stillinger i Ikast-Brande Kommune (spildevand) og Herning Kommune (industri).

Sussi er nyansat i Ferskvandscenteret pr. november 2022. Hun er uddannet civilingeniør i miljøteknik fra Aalborg Universitet i 1998 og har efterfølgende arbejdet med både jordforurening, industrimiljø og spildevand, hovedsageligt i kommunalt regi.

Du vil kunne møde Sussi på en række forskellige kurser, herunder PFAS, Rådnetanke III samt Vandløbslovgivning og administration 2.

Frem til august 2023 vil Sussi fungere som barselsvikar for Anne, og i den første del af sin ansættelse vil hun derfor også have ansvaret for en del af de kurser, Anne normalt har stået for, fx inden for spildevand samt landbrugsmiljø.

Sussi Kobberø

Kursusudvikler
Miljøingeniør

Telefon: 89212176

E-mail: sko@fvc.dk

LinkedIn-profil

Mød Sussi her

 • Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-10-2023 til 03-10-2023

  Deltag i dette kursus, og få et grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.

  Vi giver dig et grundigt kendskab til miljø- og sundhedsrisikoen ved jordforurening, og du lærer om betydningen af jordforhold, grundvandsforhold og forureningstypen for en jordforurening.

  Du får ligeledes et indblik planlægning af forskellige typer forureningsundersøgelser og en dybere forståelse for, hvordan forskellige forureningskomponenter opfører sig i jorden.

  På kurset vil der også væres en gennemgang af komceptuelle modeller og konkrete teknikker til risikovurdering. Herunder vil programmet JAGG blive gennegået, med henblik på at gøre dig i stand til at læse, forstå og lave en kritisk vurdering af risikovurderinger, der er lavet med JAGG

  Vi forudsætter et kendskab til de grundlæggende jordforureningsbegreber.
  Kursusprogram
  2. oktober 2023
  09:15 Ankomst, kaffe/te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
  09:45 Jord- og grundvandsforholds betydning for undersøgelser
    Pernille Trant
  10:35 Pause
  10:45 Planlægning af undersøgelsen
    - historisk redegørelse, datasøgning, besigtigelse, interview m.m.
    Pernille Trant
  11:25 Pause
  11:35 Forureningskomponenter og deres spredning
    - oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller mv.
    Jesper Alrø Steen
  12:15 Frokost
  13:15 Forureningskomponenter og deres spredning (fortsat)
    Jesper Alrø Steen
  14:30 Kaffe/kage m. mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
  15:15 Prøvetagningsmetoder
    - eksempler på undersøgelser
    Jesper Alrø Steen
  16:20 Pause
  16:30 Principper for risikovurdering
    Trine Skov Jepsen
  17:10 Gruppearbejde 1: Planlægning af en undersøgelse
    - planlægning af en undersøgelse
    Trine Skov Jepsen
  17:45 Pause
  18:00 Middag
  19:00 Gruppearbejde 1 (fortsat)
    Trine Skov Jepsen
  19:40 Opsamling på Gruppearbejde 1
    Trine Skov Jepsen
  20:10 Pause
  20:20 Den konceptuelle model
    Flemming Hauge Andersen
  20:30 Gruppearbejde 2: Konceptuel model
    Flemming Hauge Andersen
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  3. oktober 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
    - inkl. den konceptuelle model
    Trine Skov Jepsen
  08:15 Introduktion til JAGG
    Trine Skov Jepsen
  08:25 Fugacitet: Gennemgang i JAGG
    Trine Skov Jepsen
  08:50 Pause
  09:00 Regneopgave 1: Fugacitet (JAGG-beregning)
    Trine Skov Jepsen
  09:40 Risikovurdering grundvand: Masseestimat og flux
    Trine Skov Jepsen
  09:55 Gruppearbejde 3: Estimering af kildestyrke
    Trine Skov Jepsen
  10:25 Pause
  10:35 Risikovurdering grundvand: Olietanke
  10:50 Risikovurdering grundvand: Gennemgang i JAGG
    Flemming Hauge Andersen
  11:45 Frokost
  12:45 Regneopgave 2: Grundvand (JAGG-beregning)
    Trine Skov Jepsen
  13:25 Pause
  13:35 Risikovurdering indeluft: Reduktionsfaktorer og håndberegninger
    Trine Skov Jepsen
  13:55 Risikovurdering indeluft: Gennemgang i JAGG
    Flemming Hauge Andersen
  14:20 Kaffe/kage
  14:40 Risikovurdering indeklima: Gennemgang i JAGG (fortsat)
    Flemming Hauge Andersen
  14:50 Regneopgave 3: Indeluft (JAGG-beregning)
  15:50 Opsamling og evaluering af kurset
    Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør, Ph.D Flemming Hauge Andersen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Civilingeniør Jesper Alrø Steen, NIRAS • Geolog, Ph.D Pernille Trant, NIRAS

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Online-event om Ferskvandscentrets uddannelser (gratis)

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  13-10-2023

  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:

  Spildevandsoperatør, Afløbsoperatør, Vandløbstekniker, Miljøsagsbehandler, Projektleder

  samt om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Du må meget gerne ved tilmelding notere i kommentarfeltet, hvilke uddannelser, der har din interesse.
  Kursusprogram
  14. oktober 2023
  09:00 Kort introduktion til uddannelserne og mulighed for at stille spørgsmål
    Suna Rokkjær, Annette Vesterager, Charlotte Frambøl, Gitte Moestrup, Sussi Kobberø og Anne Trabjerg Kamp
  10:00 Farvel for idag og måske på gensyn på Ferskvandscentret
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 0,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 0,- kr. ekskl. moms.
 • Basisviden om afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-10-2023 til 24-10-2023

  Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet. Du lærer om afløbssystemets opbygning og funktion, herunder en forståelse for det samlede system af ledningsanlæg, bassiner, overløbsbygværker mv. Du lærer om vedligeholdelse og fornyelse og bliver fortrolig med de mange begreber indenfor området.

  Du får en introduktion til det administrative som fx. spildevands- og renoveringsplaner og får en forståelse for afløbssystemets rolle i klimaproblematikkerne og klimatilpasningsløsningerne.
  Kursusprogram
  23. oktober 2023
  09:15 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation, intro til kurset
    Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
  10:00 Afløbssystemer: Formål, typer, kapacitet
    Kristian Vestergaard
  10:45 Pause
  11:00 Spildevand, separatsystemet, pumpestationer
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Regnvandssystemer
  14:00 Drift af afløbssystemer
    ved Silkeborg forsyning
    Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran
  15:00 Besøg i AQUA Akvarium & Dyrepark
  15:45 Kaffe/kage
  16:00 Regnvand, beregning af regnvandssystemer
    Kristian Vestergaard
  17:00 Lokal afledning af regnvand (LAR)
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Klimaudvikling og konsekvenser deraf
    Kristian Vestergaard
  21:00 Netværk og hygge i Dråben med lille aftenservering
  24. oktober 2023
  08:15 Intro til dag 2
    Kristian Vestergaard
  08:30 Organisation, myndighed, lovgivning og planlægning
    Kristian Vestergaard
  09:00 Case byggemodning (forsyning)
    ved en forsyning: Vejle Spildevand A/S
    Morten Smith
  10:00 Spørgsmål til en forsyning
    Morten Smith
  10:15 Kaffepause
  10:30 Case separering (rådgiver)
    ved en rådgiver: Envidan A/S
    Jan Dalkjær Grønning
  11:45 Spørgsmål til en rådgiver
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Case klimatilpasning (kommune)
    ved en kommune: Skanderborg Kommune
    Jacob Mogensen
  14:15 Spørgsmål til en kommune/myndighed
    Jacob Mogensen
  14:30 Opsamling
    Kristian Vestergaard
  15:00 Kaffe/kage og evaluering
    Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Anlægskoordinator – Klimatilpasning Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran , Silkeborg Forsyning A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-11-2023 til 08-11-2023

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  6. november 2023
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Jeppe Bregendahl
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Jeppe Bregendahl
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Carina Cupit
  14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Jeppe Bregendahl
  14:45 Kaffe/kage og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
  15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
    Carina Cupit
  16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
  17:00 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
    Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
  18:30 Middag
  20:00 Sjov med renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  7. november 2023
  08:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Jeppe Bregendahl
  09:15 Styring og driftsforstyrelser på renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  11:00 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Jeppe Bregendahl
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere udløbsfiltre og meget mere.

  Vi tager kaffe og kage med på turen.
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:15 Oplæg omkring lattergas
    Jeppe Bregendahl
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  8. november 2023
  08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:00 Pause
  11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding (fortsat)
    Kim Sundmark
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Jeppe Bregendahl
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-11-2023 til 21-11-2023

  Lær hvordan du laver en tilladelse til anlæg og byggeri på forurenede grunde, f.eks. når industriområder omdannes til boligområder.

  På kurset gennemgås regler og love, så du bl.a. lærer at skelne mellem brugen af miljøbeskyttelsesloven §19 og jordforureningsloven §8. Vi kigger også på arbejdet med at skaffe de rette og tilstrækkelige data til sagsbehandlingen og hvilke vilkår, du kan og skal stille til en tilladelse.

  Du prøver dine nye kundskaber af gennem gruppearbejde og har mulighed for at drøfte egne problemstillinger.

  Dette kursus afholdes typisk 1 gang om året.
  Kursusprogram
  20. november 2023
  09:15 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Louise Raaschou og Sussi Kobberø
  10:00 Lovgivning
    Regler for byggeri på forurenet areal:
  - jordforureningsloven §8, hvad kræver tilladelse?
  - jordforureningsloven § 72b
  - miljøbeskyttelsesloven §19/§33
  - jordflytningsbekendtgørelsen
  - byggeloven og samspillet mellem byggeloven og miljølovene
  - domme og afgørelser
  - kort om afgifter for overskudsjord
  - hvornår bliver jord afgiftspligtig?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Lovgivning - fortsat
    Mads Kobberø
  14:00 Kort introduktion til forskellige forureningstyper og deres karakteristika.
    Hvad er særligt ved bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord?
    Andreas Houlberg Kristensen
  15:00 Kaffe og kage/mulighed for besøg i Aqua eller gåtur
  15:45 Tilvejebringelse af nødvendige data for myndighedsbehandling
    At planlægge/vurdere en undersøgelse:
  - historik
  - konceptuel model
  - risikovurdering
  - mulige afværgetiltag
  - jordhåndtering
  - samspillet mellem rådgiver, bygherre og myndighed
  - cases fra den virkelige verden
    Andreas Houlberg Kristensen
  17:30 Pause
  17:45 Opsamling på dag 1
    Louise Raaschou og Andreas Houlberg Kristensen
  19:00 Middag
  20:00 Kollegialt samvær og aftenservering i Dråben
  21. november 2023
  08:00 Gruppeopgave - vurdering af datagrundlag
    Louise Raaschou
  09:15 Jordhåndtering
    Jordflytningsbekendtgørelsen
    Louise Raaschou
  09:45 Udformning af tilladelsen
    Hvordan stiller man vilkår?
  Udfordringer for myndigheden i praksis.
  Sammenhæng mellem det praktiske og det juridiske/administrative.
    Louise Raaschou
  10:15 Pause
  10:30 Udformning af tilladelsen - fortsat
    Eksempler på tilladelser og godkendelser samt vilkår, herunder risikovurdering
  Mulighed for at diskuterer "egne sager"
    Louise Raaschou
  12:30 Frokost
  13:30 Gruppearbejde med opsamling på dag 2
    Vilkårsstillelse
    Louise Raaschou
  15:00 Evaluering og afslutning med kaffe og kage
    Louise Raaschou og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Teamleder Ms.C. Louise Raaschou, Aalborg Kommune

  Undervisere

  • Civilingeniør Andreas Houlberg Kristensen, DMR A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Teamleder Ms.C. Louise Raaschou, Aalborg Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke – teori og beregninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-11-2023 til 28-11-2023

  Har du tidligere været på kurset "Rådnetanke - proces og anlæg" (tidligere "Rådnetanke I - II") og vil du vide mere om den til tider vanskelige proceskontrol og prøve at arbejde mere detaljeret med massebalancer - også ud fra egne date? Så er dette kurset for dig.

  Vi dykker ned i udnyttelsen af dine egne måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

  Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg - både i form af biogas, el og varme.

  Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og til at drøfte detaljerne.

  Kurset er et overbygningsmodul til kurset "Rådnetanke - proces og anlæg", som det anbefales at have deltaget i inde dette kursus. For at få det optimale udbytte af kursert er det endvidere en forudsætning, at man kan foretage simpel brøkregning.

  Dette kursus afholdes typisk 1 gang pr. år.

  (Kurset afløser kurset "Rådnetanke III).
  Kursusprogram
  27. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Sussi Kobberø og Lars Dalum Nielsen
  09:45 Gennemgang anlægstyper
    Tegn og forklar eget anlæg for de andre kursister.
  Fokus på at opnå fælles begreber.
    Lars Dalum Nielsen
  10:45 Pause
  11:00 Grundlæggende processer i rådnetanke
    Repetition fra det gundlæggende modul "Rådnetanke - proces og anlæg".
    Svend Marker
  12:30 Frokost
  13:30 Varmeanlæg
    Teori, beregninger og forsøg.
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Massebalance for rådnetankanlæg
    Teori og beregninger.
    Svend Marker
  16:45 Gåtur
  17:15 Massebalance for eget rådnetankanlæg
    Regne på eget anlæg (del 1).
    Svend Marker
  18:30 Quiz - opsamling på dag 1
    Lars Dalum Nielsen
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand og uformel erfaudveksling i "Dråben"
  28. november 2023
  08:00 Gasanvendelse og overvågning
    Praktiske erfaringer fra Fredericia Renseanlæg.
    Annemarie Gotfredsen
  09:30 Pause
  09:45 Varmeanlæg
    Varmeveksler og varmeoverførsel.
    Lars Dalum Nielsen
  10:45 Pause
  11:00 Varmeanlæg - opgave
    Regne på varmebalance.
    Lars Dalum Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Massebalance for eget rådnetankanlæg
    Regne videre på eget anlæg (del 2)
    Svend Marker
  14:30 Drift af rådnetanke
    Optimering af energibalancen.
    Svend Marker
  15:00 Opsamling og afslutning m. kaffe og kage
    Lars Dalum Nielsen og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Undervisere

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Jura på jordforureningsområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-01-2024

  Du får et grundlæggende kendskab til juraen på jordforureningsområdet. Vi lægger ud med kortlægningen, områdeklassificering og den offentligt finansierede indsats. Du får dernæst et indblik i mulighederne for at give påbud i jordforureningssager både ved virksomheder og med villaolietanke. Modsætningerne mellem det lovfæstede genopretningsprincip og det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip vil blive belyst. Miljøerstatningslov og miljøskadeloven vil også blive gennemgået. Afslutningsvis kommer vi ind på handel med forurenede grunde.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  18. januar 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og indledning
    Mads Kobberø og Sussi Kobberø
  09:45 Kortlægning, områdeklassificering og offentlig finansieret indsats
    I Danmark holder vi styr på kendte forureninger via et kortlægningssystem og et områdeklassificeringssystem. Myndigheder, købere af fast ejendom og andre interessenter, har på den måde adgang til den eksisterende viden om jordforureninger. Vi gennemgår reglerne sammen med reglerne omkring offentligt finansieret oprensning (inkl. værditabsordningen), som administreres af regionerne.
    Mads Kobberø
  10:50 Kort pause
  11:00 Påbud – virksomheder
    Jordforureningsloven medførte væsentlige ændringer i mulighederne for at give undersøgelses- og oprensningspåbud til forureninger, der kom fra erhvervsvirksomheder. Fordi loven kun gælder forureninger, der med sikkerhed helt eller i det væsentligste er sket efter 1. januar 2001, er påbudsregelsættet baseret på miljøbeskyttelsesloven fortsat gældende. De to regelsæt vil blive gennemgået for at skabe klarhed over i hvilke situationer, der kan meddeles undersøgelses- og oprensningspåbud til virksomheder i forhold til forureninger, som konstateres i dag.
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Påbud – villaolietanke
    Jordforureningsloven indførte nogle helt særlige regler for påbud vedrørende forureninger, der stammer fra villaolietanke. Reglerne blev kombineret med et system med lovpligtig forsikring via olieleverancen. Dette regelsæt beskrives. I årene efter jordforureningslovens indførelse opstod der en del usikkerhed og en del afgørelser omkring oprensningsniveauet. En diskussion, der kort sagt går på, om ”kun” den mest problematiske del af en villaolietankforurening skal fjernes, eller om hele forureningen skal fjernes. Denne diskussion omkring oprensningsniveau er også relevant i forhold til forureninger, der stammer fra virksomheder.
    Mads Kobberø
  14:45 Kaffe, te, kage og frugt
  15:00 Miljøerstatningslov og miljøskadeloven
    Miljøerstatningsloven fra 1994 har i en række relationer en stor praktisk betydning, selv om det er begrænset, hvor mange afgørelser og domme, den har ledt til. Loven lever således en lidt gemt og måske glemt tilværelse, hvilket der her bliver taget hånd om. Miljøskadeloven lever også en stille tilværelse. Det har sine grunde, og det vil formentlig ikke ændre sig, men loven vil alligevel kort blive gennemgået og afmystificeret.
    Mads Kobberø
  15:45 Kort pause
  15:55 Handel med forurenede grunde og ejendomme
    Der opstår nogle særlige problemer i forbindelse med handel med forurenede grunde og ejendomme, herunder grunde eller ejendomme, der senere viser sig at være forurenede. De grundlæggende problemstillinger knyttet til salg af forurenede grunde eller ejendomme bliver gennemgået.
    Mads Kobberø
  16:30 Afslutning og evaluering
    Mads Kobberø og Sussi Kobberø
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-01-2024 til 26-01-2024

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  22. januar 2024
  09:45 Ankomst og morgenmad
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Fredericia
    - afgang fra Ferskvandscentret 13.00
  - kaffe/kage på turen
    Annemarie Gotfredsen
  17:45 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion
    - ca. tidspunkt
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
    Annemarie Gotfredsen
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  23. januar 2024
  08:30 Resumé fra i går
    - udfylde evalueringsskema
    Annemarie Gotfredsen
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret 13.00
    Ivan Boeskov
  15:30 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion og kaffe/kage
    - ca. tidspunkt
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
    Annemarie Gotfredsen
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  18:00 Middag (herefter er introduktionsforløbet slut)
  19:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. januar 2024
  08:15 Kort præsentation og start på Grundkurset
    - introduktion til programmet for de næste 3 dage
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:15 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning og processer inkl. skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Lisa Hahn Nielsen
  13:50 Pause
  14:00 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  15:00 Kaffepause og mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
  16:00 Fjernelse af fosfor
    Lisa Hahn Nielsen
  17:00 Pause
  17:10 Opsamling på dagens emner
    Røskva Høimark, Claus Kobberø og Lisa Hahn Nielsen
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  25. januar 2024
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    - udfylde evalueringsskema
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:15 Pause
  09:25 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:00 Pause
  11:10 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Herning Vand A/S
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret kl 13.00
    Jan Ravn
  16:00 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion. Kaffe/kage
    - ca. tidspunt
  16:15 Opfølgning anlægsbesøg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:30 Måleudstyr, online måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  26. januar 2024
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    - udfylde evaluering
    Claus Kobberø
  08:15 Mikrobiologisk analyse
    Røskva Høimark
  09:00 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:15 Pause
  10:25 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    - og "spørgetime"
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Evaluering og afslutning/kaffe
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  14:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 19.225,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 19.225,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pesticider i grundvandet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-02-2024

  Kurset giver dig en masse nyttig baggrundsviden, herunder overblik over, hvilke pesticider der er anvendt igennem tiden og i hvor store mængder. Du får indblik i principperne for godkendelse af pesticider, godkendelsesstatus samt hvorfor vi i Danmark – trods godkendelsesproceduren – finder flere og flere pesticidstoffer i grundvandet. Du får kendskab til de nyttigste datakilder til viden om pesticiders opførsel i jord og grundvand, samt hvorledes disse data skal tolkes, og du får desuden demonstreret hvordan man nemt kan indhente data om pesticidfund i grundvandet samt om stoffernes godkendelsesstatus.

  Allervigtigst lærer du at vurdere grundvandets pesticidsårbarhed ud fra geologiske, hydrogeologiske og grundvandskemiske data, og du får demonstreret brugen af Excel-værktøjet BRIBE til risikovurdering af pesticidspild.

  Kurset afsluttes med to øvelser, hvor du vurderer grundvandets pesticidsårbarhed på enten en tilfældig valgt lokalitet eller ”din egen” lokalitet, og sluttelig får du mulighed for under vejledning at vurdere risikoen ved et pesticidspild ved brug af BRIBE – igen enten på en tilfældigt valgt lokalitet eller ”din egen”.
  Kursusprogram
  8. februar 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og introduktion
    Niels Peter Arildskov og Sussi Kobberø
  10:00 Godkendelse, anvendelse og fund af pesticider
    1. Stoffer anvendt gennem tiderne
  2. Godkendelse af pesticider
  3. Nedbrydningsprodukter
  4. Tilladte, begrænsede og forbudte stoffer
  5. Grænseværdier og toksicitet
  6. Pesticidanalyser på grundvand og drikkevand
  7. De senere års problemstoffer
    Niels Peter Arildskov
  11:00 Pesticidstoffernes opførsel i jord og grundvand
    1. Sorption
  2. Nedbrydning
  3. Datakilder
  4. Danske undersøgelser
    Niels Peter Arildskov
  12:00 Frokost
  13:00 Grundvandets pesticidsårbarhed
    1. Hvilke faktorer er vigtige, og hvorfor?
  2. Grundvandskemiske indikatorer på pesticidsårbart grundvand
  3. Punktkilder og fladekilder
  4. Risikovurdering af pesticidspild
  5. Typiske faldgruber
    Niels Peter Arildskov
  14:00 Øvelse 1: Vurdering af grundvandets pesticidsårbarhed
    Niels Peter Arildskov
  15:00 Kaffe og Kage
  15:30 Øvelse 2: Risikovurdering af pesticidspild
    Niels Peter Arildskov
  16:45 Evaluering
    Niels Peter Arildskov og Sussi Kobberø
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-03-2024 til 20-03-2024

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  18. marts 2024
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - anlægstyper
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Aktivslamanlæg - nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
    Mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
  16:00 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Røskva Høimark
  16:30 Gruppearbejde: Beregning af nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen og Røskva Høimark
  17:30 Fremtidens rensemetoder
    Røskva Høimark
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  19. marts 2024
  08:00 Opfølgning på i går m introduktion til Brædstrup Renseanlæg
    - udfylde evalueringsskema
  - hvordan er Brædstrup renseanlæg bygget op.
  - introduktion til opgaver på anlægget
    Røskva Høimark
  08:30 Ekskursion til Brædstrup Renseanlæg.
    - afgang i bus fra Ferskvandscentret kl. 8:30
  - der skal løses opgaver under anlægsbesøget
    Steen Nygaard Petersen og Røskva Høimark
  11:00 Retur fra ekskursion
    - ca. ankomt på Ferskvandscenteret med bus
  11:15 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  13:45 Mikroskopering af slam
    Anna-Marie Bøgh
  15:15 Kaffe og kage
  16:00 Mikroskopering af slam fortsat
  17:00 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  19:45 Gruppearbejde: Driftsovervågning
    Claus Kobberø
  20:45 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  20. marts 2024
  08:00 Opsamling på i går
    - udfylde evalueringsskema
  - spørgsmål
    Røskva Høimark
  08:30 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Gruppearbejde: Forslag til løsninger af driftsproblemer
    Røskva Høimark
  10:00 Pause
  10:15 Gennemgang af gruppearbejdet med: Forslag til løsninger af driftsproblemer
    Røskva Høimark
  10:45 Slambehandling
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Slambehandling fortsat
    Kim Sundmark
  13:30 Gruppearbejde: Sambehandling samt efterfølgende gennemgang
    Kim Sundmark
  15:00 Fælles indlæg med resumé og evaluering af kurset (med kaffe og kage)
    Røskva Høimark
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Røskva Høimark, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-05-2024 til 29-05-2024

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  27. maj 2024
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Jeppe Bregendahl
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Jeppe Bregendahl
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Carina Cupit
  14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
  14:45 Kaffe/kage og gåtur eller besøg i Aqua
  15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
    Carina Cupit
  16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
  17:00 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
    Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
  18:30 Middag
  20:00 Sjov med renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær i Dråben
  28. maj 2024
  08:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Jeppe Bregendahl
  09:15 Styring og driftsforstyrrelser på renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  11:15 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
    Carina Cupit
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Jeppe Bregendahl
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb Renseanlæg - rundvsining
    Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere.

  Vi tager kaffe/kage med på turen.
    Mogens Lindgaard
  16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:15 Oplæg omkring lattergas
    Jeppe Bregendahl
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær i Dråben
  29. maj 2024
  08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:00 Pause
  11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding - fortsat
    Kim Sundmark
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Jeppe Bregendahl
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-08-2024 til 30-08-2024

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  26. august 2024
  09:45 Ankomst og morgenmad
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Fredericia
    - afgang fra Ferskvandscentret 13.00
  - kaffe/kage på turen
    Annemarie Gotfredsen
  17:45 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion
    - ca. tidspunkt
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
    Annemarie Gotfredsen
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  27. august 2024
  08:30 Resumé fra i går
    - udfylde evalueringsskema
    Annemarie Gotfredsen
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret 13.00
    Ivan Boeskov
  15:30 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion. Kaffe/kage
    - ca. tidspunkt
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
    Annemarie Gotfredsen
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Sussi Kobberø
  18:00 Middag (herefter er introduktionsforløbet slut)
  19:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  28. august 2024
  08:15 Kort præsentation og start på Grundkurset
    - introduktion til programmet for de næste 3 dage
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:15 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning og processer plus skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Lisa Hahn Nielsen
  13:50 Pause
  14:00 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  15:00 Kaffepause og mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
  16:00 Fjernelse af fosfor
    Lisa Hahn Nielsen
  17:00 Pause
  17:10 Opsamling på dagens emner
    Røskva Høimark, Claus Kobberø og Lisa Hahn Nielsen
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  29. august 2024
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    - udfylde evalueringsskema
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:15 Pause
  09:25 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:00 Pause
  11:10 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Herning Vand A/S
    - afgang med bus fra Ferskvandscentret kl 13.00
    Jan Ravn
  16:00 Retur på Ferskvandscentret fra ekskursion og kaffe/kage
    - ca. tidspunt
  16:15 Opfølgning anlægsbesøg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:30 Måleudstyr, online måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  30. august 2024
  08:00 Resumé fra i går og dagens program
    - udfylde evaluering
    Claus Kobberø
  08:15 Mikrobiologisk analyse
    Røskva Høimark
  09:00 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:15 Pause
  10:25 Fælles udfordring: Byg et renseanlæg (fortsat) og opgaver
    - og "spørgetime"
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Evaluering og afslutning/kaffe
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  14:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Afdelingsleder - Produktion Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 19.225,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 19.225,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-09-2024 til 02-10-2024

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  30. september 2024
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Røskva Høimark og Sussi Kobberø
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - anlægstyper
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Aktivslamanlæg - nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Kaffe og kage - muliged for gåtur eller besøg i AQUA
  16:00 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Røskva Høimark
  16:30 Gruppearbejde: Beregning af nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen og Røskva Høimark
  17:30 Fremtidens rensemetoder
    Røskva Høimark
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  1. oktober 2024
  08:00 Opfølgning på i går og introduktion til Brædstrup Renseanlæg
    - Hvordan er Brædstrup renseanlæg bygget op
  - Introduktion til opgaver på anlægget
    Røskva Høimark
  08:30 Ekskursion til Brædstrup Renseanlæg.
    - Afgang i bus fra Ferskvandscentret kl. 8:30
    Steen Nygaard Petersen og Røskva Høimark
  11:00 Retur fra ekskursion
  11:15 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  13:45 Mikroskopering af slam
    Anna-Marie Bøgh
  15:15 Kaffe og kage
  16:00 Mikroskopering af slam fortsat
  17:00 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  19:45 Gruppearbejde: Driftsovervågning
    Claus Kobberø
  20:45 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  2. oktober 2024
  08:00 Opsamling på i går
    - udfylde evalueringsskema
  - spørgsmål
    Røskva Høimark
  08:30 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Gruppearbejde: Forslag til løsninger af driftsproblemer
    Røskva Høimark
  10:00 Pause
  10:15 Gennemgang af gruppearbejdet
    Røskva Høimark
  10:45 Slambehandling
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Slambehandling fortsat
    Kim Sundmark
  13:30 Gruppearbejde: Sambehandling samt efterfølgende gennemgang
    Kim Sundmark
  15:00 Fælles indlæg med resumé og evaluering af kurset (med kaffe og kage)
    Røskva Høimark
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Røskva Høimark, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-11-2024 til 27-11-2024

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  25. november 2024
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Jeppe Bregendahl
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Jeppe Bregendahl
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Carina Cupit
  14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
  14:45 Kaffe/kage og gåtur eller besøg i Aqua
  15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
    Carina Cupit
  16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
  17:00 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
    Jeppe Bregendahl og Carina Cupit
  18:30 Middag
  20:00 Sjov med renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær i Dråben
  26. november 2024
  08:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Jeppe Bregendahl
  09:15 Styring og driftsforstyrrelser på renseanlæg
    Jeppe Bregendahl
  11:15 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
    Carina Cupit
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Jeppe Bregendahl
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb Renseanlæg - rundvsining
    Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere.

  Vi tager kaffe/kage med på turen.
    Mogens Lindgaard
  16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:15 Oplæg omkring lattergas
    Jeppe Bregendahl
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær i Dråben
  27. november 2024
  08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:00 Pause
  11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding - fortsat
    Kim Sundmark
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Jeppe Bregendahl
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.