Arbejdspsykologi i praksis

Det nye kursus på Ferskvandscentret “Arbejdsmiljø i praksis” sætter fokus på, hvordan vi kan fremme det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Hvad skal der til for, at den enkeltes mentale sundhed sikres og hvad kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre for at forebygge mistrivsel?

Jeg skulle BARE LIGE…

En kort beretning fra et virksomhedstilpasset forløb af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hos Skanderborg Forsyning.

Gode råd til dig, der er ny i arbejdsmiljøudvalget

Sikkert og sundt arbejdsmiljø er vigtigt! Som nyt medlem af arbejdsmiljøudvalget har du fået en ansvarsfyldt opgave. Vi har sammen med Søren Martin Nielsen som underviser på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse formuleret en række gode råd.