God kommunikation. Modul 2: Det interne samspil

Erfaringer viser, at god kommunikation mellem det politiske niveau og embedsværket kan være en afgørende forudsætning for at komme succesfuldt i mål med tværgående målsætninger om miljø og bæredygtighed.

Men viser også at netop dialogen mellem det politiske niveau og embedsværket kan være vanskelig.

Få inspiration til at skabe jeres eget kommunikationskodeks, der sikrer samspil mellem politikere og embedsværk.

God kommunikation: Modul 1: Samspil om borgerdialog

Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialog. Få inspiration og værktøjer til at skabe jeres eget kommunikations-kodeks.

Forløbet består af to selvstændige halvdagsforløb. Dette første modul med særligt fokus på samspil mellem politikere og embedsværk om borgerdialog.

Underviserdag

Lær, hvordan du formidler og underviser digitalt, grafisk og præsentativt.

Styrk det strategiske ejerskab og kom bæredygtigt i mål

Vi klæder dig på med ledelsesteori, specifikke projektejer-erfaringer og konkrete værktøjer, der styrker din evne til at sikre at projektporteføljen, bidrager væsentligt til at virkeliggøre organisationens strategiske mål.

På kurset får du overblik over hvad, der kræves for at komme godt i mål, også når det handler om det grønne og bæredygtige.

Basisviden om afløbssystemer

Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får en viden så du kan begå dig indenfor afløbsområdet.

Sundhed i naturen

Hvordan arbejder du med udvikling af sundhedsfremmende grønne områder? Det kan du lære meget mere om på dette kursus.

Kontoret i naturen

Hvordan kan virksomhedens uderum blive et aktiv for medarbejdernes sundhed, samarbejde og jobtilfredshed?

Undersøgelser viser, at grønne uderum på arbejdspladsen bl.a. kan bidrage til at reducere stress og øge trivsel, arbejdsglæde og produktivitet.

Kurset er baseret på dansk og international forskning samt erfaring fra arbejde i en række virksomheder.

Sundhed i naturen. Online-kursus

På kurset får du overblik over relevant forskning i sammenhæng mellem menneskers adgang til natur og deres sundhed og trivsle. Du bliver præsenteret for konkrete eksempler på implementering af forskningen i tre kommuner: Terapihaven Møllebæk i Kolding, Store Grundet Sundhedsskov i Vejle og terapihaven på Vestre Kirkegård i København. Og du får kendskab til vigtige opmærksomhedspunkter i processen fra idé til realisering.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Er du arbejdsmiljørepræsentant i forsyningssektoren – eller drømmer om at blive det? Så tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Ferskvandscentret. Her er kurset målrettet forsyningssektoren og er både for ledere og for medarbejdere.

Vi samarbejder med DANVA om dette kursus og sikrer at programmet er målrettet forsyningsmedarbejdere inden for alle forsyningsarterne (spildevand, drikkevand, affald, fjernvarme).

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver mere relevant for deltagerne, når emnerne sættes ind i en genkendelig hverdag.

Fakta om mikroplast. Online kursus

Du får oplæg fra eksperter involveret i nystartet MUDP projekt om mikroplast og fra konsoriet marine.plastic.dk.

MUDP projektet udføres i et samarbejde mellem Eurofins Miljø, Aarhus Vand, Aarhus Kommune, TECHRAS, Dansand, DANOVA og SWECO. Med sidstnævnte som projektleder.

DTU-Aqua er en vigtig aktør i konsortiet Marine.plastic.dk bla. vedr. studier af risikoen ved nano- og mikroplast i havmiljøet.

Det er et kursus med plads til faglig nysgerrighed og drøftelser. Vi skal IKKE derfra med klare politiske budskaber, men med et fagligt løft på det fælles overblik over fakta og ubesvarede spørgsmål.