Next step projektledelse

Kurset er et overbygningsmodul på 2 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.

Videregående QGIS

Udbyg dine kompetencer i QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.

Introduktion til QGIS

Flere og flere forsyninger anvender QGIS dels til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse en bred palette af opgaver. Også kommunerne anvender i stigende grad QGIS til en række analyse- og registreringsopgaver.

Underviserdag

En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.

Basisviden om afløbssystemer

Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får en viden så du kan begå dig indenfor afløbsområdet.

Sundhed i naturen

Hvordan arbejder du med udvikling af sundhedsfremmende grønne områder? Det kan du lære meget mere om på dette kursus.

Kontoret i naturen

Hvordan kan virksomhedens uderum blive et aktiv for medarbejdernes sundhed, samarbejde og jobtilfredshed?

Undersøgelser viser, at grønne uderum på arbejdspladsen bl.a. kan bidrage til at reducere stress og øge trivsel, arbejdsglæde og produktivitet.

Kurset er baseret på dansk og international forskning samt erfaring fra arbejde i en række virksomheder.