Vandløbslovgivning og -administration 2

På dette kursus arbejder vi med de svære og misforståede paragraffer i vandløbsloven, så du får et bedre grundlag for at lave korrekt myndighedsbehandling.

Erstatning efter vandløbsloven

På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.

Rørlagte vandløb

Lær om nyanlæg, udskiftning og reparation af rørlagte vandløb. Du hører bl.a. om fejlfinding, reparationsmetoder, rørtyper og økonomi.

Uvedkommende vand

Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand, herunder fejlkoblinger af kloaksystemet.