Erstatning efter vandløbsloven

På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.

Rørlagte vandløb

På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning med videre af rørlagte vandløb.

Vandløbslovgivning og -administration 1

Bliv klædt godt på til alt det grundlæggende om administration, sagsbehandling, regulativer, tilsyn, vedligehold, vandløbsteknik, lovgivning og meget mere.

Uvedkommende vand

Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet.