Charlotte Frambøl​

Charlotte Frambøl er kursuschef ved Ferskvandscenteret og har det overordnede ansvar for det samlede udbud af kurser og den daglige ledelse af kursusafdelingen.

Charlotte Frambøl er uddannet kemiingeniør og har fra tidligere ansættelser et solidt indblik i vand-, miljø- og byggebranchen og erfaring med ledelse og forretningsudvikling.

Det er vigtigt for hende, at efteruddannelse tager afsæt i det enkelte menneske og giver kompetencer til miljørigtig og effektiv forvaltning af ressourcer, bæredygtig forsyning og produktion.

Gennem sine tidligere ansættelser ved hhv Aalborg Portland, Teknologisk Institut, DANVA og Rambøll har Charlotte set Ferskvandscentrets forskellige målgruppers hverdag fra flere vinkler. Det har givet hende en naturlig forståelse for de forskellige aktørers roller, muligheder og udfordringer – og ikke mindst de vanskeligheder og efteruddannelsesbehov, der ligger i snitfladerne.

Hendes motto er: Det må godt være sjovt at blive dygtig! Efteruddannelse skal være en positiv oplevelse for alle.

Tag gerne fat i Charlotte, hvis du har ønsker eller ideer til nye kurser eller vil drøfte andre former for samarbejde med Ferskvandscentrets kursusafdeling. Det kan du se mere om her.

Charlotte Frambøl

Charlotte Frambøl

Kursuschef
Kemiingeniør

Mød Charlotte her

 • Introduktion til QGIS

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-06-2023

  Flere og flere forsyninger anvender QGIS del til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse en bred palette af opgaver.

  Fx. at
  - registere LAR-anlæg, administrere og visualisere info om deklarationer og tinglysninger, foretage og visualisere driftsregistreringer, fotos af nyanlæg og renoveringer mv.

  Hos kommunerne bruges det til en række analyse- og registreringsopgaver.

  Fx. om:
  - Visualisering af veje og cykelstier, registrering og håndtering af invasive arter, vedligeholdelse af geografien vedr. det kommunale planarbejde og diverse registreringer i forbindelse med myndighedsarbejde samt planlægning af skoledistrikter.


  Kursusprogram
  21. juni 2023
  09:00 Morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  10:00 QGIS' brugerfladeopbygning + organisering af arbejdet i QGIS
  11:00 Indlæsning af data og opsætning af kartografi, enkelt redigering af vektordata, output af færdige kort
    Undervisning og opgaveløsning
  12:00 Frokost
  13:00 Enkel redigering af vektordata + output af færdige kort
    Undervisning og opgaveløsning
  14:30 Kaffe
  15:00 Opgaveløsning
  15:30 Opsamling og evaluering
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  16:00 Tak for i dag. Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Videregående QGIS

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-08-2023

  Udbyg dine kompetencer til at anvende QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.
  Kursusprogram
  29. august 2023
  09:00 Morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  10:00 Videregående redigering, arbejde med tekst- og excel-data, geokodning af data
    Undervisning og opgaveløsning
  12:00 Frokost
  13:00 Arbejde med atributdata, avanceret kartografi
    Undervisning og opgaveløsning
  14:30 Kaffe
  15:00 Opgaveløsning
  15:30 Opsamling og evaluering
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  16:00 Tak for i dag. Kurset er slut.
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bliv projektleder i forsyningsbranchen (efterår)

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-09-2023 til 02-11-2023

  Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

  Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

  Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

  Kursusprogram
  4. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 1: Projekter og omgivelser
    På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

  Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

  Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  5. september 2023
  08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 1 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 1 er slut
  25. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 2: Proces og plan
    Her er fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

  Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

  Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:00 Kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  26. september 2023
  08:00 Proces og plan, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 2 og kagebord i dråben
  16:00 Modul 2 er slut
  11. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Modul 3: Ledelse og teams
    At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

  Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

  Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsætelse af modul 3
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  12. oktober 2023
  08:00 Ledelse og teams, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 3 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 3 er slut
  1. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
    Du bliver skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

  Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

  Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:00 Kafe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  2. november 2023
  08:00 Status og kommunikatiom
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 4 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 4 er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Pris 34.150,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 34.150,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-09-2023 til 05-10-2023

  Du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere §9-kursus) på Ferskvandscentret i en form som er målrettet ledere og medarbejdere i forsyningsbranchen.

  DANVA og Ferskvandscentret samarbejder om denne uddannelse for at sikre et forløb, der har fokus på jeres særlige arbejdsmiljøudfordringer.

  Pogrammet er målrettet forsyningsmedarbejdere inden for alle forsyningsarterne (spildevand, drikkevand, affald og fjernvarme).

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver mere relevant for deltagerne, når emnerne sættes ind i en genkendelig hverdag. Det mestrer vores dygtige undervisere på kurset som vi har et mangeårigt godt samarbejde med.

  Underviserne er hhv. autoriseret arbejdsmiljørådgiver og tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og de har igennem flere år undervist i branchen. Vi er hermed sikre på at fagligheden er i top.
  Kursusprogram
  12. september 2023
  09:45 Ankomst og morgenmad
  10:00 Formiddagens emner
    Præsentation af deltagere og undervisere. Vi gennemgår indhold af kurset. Hvad er formålet og lovgrundlaget for det arbejde I skal udføre som arbejdsmiljøledere og -repræsentanter.
  Hvad ønsker og forventer I at få ud af kurset?
  Indledende oplæg om arbejdsmiljø i forsyningssektoren fra Arbejdstilsynet.
    Søren Martin Nielsen, Tommy Kjær og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner - del 1
    Hvad laver man i forsyningsvirksomhedernes arbejdsmiljøorganisation - og hvem er med i dette arbejde? Hvem skal lave hvad? Her får vi placeret både ansvar, pligter/opgaver og rettigheder for
  - arbejdsgiver
  - arbejdsleder
  - arbejdsmiljørepræsentant/medarbejdere
  Hvem sidder i hhv. arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget - og hvad har de ansvaret for at gøre?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner - del 2
    Hvor kan man hente hjælp til sine arbejdsmiljøudfordringer? Her får vi overblik over både de interne og eksterne ressourcer I kan trække på, når I skal være med til at løse arbejdsmiljøudfordringerne.
  Præsentation af den hjemmeopgave I skal lave og fremlægge på uddannelsens sidste dag.
    Søren Martin Nielsen
  18:00 Middag
  21:00 Erfaringsudveksling i Dråben
  13. september 2023
  08:00 Formiddagens emner, dag 2
    Hvordan laver man en god og vedkommende arbejdspladsvurdering? Hvad skal der være i sådan en før den er fuldt dækkende?
  Hvilke typiske ricisi er der i forsyningsbranchen og hvordan kan man lave en risikoanalyse?
  Hvordan opklarer man og forebygger arbejdsulykker?
    Søren Martin Nielsen
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 1
    Hvordan laver man en effektiv oplæring og instruktion til nye medarbejdere?
  Hvad er kravene for at blive arbejdsmiljøcertificeret? Hvad er en arbejdsmiljøpolitik?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 2
    Hvad er jeres rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?
    Søren Martin Nielsen
  16:00 Afslutning for de første 2 dage - kom godt hjem
  5. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
    Velkommen tilbage
  09:15 Formiddagens emner
    Gennemgang af hvad vi har nået og hvad vi mangler. Repetition fra de første dage.
    Søren Martin Nielsen
  11:00 Fremlægning af hjemmeopgave del 1
  12:00 Frokost
  12:40 Fremlægning af hjemmeopgave - del 2
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Hvordan kommer man i gang - og videre
    Den første tid som ny arbejdsmiljørepræsentant / -leder: Hvad skal man igang med og hvordan?
  Hvilken efteruddannelse vil I få brug for inden for de næste 9 måneder?
    Søren Martin Nielsen
  16:30 Afrunding og evaluering
    Evaluering og udlevering af uddannelsesbeviser.
    Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
  17:00 Kurset er slut. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

  Undervisere

  • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

  Pris 6.975,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 6.975,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Next step projektledelse

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  13-09-2023 til 14-09-2023

  Kurset er et overbygningsmodul på 2 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.
  På kurset her arbejder vi videre med en projektleders udfordringer i en brancherelevant kontekst.

  Efter kurset har du fået en solid forståelse for nødvendigheden af et sikkert kontraktgrundlag, indkøb og forhandling og hvordan du sikrer det. Du er gennem øget bevidsthed om dit eget lederskab blevet i stand til at optimere samarbejde, sikre god organisering fx. i partnerskaber med leverandører, rådgivere, entreprenører mfl. så tillid og gode relationer bliver bærende i dine projekter. Du har forstået hovedtræk i den økononmiske regulering som rammesætter businesscasen for dine projekter.

  Kursusprogram
  13. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentationsrunde
    Christina Foldager, Bo Rusbjerg og Charlotte Frambøl
  10:00 Projekternes kontekst; program- og porteføljeledelse
    Gevinstrealisering
    Christina Foldager
  11:00 Pause
  11:15 Organisering - roller og ansvar
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Regulering som rammesætning af forsyningsprojekter
    Oplæg vedr. projekters samspil med den økonomiske regulering v. DANVA
    Bertel Ifversen
  13:45 Forhandlingsteknik, leverandør- og kontraktstyring
    Bo Rusbjerg og Christina Foldager
  14:30 Kaffepause
  15:00 Forhandlingsteknik fortsat
    Bo Rusbjerg og Christina Foldager
  16:00 Indkøb og kvalitet
    Bo Rusbjerg
  17:30 Tjek ind og pause inden middag
  18:00 Middag
  19:30 Vi dyster ved brætspillet Projektkit
    Undervejs en lille aftenservering
    Christina Foldager og Bo Rusbjerg
  21:30 Netværk, hygge og godnat
  14. september 2023
  08:30 Godmorgen
    Kort opsummering af gårdsdagens læring
  09:00 Myndighedssamarbejde med forsyningsprojekter
    fra et myndighedsperspektiv
    Morten Horsfeldt Jespersen
  10:00 Indflydelse og interessenter
    Christina Foldager og Bo Rusbjerg
  11:30 Frokost
  12:30 Relationer og engagement
    Bo Rusbjerg
  14:00 Kaffepause inkl. walk-and-talk
  15:00 Refleksion og selvledelse
    Bo Rusbjerg
  16:00 Opsummering og evaluering
    Charlotte Frambøl
  16:30 Farvel og kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Undervisere

  • • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Natur- og Miljøchef Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg Kommune • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bæredygtighed: Fra tale til handling

  Kursussted: Ud af huset, bestiller

  04-10-2023

  Nyt kursus, der styrker dine kompetencer indenfor bæredygtighed.
  Efter kurset har du fået bedre helhedsforståelse for bæredygtighed og er bekendt med vigtige begreber og metoder. Du har fået indsigt i en systematisk tilgang til at definere konkrete mål og bringe dem til handling, bl.a. via erfaringer fra forskellige relevante projekter fra forsyningsbranchen.

  En bæredygtig udvikling kræver løsninger, som udvikles i fællesskab. Derfor lægger kurset vægt på at sikre vidensdeling, både fra undervisere og kursister imellem. Vi deler erfaringer om hvad der er lykkedes og hvad der er svært. Vi deler positive og negative erfaringer fra forskellige måder at arbejde med bæredygtighed fra et ledelsesperspektiv, så I kan finde den tilgang som passer for jer.
  Kursusprogram
  4. oktober 2023
  08:45 Ankomst og morgenbrød
    Jacob Kragh Andersen og Charlotte Frambøl
  09:00 Velkomst og præsentationsrunde
  09:15 Opstartsaktivitet - baseline bæredygtighed
    Sarah Brudler Friis
  09:30 Forstå de planetære grænser
    Morten Ryberg
  10:30 Pause
  10:45 Indflyvning til bæredygtighed
    Sarah Brudler Friis
  11:30 Frokost
  12:30 Få bæredygtighed ind i projekterne
    Præsentation af en systematisk tilgang.
    Jacob Kragh Andersen
  13:15 Walk and talk
    Refleksion og opgaveløsning
    Charlotte Frambøl
  13:45 Få bæredygtighed ind i projekterne, del 2
    Jacob Kragh Andersen
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Case 1: Renseanlæg
    Bæredygtighed i Aarhus Rewater projektet
    Inge Halkjær Jensen
  15:30 Case 2: Afløb og klimatilpasning.
    Samspil mellem kommune og forsyning om bæredygtighed i projekter
    Tore Bro
  16:15 Pause
  16:30 Case 3: Vandværker
    Valg af teknologier til rensning for pesticider
    Martin Rygaard
  17:45 Afrunding på eftermiddagens program
    Jacob Kragh Andersen og Charlotte Frambøl
  18:00 Aftensmad
  19:30 Erfaringer med at bringe bæredygtighed til handling
    Oplæg om bæredygtig ledelse samt udfordringer bl.a. ved frivillige aftaler
    Susan Münster
  21:00 Let servering, hygge og netværk
    Overnatning og morgenmad inkluderet.
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Klima og spildevandsmedarbejder Tore Bro, Køge Kommune • Consultant Sarah Brudler Friis, EnviDan A/S • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Projektleder Inge Halkjær Jensen, Aarhus Vand • Direktør Susan Münster, Danske Vandværker • Senior bæredygtighedsspecialist Morten Ryberg, Sweco Danmark A/S • Strategisk planlægger Martin Rygaard, HOFOR A/S

  Pris 5.050,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 5.050,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Klar til IPMA

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-11-2023

  På kurset arbejder vi direkte med de krav og elementer, der er indeholdt i en IPMA certificering.

  Kurset afvikles med en høj grad af deltagerinvolvering, øvelser og cases samt drøftelser på tværs mellem deltagerne i grupper og i plenum.

  I forbindelse med kurset får du gennem en mini-survey, indblik i hvor din kompetenceprofil er stærk i forhold til certificering og hvor du med fordel kan styrke den. Det betyder, at vi kan målrette undervisningen på kurset og du kan fokusere på dit certificeringsarbejde efterfølgende.
  Kursusprogram
  21. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentationsrunde
    Bo Rusbjerg og Charlotte Frambøl
  10:00 De tre fokusområder og kompetenceelementer i en IPMA certificering
    Kontekst, mennesket, metoder
    Bo Rusbjerg
  11:00 Pause
  11:15 Ledelseskompleksitet i projekter
    Kompleksitetsanalysen er grundlaget for hvilket niveau du skal certificeres på
    Bo Rusbjerg
  12:15 Frokost
  13:00 Dine projekterfaringer med fokus på IPMAs erfaringsskema
    Danner grundlag for IPMAs vurdering af din projektleder-erfaring
    Bo Rusbjerg
  14:00 Pause, med kaffe og kage og et smut ud
  14:30 Din selvevaluering
    Selvevaluering og hvert af de 28 spørgsmål dokumenterer din erfaring med projekter
    Bo Rusbjerg
  15:30 Caseøvelse
  16:00 Afrunding og evaluering
    Charlotte Frambøl
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Undervisere

  • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.