Charlotte Frambøl​

Charlotte Frambøl er kursuschef ved Ferskvandscenteret og har det overordnede ansvar for det samlede udbud af kurser og den daglige ledelse af kursusafdelingen.

Charlotte Frambøl er uddannet kemiingeniør og har fra tidligere ansættelser et solidt indblik i vand-, miljø- og byggebranchen og erfaring med ledelse og forretningsudvikling.

Det er vigtigt for hende, at efteruddannelse tager afsæt i det enkelte menneske og giver kompetencer til miljørigtig og effektiv forvaltning af ressourcer, bæredygtig forsyning og produktion.

Gennem sine tidligere ansættelser ved hhv Aalborg Portland, Teknologisk Institut, DANVA og Rambøll har Charlotte set Ferskvandscentrets forskellige målgruppers hverdag fra flere vinkler. Det har givet hende en naturlig forståelse for de forskellige aktørers roller, muligheder og udfordringer – og ikke mindst de vanskeligheder og efteruddannelsesbehov, der ligger i snitfladerne.

Hendes motto er: Det må godt være sjovt at blive dygtig! Efteruddannelse skal være en positiv oplevelse for alle.

Tag gerne fat i Charlotte, hvis du har ønsker eller ideer til nye kurser eller vil drøfte andre former for samarbejde med Ferskvandscentrets kursusafdeling. Det kan du se mere om her.

Charlotte Frambøl

Charlotte Frambøl

Kursuschef
Kemiingeniør

Mød Charlotte her

Naturillustration

Kursussted: Ferskvandscentret

07-05-2024

Vi oplever en stigende interesse for selv at kunne lave illustrationer til noter, præsentationer, artikler, bæredygtighedsrapporter og undervisningsmateriale.
Tag på dette inspirerende aftenkursus og kom hjem med ideer til hvordan du selv kan komme i gang med at tegne og hvordan du kan bruge dine illustrationer.

Tegning anvendes ofte som notetagnings-redskab fordi det hjælper dig til at forstå og huske både helheder og detaljer bedre. Når du laver en tegning med stikord, omsætter du din egen forståelse, af det du har set, til billeder og tekst, hvilket betyder at du bagefter selv husker detaljerne bedre. Det kræver ikke nødvendigvis, at du fra start er god til at tegne, men det kan ikke undgås, at du bliver bedre til det, jo mere du gør det.

Tegningen giver mulighed for at kombinere enkle skitse-streger med tekstforklaringer, der gør det lettere at vise egne ideer til andre og dermed sikre et afsæt for drøftelser.
Det betyder at kurset både giver værdi for dig selv, men også lærer dig et værktøj som du kan bruge i din dialog med samarbejdspartnere eller i din evt. egen undervisning.

Du får
- viden om visuel notetagning
- metoder og tricks til at få dine tegninger til at ligne
- ideer til at opbygge en pæn og overskuelig note-side
-anbefalinger vedr. materialer der er gode at bruge

Du medbringer kun dig selv. Alt andet har vi med.

Underviser på kurset er biolog og naturillustrator Brian Dall Schyth, der blandt meget andet har tegnet plakaten til 99arter-projektet. Brian har også illustreret bøger, bl.a. bogen Vickys Vilde Verden. Han har tidligere arbejdet indenfor forskning og senest som gymnasielærer inden han fra årskiftet 22/23 fuldt helligede sig livet som tegner. Brian arbejder både med illustration, tegneserie og tegnefilm, men arbejder først og fremmest med naturillustration og naturformidling.

Kursusprogram
7. maj 2024
19:00 Velkomst og præsentation af underviser
  Forventningsafstemning
  Charlotte Frambøl og Brian Dall Schyth
19:15 Undervisning med indlagte øvelser
  Brian Dall Schyth
20:00 Kort pause med forfriskninger, kaffe mv.
20:15 Øvelser samt af tips og tricks fra underviser
  Brian Dall Schyth
21:00 Tak for i aften. Kom godt hjem
  Brian Dall Schyth og Charlotte Frambøl
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Biolog Brian Dall Schyth, ExplainWays

Pris 1.050,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 1.050,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Cirkulær forandring for danske kommuner

Kursussted: Ferskvandscentret

03-09-2024

Kom til temadag som afholdes i samarbejde med Danish Design Center og Clean, Danmarks Vand- og Miljøklynge.

Kun 4% af ressourceforbruget i Danmark er cirkulært. Denne udfordring dykker vi ned i på temadagen, som udbydes i samarbejde med Dansk Design Center og Clean, den danske vand- og miljøklynge.

Temadagen giver dig indsigt i grundlæggende principper for cirkulær økonomi samt designfaglige metoder, der kan hjælpe jer til at arbejde mere systemisk med den cirkulære dagsorden.

Vi vil præsentere dig for det Realdania-støttede projekt "Cirkulære Byer" og dele erfaring og indsigter fra de kommuner, der deltog i projektet, herunder København, Aalborg og Odsherred kommune. På dagen vil Clean guide dig gennem et spændende program med fokus på grøn omstilling og den cirkulære økonomi.

Deltagerne får projektets helt nye whitepaper udleveret, der beskriver erfaringer fra alle seks deltagende kommuner:
Københavns kommune: Fremtidens byggepladser uden affald
Fredericia kommune: Nyt vandpartnerskab skal fremtidssikre Fredericias vandforsyning
Odsherred kommune: Cirkulære byfællesskaber skal bidrage til byliv og fastholdelse af unge
Aalborg kommune: Cirkulær økonomi skal være grundlæggende for omdannelse af industrikvarterer
Fredensborg kommune: Fra overskudsmaterialer og byggeaffald til cirkulære byrum
Kolding Kommune: Dogmer og værktøjer skal bidrage til kommunalt arbejde med cirkulær økonomi i byggeriet
Kursusprogram
15. april 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst
  Overordnet introduktion af oplægsholdere og deltagere for at sikre involvering og inddragelse af de erfaringer og spørgsmål deltagerne bringer med ind i temadagen.
  Charlotte Frambøl, Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
09:45 Grundlæggende principper for cirkulær økonomi med fokus på værktøjer til at arbejde med cirkulær økonomi
  Sofie Frydkjær Witte
10:25 Introduktion til projektet "Cirkulære Byer" - Hovedkonklusioner og læring
  Kommune som facilitator og katalysator for cirkulær omstilling.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
11:15 Pause
11:30 Case fra Aalborg kommune
  Integrering af cirkulære processer og principper i hverdags-byomdannelse og ikke blot i prestigeprojekter. Fokus på hvordan myndighedsarbejde lettes og forbedres til i højere grad at understøtte cirkulære principper. Hvordan kan interne samarbejdsprocesser opbygges for at sikre succes med cirkularitet i praksis.
  Anne Juel Andersen og Thomas Birket-Smith
12:15 Frokost
13:15 Case fra Københavns kommune
  Hvordan kan vi påvirke kildesortering på byggepladsen gennem adfærdsændrende tiltag, såsom oplysning, kommunikation, teknologi, indretning og indsamlingsmateriale?
  Kristoffer Carr-Saunders
14:00 Kort pause
14:10 Case fra Odsherred kommune
  Hvordan kan kommunen understøtte, at byrum afspejler borgernes behov og opfordrer til aktivt medborgerskab?
Hvordan kan lokale aktører og unge inddrages i et fælles rum, hvor bæredygtighed og cirkularitet er i centrum?
  Ida Martin
14:55 Prøv det selv!
  Vi dykker ned i nogle af de metoder, som er blevet benyttet i projektet. I vil bl.a. komme til at arbejde med at identificere konkrete problemstillinger, der er relevante for jeres organisation samt lave en tentativ kortlægning over jeres cirkulære system.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
15:35 Kaffepause
15:50 Prøv selv!
  Vi dykker ned i nogle af de metoder, som er blevet benyttet i projektet.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
16:30 Opsamling i plenum
  Præsentation af jeres gruppearbejde, inkl. jeres oplevelse af at afprøve metoden.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
17:00 Feedback og evaluering og derefter tak for i dag.
  Charlotte Frambøl
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Arkitekt og byplanlægger Anne Juel Andersen, Aalborg Kommune • Arkitekt Thomas Birket-Smith, Aalborg Kommune • Kristoffer Carr-Saunders, Københavns Kommune • Emilie Kamuk Christiansen, Clean, den danske vand- og miljøklynge • Kasper Havemann, Clean, den danske vand- og miljøklynge • Arkitekt Ida Martin, Odsherred Kommune • Konsulent Sofie Frydkjær Witte, Teknologisk Institut

Pris 3.000,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 3.000,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – efterår

Kursussted: Ferskvandscentret

11-09-2024 til 24-09-2024

Du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere §9-kursus) på Ferskvandscentret i en form som er målrettet ledere og medarbejdere i forsyningsbranchen.

DANVA og Ferskvandscentret samarbejder om denne uddannelse for at sikre et forløb, der har fokus på jeres særlige arbejdsmiljøudfordringer.

Pogrammet er målrettet forsyningsmedarbejdere inden for alle forsyningsarterne (spildevand, drikkevand, affald og fjernvarme).

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver mere relevant for deltagerne, når emnerne sættes ind i en genkendelig hverdag. Det mestrer vores dygtige undervisere på kurset som vi har et mangeårigt godt samarbejde med.

Underviserne er hhv. autoriseret arbejdsmiljørådgiver og tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og de har igennem flere år undervist i branchen. Vi er hermed sikre på at fagligheden er i top.
Kursusprogram
11. september 2024
09:45 Ankomst og morgenmad
10:00 Formiddagens emner
  Præsentation af deltagere og undervisere. Vi gennemgår indhold af kurset. Hvad er formålet og lovgrundlaget for det arbejde I skal udføre som arbejdsmiljøledere og -repræsentanter.
Hvad ønsker og forventer I at få ud af kurset?
Indledende oplæg om arbejdsmiljø i forsyningssektoren fra Arbejdstilsynet.
  Søren Martin Nielsen, Tommy Kjær og Charlotte Frambøl
12:00 Frokost
12:40 Eftermiddagens emner - del 1
  Hvad laver man i forsyningsvirksomhedernes arbejdsmiljøorganisation - og hvem er med i dette arbejde? Hvem skal lave hvad? Her får vi placeret både ansvar, pligter/opgaver og rettigheder for
- arbejdsgiver
- arbejdsleder
- arbejdsmiljørepræsentant/medarbejdere
Hvem sidder i hhv. arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget - og hvad har de ansvaret for at gøre?
  Søren Martin Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:20 Eftermiddagens emner - del 2
  Hvor kan man hente hjælp til sine arbejdsmiljøudfordringer? Her får vi overblik over både de interne og eksterne ressourcer I kan trække på, når I skal være med til at løse arbejdsmiljøudfordringerne.
Præsentation af den hjemmeopgave I skal lave og fremlægge på uddannelsens sidste dag.
  Søren Martin Nielsen
18:00 Middag
21:00 Erfaringsudveksling i Dråben
12. september 2024
08:00 Formiddagens emner, dag 2
  Hvordan laver man en god og vedkommende arbejdspladsvurdering? Hvad skal der være i sådan en før den er fuldt dækkende?
Hvilke typiske ricisi er der i forsyningsbranchen og hvordan kan man lave en risikoanalyse?
Hvordan opklarer man og forebygger arbejdsulykker?
  Søren Martin Nielsen
12:00 Frokost
12:40 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 1
  Hvordan laver man en effektiv oplæring og instruktion til nye medarbejdere?
Hvad er kravene for at blive arbejdsmiljøcertificeret? Hvad er en arbejdsmiljøpolitik?
  Søren Martin Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:20 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 2
  Hvad er jeres rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?
  Søren Martin Nielsen
16:00 Afslutning for de første 2 dage - kom godt hjem
24. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
  Velkommen tilbage
09:15 Formiddagens emner
  Gennemgang af hvad vi har nået og hvad vi mangler. Repetition fra de første dage.
  Søren Martin Nielsen
11:00 Fremlægning af hjemmeopgave del 1
12:00 Frokost
12:40 Fremlægning af hjemmeopgave - del 2
15:00 Kaffe og kage
15:20 Hvordan kommer man i gang - og videre
  Den første tid som ny arbejdsmiljørepræsentant / -leder: Hvad skal man igang med og hvordan?
Hvilken efteruddannelse vil I få brug for inden for de næste 9 måneder?
  Søren Martin Nielsen
16:30 Afrunding og evaluering
  Evaluering og udlevering af uddannelsesbeviser.
  Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
17:00 Kurset er slut. Kom godt hjem
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

Undervisere

• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

Pris 7.185,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 7.185,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.