Charlotte Frambøl​

Charlotte Frambøl er kursuschef ved Ferskvandscenteret og har det overordnede ansvar for det samlede udbud af kurser og den daglige ledelse af kursusafdelingen.

Charlotte Frambøl er uddannet kemiingeniør og har fra tidligere ansættelser et solidt indblik i vand-, miljø- og byggebranchen og erfaring med ledelse og forretningsudvikling.

Det er vigtigt for hende, at efteruddannelse tager afsæt i det enkelte menneske og giver kompetencer til miljørigtig og effektiv forvaltning af ressourcer, bæredygtig forsyning og produktion.

Gennem sine tidligere ansættelser ved hhv Aalborg Portland, Teknologisk Institut, DANVA og Rambøll har Charlotte set Ferskvandscentrets forskellige målgruppers hverdag fra flere vinkler. Det har givet hende en naturlig forståelse for de forskellige aktørers roller, muligheder og udfordringer – og ikke mindst de vanskeligheder og efteruddannelsesbehov, der ligger i snitfladerne.

Hendes motto er: Det må godt være sjovt at blive dygtig! Efteruddannelse skal være en positiv oplevelse for alle.

Tag gerne fat i Charlotte, hvis du har ønsker eller ideer til nye kurser eller vil drøfte andre former for samarbejde med Ferskvandscentrets kursusafdeling. Det kan du se mere om her.

Charlotte Frambøl

Charlotte Frambøl

Kursuschef
Kemiingeniør

Mød Charlotte her

Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

Kursussted: Thon hotel Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

26-06-2024

Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
26. juni 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Charlotte Frambøl og Mads Kobberø
09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
  Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
  Mads Kobberø
09:45 Retssikkerhedsloven
  Mads Kobberø
10:30 Administrativ håndhævelse
  - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
  Mads Kobberø
12:30 Frokost
13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
  Peter Møller Nielsen
13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
  Peter Møller Nielsen
14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
  - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
  Peter Møller Nielsen
15:15 Gruppeopgave
  - herunder kaffe, te og kage
  Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
16:50 Evaluering
  Charlotte Frambøl og Mads Kobberø
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Undervisere

• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Træn dit bæredygtige lederskab i naturen

Kursussted: Ferskvandscentret

05-09-2024 til 06-09-2024

Lederforløb for dig, der ønsker kompetencer til et bæredygtigt lederskab med balance og nærvær.

Kompleksiteten og tempoet i ledelse i dag er blevet utrolig højt. Det stiller store krav til lederrollen og lederens evner til at håndtere disse vilkår.
Vi oplever, at mange ledere "snubler rundt" i ledelse i dag, fordi de balancer en leder skal mestre, er skæve og ude af trit. Det har negative konsekvenser for både lederen, lederskabet og organisationen.

Det betyder også at leder-aspiranter i stigende grad takker nej, når de får tilbudt ledelsesansvar. Organisationer og ledere har derfor en opgave i " at trække tempoet ud af ledelse", for at gøre lederskabet mere bæredygtigt.

På dette kursus vil du får værktøjer og indsigt til at kunne komme ned i tempo og derved opnå et mere bæredygtigt lederskab - i bedre balance med det der er (nærvær).

Vi træner det bæredygtige lederskab med udgangspunkt i

- Naturen som læringsramme
- Praktiske øvelser
- Forståelse af eksistentielle grundvilkår
- Undervisere med stærkt teoretisk fundament og mere end 20 års erfaring med udvikling af ledere og organisationer i både den offentlige og private sektor.

Ved at arbejde med ledelse i naturen skabes en dybere adgang til forståelsen af en selv og til ens evner til at indgå i relationer med andre. Naturen giver unikke sanselige muligheder som man ellers ikke har adgang til i den traditionelle undervisningsform.

Gennem oplæg, dialog, øvelser og processer i naturen vil vi styrke lederens kapacitet og formåen på en mere meningsfuld og dybere måde. Vi kommer også til at arbejde med lederens "negative formåen", dvs . lederens evne til "ikke at handle", til at være i ro og kunne udholde ubehag ved ikke at vide og ikke have kontrol over alt.

Vi arbejder med at øge forståelsen for de eksistentielle grundvilkår i lederskabet. Heri ligger nøglen til at styrke lederens kapacitet vedr. bl.a. bedre balancer i forhold til håndtering af tempo og kompleksitet. Vi arbejder også med grundvilkår som kastethed, forbundethed, ensomhed, frihed, forandringer og tvivl da de også spiller en central rolle i at forstå ledelse og organisationer.


Øvelserne er specialdesignede til kurset og bruger naturen til synliggørelse og perspektivering.

Begge undervisere er cand.psyk.aut og har mere end 20 års erfaring med udvikling af ledere og organisationer i både den offentlige og private sektor.
Thomas er selvstændig og har udover psykologuddannelsen end bachelorgrad i idræt med speciale i friluftsliv. Derudover har han undervist på Ferskvandscentrets kurser i mange år.
Allan arbejder til dagligt i Flyvevåbnet og uddanner bl.a. officerer.
Kursusprogram
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Erhvervspsykolog Allan Shapiro • Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Cirkulær forandring for danske kommuner

Kursussted: Ferskvandscentret

10-09-2024

Kom til temadag som afholdes i samarbejde med Danish Design Center og Clean, Danmarks Vand- og Miljøklynge.

Kun 4% af ressourceforbruget i Danmark er cirkulært. Denne udfordring dykker vi ned i på temadagen, som udbydes i samarbejde med Dansk Design Center og Clean, den danske vand- og miljøklynge.

Temadagen giver dig indsigt i grundlæggende principper for cirkulær økonomi samt designfaglige metoder, der kan hjælpe jer til at arbejde mere systemisk med den cirkulære dagsorden.

Vi vil præsentere dig for det Realdania-støttede projekt "Cirkulære Byer" og dele erfaring og indsigter fra de kommuner, der deltog i projektet, herunder København, Aalborg og Odsherred kommune. På dagen vil Clean guide dig gennem et spændende program med fokus på grøn omstilling og den cirkulære økonomi.

Deltagerne får projektets helt nye whitepaper udleveret, der beskriver erfaringer fra alle seks deltagende kommuner:
Københavns kommune: Fremtidens byggepladser uden affald
Fredericia kommune: Nyt vandpartnerskab skal fremtidssikre Fredericias vandforsyning
Odsherred kommune: Cirkulære byfællesskaber skal bidrage til byliv og fastholdelse af unge
Aalborg kommune: Cirkulær økonomi skal være grundlæggende for omdannelse af industrikvarterer
Fredensborg kommune: Fra overskudsmaterialer og byggeaffald til cirkulære byrum
Kolding Kommune: Dogmer og værktøjer skal bidrage til kommunalt arbejde med cirkulær økonomi i byggeriet
Kursusprogram
10. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst
  Overordnet introduktion af oplægsholdere og deltagere for at sikre involvering og inddragelse af de erfaringer og spørgsmål deltagerne bringer med ind i temadagen.
  Charlotte Frambøl, Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
09:45 Grundlæggende principper for cirkulær økonomi med fokus på værktøjer til at arbejde med cirkulær økonomi
  Sofie Frydkjær Witte
10:25 Introduktion til projektet "Cirkulære Byer" - Hovedkonklusioner og læring
  Kommune som facilitator og katalysator for cirkulær omstilling.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
11:15 Pause
11:30 Case fra Aalborg kommune
  Integrering af cirkulære processer og principper i hverdags-byomdannelse og ikke blot i prestigeprojekter. Fokus på hvordan myndighedsarbejde lettes og forbedres til i højere grad at understøtte cirkulære principper. Hvordan kan interne samarbejdsprocesser opbygges for at sikre succes med cirkularitet i praksis.
  Anne Juel Andersen og Thomas Birket-Smith
12:15 Frokost
13:15 Case fra Københavns kommune
  Hvordan kan vi påvirke kildesortering på byggepladsen gennem adfærdsændrende tiltag, såsom oplysning, kommunikation, teknologi, indretning og indsamlingsmateriale?
  Kristoffer Carr-Saunders
13:45 Kort pause
14:00 Case fra Odsherred kommune
  Hvordan kan kommunen understøtte, at byrum afspejler borgernes behov og opfordrer til aktivt medborgerskab?
Hvordan kan lokale aktører og unge inddrages i et fælles rum, hvor bæredygtighed og cirkularitet er i centrum?
  Ida Martin
14:45 Prøv det selv!
  Vi dykker ned i nogle af de metoder, som er blevet benyttet i projektet. I vil bl.a. komme til at arbejde med at identificere konkrete problemstillinger, der er relevante for jeres organisation samt lave en tentativ kortlægning over jeres cirkulære system.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
15:35 Kaffepause
15:50 Prøv selv!
  Vi dykker ned i nogle af de metoder, som er blevet benyttet i projektet.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
16:30 Opsamling i plenum
  Præsentation af jeres gruppearbejde, inkl. jeres oplevelse af at afprøve metoden.
  Emilie Kamuk Christiansen og Kasper Havemann
17:00 Feedback og evaluering og derefter tak for i dag.
  Charlotte Frambøl
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Arkitekt og byplanlægger Anne Juel Andersen, Aalborg Kommune • Arkitekt Thomas Birket-Smith, Aalborg Kommune • Kristoffer Carr-Saunders, Københavns Kommune • Emilie Kamuk Christiansen, Clean, den danske vand- og miljøklynge • Kasper Havemann, Clean, den danske vand- og miljøklynge • Arkitekt Ida Martin, Odsherred Kommune • Konsulent Sofie Frydkjær Witte, Teknologisk Institut

Pris 2.525,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 2.525,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – efterår

Kursussted: Ferskvandscentret

11-09-2024 til 24-09-2024

Du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere §9-kursus) på Ferskvandscentret i en form som er målrettet ledere og medarbejdere i forsyningsbranchen.

DANVA og Ferskvandscentret samarbejder om denne uddannelse for at sikre et forløb, der har fokus på jeres særlige arbejdsmiljøudfordringer.

Pogrammet er målrettet forsyningsmedarbejdere inden for alle forsyningsarterne (spildevand, drikkevand, affald og fjernvarme).

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver mere relevant for deltagerne, når emnerne sættes ind i en genkendelig hverdag. Det mestrer vores dygtige undervisere på kurset som vi har et mangeårigt godt samarbejde med.

Underviserne er hhv. autoriseret arbejdsmiljørådgiver og tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og de har igennem flere år undervist i branchen. Vi er hermed sikre på at fagligheden er i top.
Kursusprogram
11. september 2024
09:45 Ankomst og morgenmad
10:00 Formiddagens emner
  Præsentation af deltagere og undervisere. Vi gennemgår indhold af kurset. Hvad er formålet og lovgrundlaget for det arbejde I skal udføre som arbejdsmiljøledere og -repræsentanter.
Hvad ønsker og forventer I at få ud af kurset?
Indledende oplæg om arbejdsmiljø i forsyningssektoren fra Arbejdstilsynet.
  Søren Martin Nielsen, Tommy Kjær og Charlotte Frambøl
12:00 Frokost
12:40 Eftermiddagens emner - del 1
  Hvad laver man i forsyningsvirksomhedernes arbejdsmiljøorganisation - og hvem er med i dette arbejde? Hvem skal lave hvad? Her får vi placeret både ansvar, pligter/opgaver og rettigheder for
- arbejdsgiver
- arbejdsleder
- arbejdsmiljørepræsentant/medarbejdere
Hvem sidder i hhv. arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget - og hvad har de ansvaret for at gøre?
  Søren Martin Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:20 Eftermiddagens emner - del 2
  Hvor kan man hente hjælp til sine arbejdsmiljøudfordringer? Her får vi overblik over både de interne og eksterne ressourcer I kan trække på, når I skal være med til at løse arbejdsmiljøudfordringerne.
Præsentation af den hjemmeopgave I skal lave og fremlægge på uddannelsens sidste dag.
  Søren Martin Nielsen
18:00 Middag
21:00 Erfaringsudveksling i Dråben
12. september 2024
08:00 Formiddagens emner, dag 2
  Hvordan laver man en god og vedkommende arbejdspladsvurdering? Hvad skal der være i sådan en før den er fuldt dækkende?
Hvilke typiske ricisi er der i forsyningsbranchen og hvordan kan man lave en risikoanalyse?
Hvordan opklarer man og forebygger arbejdsulykker?
  Søren Martin Nielsen
12:00 Frokost
12:40 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 1
  Hvordan laver man en effektiv oplæring og instruktion til nye medarbejdere?
Hvad er kravene for at blive arbejdsmiljøcertificeret? Hvad er en arbejdsmiljøpolitik?
  Søren Martin Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:20 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 2
  Hvad er jeres rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?
  Søren Martin Nielsen
16:00 Afslutning for de første 2 dage - kom godt hjem
24. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
  Velkommen tilbage
09:15 Formiddagens emner
  Gennemgang af hvad vi har nået og hvad vi mangler. Repetition fra de første dage.
  Søren Martin Nielsen
11:00 Fremlægning af hjemmeopgave del 1
12:00 Frokost
12:40 Fremlægning af hjemmeopgave - del 2
15:00 Kaffe og kage
15:20 Hvordan kommer man i gang - og videre
  Den første tid som ny arbejdsmiljørepræsentant / -leder: Hvad skal man igang med og hvordan?
Hvilken efteruddannelse vil I få brug for inden for de næste 9 måneder?
  Søren Martin Nielsen
16:30 Afrunding og evaluering
  Evaluering og udlevering af uddannelsesbeviser.
  Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
17:00 Kurset er slut. Kom godt hjem
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

Undervisere

• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

Pris 7.185,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 7.185,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Projektejerskab i forsyningsbranchen

Kursussted: Gl. Skovridergaard

04-12-2024 til 05-12-2024

Projekterne i branchen har stor bevågenhed både fra politisk- og samfundets side generelt. I disse år foregår der en del forskning på store offentlige projekter. Det betyder, at de større projekter i forsyningsbranchen også kommer under lup, hvilket blot tilføjer yderligere et argument for, hvorfor projekterne skal løses succesfuldt.

Kom hele vejen rundt om projektejerskabet i den særlige kontekst - økonomisk og strukturelt - som forsyningsbranchen agererer i og som bidrager til den øgede kompleksitet.

På kurset får du værktøjer til, hvordan I kan få styr på projektarbejdet, der udvikler sig i retning af større kompleksitet, et øget pres for hurtigere eksekvering og deraf behov for projektkompetencer i en anden skala end tidligere. Også for projektejerne.Det tilfører ledelsen i forsyningerne en øget opgave med at overvåge, prioritere og tage ansvar for de kommende og igangværende projekter - en opgave, der udvikler sig i takt med projekterne.

Hertil kommer, at kolleger med de nødvendige projektkompetencer er svære at få fat i og svære at fastholde. Derfor er udvikling af medarbejdere essentiel for at have de nødvendige kompetencer i organisationen, der ofte rækker langt ud over den stærke faglige indsigt, til at udføre projekterne.

Du lærer om teknikker, governancemodeller og afslutter med en individuel analyse, der giver input til, hvor I bedst indleder med et løft af projekterne hos jer for øget succes med dem.

Kursusprogram
4. december 2024
12:00 Vi mødes til fælles frokost på Ferskvandscentret
13:00 Velkomst og præsentationsrunde
  Charlotte Frambøl
13:30 Kontekst og projektopgave
  Hvad driver projektarbejdet i forsyningsbranchen. Hvorfor er branchens kontekst særlig i relation til projekterne? Vi identificerer primære stakeholders og drivere af udvikling.
  Christina Foldager
14:30 FORS erfaringer med løft af projekter
  Søren Baungaard Sørensen
15:00 Kaffe pause
15:15 Fælles sprog om projekterne
  Med et indblik i erfaringer fra andre brancher og den generelle udvikling af projektfaget, etableres et fælles sprog for projektarbejdet for alle niveauer blandt deltagerne.
  Christina Foldager
17:00 Projektkompetencerne anno 2024
  Hvordan er udviklingen på kompetenceområdet, hvad skal vi prioritere at udvikle og hvad er det projekterne kalder på for at lykkes.
  Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
18:00 Indtjekning på værelser og refleksionstid
  Måske en gåtur. Du bestemmer.
19:00 Middag og aftenhygge
5. december 2024
08:00 Opsummering på dag 1
  I grupper samler vi læringspunkter fra dag 1.- hvad er det vigtigste vi fik med? Opsamling i plenum.
08:30 Inspirationsoplæg om "Store offentlige projekter"
  Navn på oplægsholder følger senere.
09:30 Case; projektprioritering og projektejerskab
  Hvordan arbejder vi hensigtsmæssigt med prioritering?
Hvad kendetegner den succesfulde projektportefølje? Hvem bestemmer rækkefølgen
11:00 Projektkulturanalyse og fokusområder
  Individuelt eller sammen med kolleger reflekteres gennem en kulturanalyse over hvilke områder, der med fordel kan tages fat i for et løft af projekterne.
11:45 Afslutning evaluering og opsamling
  Charlotte Frambøl
12:00 Frokost her eller to-go
Undervisere

Kursusledelse

• Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

Undervisere

• Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Chef, projekt Søren Baungaard Sørensen, Fors A/S

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.