Charlotte Frambøl​

Charlotte Frambøl er kursuschef ved Ferskvandscenteret og har det overordnede ansvar for det samlede udbud af kurser og den daglige ledelse af kursusafdelingen.

Charlotte Frambøl er uddannet kemiingeniør og har fra tidligere ansættelser et solidt indblik i vand-, miljø- og byggebranchen og erfaring med ledelse og forretningsudvikling.

Det er vigtigt for hende, at efteruddannelse tager afsæt i det enkelte menneske og giver kompetencer til miljørigtig og effektiv forvaltning af ressourcer, bæredygtig forsyning og produktion.

Gennem sine tidligere ansættelser ved hhv Aalborg Portland, Teknologisk Institut, DANVA og Rambøll har Charlotte set Ferskvandscentrets forskellige målgruppers hverdag fra flere vinkler. Det har givet hende en naturlig forståelse for de forskellige aktørers roller, muligheder og udfordringer – og ikke mindst de vanskeligheder og efteruddannelsesbehov, der ligger i snitfladerne.

Hendes motto er: Det må godt være sjovt at blive dygtig! Efteruddannelse skal være en positiv oplevelse for alle.

Tag gerne fat i Charlotte, hvis du har ønsker eller ideer til nye kurser eller vil drøfte andre former for samarbejde med Ferskvandscentrets kursusafdeling. Det kan du se mere om her.

Charlotte Frambøl

Charlotte Frambøl

Kursuschef
Kemiingeniør

Mød Charlotte her

 • Basisviden om afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-10-2022 til 12-10-2022

  Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet. Du lærer om afløbssystemets opbygning og funktion, herunder en forståelse for det samlede system af ledningsanlæg, bassiner, overløbsbygværker mv. Du lærer om vedligeholdelse og fornyelse og bliver fortrolig med de mange begreber indenfor området.

  Du får en introduktion til det administrative som fx. spildevands- og renoveringsplaner og får en forståelse for afløbssystemets rolle i klimaproblematikkerne og klimatilpasningsløsningerne.
  Kursusprogram
  11. oktober 2022
  09:30 Velkomst og præsentation, intro til kurset
    Kristian Vestergaard og Charlotte Frambøl
  10:00 Afløbssystemer i DK, typer, formål, historisk udvikling
    Kristian Vestergaard
  10:45 Pause
  11:00 Spildevand, separate spildevandssystemer, pumpestationer, trykledninger mv.
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Regnvand, separate regnvandsystemer, regnvandsbassiner mv
  14:00 Drift og vedligehold
    ved Silkeborg forsyning
    Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran
  15:00 Besøg i AQUA Akvarium & Dyrepark
  15:45 Kaffepause
  16:00 Fællessystemer, overløb og sparebassiner
    Kristian Vestergaard
  17:00 LAR, afledning på overfladen
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Klimaudvikling og konsekvenser deraf
    Kristian Vestergaard
  12. oktober 2022
  08:30 Intro til dag 1
    Kristian Vestergaard
  08:40 Organisation, myndighed, lovgivning og planlægning
    Kristian Vestergaard
  09:15 Case byggemodning
    ved en forsyning: Vejle Spildevand A/S
    Morten Smith
  10:00 Spørgsmål til en forsyning
    Morten Smith
  10:15 Kaffepause
  10:30 Case separering
    ved en rådgiver: Envidan A/S
    Jan Dalkjær Grønning
  11:45 Spørgsmål til en rådgiver
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Klimatilpasning
    ved en kommune: Skanderborg Kommune
    Jacob Mogensen
  14:15 Spørgsmål til en kommune/myndighed
    Jacob Mogensen
  14:30 Opsamling
    Kristian Vestergaard
  15:00 Kaffe og evaluering
    Charlotte Frambøl
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Anlægskoordinator – Klimatilpasning Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran , Silkeborg Forsyning A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandbehandlingsteknikker

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-11-2022

  Dette et-dags-kursus giver et bredt overblik over vandbehandlingsteknikker og koncepter, som er relevante i dansk sammenhæng. Vi ser på muligheder, udfordringer og risici både fra forsynings- og myndighedssiden. Underviserholdet rummer derfor både stærke tekniske kompetencer samt solid myndighedserfaring.

  Efter kurset vil du være i stand til at forklare grundprincipperne for almindelige og udvidede vandhandlingsmetoder. Du lærer om mulighederne for at rense for pesticider, PFAS og andre miljøfremmede stoffer. Du får indblik i teknologier for blødgøring og anden videregående vandbehandling for metaller, naturligt organisk stof, farve og aggressivt kuldioxid.

  Du får overblik over myndighedens rolle i forbindelse med udvidet vandbehandling.

  Kursusprogram
  8. november 2022
  08:30 Morgenbuffet
  08:45 Velkomst og præsentation
    Charlotte Frambøl, Vibeke Dorf Nørgaard og Dani Mikkelsen
  09:00 Almindelig vandbehandling og myndighedsbehandling ift. denne
    - Råvandskvalitet og indvinding, iltning og afblæsning af gasser, filtrering, opbevaring af rent vand,
    Vibeke Dorf Nørgaard og Dani Mikkelsen
  10:30 Pause
  10:45 Pesticider, PFAS og andre miljøfremmede stoffer - del 1
    Muligheder ved fund af miljøfremmede stoffer. Rensning hvordan og hvor?
  Rensningsteknikker: Kulfiltrering, membran, ionbytning m.fl.
  12:00 Frokost
  13:00 Pesticider, PFAS og andre miljøfremmede stoffer - del 2
    Myndighedsbehandling ifht. videregående vandbehandling for pesticider og andre miljøfremmede stoffer
  13:40 Blødgøring - del 1
    - Intro til blødgøring. Hvorfor blødgøring?
  - Teknikker: Ionbytning, menbran, CARIX, kalkpellet, elektrolyse
  - Fordele og ulemper ved teknikker
  14:00 Kort pause
  14:10 Blødgøring - del 2
    Myndighedsbehandling ifht videregående vandbehandling med blødgøring
  14:45 UV&ammonium
    - Problematikker og teknikker
  - Myndighedsbehandling ifht. videregående vandbehandling med UV og forbedret ammoniumomsætning
  15:15 Kaffe og kage
  15:30 Anden videregående vandbehandling af metaller, naturligt organisk stof (NVOC) og farve, aggressiv kuldioxid
    Kort gennemgang af problematikker og teknikker samt myndighedsbehandling
  16:15 Spørgsmål, evaluering og afslutning
    Charlotte Frambøl
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Civilingeniør Dani Mikkelsen, Roskilde Kommune • Vibeke Dorf Nørgaard, Krüger A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Introduktion til QGIS

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-12-2022

  Flere og flere forsyninger anvender QGIS del til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse en bred palette af opgaver.

  Fx. at
  - registere LAR-anlæg, administrere og visualisere info om deklarationer og tinglysninger, foretage og visualisere driftsregistreringer, fotos af nyanlæg og renoveringer mv.

  Hos kommunerne bruges det til en række analyse- og registreringsopgaver.

  Fx. om:
  - Visualisering af veje og cykelstier, registrering og håndtering af invasive arter, vedligeholdelse af geografien vedr. det kommunale planarbejde og diverse registreringer i forbindelse med myndighedsarbejde samt planlægning af skoledistrikter.


  Kursusprogram
  1. december 2022
  09:00 Morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  10:00 QGIS' brugerfladeopbygning + organisering af arbejdet i QGIS
  11:00 Indlæsning af data og opsætning af kartografi, enkelt redigering af vektordata, output af færdige kort
    Undervisning og opgaveløsning
  12:00 Frokost
  13:00 Enkel redigering af vektordata + output af færdige kort
    Undervisning og opgaveløsning
  14:30 Kaffe
  15:00 Opgaveløsning
  15:30 Opsamling og evaluering
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  16:00 Tak for i dag. Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Arealer, servitutter og erstatningsforhold

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  19-01-2023

  Online kursus om forsyningers køb af arealer og servitutrettigheder.

  Lad ikke udfordringerne om den private ejendomsret og andre juridiske arealbindinger bremse dit forsyningsprojekt. Lær hvordan du hjælper dit projekt sikkert i mål.

  Dette online-kursus giver dig indblik i processerne for køb af arealer og servitutrettigheder fra private ejendomme. Vi ser på frivillige aftaler og forsyningens rolle, når der skal gennemføres ekspropriation samt på metoder til fastlæggelse af grundejernes erstatninger, når der tinglyses servitutter og købes arealer.

  Kursusprogram
  19. januar 2023
  09:00 Velkomst og gennemgang af program
    Charlotte Frambøl
  09:15 Undervisning med løbende drøftelser og spørgsmål/svar
    Mads Sanddal Jeppesen og Anne Mathiesen
  10:30 Pause
  10:50 Undervisning med løbende drøftelser og spørgsmål/svar
    Mads Sanddal Jeppesen og Anne Mathiesen
  11:45 Opsamling og evaluering
  12:00 Afslutning og tak for denne gang
    Charlotte Frambøl
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Senior Specialist, Landinspektør Mads Sanddal Jeppesen, COWI A/S • Anne Mathiesen, COWI A/S

  Pris 1.550,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.550,- kr. ekskl. moms.
 • Bliv projektleder i forsyningsbranchen (forår)

  Kursussted: Ferskvandscentret

  27-02-2023 til 27-04-2023

  Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

  Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

  Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

  Kursusprogram
  27. februar 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 1: Projekter og omgivelser
    På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

  Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

  Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  28. februar 2023
  08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 1 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 1 er slut
  22. marts 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 2: Proces og plan
    Her er fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

  Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

  Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:00 Kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  23. marts 2023
  08:00 Proces og plan, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 2 og kagebord i dråben
  16:00 Modul 2 er slut
  11. april 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Modul 3: Ledelse og teams
    At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

  Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

  Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsætelse af modul 3
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  12. april 2023
  08:00 Ledelse og teams, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 3 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 3 er slut
  26. april 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
    Du bliver skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

  Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

  Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:00 Kafe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  27. april 2023
  08:00 Status og kommunikatiom
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 4 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 4 er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Pris 34.150,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 34.150,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Videregående QGIS

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-02-2023

  Kurset giver dig mulighed for at udbygge kompetencerne til QGIS.

  Efter gennemført kursus er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave anvancerede kortopsætninger.

  Vi kommer igennem følgende emner:
  - Videregående redigering
  - Arbejde med tekst- og Excel-data
  - Geokodning af data
  - Arbejde med attributdata
  - Avanceret kartografi
  - Avanceret print og export
  Kursusprogram
  28. februar 2023
  09:00 Morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  10:00 Videregående redigering, arbejde med tekst- og excel-data, geokodning af data
    Undervisning og opgaveløsning
  12:00 Frokost
  13:00 Arbejde med atributdata, avanceret kartografi
    Undervisning og opgaveløsning
  14:30 Kaffe
  15:00 Opgaveløsning
  15:30 Opsamling og evaluering
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  16:00 Tak for i dag. Kurset er slut.
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Basisviden om afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-03-2023 til 02-03-2023

  Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet. Du lærer om afløbssystemets opbygning og funktion, herunder en forståelse for det samlede system af ledningsanlæg, bassiner, overløbsbygværker mv. Du lærer om vedligeholdelse og fornyelse og bliver fortrolig med de mange begreber indenfor området.

  Du får en introduktion til det administrative som fx. spildevands- og renoveringsplaner og får en forståelse for afløbssystemets rolle i klimaproblematikkerne og klimatilpasningsløsningerne.
  Kursusprogram
  1. marts 2023
  09:30 Velkomst og præsentation, intro til kurset
    Kristian Vestergaard og Charlotte Frambøl
  10:00 Afløbssystemer i DK, typer, formål, historisk udvikling
    Kristian Vestergaard
  10:45 Pause
  11:00 Spildevand, separate spildevandssystemer, pumpestationer, trykledninger mv.
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Regnvand, separate regnvandsystemer, regnvandsbassiner mv
  14:00 Drift og vedligehold
    ved Silkeborg forsyning
    Jacob Mogensen
  15:00 Besøg i AQUA Akvarium & Dyrepark
  15:45 Kaffepause
  16:00 Fællessystemer, overløb og sparebassiner
    Kristian Vestergaard
  17:00 LAR, afledning på overfladen
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Klimaudvikling og konsekvenser deraf
    Kristian Vestergaard
  2. marts 2023
  08:30 Intro til dag 1
    Kristian Vestergaard
  08:40 Organisation, myndighed, lovgivning og planlægning
    Kristian Vestergaard
  09:15 Case byggemodning
    ved en forsyning: Vejle Spildevand A/S
    Morten Smith
  10:00 Spørgsmål til en forsyning
    Morten Smith
  10:15 Kaffepause
  10:30 Case separering
    ved en rådgiver: Envidan A/S
    Jan Dalkjær Grønning
  11:45 Spørgsmål til en rådgiver
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Klimatilpasning
    ved en kommune: Skanderborg Kommune
    Jacob Mogensen
  14:15 Spørgsmål til en kommune/myndighed
    Jacob Mogensen
  14:30 Opsamling
    Kristian Vestergaard
  15:00 Kaffe og evaluering
    Charlotte Frambøl
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Anlægskoordinator – Klimatilpasning Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.450,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.450,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bliv projektleder i forsyningsbranchen (efterår)

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-09-2023 til 02-11-2023

  Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

  Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

  Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

  Kursusprogram
  4. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 1: Projekter og omgivelser
    På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

  Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

  Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  5. september 2023
  08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 1 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 1 er slut
  25. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 2: Proces og plan
    Her er fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

  Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

  Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:00 Kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  26. september 2023
  08:00 Proces og plan, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 2 og kagebord i dråben
  16:00 Modul 2 er slut
  11. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Modul 3: Ledelse og teams
    At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

  Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

  Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsætelse af modul 3
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  12. oktober 2023
  08:00 Ledelse og teams, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 3 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 3 er slut
  1. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
    Du bliver skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

  Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

  Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:00 Kafe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  2. november 2023
  08:00 Status og kommunikatiom
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 4 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 4 er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Pris 34.150,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 34.150,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.