Charlotte Frambøl​

Charlotte Frambøl er kursuschef ved Ferskvandscenteret og har det overordnede ansvar for det samlede udbud af kurser og den daglige ledelse af kursusafdelingen.

Charlotte Frambøl er uddannet kemiingeniør og har fra tidligere ansættelser et solidt indblik i vand-, miljø- og byggebranchen og erfaring med ledelse og forretningsudvikling.

Det er vigtigt for hende, at efteruddannelse tager afsæt i det enkelte menneske og giver kompetencer til miljørigtig og effektiv forvaltning af ressourcer, bæredygtig forsyning og produktion.

Gennem sine tidligere ansættelser ved hhv Aalborg Portland, Teknologisk Institut, DANVA og Rambøll har Charlotte set Ferskvandscentrets forskellige målgruppers hverdag fra flere vinkler. Det har givet hende en naturlig forståelse for de forskellige aktørers roller, muligheder og udfordringer – og ikke mindst de vanskeligheder og efteruddannelsesbehov, der ligger i snitfladerne.

Hendes motto er: Det må godt være sjovt at blive dygtig! Efteruddannelse skal være en positiv oplevelse for alle.

Tag gerne fat i Charlotte, hvis du har ønsker eller ideer til nye kurser eller vil drøfte andre former for samarbejde med Ferskvandscentrets kursusafdeling. Det kan du se mere om her.

Charlotte Frambøl

Charlotte Frambøl

Kursuschef
Kemiingeniør

Mød Charlotte her

 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-09-2022 til 29-09-2022

  Du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere §9-kursus) på Ferskvandscentret i en form som er målrettet ledere og medarbejdere i forsyningsbranchen.

  DANVA og Ferskvandscentret samarbejder om denne uddannelse for at sikre et forløb, der har fokus på jeres særlige arbejdsmiljøudfordringer.

  Pogrammet er målrettet forsyningsmedarbejdere inden for alle forsyningsarterne (spildevand, drikkevand, affald og fjernvarme).

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver mere relevant for deltagerne, når emnerne sættes ind i en genkendelig hverdag. Det mestrer vores dygtige undervisere på kurset som vi har et mangeårigt godt samarbejde med.

  Underviserne er hhv. autoriseret arbejdsmiljørådgiver og tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og de har igennem flere år undervist i branchen. Vi er hermed sikre på at fagligheden er i top.
  Kursusprogram
  6. september 2022
  09:45 Ankomst og morgenmad
  10:00 Formiddagens emner
    Præsentation af deltagere og undervisere. Vi gennemgår indhold af kurset. Hvad er formålet og lovgrundlaget for det arbejde I skal udføre som arbejdsmiljøledere og -repræsentanter.
  Hvad ønsker og forventer I at få ud af kurset?
  Hvad er arbejdsmiljø egentlig - og hvordan får vi overblik over det store område?
  Udlevering og præsentation af materialer (herunder arbejdsmiljølovgivning) og værktøjer I skal bruge på kurset.
    Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner - del 1
    Hvad laver man i forsyningsvirksomhedernes arbejdsmiljøorganisation - og hvem er med i dette arbejde? Hvem skal lave hvad? Her får vi placeret både ansvar, pligter/opgaver og rettigheder for
  - arbejdsgiver
  - arbejdsleder
  - arbejdsmiljørepræsentant/medarbejdere
  Hvem sidder i hhv. arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget - og hvad har de ansvaret for at gøre?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner - del 2
    Hvor kan man hente hjælp til sine arbejdsmiljøudfordringer? Her får vi overblik over både de interne og eksterne ressourcer I kan trække på, når I skal være med til at løse arbejdsmiljøudfordringerne.
  Præsentation af den hjemmeopgave I skal lave og fremlægge på uddannelsens sidste dag.
    Søren Martin Nielsen
  18:00 Middag
  21:00 Erfaringsudveksling i Dråben
  7. september 2022
  08:00 Formiddagens emner
    Hvordan laver man en god og vedkommende arbejdspladsvurdering? Hvad skal der være i sådan en før den er fuldt dækkende?
  Hvilke typiske ricisi er der i forsyningsbranchen og hvordan kan man lave en risikoanalyse?
  Hvordan opklarer man og forebygger arbejdsulykker?
    Søren Martin Nielsen
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner - del 1
    Hvordan laver man en effektiv oplæring og instruktion til nye medarbejdere?
  Hvad er kravene for at blive arbejdsmiljøcertificeret? Hvad er en arbejdsmiljøpolitik?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner - del 2
    Hvad er jeres rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?
    Søren Martin Nielsen
  16:00 Afslutning for de første 2 dage - kom godt hjem
  29. september 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
    Velkommen tilbage
  09:15 Formiddagens emner
    Gennemgang af hvad vi har nået og hvad vi mangler. Repetition fra de første dage.
  Indlæg fra Arbejdstilsynet inkl. tid til spørgsmål og drøftelser
  Nye regler - herunder kemisk risikovurdering
    Søren Martin Nielsen og Tommy Kjær
  11:00 Fremlægning af hjemmeopgave del 1
  12:00 Frokost
  12:40 Fremlægning af hjemmeopgave - del 2
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Hvordan kommer man i gang - og videre
    Den første tid som ny arbejdsmiljørepræsentant / -leder: Hvad skal man igang med og hvordan?
  Hvilken efteruddannelse vil I få brug for inden for de næste 9 måneder?
    Søren Martin Nielsen
  16:30 Afrunding og evaluering
    Evaluering og udlevering af uddannelsesbeviser.
    Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
  17:00 Kurset er slut. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

  Pris 6.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 6.750,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-09-2022

  Kurset til dig, som allerede har et vist kendskab til miljøfremmede stoffer og deres opførsel i jord og grundvand, men som ønsker et udbygget kendskab til de forskellige organiske stoffer og stofgruppers egenskaber samt de mekanismer der er styrende for, hvorledes stofferne opfører sig i miljøet.

  Kemisk opbygning af de almindeligt forekommende organiske stoffer og stofgrupperne præsenteres, og mekanismer samt metoder til beskrivelse af vandopløselighed, flygtighed, sorption og nedbrydning gennemgås.

  Du får desuden indblik i de vigtigste af jordens egenskaber, som især er afgørende for sorption af miljøfremmede stoffer.

  Kurset veksler mellem de fire hovedområder, et eksempel på en risikovurdering og en afsluttende opgaveregning.

  Kursusprogram
  8. september 2022
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Niels Peter Arildskov og Charlotte Frambøl
  10:00 Organiske (miljøfremmede) stoffer
    - Eksempler på stofgrupper/stoffer
  - Damptryk
  - Vandopløselighed
  - Henrys lov
    Niels Peter Arildskov
  11:30 Jordens egenskaber
    - Jordens bestanddele
  - Udvalgte jordmineraler
  - Ionbytning
  - Organisk stof i jord
    Niels Peter Arildskov
  12:00 Frokost
  13:00 Sorptionsprocesser
    - Adsorption og absorption
  - Sorptionsisotermer og distributionskoefficienter
  - Retardation og mobilitet
    Niels Peter Arildskov
  14:00 Nedbrydningsprocesser
    - Abiotisk og mikrobiel nedbrydning
  - Energibetragtninger
  - Kemisk struktur og nedbrydelighed
  - Eksempler på nedbrydningsprocesser
  - Nedbrydningskinetik
    Niels Peter Arildskov
  15:00 Kaffe og kage i Dråben
  15:30 Opgave
    Niels Peter Arildskov
  16:45 Kursusevaluering
    Niels Peter Arildskov og Charlotte Frambøl
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bliv projektleder i forsyningsbranchen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-09-2022 til 15-11-2022

  Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

  Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

  Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

  Kursusprogram
  19. september 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 1: Projekter og omgivelser
    På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

  Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

  Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  20. september 2022
  08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 1 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 1 er slut
  6. oktober 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 2: Proces og plan
    Her er fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

  Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

  Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:00 Kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  7. oktober 2022
  08:00 Proces og plan, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 2 og kagebord i dråben
  16:00 Modul 2 er slut
  26. oktober 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Modul 3: Ledelse og teams
    At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

  Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

  Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsætelse af modul 3
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  27. oktober 2022
  08:00 Ledelse og teams, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 3 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 3 er slut
  14. november 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
    Du bliver skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

  Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

  Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:00 Kafe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  15. november 2022
  08:00 Status og kommunikatiom
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 4 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 4 er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Pris 33.150,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 33.150,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Styrk det strategiske ejerskab – og kom bæredygtigt i mål

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  04-10-2022 til 05-10-2022

  Vi klæder dig på med ledelsesteori, specifikke projektejer-erfaringer og konkrete værktøjer, der styrker din evne til at sikre at projektporteføljen, bidrager væsentligt til at virkeliggøre organisationens strategiske mål. På kurset får du overblik over hvad, der kræves for at komme godt i mål, også når det handler om det grønne og bæredygtige.

  Du lærer om
  - ejerskab til projekter
  - bæredygtig ledelse
  - prioritering og sikring af synergi mellem projekter
  - gevinster og verdensmål
  - business cases og benefit management
  - post-project review af gevinstrealiseringen

  Vi styrker kompetencen til på ledelsesniveau at scope, prioritere, udfordre, supportere og evaluere organisationens projekter, så de samlet set bidrager med mest mulig værdi til alle organisationens strategiske mål.

  Kursusprogram
  4. oktober 2022
  09:15 Ankomst og morgenmad
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  09:30 Velkomst
    Præsentationsrunde og forventningsafstemning
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  10:30 Strategiske mål og projekter
    Christina Foldager
  11:30 Sådan bringes bæredygtighed til handling - del 1
    Bæredygtighed som driver og retningsgiver for projekter. En systematisk og holistisk tilgang til at inkludere bæredygtighed som en afgørende parameter på projekter præsenteres med udgangspunkt i EnviDans værktøj SustainED
    Jacob Kragh Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Sådan bringes bæredygtighed til handling - del 2
    Jacob Kragh Andersen
  14:00 Hvilken vej skal jeg gå?
    En projektejers erfaring om vigtighed af at vide, hvor man vil hen

  - Strategisk niveau. Om erfaring med strategisk indtænkning af verdensmål

  - Taktisk niveau. Om samspil mellem vandselskab og kommune via ejerstrategi og kommunalt fastlagte mål

  - Operationelt niveau. Fokus på sammenhæng mellem projekter og drift. Vigtigheden af gode data og samarbejde om tilvejebringelse af bedre data
    Bo Laden
  15:00 Kaffepause
  15:30 Prioritering og sikring af synergi mellem projekter
    Fokus på værktøjer, der bidrager til bedre prioritering af projekter og identifikation af snitflader og afhængigheder mellem dem.
    Christina Foldager
  16:00 Øvelse om prioritering og sikring af synergi mellem projekter
    Christina Foldager
  16:45 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager og Bo Laden
  18:00 Aftensmad
  5. oktober 2022
  08:00 Godmorgen og opsamling fra i går
  08:30 Bæredygtig ledelse. En projektejers "bekendelser"
    - Projektejerskab og topledelsens rolle på godt og ondt
  - Muligheder og udfordringer, når der er flere bundlinjer
  - Kommunikation og kanaler
    Susan Münster
  09:30 Business cases og benefit management
    Vi indarbejder strategien i projektarbejdet, så bidraget bliver tydeligt og så vi realiserer gevinsterne. Oplæg.
    Christina Foldager
  10:30 Øvelse
    Christina Foldager
  11:30 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager og Susan Münster
  12:00 Frokost
  13:00 Post-project-reviews og implementering
    Hvordan får vi drift, projekt og strategi til at hænge sammen, så implementering sker i den rette takt. Oplæg .
    Christina Foldager
  14:00 Caseopgave
    Christina Foldager
  14:30 Kaffepause
  15:00 Plenumopsamling på øvelse
    Christina Foldager og Susan Münster
  15:30 Opsamling og evaluering
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Kursus slut. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • R&D Manager in Sustainability, Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Bo Laden, Sytten.nu • Direktør Susan Münster, Danske Vandværker

  Pris 9.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 9.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Basisviden om afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-10-2022 til 12-10-2022

  Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet. Du lærer om afløbssystemets opbygning og funktion, herunder en forståelse for det samlede system af ledningsanlæg, bassiner, overløbsbygværker mv. Du lærer om vedligeholdelse og fornyelse og bliver fortrolig med de mange begreber indenfor området.

  Du får en introduktion til det administrative som fx. spildevands- og renoveringsplaner og får en forståelse for afløbssystemets rolle i klimaproblematikkerne og klimatilpasningsløsningerne.
  Kursusprogram
  11. oktober 2022
  09:30 Velkomst og præsentation, intro til kurset
    Kristian Vestergaard og Charlotte Frambøl
  10:00 Afløbssystemer i DK, typer, formål, historisk udvikling
    Kristian Vestergaard
  10:45 Pause
  11:00 Spildevand, separate spildevandssystemer, pumpestationer, trykledninger mv.
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Regnvand, separate regnvandsystemer, regnvandsbassiner mv
  14:00 Drift og vedligehold
    ved Silkeborg forsyning
    Jacob Mogensen
  15:00 Besøg i AQUA Akvarium & Dyrepark
  15:45 Kaffepause
  16:00 Fællessystemer, overløb og sparebassiner
    Kristian Vestergaard
  17:00 LAR, afledning på overfladen
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Klimaudvikling og konsekvenser deraf
    Kristian Vestergaard
  12. oktober 2022
  08:30 Intro til dag 1
    Kristian Vestergaard
  08:40 Organisation, myndighed, lovgivning og planlægning
    Kristian Vestergaard
  09:15 Case byggemodning
    ved en forsyning: Vejle Spildevand A/S
    Morten Smith
  10:00 Spørgsmål til en forsyning
    Morten Smith
  10:15 Kaffepause
  10:30 Case separering
    ved en rådgiver: Envidan A/S
    Jan Dalkjær Grønning
  11:45 Spørgsmål til en rådgiver
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Klimatilpasning
    ved en kommune: Skanderborg Kommune
    Jacob Mogensen
  14:15 Spørgsmål til en kommune/myndighed
    Jacob Mogensen
  14:30 Opsamling
    Kristian Vestergaard
  15:00 Kaffe og evaluering
    Charlotte Frambøl
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Anlægskoordinator – Klimatilpasning Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandbehandlingsteknikker

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-11-2022

  Dette et-dags-kursus giver et bredt overblik over vandbehandlingsteknikker og koncepter, som er relevante i dansk sammenhæng. Vi ser på muligheder, udfordringer og risici både fra forsynings- og myndighedssiden. Underviserholdet rummer derfor både stærke tekniske kompetencer samt solid myndighedserfaring.

  Efter kurset vil du være i stand til at forklare grundprincipperne for almindelige og udvidede vandhandlingsmetoder. Du lærer om mulighederne for at rense for pesticider, PFAS og andre miljøfremmede stoffer. Du får indblik i teknologier for blødgøring og anden videregående vandbehandling for metaller, naturligt organisk stof, farve og aggressivt kuldioxid.

  Du får overblik over myndighedens rolle i forbindelse med udvidet vandbehandling.

  Kursusprogram
  8. november 2022
  08:30 Morgenbuffet
  08:45 Velkomst og præsentation
    Charlotte Frambøl, Stine Reimer Priess, Vibeke Dorf Nørgaard og Dani Mikkelsen
  09:00 Almindelig vandbehandling og myndighedsbehandling ift. denne
    - Råvandskvalitet og indvinding, iltning og afblæsning af gasser, filtrering, opbevaring af rent vand,
    Stine Reimer Priess, Vibeke Dorf Nørgaard og Dani Mikkelsen
  10:30 Pause
  10:45 Pesticider, PFAS og andre miljøfremmede stoffer - del 1
    Muligheder ved fund af miljøfremmede stoffer. Rensning hvordan og hvor?
  Rensningsteknikker: Kulfiltrering, membran, ionbytning m.fl.
  12:00 Frokost
  13:00 Pesticider, PFAS og andre miljøfremmede stoffer - del 2
    Myndighedsbehandling ifht. videregående vandbehandling for pesticider og andre miljøfremmede stoffer
  13:40 Blødgøring - del 1
    - Intro til blødgøring. Hvorfor blødgøring?
  - Teknikker: Ionbytning, menbran, CARIX, kalkpellet, elektrolyse
  - Fordele og ulemper ved teknikker
  14:00 Kort pause
  14:10 Blødgøring - del 2
    Myndighedsbehandling ifht videregående vandbehandling med blødgøring
  14:45 UV&ammonium
    - Problematikker og teknikker
  - Myndighedsbehandling ifht. videregående vandbehandling med UV og forbedret ammoniumomsætning
  15:15 Kaffe og kage
  15:30 Anden videregående vandbehandling af metaller, naturligt organisk stof (NVOC) og farve, aggressiv kuldioxid
    Kort gennemgang af problematikker og teknikker samt myndighedsbehandling
  16:15 Spørgsmål, evaluering og afslutning
    Charlotte Frambøl
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Civilingeniør Dani Mikkelsen, Roskilde Kommune • Vibeke Dorf Nørgaard, Krüger A/S • Projektleder, vand Stine Reimer Priess, Krüger A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Basisviden om afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-03-2023 til 02-03-2023

  Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet. Du lærer om afløbssystemets opbygning og funktion, herunder en forståelse for det samlede system af ledningsanlæg, bassiner, overløbsbygværker mv. Du lærer om vedligeholdelse og fornyelse og bliver fortrolig med de mange begreber indenfor området.

  Du får en introduktion til det administrative som fx. spildevands- og renoveringsplaner og får en forståelse for afløbssystemets rolle i klimaproblematikkerne og klimatilpasningsløsningerne.
  Kursusprogram
  1. marts 2023
  09:30 Velkomst og præsentation, intro til kurset
    Kristian Vestergaard og Charlotte Frambøl
  10:00 Afløbssystemer i DK, typer, formål, historisk udvikling
    Kristian Vestergaard
  10:45 Pause
  11:00 Spildevand, separate spildevandssystemer, pumpestationer, trykledninger mv.
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Regnvand, separate regnvandsystemer, regnvandsbassiner mv
  14:00 Drift og vedligehold
    ved Silkeborg forsyning
    Jacob Mogensen
  15:00 Besøg i AQUA Akvarium & Dyrepark
  15:45 Kaffepause
  16:00 Fællessystemer, overløb og sparebassiner
    Kristian Vestergaard
  17:00 LAR, afledning på overfladen
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Klimaudvikling og konsekvenser deraf
    Kristian Vestergaard
  2. marts 2023
  08:30 Intro til dag 1
    Kristian Vestergaard
  08:40 Organisation, myndighed, lovgivning og planlægning
    Kristian Vestergaard
  09:15 Case byggemodning
    ved en forsyning: Vejle Spildevand A/S
    Morten Smith
  10:00 Spørgsmål til en forsyning
    Morten Smith
  10:15 Kaffepause
  10:30 Case separering
    ved en rådgiver: Envidan A/S
    Jan Dalkjær Grønning
  11:45 Spørgsmål til en rådgiver
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Klimatilpasning
    ved en kommune: Skanderborg Kommune
    Jacob Mogensen
  14:15 Spørgsmål til en kommune/myndighed
    Jacob Mogensen
  14:30 Opsamling
    Kristian Vestergaard
  15:00 Kaffe og evaluering
    Charlotte Frambøl
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Anlægskoordinator – Klimatilpasning Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune • Ingeniør Morten Smith, Vejle Spildevand • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.450,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.450,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.