Charlotte Frambøl​

Charlotte Frambøl er kursuschef ved Ferskvandscenteret og har det overordnede ansvar for det samlede udbud af kurser og den daglige ledelse af kursusafdelingen.

Charlotte Frambøl er uddannet kemiingeniør og har fra tidligere ansættelser et solidt indblik i vand-, miljø- og byggebranchen og erfaring med ledelse og forretningsudvikling.

Det er vigtigt for hende, at efteruddannelse tager afsæt i det enkelte menneske og giver kompetencer til miljørigtig og effektiv forvaltning af ressourcer, bæredygtig forsyning og produktion.

Gennem sine tidligere ansættelser ved hhv Aalborg Portland, Teknologisk Institut, DANVA og Rambøll har Charlotte set Ferskvandscentrets forskellige målgruppers hverdag fra flere vinkler. Det har givet hende en naturlig forståelse for de forskellige aktørers roller, muligheder og udfordringer – og ikke mindst de vanskeligheder og efteruddannelsesbehov, der ligger i snitfladerne.

Hendes motto er: Det må godt være sjovt at blive dygtig! Efteruddannelse skal være en positiv oplevelse for alle.

Tag gerne fat i Charlotte, hvis du har ønsker eller ideer til nye kurser eller vil drøfte andre former for samarbejde med Ferskvandscentrets kursusafdeling. Det kan du se mere om her.

Charlotte Frambøl

Charlotte Frambøl

Kursuschef
Kemiingeniør

Mød Charlotte her

 • Online-event om Ferskvandscentrets uddannelser (gratis)

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  13-10-2023

  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:

  Spildevandsoperatør, Afløbsoperatør, Vandløbstekniker, Miljøsagsbehandler, Projektleder

  samt om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Du må meget gerne ved tilmelding notere i kommentarfeltet, hvilke uddannelser, der har din interesse.
  Kursusprogram
  14. oktober 2023
  09:00 Kort introduktion til uddannelserne og mulighed for at stille spørgsmål
    Suna Rokkjær, Annette Vesterager, Charlotte Frambøl, Gitte Moestrup, Sussi Kobberø og Anne Trabjerg Kamp
  10:00 Farvel for idag og måske på gensyn på Ferskvandscentret
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 0,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 0,- kr. ekskl. moms.
 • Klar til IPMA

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-11-2023

  På kurset arbejder vi direkte med de krav og elementer, der er indeholdt i en IPMA certificering.

  Kurset afvikles med en høj grad af deltagerinvolvering, øvelser og cases samt drøftelser på tværs mellem deltagerne i grupper og i plenum.

  I forbindelse med kurset får du gennem en mini-survey, indblik i hvor din kompetenceprofil er stærk i forhold til certificering og hvor du med fordel kan styrke den. Det betyder, at vi kan målrette undervisningen på kurset og du kan fokusere på dit certificeringsarbejde efterfølgende.
  Kursusprogram
  21. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentationsrunde
    Bo Rusbjerg og Charlotte Frambøl
  10:00 De tre fokusområder og kompetenceelementer i en IPMA certificering
    Kontekst, mennesket, metoder
    Bo Rusbjerg
  11:00 Pause
  11:15 Ledelseskompleksitet i projekter
    Kompleksitetsanalysen er grundlaget for hvilket niveau du skal certificeres på
    Bo Rusbjerg
  12:15 Frokost
  13:00 Dine projekterfaringer med fokus på IPMAs erfaringsskema
    Danner grundlag for IPMAs vurdering af din projektleder-erfaring
    Bo Rusbjerg
  14:00 Pause, med kaffe og kage og et smut ud
  14:30 Din selvevaluering
    Selvevaluering og hvert af de 28 spørgsmål dokumenterer din erfaring med projekter
    Bo Rusbjerg
  15:30 Caseøvelse
  16:00 Afrunding og evaluering
    Charlotte Frambøl
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Undervisere

  • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Introduktion til QGIS

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-12-2023

  Flere og flere forsyninger anvender QGIS del til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse en bred palette af opgaver.

  Fx. at
  - registere LAR-anlæg, administrere og visualisere info om deklarationer og tinglysninger, foretage og visualisere driftsregistreringer, fotos af nyanlæg og renoveringer mv.

  Hos kommunerne bruges det til en række analyse- og registreringsopgaver.

  Fx. om:
  - Visualisering af veje og cykelstier, registrering og håndtering af invasive arter, vedligeholdelse af geografien vedr. det kommunale planarbejde og diverse registreringer i forbindelse med myndighedsarbejde samt planlægning af skoledistrikter.


  Kursusprogram
  5. december 2023
  09:00 Morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  10:00 QGIS' brugerfladeopbygning + organisering af arbejdet i QGIS
  11:00 Indlæsning af data og opsætning af kartografi, enkelt redigering af vektordata, output af færdige kort
    Undervisning og opgaveløsning
  12:00 Frokost
  13:00 Enkel redigering af vektordata + output af færdige kort
    Undervisning og opgaveløsning
  14:30 Kaffe
  15:00 Opgaveløsning
  15:30 Opsamling og evaluering
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  16:00 Tak for i dag. Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Videregående QGIS

  Kursussted: Ferskvandscentret

  31-01-2024

  Udbyg dine kompetencer til at anvende QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.
  Kursusprogram
  31. januar 2024
  09:00 Morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  10:00 Videregående redigering, arbejde med tekst- og excel-data, geokodning af data
    Undervisning og opgaveløsning
  12:00 Frokost
  13:00 Arbejde med atributdata, avanceret kartografi
    Undervisning og opgaveløsning
  14:30 Kaffe
  15:00 Opgaveløsning
  15:30 Opsamling og evaluering
    Morten Storm og Charlotte Frambøl
  16:00 Tak for i dag. Kurset er slut.
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Next step projektledelse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-02-2024 til 07-02-2024

  Kurset er et overbygningsmodul på 2 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.
  På kurset her arbejder vi videre med en projektleders udfordringer i en brancherelevant kontekst.

  Efter kurset har du fået en solid forståelse for nødvendigheden af et sikkert kontraktgrundlag, indkøb og forhandling og hvordan du sikrer det. Du er gennem øget bevidsthed om dit eget lederskab blevet i stand til at optimere samarbejde, sikre god organisering fx. i partnerskaber med leverandører, rådgivere, entreprenører mfl. så tillid og gode relationer bliver bærende i dine projekter. Du har forstået hovedtræk i den økonomiske regulering som rammesætter businesscasen for dine projekter.

  Kursusprogram
  6. februar 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentationsrunde
    Christina Foldager, Bo Rusbjerg og Charlotte Frambøl
  10:00 Projekternes kontekst; program- og porteføljeledelse
    Gevinstrealisering
    Christina Foldager
  11:00 Pause
  11:15 Organisering - roller og ansvar
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Regulering som rammesætning af forsyningsprojekter
    Oplæg vedr. projekters samspil med den økonomiske regulering v. DANVA
    Bertel Ifversen
  13:45 Forhandlingsteknik, leverandør- og kontraktstyring
    Bo Rusbjerg og Christina Foldager
  14:30 Kaffepause
  15:00 Forhandlingsteknik fortsat
    Bo Rusbjerg og Christina Foldager
  16:00 Indkøb og kvalitet
    Bo Rusbjerg
  17:30 Tjek ind og pause inden middag
  18:00 Middag
  19:30 Vi dyster ved brætspillet Projektkit
    Undervejs en lille aftenservering
    Christina Foldager og Bo Rusbjerg
  21:30 Netværk, hygge og godnat
  7. februar 2024
  08:30 Godmorgen
    Kort opsummering af gårdsdagens læring
  09:00 Myndighedssamarbejde med forsyningsprojekter
    fra et myndighedsperspektiv
    Morten Horsfeldt Jespersen
  10:00 Indflydelse og interessenter
    Christina Foldager og Bo Rusbjerg
  11:30 Frokost
  12:30 Relationer og engagement
    Bo Rusbjerg
  14:00 Kaffepause inkl. walk-and-talk
  15:00 Refleksion og selvledelse
    Bo Rusbjerg
  16:00 Opsummering og evaluering
    Charlotte Frambøl
  16:30 Farvel og kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Undervisere

  • • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Natur- og Miljøchef Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg Kommune • Konsulent og stifter Bo Rusbjerg, Sustineri ApS

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – forår

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-02-2024 til 18-03-2024

  Du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere §9-kursus) på Ferskvandscentret i en form som er målrettet ledere og medarbejdere i forsyningsbranchen.

  DANVA og Ferskvandscentret samarbejder om denne uddannelse for at sikre et forløb, der har fokus på jeres særlige arbejdsmiljøudfordringer.

  Pogrammet er målrettet forsyningsmedarbejdere inden for alle forsyningsarterne (spildevand, drikkevand, affald og fjernvarme).

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver mere relevant for deltagerne, når emnerne sættes ind i en genkendelig hverdag. Det mestrer vores dygtige undervisere på kurset som vi har et mangeårigt godt samarbejde med.

  Underviserne er hhv. autoriseret arbejdsmiljørådgiver og tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og de har igennem flere år undervist i branchen. Vi er hermed sikre på at fagligheden er i top.
  Kursusprogram
  26. februar 2024
  09:45 Ankomst og morgenmad
  10:00 Formiddagens emner
    Præsentation af deltagere og undervisere. Vi gennemgår indhold af kurset. Hvad er formålet og lovgrundlaget for det arbejde I skal udføre som arbejdsmiljøledere og -repræsentanter.
  Hvad ønsker og forventer I at få ud af kurset?
  Indledende oplæg om arbejdsmiljø i forsyningssektoren fra Arbejdstilsynet.
    Søren Martin Nielsen, Tommy Kjær og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner - del 1
    Hvad laver man i forsyningsvirksomhedernes arbejdsmiljøorganisation - og hvem er med i dette arbejde? Hvem skal lave hvad? Her får vi placeret både ansvar, pligter/opgaver og rettigheder for
  - arbejdsgiver
  - arbejdsleder
  - arbejdsmiljørepræsentant/medarbejdere
  Hvem sidder i hhv. arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget - og hvad har de ansvaret for at gøre?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner - del 2
    Hvor kan man hente hjælp til sine arbejdsmiljøudfordringer? Her får vi overblik over både de interne og eksterne ressourcer I kan trække på, når I skal være med til at løse arbejdsmiljøudfordringerne.
  Præsentation af den hjemmeopgave I skal lave og fremlægge på uddannelsens sidste dag.
    Søren Martin Nielsen
  18:00 Middag
  21:00 Erfaringsudveksling i Dråben
  27. februar 2024
  08:00 Formiddagens emner, dag 2
    Hvordan laver man en god og vedkommende arbejdspladsvurdering? Hvad skal der være i sådan en før den er fuldt dækkende?
  Hvilke typiske ricisi er der i forsyningsbranchen og hvordan kan man lave en risikoanalyse?
  Hvordan opklarer man og forebygger arbejdsulykker?
    Søren Martin Nielsen
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 1
    Hvordan laver man en effektiv oplæring og instruktion til nye medarbejdere?
  Hvad er kravene for at blive arbejdsmiljøcertificeret? Hvad er en arbejdsmiljøpolitik?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 2
    Hvad er jeres rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?
    Søren Martin Nielsen
  16:00 Afslutning for de første 2 dage - kom godt hjem
  18. marts 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
    Velkommen tilbage
  09:15 Formiddagens emner
    Gennemgang af hvad vi har nået og hvad vi mangler. Repetition fra de første dage.
    Søren Martin Nielsen
  11:00 Fremlægning af hjemmeopgave del 1
  12:00 Frokost
  12:40 Fremlægning af hjemmeopgave - del 2
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Hvordan kommer man i gang - og videre
    Den første tid som ny arbejdsmiljørepræsentant / -leder: Hvad skal man igang med og hvordan?
  Hvilken efteruddannelse vil I få brug for inden for de næste 9 måneder?
    Søren Martin Nielsen
  16:30 Afrunding og evaluering
    Evaluering og udlevering af uddannelsesbeviser.
    Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
  17:00 Kurset er slut. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

  Undervisere

  • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

  Pris 6.975,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 6.975,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – efterår

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-09-2024 til 02-10-2024

  Du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere §9-kursus) på Ferskvandscentret i en form som er målrettet ledere og medarbejdere i forsyningsbranchen.

  DANVA og Ferskvandscentret samarbejder om denne uddannelse for at sikre et forløb, der har fokus på jeres særlige arbejdsmiljøudfordringer.

  Pogrammet er målrettet forsyningsmedarbejdere inden for alle forsyningsarterne (spildevand, drikkevand, affald og fjernvarme).

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver mere relevant for deltagerne, når emnerne sættes ind i en genkendelig hverdag. Det mestrer vores dygtige undervisere på kurset som vi har et mangeårigt godt samarbejde med.

  Underviserne er hhv. autoriseret arbejdsmiljørådgiver og tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og de har igennem flere år undervist i branchen. Vi er hermed sikre på at fagligheden er i top.
  Kursusprogram
  11. september 2024
  09:45 Ankomst og morgenmad
  10:00 Formiddagens emner
    Præsentation af deltagere og undervisere. Vi gennemgår indhold af kurset. Hvad er formålet og lovgrundlaget for det arbejde I skal udføre som arbejdsmiljøledere og -repræsentanter.
  Hvad ønsker og forventer I at få ud af kurset?
  Indledende oplæg om arbejdsmiljø i forsyningssektoren fra Arbejdstilsynet.
    Søren Martin Nielsen, Tommy Kjær og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner - del 1
    Hvad laver man i forsyningsvirksomhedernes arbejdsmiljøorganisation - og hvem er med i dette arbejde? Hvem skal lave hvad? Her får vi placeret både ansvar, pligter/opgaver og rettigheder for
  - arbejdsgiver
  - arbejdsleder
  - arbejdsmiljørepræsentant/medarbejdere
  Hvem sidder i hhv. arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget - og hvad har de ansvaret for at gøre?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner - del 2
    Hvor kan man hente hjælp til sine arbejdsmiljøudfordringer? Her får vi overblik over både de interne og eksterne ressourcer I kan trække på, når I skal være med til at løse arbejdsmiljøudfordringerne.
  Præsentation af den hjemmeopgave I skal lave og fremlægge på uddannelsens sidste dag.
    Søren Martin Nielsen
  18:00 Middag
  21:00 Erfaringsudveksling i Dråben
  12. september 2024
  08:00 Formiddagens emner, dag 2
    Hvordan laver man en god og vedkommende arbejdspladsvurdering? Hvad skal der være i sådan en før den er fuldt dækkende?
  Hvilke typiske ricisi er der i forsyningsbranchen og hvordan kan man lave en risikoanalyse?
  Hvordan opklarer man og forebygger arbejdsulykker?
    Søren Martin Nielsen
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 1
    Hvordan laver man en effektiv oplæring og instruktion til nye medarbejdere?
  Hvad er kravene for at blive arbejdsmiljøcertificeret? Hvad er en arbejdsmiljøpolitik?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner, dag 2 - del 2
    Hvad er jeres rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?
    Søren Martin Nielsen
  16:00 Afslutning for de første 2 dage - kom godt hjem
  2. oktober 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
    Velkommen tilbage
  09:15 Formiddagens emner
    Gennemgang af hvad vi har nået og hvad vi mangler. Repetition fra de første dage.
    Søren Martin Nielsen
  11:00 Fremlægning af hjemmeopgave del 1
  12:00 Frokost
  12:40 Fremlægning af hjemmeopgave - del 2
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Hvordan kommer man i gang - og videre
    Den første tid som ny arbejdsmiljørepræsentant / -leder: Hvad skal man igang med og hvordan?
  Hvilken efteruddannelse vil I få brug for inden for de næste 9 måneder?
    Søren Martin Nielsen
  16:30 Afrunding og evaluering
    Evaluering og udlevering af uddannelsesbeviser.
    Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
  17:00 Kurset er slut. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

  Undervisere

  • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

  Pris 6.975,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 6.975,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.