Charlotte Frambøl​

Charlotte Frambøl er kursuschef ved Ferskvandscenteret og har det overordnede ansvar for det samlede udbud af kurser og den daglige ledelse af kursusafdelingen.

Charlotte Frambøl er uddannet kemiingeniør og har fra tidligere ansættelser et solidt indblik i vand-, miljø- og byggebranchen og erfaring med ledelse og forretningsudvikling.

Det er vigtigt for hende, at efteruddannelse tager afsæt i det enkelte menneske og giver kompetencer til miljørigtig og effektiv forvaltning af ressourcer, bæredygtig forsyning og produktion.

Gennem sine tidligere ansættelser ved hhv Aalborg Portland, Teknologisk Institut, DANVA og Rambøll har Charlotte set Ferskvandscentrets forskellige målgruppers hverdag fra flere vinkler. Det har givet hende en naturlig forståelse for de forskellige aktørers roller, muligheder og udfordringer – og ikke mindst de vanskeligheder og efteruddannelsesbehov, der ligger i snitfladerne.

Hendes motto er: Det må godt være sjovt at blive dygtigere! Efteruddannelse skal være en positiv oplevelse for alle.

Tag gerne fat i Charlotte, hvis du har ønsker eller ideer til nye kurser eller vil drøfte andre former for samarbejde med Ferskvandscentrets kursusafdeling. Det kan du se mere om her.

Charlotte Frambøl

Charlotte Frambøl

Kursuschef
Kemiingeniør

Mød Charlotte her

 • Kontrolprogrammet for drikkevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-05-2021

  På kurset udarbejdes kontrolprogrammer til vandforsyninger. Vi ser på, hvad en risikovurdering kan indeholde, og, hvordan den indgår i kontrolprogrammet.
  Vi har samlet materiale fra staten og vandværkernes brancheforening. Vi ser eksempler på kontrolprogrammer og arbejder med opgaver for forskellige vandforsyninger.

  Kursusprogram
  18. maj 2021
  08:30 Morgenbuffet med kaffe og rundstykker
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Steen S. Wengel, Anne-Mette R. Rasmussen og Charlotte Frambøl
  09:15 Drikkevandsbekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
    Anne-Mette R. Rasmussen
  10:15 Opbygning af kontrolprogram og krav til drikkevandskvalitet.
    Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
  11:15 Pause
  11:30 Risikovurdering
    Steen S. Wengel
  12:30 Frokost
  13:30 Afgørelse
    Anne-Mette R. Rasmussen
  14:00 Opgave: Udarbejdelse af et kontrolprogram (inkl. risikovurdering)
    Anne-Mette R. Rasmussen og Steen S. Wengel
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Opgaveløsning i plenum
  15:45 Evaluering
    Anne-Mette R. Rasmussen, Steen S. Wengel og Charlotte Frambøl
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Civilingeniør Anne-Mette R. Rasmussen, Syddjurs Kommune • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bliv projektleder i forsyningsbranchen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-06-2021 til 09-09-2021

  Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

  Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

  Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

  Kursusprogram
  1. juni 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 1: Projekter og omgivelser
    På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

  Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

  Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  2. juni 2021
  08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 1 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 1 er slut
  14. juni 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 2: Proces og plan
    Her er fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

  Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

  Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:00 Kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  15. juni 2021
  08:00 Proces og plan, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 2 og kagebord i dråben
  16:00 Modul 2 er slut
  25. august 2021
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Modul 3: Ledelse og teams
    At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

  Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

  Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsætelse af modul 3
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  26. august 2021
  08:00 Ledelse og teams, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 3 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 3 er slut
  13. september 2021
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
    Du bliver skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

  Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

  Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:00 Kafe/kagebord i dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  14. september 2021
  08:00 Status og kommunikatiom
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 4 og kagebord i dråben
    Christina Foldager og Charlotte Frambøl
  16:00 Modul 4 er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Pris 30.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 30.650,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-06-2021 til 25-06-2021

  Du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere §9-kursus) på Ferskvandscentret i en form som er målrettet ledere og medarbejdere i forsyningsbranchen.

  DANVA og Ferskvandscentret samarbejder om denne uddannelse for at sikre et forløb, der har fokus på jeres særlige arbejdsmiljøudfordringer.

  Pogrammet er målrettet forsyningsmedarbejdere inden for alle forsyningsarterne (spildevand, drikkevand, affald og fjernvarme).

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver mere relevant for deltagerne, når emnerne sættes ind i en genkendelig hverdag. Det mestrer vores dygtige undervisere på kurset som vi har et mangeårigt godt samarbejde med.

  Underviserne er hhv. autoriseret arbejdsmiljørådgiver og tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og de har igennem flere år undervist i branchen. Vi er hermed sikre på at fagligheden er i top.
  Kursusprogram
  9. juni 2021
  09:45 Ankomst og morgenmad
  10:00 Formiddagens emner
    Præsentation af deltagere og undervisere. Vi gennemgår indhold af kurset. Hvad er formålet og lovgrundlaget for det arbejde I skal udføre som arbejdsmiljøledere og -repræsentanter.
  Hvad ønsker og forventer I at få ud af kurset?
  Hvad er arbejdsmiljø egentlig - og hvordan får vi overblik over det store område?
  Udlevering og præsentation af materialer (herunder arbejdsmiljølovgivning) og værktøjer I skal bruge på kurset.
    Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner - del 1
    Hvad laver man i forsyningsvirksomhedernes arbejdsmiljøorganisation - og hvem er med i dette arbejde? Hvem skal lave hvad? Her får vi placeret både ansvar, pligter/opgaver og rettigheder for
  - arbejdsgiver
  - arbejdsleder
  - arbejdsmiljørepræsentant/medarbejdere
  Hvem sidder i hhv. arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget - og hvad har de ansvaret for at gøre?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner - del 2
    Hvor kan man hente hjælp til sine arbejdsmiljøudfordringer? Her får vi overblik over både de interne og eksterne ressourcer I kan trække på, når I skal være med til at løse arbejdsmiljøudfordringerne.
  Præsentation af den hjemmeopgave I skal lave og fremlægge på uddannelsens sidste dag.
    Søren Martin Nielsen
  18:00 Middag
  21:00 Erfaringsudveksling i Dråben
  10. juni 2021
  08:00 Formiddagens emner
    Hvordan laver man en god og vedkommende arbejdspladsvurdering? Hvad skal der være i sådan en før den er fuldt dækkende?
  Hvilke typiske ricisi er der i forsyningsbranchen og hvordan kan man lave en risikoanalyse?
  Hvordan opklarer man og forebygger arbejdsulykker?
    Søren Martin Nielsen
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner - del 1
    Hvordan laver man en effektiv oplæring og instruktion til nye medarbejdere?
  Hvad er kravene for at blive arbejdsmiljøcertificeret? Hvad er en arbejdsmiljøpolitik?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner - del 2
    Hvad er jeres rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?
    Søren Martin Nielsen
  16:00 Afslutning for de første 2 dage - kom godt hjem
  25. juni 2021
  09:00 Ankomst og morgenmad
    Velkommen tilbage
  09:15 Formiddagens emner
    Gennemgang af hvad vi har nået og hvad vi mangler. Repetition fra de første dage.
  Indlæg fra Arbejdstilsynet inkl. tid til spørgsmål og drøftelser
  Nye regler - herunder kemisk risikovurdering
    Søren Martin Nielsen og Tommy Kjær
  11:00 Fremlægning af hjemmeopgave del 1
  12:00 Frokost
  12:40 Fremlægning af hjemmeopgave - del 2
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Hvordan kommer man i gang - og videre
    Den første tid som ny arbejdsmiljørepræsentant / -leder: Hvad skal man igang med og hvordan?
  Hvilken efteruddannelse vil I få brug for inden for de næste 9 måneder?
    Søren Martin Nielsen
  16:30 Afrunding og evaluering
    Evaluering og udlevering af uddannelsesbeviser.
    Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
  17:00 Kurset er slut. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

  Pris 6.500,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 6.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Projektleder: Få styr på din styregruppe. Projektdag for projektledere.

  Kursussted: Ferskvandscentret

  16-06-2021

  Projektlederes fokus skal nå ud i mange vinkler. Fokus på teamets medarbejdere, samarbejdspartnere, underleverandører og til projektets interessenter er vigtige - men også det fokus vi oftest taler om. Projektleders rolle i forhold til styregruppen og projektejer er dog ofte af afgørende betydning for om et projekt bliver en succes. Projektledere skal derfor også træne i at forstå og optimere samarbejdet med styregruppe og projektejer - og evne at lede opad. Projektdag for projektledere sætter fokus på netop dette.

  Strukturen for dagens punkter er et teoretisk input fra Christina Foldager, en praktisk reflektion fra Søren Baungaard Sørensen, øvelser og til sidst opsamling.

  Projektdagen har til formål at give dig mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre projektledere i branchen. Samtidig får du ny viden om projektarbejdet og du løfter dine kompetencer indenfor specifikke emner om projektledelse.
  Kursusprogram
  16. juni 2021
  09:00 MORGENMAD
  09:30 Velkomst og præsentationsrunde
    Christina Foldager, Søren Baungaard Sørensen og Charlotte Frambøl
  09:45 Erfaringer med samarbejdet med styregrupper
    Teoretiske og praktiske reflektioner samt øvelser.
  I plenum drøftes hvad deltagerne ønsker at få med hjem fra dagen.
    Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
  10:30 Styregruppens- og projektejers rolle i projekterne
    Teoretiske og praktiske reflektioner samt øvelser.
  Opsamling i plenum.
    Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
  11:30 Vejen til de rigtige beslutninger sammen med styregruppe
    Vedr. håndtering af interessenter, risici mv.
    Søren Baungaard Sørensen og Christina Foldager
  12:00 FROKOST
  13:00 Det gode styregruppemøde
    Teoretiske og praktiske reflektioner samt øvelser.
  Opsamling i plenum.
    Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
  14:00 Projektleders samspil med styregruppe
    Teoretiske og praktiske reflektioner samt øvelser.
  Opsamling i plenum.
    Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
  15:00 KAFFE OG KAGE
  15:20 Netværk og gamification
    Vi simulerer et trusselsbillede med brætspillet ProjektKIT. Det kræver tæt samarbejde i grupperne at træffe de rigtige beslutninger på projektets vegne og hensigtsmæssig involvering af styregruppen.

  Vi starter med en intro og kort prøverunde og så går det løs. Hvem er bedst?
    Christina Foldager og Søren Baungaard Sørensen
  16:45 Afslutning og evaluering
    Christina Foldager, Søren Baungaard Sørensen og Charlotte Frambøl
  17:00 Tak for denne gang!
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Chef, projekt Søren Baungaard Sørensen, Fors A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-09-2021

  Kurset til dig, som allerede har et vist kendskab til miljøfremmede stoffer og deres opførsel i jord og grundvand, men som ønsker et udbygget kendskab til de forskellige organiske stoffer og stofgruppers egenskaber samt de mekanismer der er styrende for, hvorledes stofferne opfører sig i miljøet.

  Kemisk opbygning af de almindeligt forekommende organiske stoffer og stofgrupperne præsenteres, og mekanismer samt metoder til beskrivelse af vandopløselighed, flygtighed, sorption og nedbrydning gennemgås.

  Du får desuden indblik i de vigtigste af jordens egenskaber, som især er afgørende for sorption af miljøfremmede stoffer.

  Kurset veksler mellem de fire hovedområder, et eksempel på en risikovurdering og en afsluttende opgaveregning.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, COWI A/S • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, COWI A/S • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-09-2021 til 13-10-2021

  Du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere §9-kursus) på Ferskvandscentret i en form som er målrettet ledere og medarbejdere i forsyningsbranchen.

  DANVA og Ferskvandscentret samarbejder om denne uddannelse for at sikre et forløb, der har fokus på jeres særlige arbejdsmiljøudfordringer.

  Pogrammet er målrettet forsyningsmedarbejdere inden for alle forsyningsarterne (spildevand, drikkevand, affald og fjernvarme).

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver mere relevant for deltagerne, når emnerne sættes ind i en genkendelig hverdag. Det mestrer vores dygtige undervisere på kurset som vi har et mangeårigt godt samarbejde med.

  Underviserne er hhv. autoriseret arbejdsmiljørådgiver og tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og de har igennem flere år undervist i branchen. Vi er hermed sikre på at fagligheden er i top.
  Kursusprogram
  29. september 2021
  09:45 Ankomst og morgenmad
  10:00 Formiddagens emner
    Præsentation af deltagere og undervisere. Vi gennemgår indhold af kurset. Hvad er formålet og lovgrundlaget for det arbejde I skal udføre som arbejdsmiljøledere og -repræsentanter.
  Hvad ønsker og forventer I at få ud af kurset?
  Hvad er arbejdsmiljø egentlig - og hvordan får vi overblik over det store område?
  Udlevering og præsentation af materialer (herunder arbejdsmiljølovgivning) og værktøjer I skal bruge på kurset.
    Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner - del 1
    Hvad laver man i forsyningsvirksomhedernes arbejdsmiljøorganisation - og hvem er med i dette arbejde? Hvem skal lave hvad? Her får vi placeret både ansvar, pligter/opgaver og rettigheder for
  - arbejdsgiver
  - arbejdsleder
  - arbejdsmiljørepræsentant/medarbejdere
  Hvem sidder i hhv. arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget - og hvad har de ansvaret for at gøre?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner - del 2
    Hvor kan man hente hjælp til sine arbejdsmiljøudfordringer? Her får vi overblik over både de interne og eksterne ressourcer I kan trække på, når I skal være med til at løse arbejdsmiljøudfordringerne.
  Præsentation af den hjemmeopgave I skal lave og fremlægge på uddannelsens sidste dag.
    Søren Martin Nielsen
  18:00 Middag
  21:00 Erfaringsudveksling i Dråben
  30. september 2021
  08:00 Formiddagens emner
    Hvordan laver man en god og vedkommende arbejdspladsvurdering? Hvad skal der være i sådan en før den er fuldt dækkende?
  Hvilke typiske ricisi er der i forsyningsbranchen og hvordan kan man lave en risikoanalyse?
  Hvordan opklarer man og forebygger arbejdsulykker?
    Søren Martin Nielsen
  12:00 Frokost
  12:40 Eftermiddagens emner - del 1
    Hvordan laver man en effektiv oplæring og instruktion til nye medarbejdere?
  Hvad er kravene for at blive arbejdsmiljøcertificeret? Hvad er en arbejdsmiljøpolitik?
    Søren Martin Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Eftermiddagens emner - del 2
    Hvad er jeres rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?
    Søren Martin Nielsen
  16:00 Afslutning for de første 2 dage - kom godt hjem
  13. oktober 2021
  09:00 Ankomst og morgenmad
    Velkommen tilbage
  09:15 Formiddagens emner
    Gennemgang af hvad vi har nået og hvad vi mangler. Repetition fra de første dage.
  Indlæg fra Arbejdstilsynet inkl. tid til spørgsmål og drøftelser
  Nye regler - herunder kemisk risikovurdering
    Søren Martin Nielsen og Tommy Kjær
  11:00 Fremlægning af hjemmeopgave del 1
  12:00 Frokost
  12:40 Fremlægning af hjemmeopgave - del 2
  15:00 Kaffe og kage
  15:20 Hvordan kommer man i gang - og videre
    Den første tid som ny arbejdsmiljørepræsentant / -leder: Hvad skal man igang med og hvordan?
  Hvilken efteruddannelse vil I få brug for inden for de næste 9 måneder?
    Søren Martin Nielsen
  16:30 Afrunding og evaluering
    Evaluering og udlevering af uddannelsesbeviser.
    Søren Martin Nielsen og Charlotte Frambøl
  17:00 Kurset er slut. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet • Fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver Søren Martin Nielsen, KISAM arbejdsmiljørådgivning

  Pris 6.500,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 6.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.