Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

Så står du også midt i sagsbehandlingere på affaldsområdet? Så er det på dette kursus at du får overblikket over, hvad der er dit ansvar og din rolle i kommunen.

God kommunikation. Modul 2: Det interne samspil

Erfaringer viser, at god kommunikation mellem det politiske niveau og embedsværket kan være en afgørende forudsætning for at komme succesfuldt i mål med tværgående målsætninger om miljø og bæredygtighed.

Men viser også at netop dialogen mellem det politiske niveau og embedsværket kan være vanskelig.

Få inspiration til at skabe jeres eget kommunikationskodeks, der sikrer samspil mellem politikere og embedsværk.

Støj for Byplanlæggere

Støj og boligområder hænger sjældet godt sammen, kom på kursus i Støj for byplanlæggere og blive klogere på hvilke handlemuligheder du har som planlægger.

God kommunikation: Modul 1: Samspil om borgerdialog

Samfundets aktuelle agendaer om bæredygtighed, klima mv. kræver samarbejde mellem det politiske niveau og embedsværket i kommunen. Ikke mindst om borgerdialog. Få inspiration og værktøjer til at skabe jeres eget kommunikations-kodeks.

Forløbet består af to selvstændige halvdagsforløb. Dette første modul med særligt fokus på samspil mellem politikere og embedsværk om borgerdialog.

Underviserdag

Lær, hvordan du formidler og underviser digitalt, grafisk og præsentativt.

Driftslederen

Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen?

Praktisk drift af afløbssystemer

Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Industrispildevand II

Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

Klimatilpasning – Vand i byer

Klimatilpasningerne rammer os først og hårdt gennem vandet, hvor flere ekstremregn skaber oversvømmelser i vores byer, og kraftige stormfloder udfordrer byerne fra havsiden