Tilsyn med svømmebade

Lær at føre tilsyn med svømmebade – du får overblik over lovgivningen, kommer med på tilsyn i en svømmehal og lærer at vurdere analyseresultater.

Industrispildevand

Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

Beregning af luftforurening

Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende beregninger af luftforurening , herunder OML-beregninger.

Drikkevand – offshoreanlæg

Virksomhedstilpasset kursus om drikkevand på off-shoreanlæg. Kontakt os på kursus@fvc.dk for nærmere information.

Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.

Typepsykologi og teams

"Typepsykologi og teams" er for teams der ønsker at blive introduceret til typepsykologi og derigennem styrke samarbejdet.

Fremtidens ådale

Lær, hvordan du kan arbejde med ådalene som centralt omdrejningspunkt for vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser i fremtiden.