Drikkevand – offshoreanlæg

Virksomhedstilpasset kursus om drikkevand på off-shoreanlæg. Kontakt os på kursus@fvc.dk for nærmere information.

Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber, samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.

Typepsykologi og teams

"Typepsykologi og teams" er for teams der ønsker at blive introduceret til typepsykologi og derigennem styrke samarbejdet.

Fremtidens ådale

Lær, hvordan du kan arbejde med ådalene som centralt omdrejningspunkt for vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser i fremtiden.

Affald som klimaindsats i miljøtilsyn

Kurset klæder dig på til at tage en dialog med virksomheden, når du er på tiltyn, om hvordan råvarer og affald fra virksomheden kan give værdi og reducere klimabelastningen.

Klar til IPMA

På kurset arbejder vi direkte med de krav og elementer, der er indeholdt i en IPMA certificering.

Next step projektledelse

Kurset er et overbygningsmodul på 2 dage til projektlederuddannelsen "bliv projektleder i forsyningsbranchen" eller anden tilsvarende uddannelse.

Upcycling

På dette kursus bliver du klædt på til at lave et udbud som skaber et bæredygtigt byggeprojekt der lykkes i virkeligheden.