Upcycling

På dette kursus bliver du klædt på til at lave et udbud som skaber et bæredygtigt byggeprojekt der lykkes i virkeligheden.

Videregående QGIS

Udbyg dine kompetencer i QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.

Introduktion til QGIS

Lær om QGIS som et supplerende GIS-værktøj til at løse en bred palette af opgaver, inkl. en række analyse- og registreringsopgaver.

PFAS i vandet – hvad nu?

Du bliver opdateret på lovgivningen indenfor PFAS samt den nyeste viden om kommunens forpligtigelser ved fund af PFAS.

Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

Så står du også midt i sagsbehandlingere på affaldsområdet? Så er det på dette kursus at du får overblikket over, hvad der er dit ansvar og din rolle i kommunen.

Støj for Byplanlæggere

Støj og boligområder hænger sjældet godt sammen, kom på kursus i Støj for byplanlæggere og blive klogere på hvilke handlemuligheder du har som planlægger.

Underviserdag

En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.