Underviserdag

En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.

Fuld skrue på landbrugsmiljøet

Vi melder nu klar med både nye og allerede kendte kurser til dig, der arbejder med landbrugsmiljø. Uddannelsen som Miljøsagsbehandler med fagspecifik profil i landbrug er også åben for tilmelding!

Vandløbslovgivning og -administration 2

På dette kursus arbejder vi med de svære og misforståede paragraffer i vandløbsloven, for at give dig et bedre grundlag for at lave korrekt myndighedsbehandling.

Kontrolprogrammet for drikkevand

Du lærer at udarbejde og godkende et kontrolprogram. Kontrolprogrammets indhold gennemgås med baggrund i de krav, der er i drikkevandsbekendtgørelsen samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsvejledningen).

Hvor bliver fraktionerne af?

Lær mere om, hvilke affaldsfraktioner, der bliver brugt til hvad. Hvem aftager, hvad bliver det til, hvor meget bliver til nye ressourcer etc. Giver bedre forståelse for fraktioner og større viden at formidle og forklare til brugerne.

Træf for genbrugsvejledere 2024

Kom til en dag med aktuelle emner, masser af netværk og erfaringsudveksling. For alle på genbrugsstationer og andre, der arbejder med genanvendelse.

Vandløbslovgivning og -administration 1

Bliv klædt godt på til alt det grundlæggende om administration, sagsbehandling, regulativer, tilsyn, vedligehold, vandløbsteknik, lovgivning og meget mere.

Det gode landbrugstilsyn

På kurset kommer vi hele vejen rundt om landbrugstilsynet. Vi ser på den juridiske side af landbrugstilsynet og gennemgår, hvordan man gør i hverdagen.