Underviserdag

En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.

Fuld skrue på landbrugsmiljøet

Vi melder nu klar med både nye og allerede kendte kurser til dig, der arbejder med landbrugsmiljø. Uddannelsen som Miljøsagsbehandler med fagspecifik profil i landbrug er også åben for tilmelding!

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Til dig, der udarbejder miljøgodkendelser af husdyrbrug – bliv skarpere på både den juridiske del og de faglige vurderinger.