Underviserdag

En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.

Fuld skrue på landbrugsmiljøet

Vi melder nu klar med både nye og allerede kendte kurser til dig, der arbejder med landbrugsmiljø. Uddannelsen som Miljøsagsbehandler med fagspecifik profil i landbrug er også åben for tilmelding!

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Til dig, der udarbejder miljøgodkendelser af husdyrbrug – bliv skarpere på både den juridiske del og de faglige vurderinger.

Hvor bliver fraktionerne af?

Lær mere om, hvilke affaldsfraktioner, der bliver brugt til hvad. Hvem aftager, hvad bliver det til, hvor meget bliver til nye ressourcer etc. Giver bedre forståelse for fraktioner og større viden at formidle og forklare til brugerne.

Vandløbslovgivning og -administration 1

Bliv klædt godt på til alt det grundlæggende om administration, sagsbehandling, regulativer, tilsyn, vedligehold, vandløbsteknik, lovgivning og meget mere.

Det gode landbrugstilsyn

På kurset kommer vi hele vejen rundt om landbrugstilsynet. Vi ser på den juridiske side af landbrugstilsynet og gennemgår, hvordan man gør i hverdagen.