Underviserdag

En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.

Fuld skrue på landbrugsmiljøet

Vi melder nu klar med både nye og allerede kendte kurser til dig, der arbejder med landbrugsmiljø. Uddannelsen som Miljøsagsbehandler med fagspecifik profil i landbrug er også åben for tilmelding!

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Udarbejdelse af miljøgodkendelser af husdyrbrug efter 1. august 2017. Bliv dus med ny lovgivning, nye datasæt og nye vilkår.

Rådnetanke III

Kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.

Procesteknik 1

Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.